Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Riadenie projektov
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

MPMM Ultimate 5.2

sk Projektový management Šablóny pre celý projektový manažment životného cyklu

en Project Management Templates for the entire Project Management Life Cycle

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 23.84 MB

A web-based CRM solution - CRMWeb 2.5

sk CRMWeb je flexibilná, efektívna a jednoduché použitie on-line CRM riešenia.

en CRMWeb is a flexible, efficient and easy to use web-based CRM software solution.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 6.39 MB

Vertabase Timer 3.3

sk Fun & Easy-to-použitie Time Tracking stopky a záznam chovateľ: klienti, projekt, úlohy

en Fun & Easy-to-use Time Tracking stopwatch & record keeper:clients, project,tasks

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.34 MB

SharePoint Meeting Manager 1.0

sk SharePoint schôdzok šablóny: Kompletná zasadnutí život-cyklus a minút

en SharePoint Meeting Workspace template: Complete meeting life-cycle and minutes

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.10 MB

Enhanced SharePoint User Tasks Menu 1.0

sk Rozšírené SharePoint Užívateľ Úlohy Menu umožňuje nastavenie úlohy s jedným kliknutím

en The Enhanced SharePoint User Tasks Menu enables task settings with one click

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.10 MB

XLProject 2.0

sk Vytvorenie Ganttovho diagramu v MS Excel ľahko

en Create a gantt chart in MS Excel easily

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.31 MB

Advanced Time Reports Palm 8.0.57

sk Time Tracking & Projekt Management Solution, ktoré vám pomôžu zvýšiť vyúčtovateľných hodín

en Time Tracking & Project Management Solution to help you increase billable hours

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.30 MB

Project Future 2.03

sk Optimalizujte svoj projekt riziká a príležitosti a aby váš projekt úspech!

en Optimize your project risks and opportunities and make your project a success!

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 37.01 MB

8 Hour Shift Schedules for 7 Days a Week 2

sk Šablóny pre 8 hodinových smenách vzťahujúca 1, 2 a 3 smeny denne počas 7 dní v týždni.

en Templates for 8 hour shifts covering 1, 2 & 3 shifts a day for 7 days a week.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.35 MB

Site Journal 2009-7

sk Stránky vestník systému Windows je určená na pomoc site-dohľad nad architekti.

en The Site Journal for Windows is intended to help site-supervising architects.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 2.62 MB

12 Hour Schedules for 6 Days a Week 2

sk Šablóny pre 12 hodinových smenách vzťahujúca 1, 2 a 3 smeny denne počas 6 dní v týždni.

en Templates for 12 hour shifts covering 1, 2 & 3 shifts a day for 6 days a week.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.37 MB

Schedule Multiple Shifts Automatically 7.11

sk Automatické Mesačné Shift poriadky pre 10 Posuny a 50 zamestnancov s aplikáciou Excel.

en Automatic Monthly Shift Schedules for 10 Shifts and 50 Employees with Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.36 MB

GoalEnforcer 1.7.1

sk GoalEnforcer - Vizuálne stanovenie cieľov, úloha plánovača a zoznam monitor.

en GoalEnforcer - Visual goal setting, task planner and checklist monitor.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 2.17 MB

FlowBreeze Standard Flowchart Software 2.4.25

sk FlowBreeze diagram generátor pre Excel. Robí vývojových diagramov, ako píšete.

en FlowBreeze flowchart generator for Excel. Makes flowcharts as you type.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.07 MB

School Bus Driver and Route Schedules 7.13

sk Excelovať tabuľky pre prideľovanie školské autobusy a vodiči na 2 denné trasy.

en Excel spreadsheet for assigning school buses and drivers to 2 daily routes.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.50 MB

Employee Training Tracker 1.33

sk Excel tabuľku na sledovanie zamestnancov školenia pre až 25 osôb.

en Excel spreadsheet to track employee training for up to 25 people.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.34 MB

eTaskMaker Project Planning Software 1.0

sk eTaskMaker vývozu projektových plánov pre mnoho operačných systémov, riadenia projektov.

en eTaskMaker exports project schedules to many popular project management systems.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 1.05 MB

Schedule Volunteers to Random Shifts 3.92

sk Plán automaticky zamestnanci alebo dobrovoľníci, aby Náhodný dennej prevádzke alebo úloh

en Automatically Schedule Employees or Volunteers to Random Daily Shifts or Task

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.37 MB

Easy Hour Assignments with Excel 1.66

sk Rozvrh 25 osôb na denné hodiny jednoduchý spôsob, ako s programom Excel.

en Schedule 25 people to daily hours the easy way with Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.25 MB

The Calendar Planner 5.2

sk Kalendár Plánovanie Software. Inovatívne plánovanie a funkcie produktivity.

en Calendar Scheduling Software. Innovative scheduling and productivity features.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 9.1 MB

Balanced Scorecard Designer 3.1

sk Meranie a riadenie výkonnosti podniku s Designer BSC

en Measure and control business performance with BSC Designer

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.35 MB

Work Order 2.2

sk Vytvoriť, vydať a sledovať skvelo vyzerajúci pracovných príkazov.

en Create, issue, and keep track of great looking Work Orders.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.67 MB

Daily Calls and Tasks for 20 Doctors 1.85

sk Plán 4 denné hovory a 50 denné úlohy na 20 lekárov po dobu jedného roka.

en Schedule 4 daily calls and 50 daily tasks to 20 doctors for one year.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.22 MB

Work Time Tracker 5.1

sk Obchodné sledovanie času softvér. Zhromažďuje, analyzuje a čas správy zamestnancov '.

en Business time tracking software. Collects, analyzes and reports employees' time.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.61 MB

Najsťahovanejšie programy