Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

4Videosoft DVD to QuickTime Converter 3.3.22

Autor: 4Videosoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.91 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 632
Dátum pridania: 2010-09-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinVista, WinVista x64, WinXP, Other

Krátky popis k programu 4Videosoft DVD to QuickTime Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 4Videosoft DVD to QuickTime Converter vo verzií 3.3.22 od autora 4Videosoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 4Videosoft DVD to QuickTime Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 4Videosoft DVD to QuickTime Converter ..

Popis od autora programu - 4Videosoft Studio v anglickom jazyku:

4Videosoft DVD to QuickTime Converter is provided to be a valuable tool to convert DVD to QuickTime movie. This DVD to QuickTime Converter performs many functions, it can convert DVD to QuickTime MOV, HD MOV, Convert DVD to MP4, H.264/MPEG-4 AVC(.mp4). More powerfully, 4Videosoft DVD to QuickTime Converter can assists you convert DVD to iPod, iPhone, Apple TV, PSP, etc. Along with the function to extract DVD to QuickTime supporting audio formats, MP3, AAC, AIFF, WAV, M4A.

Moreover, other applications developed by 4Videosoft DVD to QuickTime Converter to optimize your video effect. It provides the functions of DVD movie trimming, the audio track and subtitle selecting, DVD video cropping, DVD subtitle/chapter merging, and movie picture capturing, text or image watermarking, the settings on video effect, video and audio encoder settings, etc.

Key Functions

1. Rip DVD to QuickTime and other devices
4Videosoft DVD to QuickTime Converter can convert DVD to QuickTime MOV, HD MOV, Convert DVD to MP4, H.264/MPEG-4 AVC(.mp4), as well as help you put your favorite DVD on iPod, iPhone, Apple TV, PSP.

2. Set video effect and Deinterlacing
4Videosoft DVD to QuickTime Converter allows you to adjust the video effect: video Brightness, Contrast, Saturation and check Deinterlacing to upgrade your video quality by using the Deinterlacing technology - eliminate some jaggedness from the interlacing video.

3. Trim DVD movie
4Videosoft DVD to QuickTime Converter provides the trim function to assists you to get any time-length video clips by setting the exact time or just drag the slider bar.

4. Crop DVD video
Adjust the size of DVD movie play region and the output aspect ratio to get the perfect playing effect.

5. Merge into one file
Merge your selected DVD sources into one file after conversion for you to enjoy successively.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

4Videosoft DVD QuickTime Converter je poskytovaná ako cenný nástroj pre prevod DVD do videa QuickTime. Toto DVD QuickTime Converter plní mnoho funkcií, možno ju previesť DVD do QuickTime MOV, MOV HD, Prevod DVD do MP4, H.264/MPEG-4 AVC (. Mp4). Silnejšie, môže 4Videosoft DVD QuickTime Converter vám pomôže previesť DVD do iPod, iPhone, Apple TV, PSP, atď Spolu s funkciou extrahovať DVD QuickTime podpora audio formátov MP3, AAC, AIFF, WAV, M4A. Navyše, ďalšie aplikácie vyvinuté 4Videosoft DVD QuickTime Converter pre optimalizáciu video efekt. Poskytuje funkcie DVD filmu orezávanie, zvukovej stopy a titulkov výberu, DVD video orezávanie, DVD titulkov / kapitola zlúčenie, a filmové zachytenie obrazu, textu alebo obrazu vodoznakom, nastavenie na video účinok, video a audio Enkodér nastavenia, atď Kľúčové funkcie 1. Rip DVD do QuickTime a iné zariadenia 4Videosoft DVD QuickTime Converter dokáže konvertovať DVD do QuickTime MOV, MOV HD, Prevod DVD do MP4, H.264/MPEG-4 AVC (. Mp4), rovnako ako vám pomôže dať svoje obľúbené DVD iPod, iPhone, Apple TV, PSP. 2. Nastaviť video efekt a deinterlacing 4Videosoft DVD QuickTime Converter umožňuje nastaviť video efekt: video jas, kontrast, sýtosť a skontrolujte deinterlacing upgradovať kvalitu videa pomocou technológie deinterlacing - eliminovať niektoré z zubatost prekladania videa. 3. Trim DVD film 4Videosoft DVD QuickTime Converter poskytuje trim funkcie vám pomôže sa dostať kedykoľvek-dĺžka videoklipov pomocou nastavenia presného času, alebo len presuňte posuvník. 4. Obilie DVD video Upravte veľkosť prehrávať filmy DVD regiónu a výstupné pomer strán získať dokonalé prehrávanie efekt. 5. Zlúčiť do jedného súboru zlúčiť vybrané DVD zdrojov do jedného súboru po konverzii pre Vás tešiť postupne.

Sťahujte tu: 4Videosoft DVD to QuickTime Converter 3.3.22

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CFTsoft Free AVCHD 2 Epson 4000 Convert 1.2.4Novinka

Converting AVCHD to Epson 4000 easily, fast and free of charge

Orientačný preklad: Konverzia AVCHD na Epson 4000 ľahko, rýchlo a zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Aiseesoft AVI Converter for Mac 3.2.18Novinka

Varity subtitle and audio tack are provided by this professional software.

Orientačný preklad: Variety titulkov a audio križovať sú poskytované touto profesionálny softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.59 MB

DVD MOV/PMP/PDA Ripper Software 10.7.3Novinka

DVD ripping software, support convert DVD to MOV, DVD to PDA, DVD to PMP.

Orientačný preklad: DVD trhať softvér, podporu prevod DVD do MOV, DVD do PDA, DVD do PMP.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.35 MB

Free F4V 2 MPEG-4 AVC Convert 1.3.5Novinka

Free convert your F4V to MPEG-4 AVC format

Orientačný preklad: Konvertor F4V na MPEG-4 AVC formát.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

FreeIPodVideoEncoder 1.0Novinka

Free IPod Video Encoder is a very powerful and easy to use conversion tool.

Orientačný preklad: Voľný IPod Video Enkodér je veľmi silný a ľahko ovládateľný konverzný nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.79 MB

Free Convert 3G2 to Blackberry 1.1.6Novinka

Convert 3G2 to Blackberry totally free

Orientačný preklad: Konvertovať 3 G 2 na Blackberry úplne zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Free DVD 2 Xbox Pro 1.8.2Novinka

Convert DVD to Xbox format with good quality, without any charge

Orientačný preklad: Prevedie DVD do Xbox formát s dobrou kvalitou, bez akéhokoľvek poplatku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Convert Matroska to WMV 1.1.6Novinka

Free convert Matroska to WMV format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj Matroska do formátu WMV s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

DVD to iPhone Video Suite 3.07.09Novinka

DVD to iPhone Video Converter Suite is a solution to convert DVD to iPhone movie

Orientačný preklad: DVD do iPhone Video Converter Suite je riešenie pre konverziu DVD do iPhone film

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.3 MB

Najsťahovanejšie programy