Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Accounting Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 4.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1038
Dátum pridania: 2011-03-04
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9, MAC 68k

Krátky popis k programu Accounting Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Accounting Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Accounting Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Accounting Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Enhance an accounting package or bookkeeper software with appealing graphics. Accounting Toolbar Icons depict numerous concepts and symbols related to accounting and bookkeeping, including currencies, financial symbols, files, customers, percentage points, and many more. More than 150 icons are available for instant preview and immediate purchase.

Accounting Toolbar Icons are available immediately in what-you-see-is-what-you-get fashion. The set includes over a hundred matching icons in multiple formats, sizes, color resolutions and states. Each icon from Accounting Toolbar Icons comes in normal, disabled and highlighted styles, and is available in 256-color or semi-transparent True Color format. All icons come in resolutions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in ICO, BMP, GIF and PNG file formats.

Many concepts and symbols depicted in this set are unique to Accounting Toolbar Icons. Typical icons from the set are symbols representing Accounting, Bookkeeping, Dollar, Euro and several other popular currencies in notes and coins, Money, Cash, Income, Credit, Financial Assistance, Money Turnover, Capital Gains, Insurance, Bank, Safe, Credit Card, Check, Percentage Point, Barcode, Sale, Auction, Growth and Recession, and many more symbols and concepts that are essential to develop a successful accounting or bookkeeping product.

While your customers will appreciate the clean, consistent look of your product resulting from the use of Accounting Toolbar Icons, they will appreciate the on-time delivery of the product even more. Timely delivery is easier to achieve when you use ready-made icons rather than order them to make.

Why reading about a set of icons when you can see it with your own eyes without downloading anything? Just visit www.toolbar-icons.com and see the preview of these icons momentarily on a single Web page!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie účtovnej balík, alebo účtovný softvér s atraktívnou grafikou. Účtovníctvo Toolbar Icons líči početné koncepty a symboly týkajúce sa účtovníctva a vedenia účtovníctva, vrátane mien, finančné symboly, súbory, zákazníci, percentuálne body, a mnoho ďalších. Viac ako 150 ikon sú k dispozícii pre okamžitý náhľad a okamžitému nákupu. Účtovníctvo Toolbar Ikony sú k dispozícii okamžite v čo-vy-vidieť-je-čo-si-get módy. Sada obsahuje viac ako sto zodpovedajúce ikony vo viacerých formátoch, veľkostí, farieb a rozlíšenie štáty. Každá ikona z účtovníctva Toolbar Icons príde normálne, zdravotne postihnutých a zdôraznila štýly, a je k dispozícii v 256-farbe alebo polo-transparentná True formát farieb. Všetky ikony majú v uznesení z 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48 a pixelov, a sú dodávané v ICO, BMP, GIF a PNG súborov formátov. Mnohé pojmy a symboly zobrazené v tomto súbore sú jedinečné pre účtovníctvo Toolbar Icons. Typické ikony zo súboru sú symboly reprezentujúce účtovníctvo, vedenie účtovníctva, dolár, euro a niekoľko ďalších populárnych mien v bankovkách a minciach, Money, Cash, príjmy, úvery, finančnú pomoc, peniaze obrat, prírastky kapitálu, poistenie, banka, Trezor, kreditné karty , Skontrolujte, percentuálneho bodu, čiarový kód, predaj, aukcie, rastu a recesie, a mnoho ďalších symbolov a pojmov, ktoré sú potrebné na rozvoj úspešného účtovníctva alebo účtovníctva produktu. Kým vaši zákazníci ocenia čisté a konzistentný vzhľad svojho výrobku vyplývajúce z použitia účtovníctva Toolbar Icons, budú ocenia on-doba dodania výrobku alebo ešte viac. Včasné doručenie je ľahšie dosiahnuť pri použití ready-made ikony skôr než aby im robiť. Prečo čítať o sadu ikon, kedy môžete vidieť na vlastné oči, bez nutnosti sťahovania niečo? Stačí navštíviť www.toolbar-icons.com a uvidíte náhľad z týchto ikon okamih na jedinej webovej stránke!

Sťahujte tu: Accounting Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Science Toolbar Icons 2011.1Novinka

Hundreds of scientific objects and symbols in one icon set

Orientačný preklad: Stovky vedeckých objektov a symboly v jednu ikonu

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.94 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

IconX 1.1Novinka

Give your Windows icons some cool effects to spice up your desktop!

Orientačný preklad: Dajte svojim Windows ikony nejaké cool efekty okoreniť svoj desktop!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Database Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance the appearance of your database application with Database Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zlepšiť vzhľad vašej databázy aplikácie s databázou Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.02 MB

IconPackager 3.2Novinka

IconPackager is a program that lets you change all the icons used by Windows.

Orientačný preklad: IconPackager je program, ktorý vám umožní zmeniť všetky ikony používané systémom Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.22 MB

Basic Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your software look as nice as Win 7 with basic stock icons

Orientačný preklad: Váš softvér vyzerať ako pekný ako vyhrať 7 základného zásobného ikonami

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.69 MB

Najsťahovanejšie programy