Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Abacre File Encryptor 1.0

Autor: Abacre Limited
Stránka: www.abacre.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.92 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 945
Dátum pridania: 2005-02-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Abacre File Encryptor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Abacre File Encryptor vo verzií 1.0 od autora Abacre Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Abacre File Encryptor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Abacre File Encryptor ..

Popis od autora programu - Abacre Limited v anglickom jazyku:

With Abacre File Encryptor you may encrypt any files or folders by using 39 advanced encryption algorithms (CAST, Blowfish, Twofish, Rijndael and others). Files maybe encrypted into either one single file either individually. It's also possible to compress files during encryption so the resulting file size will be even smaller to hold on your disk or transfer via Internet. The program has built-in Secure Password Generator suggesting strong and reliable passwords. Using Text Pad you may encrypt any text and then copy/paste it into your favorite email client (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes), instant messenger (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger) or simply send the text as email using Send by Email command. Anytime you may decrypt files and even use Show Riddle button in order to show the question reminding the encryption password. With Wipe Files command you may permanently remove files during several passes from your computer so it would not be possible to recover these files using file recovery software. The program has rich set of command line parameters therefore it might be easily used in any batch automation process. With Windows shell integration you may anytime encrypt, decrypt or wipe by right-clicking on the files in Windows Explorer. Optionally the program may reside in system tray and be called from the system tray by one click of mouse. It's highly recommended for all types of users: home or business.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Súbor s Abacre Encryptor môžete šifrovať súbory alebo zložky pomocou 39 pokročilých šifrovacích algoritmov (CAST, Blowfish, Twofish, Rijndael a ďalšie). Súbory zašifrovanej možná buď do jedného súboru buď jednotlivo. Je tiež možné komprimovať súbory počas šifrovania, takže výsledná veľkosť súboru bude ešte menší držať na vašom disku alebo prenos cez internet. Program má vstavaný Bezpečná Password Generator naznačuje silný a spoľahlivý hesla. Použitie Text Pad môžete zašifrovať ľubovoľný text a potom kopírovať / vložiť ho do svojho obľúbeného e-mailového klienta (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes), instant messenger (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger), alebo jednoducho poslať text poslať e-mailu pomocou e-mailom príkaz. Kedykoľvek môžete dešifrovať súbory a dokonca aj použitie Ukázať hádanka tlačidlo s cieľom ukázať na otázku pripomínajúce šifrovacie heslo. S Utrite príkaz Súbory môžete natrvalo odstrániť súbory počas niekoľkých prechádza z vášho počítača, takže by nebolo možné obnoviť tieto súbory pomocou obnovenie súborov softvér. Program má bohatú sadu parametrov príkazového riadku, preto môže byť ľahko použitý v nejakom procese dávky automatizácie. Vďaka integrácii v rozhraní Windows môžete kedykoľvek šifrovať, dešifrovať, alebo utierať pravým-kliknutím na súbory v Prieskumníkovi Windows. Voliteľne môže program bývať v systémovej lište, a byť volaný z hlavného panela systému jedným kliknutím myši. Je to vysoko odporúčané pre všetky typy užívateľov: doma alebo vo firme.

Sťahujte tu: Abacre File Encryptor 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

VBA Password Recovery Professional 1.1.0Novinka

Unlock password-protected Visual Basic projects with VBA Password Recovery.

Orientačný preklad: Odomknúť heslo-chrániť projekty jazyka s VBA Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Web Password 6.0.922Novinka

Protect your web pages,html code with a password. Strong protection.

Orientačný preklad: Chráňte svoje webové stránky, html kód s heslom. Silná ochrana.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

SensiGuard 3.2.1Novinka

SensiGuard is the the fastest, easiest way to lock and encrypt folders & files

Orientačný preklad: SensiGuard je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako Zamknutie a šifrovať priečinky & súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.35 MB

TWSicher 1.1Novinka

Password save

Orientačný preklad: Heslo uložiť

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

TextEncrypt 1.1.0.10Novinka

TextEncrypt allows you to send encrypted text via unencrypted channels.

Orientačný preklad: TextEncrypt umožňuje odoslať šifrovaný text nezašifrované kanálmi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.33 MB

DRM Plus Encryption Solution 8.7Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.13 MB

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

Najsťahovanejšie programy