Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Abacre File Encryptor 1.0

Autor: Abacre Limited
Stránka: www.abacre.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.92 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 968
Dátum pridania: 2005-02-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Abacre File Encryptor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Abacre File Encryptor vo verzií 1.0 od autora Abacre Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Abacre File Encryptor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Abacre File Encryptor ..

Popis od autora programu - Abacre Limited v anglickom jazyku:

With Abacre File Encryptor you may encrypt any files or folders by using 39 advanced encryption algorithms (CAST, Blowfish, Twofish, Rijndael and others). Files maybe encrypted into either one single file either individually. It's also possible to compress files during encryption so the resulting file size will be even smaller to hold on your disk or transfer via Internet. The program has built-in Secure Password Generator suggesting strong and reliable passwords. Using Text Pad you may encrypt any text and then copy/paste it into your favorite email client (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes), instant messenger (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger) or simply send the text as email using Send by Email command. Anytime you may decrypt files and even use Show Riddle button in order to show the question reminding the encryption password. With Wipe Files command you may permanently remove files during several passes from your computer so it would not be possible to recover these files using file recovery software. The program has rich set of command line parameters therefore it might be easily used in any batch automation process. With Windows shell integration you may anytime encrypt, decrypt or wipe by right-clicking on the files in Windows Explorer. Optionally the program may reside in system tray and be called from the system tray by one click of mouse. It's highly recommended for all types of users: home or business.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Súbor s Abacre Encryptor môžete šifrovať súbory alebo zložky pomocou 39 pokročilých šifrovacích algoritmov (CAST, Blowfish, Twofish, Rijndael a ďalšie). Súbory zašifrovanej možná buď do jedného súboru buď jednotlivo. Je tiež možné komprimovať súbory počas šifrovania, takže výsledná veľkosť súboru bude ešte menší držať na vašom disku alebo prenos cez internet. Program má vstavaný Bezpečná Password Generator naznačuje silný a spoľahlivý hesla. Použitie Text Pad môžete zašifrovať ľubovoľný text a potom kopírovať / vložiť ho do svojho obľúbeného e-mailového klienta (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes), instant messenger (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger), alebo jednoducho poslať text poslať e-mailu pomocou e-mailom príkaz. Kedykoľvek môžete dešifrovať súbory a dokonca aj použitie Ukázať hádanka tlačidlo s cieľom ukázať na otázku pripomínajúce šifrovacie heslo. S Utrite príkaz Súbory môžete natrvalo odstrániť súbory počas niekoľkých prechádza z vášho počítača, takže by nebolo možné obnoviť tieto súbory pomocou obnovenie súborov softvér. Program má bohatú sadu parametrov príkazového riadku, preto môže byť ľahko použitý v nejakom procese dávky automatizácie. Vďaka integrácii v rozhraní Windows môžete kedykoľvek šifrovať, dešifrovať, alebo utierať pravým-kliknutím na súbory v Prieskumníkovi Windows. Voliteľne môže program bývať v systémovej lište, a byť volaný z hlavného panela systému jedným kliknutím myši. Je to vysoko odporúčané pre všetky typy užívateľov: doma alebo vo firme.

Sťahujte tu: Abacre File Encryptor 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Transporter 1.4Novinka

Lightweight Java classes to let you encrypt/sign/armour for secure transmission.

Orientačný preklad: Ľahká Java triedy, ktoré vám umožnia šifrovať / prihlásiť / brnenia pre bezpečný prenos.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Multilevel Digital Signature system 4.0_FreeVersionNovinka

Digital signature solution for enterprise, sign any computer file by persons

Orientačný preklad: Digitálny podpis riešením pre podnikanie, podpísať každý počítačový súbor osobami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.86 MB

Secure call and SMS 1.0.0Novinka

Encrypt your voice and SMS on GSM networks

Orientačný preklad: Zašifrovať svoj hlas a SMS v sieťach GSM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Vinasoft Desktop Lock 2.0Novinka

Vinasoft desktop lock is best rated security PC desktop lock available

Orientačný preklad: Vinasoft desktop zámok je najlepšie hodnotené zabezpečenie PC desktop zámku k dispozícii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Stealth Files 4.0Novinka

The ultimate Tool for packing, encrypting and hiding files.

Orientačný preklad: Ten najdokonalejší nástroj na balenie, šifrovanie a skrytie súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Password Cracker 3.90Novinka

Tool for restoring forgotten passwords (also in Internet Explorer)

Orientačný preklad: Nástroj pre obnovu zabudnutého hesla (aj v Internet Exploreri)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

visCrypt 3.1.1Novinka

Encrypt your personal documents with your favorite picture!

Orientačný preklad: Zašifrovanie vašich osobných dokumentov s vašimi obľúbenými obrázkami!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.32 MB

ViewPoint 5.01Novinka

Viewpoint - double steganography, program and data hiding, file encryption.

Orientačný preklad: Aspekty - dvojitý steganografie, program a dáta úkrytu, šifrovanie súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

DriveCrypt Plus Pack 3.9Novinka

Strong AES 256 bit encryption for full disk, hidden Operatin System, and more..

Orientačný preklad: Silné AES 256 bit šifrovanie pre celý disk, skryté prevádzkovými systém, a ďalšie ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.5 MB

Najsťahovanejšie programy