Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Accounting Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 4.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1078
Dátum pridania: 2011-03-04
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9, MAC 68k

Krátky popis k programu Accounting Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Accounting Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Accounting Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Accounting Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Enhance an accounting package or bookkeeper software with appealing graphics. Accounting Toolbar Icons depict numerous concepts and symbols related to accounting and bookkeeping, including currencies, financial symbols, files, customers, percentage points, and many more. More than 150 icons are available for instant preview and immediate purchase.

Accounting Toolbar Icons are available immediately in what-you-see-is-what-you-get fashion. The set includes over a hundred matching icons in multiple formats, sizes, color resolutions and states. Each icon from Accounting Toolbar Icons comes in normal, disabled and highlighted styles, and is available in 256-color or semi-transparent True Color format. All icons come in resolutions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in ICO, BMP, GIF and PNG file formats.

Many concepts and symbols depicted in this set are unique to Accounting Toolbar Icons. Typical icons from the set are symbols representing Accounting, Bookkeeping, Dollar, Euro and several other popular currencies in notes and coins, Money, Cash, Income, Credit, Financial Assistance, Money Turnover, Capital Gains, Insurance, Bank, Safe, Credit Card, Check, Percentage Point, Barcode, Sale, Auction, Growth and Recession, and many more symbols and concepts that are essential to develop a successful accounting or bookkeeping product.

While your customers will appreciate the clean, consistent look of your product resulting from the use of Accounting Toolbar Icons, they will appreciate the on-time delivery of the product even more. Timely delivery is easier to achieve when you use ready-made icons rather than order them to make.

Why reading about a set of icons when you can see it with your own eyes without downloading anything? Just visit www.toolbar-icons.com and see the preview of these icons momentarily on a single Web page!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie účtovnej balík, alebo účtovný softvér s atraktívnou grafikou. Účtovníctvo Toolbar Icons líči početné koncepty a symboly týkajúce sa účtovníctva a vedenia účtovníctva, vrátane mien, finančné symboly, súbory, zákazníci, percentuálne body, a mnoho ďalších. Viac ako 150 ikon sú k dispozícii pre okamžitý náhľad a okamžitému nákupu. Účtovníctvo Toolbar Ikony sú k dispozícii okamžite v čo-vy-vidieť-je-čo-si-get módy. Sada obsahuje viac ako sto zodpovedajúce ikony vo viacerých formátoch, veľkostí, farieb a rozlíšenie štáty. Každá ikona z účtovníctva Toolbar Icons príde normálne, zdravotne postihnutých a zdôraznila štýly, a je k dispozícii v 256-farbe alebo polo-transparentná True formát farieb. Všetky ikony majú v uznesení z 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48 a pixelov, a sú dodávané v ICO, BMP, GIF a PNG súborov formátov. Mnohé pojmy a symboly zobrazené v tomto súbore sú jedinečné pre účtovníctvo Toolbar Icons. Typické ikony zo súboru sú symboly reprezentujúce účtovníctvo, vedenie účtovníctva, dolár, euro a niekoľko ďalších populárnych mien v bankovkách a minciach, Money, Cash, príjmy, úvery, finančnú pomoc, peniaze obrat, prírastky kapitálu, poistenie, banka, Trezor, kreditné karty , Skontrolujte, percentuálneho bodu, čiarový kód, predaj, aukcie, rastu a recesie, a mnoho ďalších symbolov a pojmov, ktoré sú potrebné na rozvoj úspešného účtovníctva alebo účtovníctva produktu. Kým vaši zákazníci ocenia čisté a konzistentný vzhľad svojho výrobku vyplývajúce z použitia účtovníctva Toolbar Icons, budú ocenia on-doba dodania výrobku alebo ešte viac. Včasné doručenie je ľahšie dosiahnuť pri použití ready-made ikony skôr než aby im robiť. Prečo čítať o sadu ikon, kedy môžete vidieť na vlastné oči, bez nutnosti sťahovania niečo? Stačí navštíviť www.toolbar-icons.com a uvidíte náhľad z týchto ikon okamih na jedinej webovej stránke!

Sťahujte tu: Accounting Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Object Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Object icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky objektu ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Software Icons Collection 1.0Novinka

Software Icons Collection with over 1100 Vista Style Icons

Orientačný preklad: Software ikony kolekcia s viac ako 1100 Vista štýl ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.42 MB

Bad Credit Loans 1Novinka

Sixteen free bad credit loans icons that are very high quality.

Orientačný preklad: Šestnásť zadarmo zlé úverové pôžičky ikony, ktoré sú veľmi vysokej kvalite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

IconDeveloper 1.3Novinka

IconDeveloper makes it a snap to create your own icons for Windows.

Orientačný preklad: IconDeveloper je ponukou vytvoriť svoj vlastný ikony pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Aqua Application Icons 1.0Novinka

Professional Aqua Style Icons for Mac, Vista, and Web Applications

Orientačný preklad: Profesionálny Ikony Aqua štýl pre Mac, Windows Vista, a webových aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

Vista Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Vista Icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené vysoko kvalitné Vista Icon Collections

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Standard Smile Icons 2009.3Novinka

A set of smile icons depicting various emotions by facial expressions

Orientačný preklad: Množinu ikon úsmev zobrazujúce rôzne emócie Autor výrazov tváre

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.70 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

Najsťahovanejšie programy