Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Accounting Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 4.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1061
Dátum pridania: 2011-03-04
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9, MAC 68k

Krátky popis k programu Accounting Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Accounting Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Accounting Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Accounting Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Enhance an accounting package or bookkeeper software with appealing graphics. Accounting Toolbar Icons depict numerous concepts and symbols related to accounting and bookkeeping, including currencies, financial symbols, files, customers, percentage points, and many more. More than 150 icons are available for instant preview and immediate purchase.

Accounting Toolbar Icons are available immediately in what-you-see-is-what-you-get fashion. The set includes over a hundred matching icons in multiple formats, sizes, color resolutions and states. Each icon from Accounting Toolbar Icons comes in normal, disabled and highlighted styles, and is available in 256-color or semi-transparent True Color format. All icons come in resolutions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in ICO, BMP, GIF and PNG file formats.

Many concepts and symbols depicted in this set are unique to Accounting Toolbar Icons. Typical icons from the set are symbols representing Accounting, Bookkeeping, Dollar, Euro and several other popular currencies in notes and coins, Money, Cash, Income, Credit, Financial Assistance, Money Turnover, Capital Gains, Insurance, Bank, Safe, Credit Card, Check, Percentage Point, Barcode, Sale, Auction, Growth and Recession, and many more symbols and concepts that are essential to develop a successful accounting or bookkeeping product.

While your customers will appreciate the clean, consistent look of your product resulting from the use of Accounting Toolbar Icons, they will appreciate the on-time delivery of the product even more. Timely delivery is easier to achieve when you use ready-made icons rather than order them to make.

Why reading about a set of icons when you can see it with your own eyes without downloading anything? Just visit www.toolbar-icons.com and see the preview of these icons momentarily on a single Web page!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie účtovnej balík, alebo účtovný softvér s atraktívnou grafikou. Účtovníctvo Toolbar Icons líči početné koncepty a symboly týkajúce sa účtovníctva a vedenia účtovníctva, vrátane mien, finančné symboly, súbory, zákazníci, percentuálne body, a mnoho ďalších. Viac ako 150 ikon sú k dispozícii pre okamžitý náhľad a okamžitému nákupu. Účtovníctvo Toolbar Ikony sú k dispozícii okamžite v čo-vy-vidieť-je-čo-si-get módy. Sada obsahuje viac ako sto zodpovedajúce ikony vo viacerých formátoch, veľkostí, farieb a rozlíšenie štáty. Každá ikona z účtovníctva Toolbar Icons príde normálne, zdravotne postihnutých a zdôraznila štýly, a je k dispozícii v 256-farbe alebo polo-transparentná True formát farieb. Všetky ikony majú v uznesení z 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48 a pixelov, a sú dodávané v ICO, BMP, GIF a PNG súborov formátov. Mnohé pojmy a symboly zobrazené v tomto súbore sú jedinečné pre účtovníctvo Toolbar Icons. Typické ikony zo súboru sú symboly reprezentujúce účtovníctvo, vedenie účtovníctva, dolár, euro a niekoľko ďalších populárnych mien v bankovkách a minciach, Money, Cash, príjmy, úvery, finančnú pomoc, peniaze obrat, prírastky kapitálu, poistenie, banka, Trezor, kreditné karty , Skontrolujte, percentuálneho bodu, čiarový kód, predaj, aukcie, rastu a recesie, a mnoho ďalších symbolov a pojmov, ktoré sú potrebné na rozvoj úspešného účtovníctva alebo účtovníctva produktu. Kým vaši zákazníci ocenia čisté a konzistentný vzhľad svojho výrobku vyplývajúce z použitia účtovníctva Toolbar Icons, budú ocenia on-doba dodania výrobku alebo ešte viac. Včasné doručenie je ľahšie dosiahnuť pri použití ready-made ikony skôr než aby im robiť. Prečo čítať o sadu ikon, kedy môžete vidieť na vlastné oči, bez nutnosti sťahovania niečo? Stačí navštíviť www.toolbar-icons.com a uvidíte náhľad z týchto ikon okamih na jedinej webovej stránke!

Sťahujte tu: Accounting Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vista Business Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for high quality Vista Business Icon Collection

Orientačný preklad: Profesionáli na vysokú kvalitu Vista Business Ikona kolekcie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Free iPod 1Novinka

Proven guide to get a free PS3, free Wii, free Xbox 360, free iPhone, free iPod

Orientačný preklad: Osvedčený sprievodca získať zadarmo PS3, Wii zadarmo, bezplatné Xbox 360, zadarmo iPhone, iPod zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Fire Toolbar Icons 2011.1Novinka

Reshape your interface decorating it with red, yellow and flame-colored icons

Orientačný preklad: Pretvoriť váš rozhranie dekoračné s červené, žlté a plameň-farebné ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.15 MB

Symbol Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Symbol icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky Symbol ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Navigation Icon Set 2.4Novinka

118 liquid-smooth navigation icons to enhance software and Web interfaces

Orientačný preklad: 118 kvapalina-hladký navigačné ikony pre zvýšenie softvér a webové rozhranie

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.04 MB

Najsťahovanejšie programy