Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

AceBackup 3.0.1

Autor: AceBIT
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.67 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1157
Dátum pridania: 2011-05-30
Aktualizácia: 2011-12-13

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu AceBackup:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AceBackup vo verzií 3.0.1 od autora AceBIT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AceBackup je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AceBackup ..

Popis od autora programu - AceBIT v anglickom jazyku:

With AceBackup you back up your precious data locally or on any desired storage device (e.g. hard disk, floppy disk, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo devices) as well as on the network or directly on FTP servers.

The powerful functions of AceBackup and its user-friendly interface allow you to directly back up your data from Windows Explorer with just one mouse click.

You can back up your data encrypted or compressed. You can restore your data either in the original folder or in any other folder.

AceBackup supports two project types: the BACKUP function which backs up your data 1:1 including subfolders like in the original location, and the ARCHIVE function which you can use to assign your files to any new folders you like.

For your safety, AceBackup supports several encryption algorithms (up to 256 bit). That way no unauthorized person can access your sensitive data during backup. Archive backups can also be secured encrypted to the FTP server.
The program also allows so-called AS-IS backups: These backups are created without encryption and compression and can be restored at any time even without AceBackup.

Using the scheduler, you can back up your data automatically to always have them up to date.

The program also supports backing up several versions of one file in order to have older versions if the file was changed by accident.
AceBackup, the intuitive ideal solution for your backups, is topped off by the management of several backup volumes in one project, by the filtering of file types, and by the Update Manager which keeps the program up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S AceBackup môžete zálohovať vaše drahé údaje lokálne alebo na akýkoľvek požadovaný ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk, disketu, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo zariadenia) ako aj na sieti alebo priamo na serveroch FTP.

Výkonné funkcie AceBackup a užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje priamo zálohovať vaše údaje z programu Prieskumník s jediným kliknutím myši.

Môžete zálohovať vaše dáta šifrované alebo komprimované. Môžete obnoviť vaše údaje v pôvodnom priečinku alebo v inom priečinku.

AceBackup podporuje dva typy projektov: zálohovanie funkciu, ktorá zálohuje vaše dáta 1: 1 vrátane podpriečinkov ako v pôvodnom umiestnení a Archív funkcie, ktoré môžete priradiť nové priečinky vám páči vaše súbory.

Pre vašu bezpečnosť AceBackup podporuje niekoľko šifrovacie algoritmy (až 256 bit). Týmto spôsobom nie neoprávnenej osobe prístup k citlivých údajov počas zálohovania. Archív zálohovanie môže byť zabezpečené šifrované na FTP server.


Program umožňuje aj takzvané ako-je zálohovanie: tieto zálohy sú vytvorené bez šifrovania a kompresie a môžete obnoviť kedykoľvek aj bez AceBackup.

Používania plánovača môžete zálohovať vaše údaje automaticky mať vždy ne aktualizované.

Program tiež podporuje zálohovanie viaceré verzie jedného súboru, aby boli staršie verzie, ak súbor bol zmenený náhodou.


AceBackup, intuitívne ideálne riešenie pre zálohy, je Zapečená sa riadenie niekoľko zálohovania objemy do jedného projektu, filtrovaním typy súborov a mana ér aktualizácií, ktoré udržiava aktualizovaný program.

Sťahujte tu: AceBackup 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FolderClone Standard Edition 2.0.4Novinka

Automated, scheduled data replication between drives with FolderClone

Orientačný preklad: Automatizované, naplánované replikácie dát medzi disky s FolderClone

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.49 MB

Backup Expert 2.2Novinka

Back up your documents and settings easily and securely with Backup Expert

Orientačný preklad: Zálohujte svoje dokumenty a nastavenia ľahko a bezpečne s zálohovanie Expert

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.98 MB

Disk Write Copy Server Edition 1.0.0.2230Novinka

Protect data from changes, full hard drive recovery

Orientačný preklad: Chráni dáta pred zmenami, plné využitie pevného disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.36 MB

Chrome Backup 2011 1.0.3.14Novinka

Backup your Google Chrome profile quickly and easily with Chrome Backup 2011

Orientačný preklad: Zálohovanie profilov Google Chrome.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Windows XP Files Recovery Software 3.0.1.5Novinka

Windows data recovery utility recovers pictures, movies, songs, office documents

Orientačný preklad: Windows data recovery utilita využíva obrázky, filmy, pesničky, kancelárske dokumenty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

Laptop Vista FAT Data Recovery 3.0.1.5Novinka

Windows FAT files recovery software retrieves lost data from damaged hard disk

Orientačný preklad: Windows FAT súbory načíta softvér pre obnovu stratených dát z poškodeného pevného disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

Recovery for Project Server 1.1.0841Novinka

Recovery for Project Server fixes damaged Microsoft Project Server files (.MDF)

Orientačný preklad: Recovery pre Project Server opravy poškodených súborov Microsoft Project Server (. MDF)

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.48 MB

Ferro Backup System 3.4.5Novinka

network backup system for servers, workstations and laptops

Orientačný preklad: Záloha cez sieť systému pre pracovné stanice servery a notebooky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.03 MB

Sim Card Data Restoration Tool 3.0.1.5Novinka

Mobile simcard rescue tool restore lost SMS and deleted dialed, received numbers

Orientačný preklad: Mobilný simcard záchranu nástroj obnovenie stratených SMS a vypúšťa volaných, prijatých čísel

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Najsťahovanejšie programy