Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AceBackup 3.0.1

Autor: AceBIT
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.67 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1417
Dátum pridania: 2011-05-30
Aktualizácia: 2011-12-13

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu AceBackup:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AceBackup vo verzií 3.0.1 od autora AceBIT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AceBackup je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AceBackup ..

Popis od autora programu - AceBIT v anglickom jazyku:

With AceBackup you back up your precious data locally or on any desired storage device (e.g. hard disk, floppy disk, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo devices) as well as on the network or directly on FTP servers.

The powerful functions of AceBackup and its user-friendly interface allow you to directly back up your data from Windows Explorer with just one mouse click.

You can back up your data encrypted or compressed. You can restore your data either in the original folder or in any other folder.

AceBackup supports two project types: the BACKUP function which backs up your data 1:1 including subfolders like in the original location, and the ARCHIVE function which you can use to assign your files to any new folders you like.

For your safety, AceBackup supports several encryption algorithms (up to 256 bit). That way no unauthorized person can access your sensitive data during backup. Archive backups can also be secured encrypted to the FTP server.
The program also allows so-called AS-IS backups: These backups are created without encryption and compression and can be restored at any time even without AceBackup.

Using the scheduler, you can back up your data automatically to always have them up to date.

The program also supports backing up several versions of one file in order to have older versions if the file was changed by accident.
AceBackup, the intuitive ideal solution for your backups, is topped off by the management of several backup volumes in one project, by the filtering of file types, and by the Update Manager which keeps the program up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S AceBackup môžete zálohovať vaše drahé údaje lokálne alebo na akýkoľvek požadovaný ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk, disketu, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo zariadenia) ako aj na sieti alebo priamo na serveroch FTP.

Výkonné funkcie AceBackup a užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje priamo zálohovať vaše údaje z programu Prieskumník s jediným kliknutím myši.

Môžete zálohovať vaše dáta šifrované alebo komprimované. Môžete obnoviť vaše údaje v pôvodnom priečinku alebo v inom priečinku.

AceBackup podporuje dva typy projektov: zálohovanie funkciu, ktorá zálohuje vaše dáta 1: 1 vrátane podpriečinkov ako v pôvodnom umiestnení a Archív funkcie, ktoré môžete priradiť nové priečinky vám páči vaše súbory.

Pre vašu bezpečnosť AceBackup podporuje niekoľko šifrovacie algoritmy (až 256 bit). Týmto spôsobom nie neoprávnenej osobe prístup k citlivých údajov počas zálohovania. Archív zálohovanie môže byť zabezpečené šifrované na FTP server.


Program umožňuje aj takzvané ako-je zálohovanie: tieto zálohy sú vytvorené bez šifrovania a kompresie a môžete obnoviť kedykoľvek aj bez AceBackup.

Používania plánovača môžete zálohovať vaše údaje automaticky mať vždy ne aktualizované.

Program tiež podporuje zálohovanie viaceré verzie jedného súboru, aby boli staršie verzie, ak súbor bol zmenený náhodou.


AceBackup, intuitívne ideálne riešenie pre zálohy, je Zapečená sa riadenie niekoľko zálohovania objemy do jedného projektu, filtrovaním typy súborov a mana ér aktualizácií, ktoré udržiava aktualizovaný program.

Sťahujte tu: AceBackup 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FDR PEN DRIVE DATA RECOVERY 2011.1105Novinka

Recover lost files from USB Pen Drives and Memory Sticks!

Orientačný preklad: Obnoviť stratené súbory z USB pero disky a Memory Sticks!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5 MB

Repair Hard Disk 4.0.1.6Novinka

Freeware files retrieval program offers best drive scanning method for recovery

Orientačný preklad: Freeware súbory vyhľadávania program ponúka najlepší pohon skenovanie metóda pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

Data Recovery Reviews 4.0.1.6Novinka

Data recovery reviews all misplaced files and folders from any USB storage media

Orientačný preklad: Obnova dát hodnotenie všetkých nemiestnu súbory a priečinky z akéhokoľvek pamäťového média USB

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Recover Digital Camera Photos 4.8.3.1Novinka

Digital camera image recovery software recovers lost photographs and video clips

Orientačný preklad: Digitálny fotoaparát obrázok softvér pre obnovu stratených využíva fotografií a videoklipov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

PhotoRestorer 2.2Novinka

PhotoRestorer allows recovering deleted jpg-files from any type of flash drives

Orientačný preklad: PhotoRestorer umožňuje obnovu vypúšťa jpg-súbory z akéhokoľvek typu flash disky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

NH Backup 3.0.74Novinka

Get a fast, reliable and affordable backups solution.

Orientačný preklad: Získajte rýchly, spoľahlivý a cenovo zálohovanie riešenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

Recover Digital Camera Images 4.8.3.1Novinka

Free digital camera photo restoration software recovers erased images, snapshots

Orientačný preklad: Bezplatne digitálne fotografické reštaurovanie softvér obnovuje zmazané snímky, snímky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

Deleted Partition Data Recovery 4.0.1.6Novinka

FAT data recovery software restores missing files from hard disk partition drive

Orientačný preklad: FAT dáta obnoví chýbajúce softvér pre obnovu súborov z pevného disku disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

Vista NTFS Partition Data Recovery 4.8.3.1Novinka

Vista NTFS partition data recovery software recovers lost digital data documents

Orientačný preklad: Vista NTFS softvér pre obnovu dát obnovuje stratené dáta digitálnych dokumentov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.69 MB

Najsťahovanejšie programy