Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Komunikácia
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

guru's Email Grabber 1.0

sk E-mail Grabber je určený na extrahovanie e-maily z externých súborov.

en Email Grabber is meant to extract emails from external files.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.68 MB

AutoFile for Microsoft Outlook 5.4.3

sk Voľný program Outlook doplnok získať doručená přetížený pod kontrolou

en A free Outlook add-in to get your overloaded inbox under control

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.68 MB

Beyond Anxiety, Free Self Help Software 5.10.21

sk Voľný svojpomocných chat softvér pre vnútorný mier. Použiť vnútorný mier pre vnútorný mier.

en Free self help chat software for inner peace. Use Inner Peace for inner peace.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 10000 MB

Courier Email 3.5

sk Bezpečné, zabezpečené a spoľahlivé e-mail pre Windows - Courier prináša

en Safe, secure and reliable email for Windows - Courier delivers

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 4.25 MB

Beyond Shyness, Free Self Help Software 5.10.21

sk Voľný svojpomocných chat softvér pre vnútorný mier. Použiť vnútorný mier pre vnútorný mier.

en Free self help chat software for inner peace. Use Inner Peace for inner peace.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 10000 MB

free super email marketing software 6.1.0

sk Hromadný email marketing softvér, rýchle odosielanie, sledovať služby, vysokú úspešnosť...

en Bulk email marketing software,fast sending,track service,high success rate...

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 6.5 MB

Very Funny Videos 1.0

sk Voľný povedený flash videá aktualizované každý deň

en Free hilarious flash videos updated every day

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.5 MB

NetSupport Notify 2.1

sk Nízke náklady Desktop Alerting a Notfication riešenie pre LAN, WAN

en Low Cost Desktop Alerting and Notfication solution for LAN and WAN

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 4.87 MB

EatCam Webcam Recorder for MSN 5.0

sk Záznamu Webcam audio a video pri chatovaní

en Record Webcam audio and video while chatting

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 4.13 MB

Space Emoticons Pro 3.01

sk Krásny nástroj vložiť a spravovať animované emotikony

en Beautiful tool to insert and manage animated emoticons

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.95 MB

Article Submit HQ Toolbar 1.0

sk Článok predložiť HQ je článok predkladanie nástroj používaný na Odoslať články.

en Article Submit HQ is an article submission tool used to submit articles.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.42 MB

MSN Messenger (WLM) Polygamy 2009 14.2

sk MSN Messenger (WLM) polygamiu 2009 umožniť používate viac kópií programu msn messenger

en MSN Messenger (WLM) Polygamy 2009 allow you use multiple copies of msn messenger

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.20 MB

Beyond Scarcity, Free Self Help Software 5.10.21

sk Voľný svojpomocných chat softvér pre vnútorný mier. Použiť vnútorný mier pre vnútorný mier.

en Free self help chat software for inner peace. Use Inner Peace for inner peace.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 10000 MB

Smart Blogger 2.1

sk Smart Blogger

en Smart Blogger

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.47 MB

Corlive Notifier 1.41

sk Upozornení na nové správy na konte Corlive.com

en Alerts about new messages on your Corlive.com account

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.86 MB

MSN CE/DP Stealer 5.0

sk Ukradnúť emotikony a zobraziť obrázky v programe MSN Messenger a Windows Live Messenger

en Steal emoticons and display pictures in MSN Messenger and Windows Live Messenger

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.29 MB

Crawler Email Notifier 4.5

sk Získajte našu voľný jednoduché použitie a nastaviť Email oznamovateľ!

en Get our Free, easy to use and set up Email Notifier!

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.54 MB

Corporate Text Messaging Software 2.0.1.5

sk Neobmedzené hromadne textových správ softvér odošle SMS GSM alebo CDMA mobilných sieťach

en Unlimited bulk text messaging software sends SMS to GSM or CDMA mobile networks

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.91 MB

Beyond Poverty, Free Self Help Software 5.10.21

sk Voľný svojpomocných chat softvér pre vnútorný mier. Použiť vnútorný mier pre vnútorný mier.

en Free self help chat software for inner peace. Use Inner Peace for inner peace.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 10000 MB

Talkative IRC 0.4.4.16

sk Chcete konverzovať s tisíce ľudí v rovnakom čase?

en Want to chat with thousands of people at the same time?

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.85 MB

Beyond Eating Disorders, Free Self Help 5.10.21

sk Voľný svojpomocných chat softvér pre vnútorný mier. Použiť vnútorný mier pre vnútorný mier.

en Free self help chat software for inner peace. Use Inner Peace for inner peace.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 10000 MB

JPEE Email Utility (Mac OS X) 5.3.2

sk Vlastné e-mailová korešpondencia, e-mail extraktor, e-mail overovací utility

en A custom e-mail merge, email extractor, email verifier utility

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 7.65 MB

SpreadHub Desktop Alerter 2.2

sk SpreadHub je desktop upozornenie a oznámenie softvér

en SpreadHub is desktop alert and notification software

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.74 MB

Dapyx Messenger Archive Reader 1.0

sk Číta a vyhľadáva súbory denníka Yahoo Messenger a vyváža ich na formát html alebo txt.

en Reads and searches Yahoo Messenger log files and exports them to html or txt.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.70 MB

Najsťahovanejšie programy