Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

3D Arkout 2.1

Autor: HeliconGames
Licencia: Freeware
Veľkosť: 6.60 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 763
Dátum pridania: 2007-06-02
Aktualizácia: 2011-10-08

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu 3D Arkout:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 3D Arkout vo verzií 2.1 od autora HeliconGames. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 3D Arkout je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 3D Arkout ..

Popis od autora programu - HeliconGames v anglickom jazyku:

Let yourself dive into tremendous world of 3D space. A new game based upon famous arkanoid/breakout offers you to take part in a challenging mission. You have two episodes with more than hundred levels to go through. Variety of missions and skill levels allow you to choose the game you need and then improve your skills untill you win. Lots of helpful and harmful bonuses make your playing interesting and exciting. Music and graphics create unique atmosphere of absolutely new world, where you are to survive. Bricks skins help you to change the scenery according to your mood and taste. Flexible options allow you to adjust game fully to your taste and computer. Arkout 3D Hall of fame helps you to share your success with your family and friends.In full version you enjoy:- classic and modern episode- easy, medium and hard skill levels- more then 150 levels, each with unique pattern- autosave function- free support- all future versions for free

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nechať ponoriť do ohromnú svete 3D priestoru. Novú hru založené na slávny arkanoid/odpočinkovej ponúka zúčastniť náročné misie. Máte dve epizódy s viac ako sto úrovňami prejsť. Rôzne misie a úrovne zručností vám umožňujú vybrať hru potrebujete a potom vylepšiť svoje zručnosti, kým ste vyhrať. Veľa užitočné a škodlivých bonusy skontrolujte vaše hranie zaujímavé a vzrušujúce. Hudby a grafiky vytvoriť jedinečnú atmosféru úplne nový svet, kde ste prežiť. Tehál skiny pomôžu zmeniť scénu podľa nálady a chuti. Flexibilné možnosti vám umožňuje nastaviť hra úplne na vašej chuti a počítača. Arkout 3D Sieň slávy pomáha zdieľanie váš úspech s rodinou a priateľmi.V plnej verzii si vychutnať: - klasickej a modernej epizóda jednoduché, strednej a tvrdej zručnosť úrovne-viac potom 150 úrovniach, každý s unikátny vzor autosave funkcia - zadarmo podpora - všetky budúce verzie zadarmo

Sťahujte tu: 3D Arkout 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Panik Bubble Trouble 1Novinka

Split bubbles with your weapon!

Orientačný preklad: Rozdeliť bubliny sa svoju zbraň!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.28 MB

Wildball for PALM 2.1Novinka

WildBall is clone of classic Arcade game Jezzball.

Orientačný preklad: WildBall je klon klasickej hry Jezzball Arcade.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.06 MB

Ball Trap 1Novinka

Trap the colored balls!

Orientačný preklad: Trap farebné gule! Jednoduchá hra.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

No Name Game 1 1Novinka

Make it through a moving maze!

Orientačný preklad: Aby sa prostredníctvom pohyblivých Labyrint!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

OvO 1.05Novinka

Enjoy fun web cam games on your PC similar to the EyeToy on the playstation2.

Orientačný preklad: Užite si zábavné hry webovú kameru na vašom PC podobný EyeToy na PlayStation2.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.61 MB

Metal Gear Fiesta 2 1Novinka

A fun metal gear movie!

Orientačný preklad: Zábavný metal Prevodové film!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.26 MB

TubesMIX for PocketPC 1.2Novinka

TubesMIX by SplineGames.com - new addictive puzzle game for Pocket PC.

Orientačný preklad: TubesMIX v SplineGames.com - nové návykové puzzle hra pre Pocket PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

PocketMan 0.11Novinka

A Pocket PC-compatible remake of the 1980s classic Pac-Man arcade game

Orientačný preklad: Pocket PC-kompatibilné remake z 80-tych rokov klasickej Pac-Man pasáž hry

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Wild West Wendy 1.0.25Novinka

Conquer the Wild West! Serve drinks! Capture criminals! Return missing cows!

Orientačný preklad: Dobiť Divokom západe! Slúžiť nápoje! Zachytiť zločinci! Vráti chýbajúce kráv!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.44 MB

Najsťahovanejšie programy