Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

4Videosoft DVD to QuickTime Converter 3.3.22

Autor: 4Videosoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.91 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 608
Dátum pridania: 2010-09-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinVista, WinVista x64, WinXP, Other

Krátky popis k programu 4Videosoft DVD to QuickTime Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 4Videosoft DVD to QuickTime Converter vo verzií 3.3.22 od autora 4Videosoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 4Videosoft DVD to QuickTime Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 4Videosoft DVD to QuickTime Converter ..

Popis od autora programu - 4Videosoft Studio v anglickom jazyku:

4Videosoft DVD to QuickTime Converter is provided to be a valuable tool to convert DVD to QuickTime movie. This DVD to QuickTime Converter performs many functions, it can convert DVD to QuickTime MOV, HD MOV, Convert DVD to MP4, H.264/MPEG-4 AVC(.mp4). More powerfully, 4Videosoft DVD to QuickTime Converter can assists you convert DVD to iPod, iPhone, Apple TV, PSP, etc. Along with the function to extract DVD to QuickTime supporting audio formats, MP3, AAC, AIFF, WAV, M4A.

Moreover, other applications developed by 4Videosoft DVD to QuickTime Converter to optimize your video effect. It provides the functions of DVD movie trimming, the audio track and subtitle selecting, DVD video cropping, DVD subtitle/chapter merging, and movie picture capturing, text or image watermarking, the settings on video effect, video and audio encoder settings, etc.

Key Functions

1. Rip DVD to QuickTime and other devices
4Videosoft DVD to QuickTime Converter can convert DVD to QuickTime MOV, HD MOV, Convert DVD to MP4, H.264/MPEG-4 AVC(.mp4), as well as help you put your favorite DVD on iPod, iPhone, Apple TV, PSP.

2. Set video effect and Deinterlacing
4Videosoft DVD to QuickTime Converter allows you to adjust the video effect: video Brightness, Contrast, Saturation and check Deinterlacing to upgrade your video quality by using the Deinterlacing technology - eliminate some jaggedness from the interlacing video.

3. Trim DVD movie
4Videosoft DVD to QuickTime Converter provides the trim function to assists you to get any time-length video clips by setting the exact time or just drag the slider bar.

4. Crop DVD video
Adjust the size of DVD movie play region and the output aspect ratio to get the perfect playing effect.

5. Merge into one file
Merge your selected DVD sources into one file after conversion for you to enjoy successively.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

4Videosoft DVD QuickTime Converter je poskytovaná ako cenný nástroj pre prevod DVD do videa QuickTime. Toto DVD QuickTime Converter plní mnoho funkcií, možno ju previesť DVD do QuickTime MOV, MOV HD, Prevod DVD do MP4, H.264/MPEG-4 AVC (. Mp4). Silnejšie, môže 4Videosoft DVD QuickTime Converter vám pomôže previesť DVD do iPod, iPhone, Apple TV, PSP, atď Spolu s funkciou extrahovať DVD QuickTime podpora audio formátov MP3, AAC, AIFF, WAV, M4A. Navyše, ďalšie aplikácie vyvinuté 4Videosoft DVD QuickTime Converter pre optimalizáciu video efekt. Poskytuje funkcie DVD filmu orezávanie, zvukovej stopy a titulkov výberu, DVD video orezávanie, DVD titulkov / kapitola zlúčenie, a filmové zachytenie obrazu, textu alebo obrazu vodoznakom, nastavenie na video účinok, video a audio Enkodér nastavenia, atď Kľúčové funkcie 1. Rip DVD do QuickTime a iné zariadenia 4Videosoft DVD QuickTime Converter dokáže konvertovať DVD do QuickTime MOV, MOV HD, Prevod DVD do MP4, H.264/MPEG-4 AVC (. Mp4), rovnako ako vám pomôže dať svoje obľúbené DVD iPod, iPhone, Apple TV, PSP. 2. Nastaviť video efekt a deinterlacing 4Videosoft DVD QuickTime Converter umožňuje nastaviť video efekt: video jas, kontrast, sýtosť a skontrolujte deinterlacing upgradovať kvalitu videa pomocou technológie deinterlacing - eliminovať niektoré z zubatost prekladania videa. 3. Trim DVD film 4Videosoft DVD QuickTime Converter poskytuje trim funkcie vám pomôže sa dostať kedykoľvek-dĺžka videoklipov pomocou nastavenia presného času, alebo len presuňte posuvník. 4. Obilie DVD video Upravte veľkosť prehrávať filmy DVD regiónu a výstupné pomer strán získať dokonalé prehrávanie efekt. 5. Zlúčiť do jedného súboru zlúčiť vybrané DVD zdrojov do jedného súboru po konverzii pre Vás tešiť postupne.

Sťahujte tu: 4Videosoft DVD to QuickTime Converter 3.3.22

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Rochester fitness trainer, weight loss 1.01Novinka

Audio CD Rip allows you to save the Audio Tracks from Audio-CD to you computer.

Orientačný preklad: Audio CD Rip vám umožní uložiť audio stopy z Audio-CD na vašom počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.10 MB

Linren CD Ripper 2.70Novinka

Extract and encode audio tracks to MP3,OGG,APE,WMA and WAV files from CDS.

Orientačný preklad: Extrahovať a enkódovat zvukovej stopy do MP3, OGG, APE, WMA a WAV súbory z CDS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.98 MB

4Easysoft Mac WMV Converter 3.2.16Novinka

4Easysoft Mac WMV Converter is one professional WMV Converter for Mac.

Orientačný preklad: 4Easysoft Mac WMV Converter je jeden profesionálny WMV Converter pre Mac.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.57 MB

4Easysoft MPEG to AMV Converter 3.2.18Novinka

4Easysoft MPEG to AMV Converter one of the best MPEG4 AMV Converter.

Orientačný preklad: 4Easysoft MPEG do AMV Converter jeden z najlepších MPEG4 AMV Converter.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.07 MB

Ringtone Keypress 1.0Novinka

Accept Midi file and RTL file as input, Generate Nokia Ringtone keypress

Orientačný preklad: Prijať súbor, Midi a RTL súbor ako vstupné, generovať Nokia zvonenie jediným stlaèením tlaèidla

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Moyea DVD to PSP Converter 2.5.1.1475Novinka

It can edit and convert DVD movies and videos to PSP supported files formats.

Orientačný preklad: Je možné editovať a konvertovať DVD filmy a videa do PSP podporované formáty súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.27 MB

Max DVD Converter Platinum 8.2.0.6517Novinka

A powerful tool convert dvd to AVI/MPG/MP4/PSP/IPOD/XVID/DIVX/Smart Phone format

Orientačný preklad: Mocný nástroj konvertovať DVD do formátu AVI/MPG/MP4/PSP/IPOD/XVID/DIVX/Smart Telefón

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.14 MB

Acala AVI DivX MPEG XviD VOB to PSP 4.1.5Novinka

Convert movies AVI Divx MPEG XviD VOB to PSP with high speed and high quality

Orientačný preklad: Konvertovať na PSP filmy AVI Divx MPEG XviD VOB s vysokou rýchlosťou a vysokej kvality

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.33 MB

Free UTube video 2 iPhone 3G Convert 1.1.3Novinka

An UTube video to iPhone 3G converter, free and excellent, converts smoothly

Orientačný preklad: UTube video na iPhone 3 G konvertor, voľný a vynikajúce, konvertuje hladko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Najsťahovanejšie programy