Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AceBackup 3.0.1

Autor: AceBIT
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.67 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1318
Dátum pridania: 2011-05-30
Aktualizácia: 2011-12-13

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu AceBackup:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AceBackup vo verzií 3.0.1 od autora AceBIT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AceBackup je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AceBackup ..

Popis od autora programu - AceBIT v anglickom jazyku:

With AceBackup you back up your precious data locally or on any desired storage device (e.g. hard disk, floppy disk, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo devices) as well as on the network or directly on FTP servers.

The powerful functions of AceBackup and its user-friendly interface allow you to directly back up your data from Windows Explorer with just one mouse click.

You can back up your data encrypted or compressed. You can restore your data either in the original folder or in any other folder.

AceBackup supports two project types: the BACKUP function which backs up your data 1:1 including subfolders like in the original location, and the ARCHIVE function which you can use to assign your files to any new folders you like.

For your safety, AceBackup supports several encryption algorithms (up to 256 bit). That way no unauthorized person can access your sensitive data during backup. Archive backups can also be secured encrypted to the FTP server.
The program also allows so-called AS-IS backups: These backups are created without encryption and compression and can be restored at any time even without AceBackup.

Using the scheduler, you can back up your data automatically to always have them up to date.

The program also supports backing up several versions of one file in order to have older versions if the file was changed by accident.
AceBackup, the intuitive ideal solution for your backups, is topped off by the management of several backup volumes in one project, by the filtering of file types, and by the Update Manager which keeps the program up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S AceBackup môžete zálohovať vaše drahé údaje lokálne alebo na akýkoľvek požadovaný ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk, disketu, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo zariadenia) ako aj na sieti alebo priamo na serveroch FTP.

Výkonné funkcie AceBackup a užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje priamo zálohovať vaše údaje z programu Prieskumník s jediným kliknutím myši.

Môžete zálohovať vaše dáta šifrované alebo komprimované. Môžete obnoviť vaše údaje v pôvodnom priečinku alebo v inom priečinku.

AceBackup podporuje dva typy projektov: zálohovanie funkciu, ktorá zálohuje vaše dáta 1: 1 vrátane podpriečinkov ako v pôvodnom umiestnení a Archív funkcie, ktoré môžete priradiť nové priečinky vám páči vaše súbory.

Pre vašu bezpečnosť AceBackup podporuje niekoľko šifrovacie algoritmy (až 256 bit). Týmto spôsobom nie neoprávnenej osobe prístup k citlivých údajov počas zálohovania. Archív zálohovanie môže byť zabezpečené šifrované na FTP server.


Program umožňuje aj takzvané ako-je zálohovanie: tieto zálohy sú vytvorené bez šifrovania a kompresie a môžete obnoviť kedykoľvek aj bez AceBackup.

Používania plánovača môžete zálohovať vaše údaje automaticky mať vždy ne aktualizované.

Program tiež podporuje zálohovanie viaceré verzie jedného súboru, aby boli staršie verzie, ak súbor bol zmenený náhodou.


AceBackup, intuitívne ideálne riešenie pre zálohy, je Zapečená sa riadenie niekoľko zálohovania objemy do jedného projektu, filtrovaním typy súborov a mana ér aktualizácií, ktoré udržiava aktualizovaný program.

Sťahujte tu: AceBackup 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mobile Simcard Data Recovery 3.0.1.5Novinka

SIM card erased SMS rescue tool recover your lost mobile phonebook, IMSI number

Orientačný preklad: SIM karta vymazané SMS záchranu nástroj obnoviť vaše stratené mobilné telefónny zoznam, IMSI číslo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Professional Data Recovery Software 4.0.1.6Novinka

Professional data recovery tool recovers lost data from corrupted disk partition

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj pre obnovu dát obnovuje stratené dáta z poškodených diskových oddielov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Sync2S3 1.1.5Novinka

Backup or synchronize your files easy and secure on the Amazon S3 servers.

Orientačný preklad: Zálohovanie alebo synchronizovať súbory, ľahké a bezpečné serveroch Amazon S3.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.74 MB

Adolix Outlook Express Backup 3.0Novinka

The easiest way to backup email data from Top Email Clients

Orientačný preklad: Najjednoduchší spôsob, ako zálohovať dáta z e-mailu začiatok poštových klientov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.32 MB

Power Backup and Restore 1.6Novinka

Reliable and cost-effective data protection and recovery software

Orientačný preklad: Ochranu a obnovu softvér spoľahlivé a nákladovo efektívne dát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.90 MB

Advanced BKF Repair 2.1Novinka

Advanced BKF Repair is a powerful tool to repair corrupt Microsoft backup files.

Orientačný preklad: Pokročilé BKF Repair je silný nástroj k oprave skorumpovanej Microsoft záložné súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.25 MB

Windows Data Recovery Tool 3.0.1.5Novinka

Windows FAT NTFS data recovery software recovers missing data from hard disk

Orientačný preklad: Windows FAT NTFS softvér pre obnovu dát obnoví chýbajúce dáta z pevného disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Max Data Recovery 1.7Novinka

Effective Data Recovery Software for Damaged or Broken CD, DVD, Floppy Disks

Orientačný preklad: Efektívne Data Recovery Software pre poškodené či chybné CD, DVD, diskiet

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.45 MB

BOOTSave 2.8Novinka

BootSave saves/restores the master boot sector

Orientačný preklad: BootSave uloží / obnoví hlavný zavádzací sektor

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Najsťahovanejšie programy