Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

AceBackup 3.0.1

Autor: AceBIT
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.67 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1207
Dátum pridania: 2011-05-30
Aktualizácia: 2011-12-13

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu AceBackup:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AceBackup vo verzií 3.0.1 od autora AceBIT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AceBackup je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AceBackup ..

Popis od autora programu - AceBIT v anglickom jazyku:

With AceBackup you back up your precious data locally or on any desired storage device (e.g. hard disk, floppy disk, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo devices) as well as on the network or directly on FTP servers.

The powerful functions of AceBackup and its user-friendly interface allow you to directly back up your data from Windows Explorer with just one mouse click.

You can back up your data encrypted or compressed. You can restore your data either in the original folder or in any other folder.

AceBackup supports two project types: the BACKUP function which backs up your data 1:1 including subfolders like in the original location, and the ARCHIVE function which you can use to assign your files to any new folders you like.

For your safety, AceBackup supports several encryption algorithms (up to 256 bit). That way no unauthorized person can access your sensitive data during backup. Archive backups can also be secured encrypted to the FTP server.
The program also allows so-called AS-IS backups: These backups are created without encryption and compression and can be restored at any time even without AceBackup.

Using the scheduler, you can back up your data automatically to always have them up to date.

The program also supports backing up several versions of one file in order to have older versions if the file was changed by accident.
AceBackup, the intuitive ideal solution for your backups, is topped off by the management of several backup volumes in one project, by the filtering of file types, and by the Update Manager which keeps the program up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S AceBackup môžete zálohovať vaše drahé údaje lokálne alebo na akýkoľvek požadovaný ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk, disketu, CD, DVD, zip, jazz, USB, Mo zariadenia) ako aj na sieti alebo priamo na serveroch FTP.

Výkonné funkcie AceBackup a užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje priamo zálohovať vaše údaje z programu Prieskumník s jediným kliknutím myši.

Môžete zálohovať vaše dáta šifrované alebo komprimované. Môžete obnoviť vaše údaje v pôvodnom priečinku alebo v inom priečinku.

AceBackup podporuje dva typy projektov: zálohovanie funkciu, ktorá zálohuje vaše dáta 1: 1 vrátane podpriečinkov ako v pôvodnom umiestnení a Archív funkcie, ktoré môžete priradiť nové priečinky vám páči vaše súbory.

Pre vašu bezpečnosť AceBackup podporuje niekoľko šifrovacie algoritmy (až 256 bit). Týmto spôsobom nie neoprávnenej osobe prístup k citlivých údajov počas zálohovania. Archív zálohovanie môže byť zabezpečené šifrované na FTP server.


Program umožňuje aj takzvané ako-je zálohovanie: tieto zálohy sú vytvorené bez šifrovania a kompresie a môžete obnoviť kedykoľvek aj bez AceBackup.

Používania plánovača môžete zálohovať vaše údaje automaticky mať vždy ne aktualizované.

Program tiež podporuje zálohovanie viaceré verzie jedného súboru, aby boli staršie verzie, ak súbor bol zmenený náhodou.


AceBackup, intuitívne ideálne riešenie pre zálohy, je Zapečená sa riadenie niekoľko zálohovania objemy do jedného projektu, filtrovaním typy súborov a mana ér aktualizácií, ktoré udržiava aktualizovaný program.

Sťahujte tu: AceBackup 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Windows Partition Recovery 4.8.3.1Novinka

Windows Vista files recovery tool recovers lost audio songs, office documents

Orientačný preklad: Windows Vista súbory nástroj pre obnovu obnovuje stratená audio piesní, kancelárske dokumenty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Keriver Image 5.2Novinka

Make an exact backup of your hard disk for restoration in the event of a system.

Orientačný preklad: Vykonať presné zálohovanie pevného disku na obnovenie v prípade systému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 95.61 MB

Recover iPod iTunes Music Library 3.0.1.5Novinka

iPod iTunes music library retrieval software restores erased audio, video songs

Orientačný preklad: iPod iTunes hudobná knižnica obnoví softvér získavanie vymazané audio, video piesne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

4Videosoft iPhone Manager SMS 1.2.2Novinka

the special designed iPhone SMS Manager for you to manage iPhone SMS files .

Orientačný preklad: osobitne navrhnuté iPhone SMS Manager pre vás k správe súborov iPhone SMS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.03 MB

Data Recovery SIM Card 4.8.3.1Novinka

SIM card data rescue tool recover deleted text messages or phone contact numbers

Orientačný preklad: SIM karta záchrana dát nástroj obnoviť zmazané textové správy alebo kontaktné telefónne čísla

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Simcard Contacts Retrieval Tool 3.0.1.5Novinka

Mobile phone SIM card SMS recovery software recovers missing short text messages

Orientačný preklad: Mobilný telefón SIM karta SMS recovery software obnovuje chýbajúci krátkych textových správ

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Recover Contacts Sim Card 3.0.1.5Novinka

Sim card data recovery software recovers deleted inbox, outbox, draft messages

Orientačný preklad: SIM karta softvér pre obnovu dát využíva vypúšťa Doručená pošta, Pošta na odoslanie, koncepty správ

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Recovery for Backup 2.0.1008Novinka

Recovery for Backup fixes damaged Microsoft Backup files

Orientačný preklad: Využitie pre zálohovanie opravy poškodených Microsoft Zálohovanie súborov

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.26 MB

xPort2Copy 2.2.2Novinka

Backup iPod playlists with ratings and trackcount informations in one clic.

Orientačný preklad: Zálohovanie iPod playlistov s ratingmi a trackcount informácie v jednom clic.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

Najsťahovanejšie programy