Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu
Kategória: Zálohovanie
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Cobalt Backup 1.0.7

sk Jednoduché riešenia pre ukladanie súborov na flash disky alebo pevné disky s plánovaním.

en A simple solution to save files to flash drives or hard drives with scheduling.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 2.27 MB

Backup to HDD 4.2

sk Prispôsobiteľné zálohovanie program, ktorý zálohuje dáta na lokálne pevné disky.

en Customizable backup program that backs up data to local hard drives.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 15.97 MB

4Videosoft iPhone Manager SMS 1.2.2

sk osobitne navrhnuté iPhone SMS Manager pre vás k správe súborov iPhone SMS.

en the special designed iPhone SMS Manager for you to manage iPhone SMS files .

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 8.03 MB

Recover NTFS Partitions 4.0.1.6

sk NTFS obnova dát softvér obnoviť súbory z poškodených pevného disku

en NTFS data restoration software undelete files from corrupted hard disk partition

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.49 MB

Rescue Digital Camera Pictures 4.0.1.6

sk Digitálny fotoaparát údaje záchrannej služby opravy poškodených obrázkov a videí

en Digital camera data rescue service repair damaged or corrupted images and videos

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.93 MB

Repair NTFS File System 4.0.1.6

sk NTFS oddiely dáta získa nástroj pre obnovu stratených súborov zložky audio video klipy

en NTFS partitions data recovery tool retrieves lost files folder audio video clips

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.49 MB

Recover iPod Missing Files 4.0.1.6

sk iPod nástroj pre obnovu dát obnoviť audio piesní, fotografie, videoklipy vo veľkých formáte

en iPod data recovery tool restore audio songs, photos, video clips in major format

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.51 MB

Deleted Partition Data Recovery 4.0.1.6

sk FAT dáta obnoví chýbajúce softvér pre obnovu súborov z pevného disku disku

en FAT data recovery software restores missing files from hard disk partition drive

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.48 MB

SMS Text Message Recovery 3.0.1.5

sk SIM karta SMS softvér pre obnovu omylom zmazané načítava textové správy

en Sim card SMS recovery software retrieves accidentally deleted text messages

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.96 MB

Repair Removable Disk 4.0.1.6

sk Odstránenie mediálne softvér pre obnovu dát zálohovanie iste stratených dát z mediálnych zariadení

en Removal media data recovery software backup surely lost data from media devices

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.42 MB

Olympus XD Card Recovery Software 4.0.1.6

sk Pamäťová karta správca dát nástroj obnoví všetky chýbajúce dáta z pamäťovej karty USB

en Memory card data manager utility restores all missing data from USB memory card

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.82 MB

Recover Contacts Sim Card 3.0.1.5

sk SIM karta softvér pre obnovu dát využíva vypúšťa Doručená pošta, Pošta na odoslanie, koncepty správ

en Sim card data recovery software recovers deleted inbox, outbox, draft messages

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.96 MB

Micro SDHC Card Recovery Software 4.0.1.6

sk Flash pamäťové karty záchranu nástroj získa poškodené dáta z digitálnych médií pohony

en Flash memory card rescue tool retrieves corrupted data from digital media drives

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.82 MB

External USB Memory Card Recovery 4.0.1.6

sk Softvér pre obnovu zmazaných dát obnoví súbory zo Smart Media a Compact Flash

en Recovery software recovers deleted data files of smart media or compact flash

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.82 MB

Recover USB Lost Files? 4.0.1.6

sk Vypúšťa hudobný súbor program obnovy znovunadobudnutia stratených dát z USB disku

en Deleted music file recovery program for regaining lost data from USB drive

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.45 MB

Recover Deleted SMS Nokia 3.0.1.5

sk Sim karta text oživenie nástroj poskytnúť plnú zálohu obnoviť stratené SIM karty detail

en Sim card text revival tool provide full back up to restore lost sim card detail

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.96 MB

iTunes Backup Manager 1.5.2

sk Prehliadač, zobrazenie, export a upraviť iTunes cúval-zálohovanie súborov.

en Browser, view, export and edit iTunes backed-up files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.61 MB

iPhone Transfer for Mac professional 2.0.59.0628

sk Mac iPhone prevod na dokonale pripojiť iPhone, iTunes a Mac.

en Mac iPhone transfer to perfectly connect iPhone, iTunes and Mac.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 6.72 MB

Mosoosoft File Replication 3.3

sk Robustný replikácie súborov softvér pre Windows.

en Robust file replication software for windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.14 MB

Fix Corrupted Pictures 4.0.1.6

sk Digitálne fotografie vyhľadávanie softvér ľahko oživiť omylom zmazané fotografie

en Digital photo retrieval software easily revive accidentally deleted photographs

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.50 MB

Undelete USB Flash Drive 4.0.1.6

sk Pero disk súbory obnovenie nástroj obnovenia vymazané digitálne obrázky, fotky, video

en Pen drive files restoration tool restore erased digital pictures, photos, video

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.45 MB

Restore Pen Drive 4.0.1.6

sk USB disk foto reštaurovanie nástroje recues chýba obraz z poškodených ZIP disk

en USB drive photo restoration utility recues missing image from damaged ZIP drive

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.45 MB

Fix Corrupt NTFS Partition 4.0.1.6

sk NTFS záchrannej utility zachraňuje dáta z formátovaných NTFS oddielov na pevnom disku

en NTFS file salvage utility rescues data from formatted NTFS partitioned hard disk

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.49 MB

Corrupted Hard Disk Recovery 4.0.1.6

sk Obnovenie chýbajúce súbory a priečinky z zlých sektorov FAT súborový systém

en Restore missing files and folders from bad sectored FAT file system partition

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.49 MB

Najsťahovanejšie programy