Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Abacre File Encryptor 1.0

Autor: Abacre Limited
Stránka: www.abacre.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.92 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 918
Dátum pridania: 2005-02-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Abacre File Encryptor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Abacre File Encryptor vo verzií 1.0 od autora Abacre Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Abacre File Encryptor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Abacre File Encryptor ..

Popis od autora programu - Abacre Limited v anglickom jazyku:

With Abacre File Encryptor you may encrypt any files or folders by using 39 advanced encryption algorithms (CAST, Blowfish, Twofish, Rijndael and others). Files maybe encrypted into either one single file either individually. It's also possible to compress files during encryption so the resulting file size will be even smaller to hold on your disk or transfer via Internet. The program has built-in Secure Password Generator suggesting strong and reliable passwords. Using Text Pad you may encrypt any text and then copy/paste it into your favorite email client (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes), instant messenger (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger) or simply send the text as email using Send by Email command. Anytime you may decrypt files and even use Show Riddle button in order to show the question reminding the encryption password. With Wipe Files command you may permanently remove files during several passes from your computer so it would not be possible to recover these files using file recovery software. The program has rich set of command line parameters therefore it might be easily used in any batch automation process. With Windows shell integration you may anytime encrypt, decrypt or wipe by right-clicking on the files in Windows Explorer. Optionally the program may reside in system tray and be called from the system tray by one click of mouse. It's highly recommended for all types of users: home or business.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Súbor s Abacre Encryptor môžete šifrovať súbory alebo zložky pomocou 39 pokročilých šifrovacích algoritmov (CAST, Blowfish, Twofish, Rijndael a ďalšie). Súbory zašifrovanej možná buď do jedného súboru buď jednotlivo. Je tiež možné komprimovať súbory počas šifrovania, takže výsledná veľkosť súboru bude ešte menší držať na vašom disku alebo prenos cez internet. Program má vstavaný Bezpečná Password Generator naznačuje silný a spoľahlivý hesla. Použitie Text Pad môžete zašifrovať ľubovoľný text a potom kopírovať / vložiť ho do svojho obľúbeného e-mailového klienta (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes), instant messenger (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger), alebo jednoducho poslať text poslať e-mailu pomocou e-mailom príkaz. Kedykoľvek môžete dešifrovať súbory a dokonca aj použitie Ukázať hádanka tlačidlo s cieľom ukázať na otázku pripomínajúce šifrovacie heslo. S Utrite príkaz Súbory môžete natrvalo odstrániť súbory počas niekoľkých prechádza z vášho počítača, takže by nebolo možné obnoviť tieto súbory pomocou obnovenie súborov softvér. Program má bohatú sadu parametrov príkazového riadku, preto môže byť ľahko použitý v nejakom procese dávky automatizácie. Vďaka integrácii v rozhraní Windows môžete kedykoľvek šifrovať, dešifrovať, alebo utierať pravým-kliknutím na súbory v Prieskumníkovi Windows. Voliteľne môže program bývať v systémovej lište, a byť volaný z hlavného panela systému jedným kliknutím myši. Je to vysoko odporúčané pre všetky typy užívateľov: doma alebo vo firme.

Sťahujte tu: Abacre File Encryptor 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09Novinka

FileZilla Password Recovery Tool

Orientačný preklad: FileZilla Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Icesun System Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

PartitionCleaner 1.0Novinka

With the partition Cleaner, you can download a program that the free area of you

Orientačný preklad: S oblasť Cleaner si prevziať program, ktorý oblasti bez výskytu ste

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

BestCrypt 8.20Novinka

BestCrypt protects your secret data from other people's eyes

Orientačný preklad: BestCrypt chráni vaše tajné dáta z očí ostatných ľudí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.52 MB

Packpal Folder Locker 1.2Novinka

PackPal Folder Locker is a password protected software which encrypts your files

Orientačný preklad: PackPal priečinok Locker je chránený heslom softvér, ktorý šifruje súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

Sofonica Folder Soldier Free 1.3Novinka

A simple tool which can lock folders and protect them from unauthorized persons.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj, ktorý môžete zamknúť priečinky a ochráni ich pred neoprávneným osobám.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

CovertMail 2.0.384Novinka

CovertMail helps keep your emails private. Hide your mail from prying eyes!

Orientačný preklad: CovertMail pomáha udržať vaše e-maily súkromné. Z pošty pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

Password Protect 3.7Novinka

Lock folders with a password so that only you can read or modify their contents.

Orientačný preklad: Zámok zložky s heslom, takže len vy môžete čítať alebo upravovať ich obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Najsťahovanejšie programy