Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ActionBible 1.4.0

Autor: SD Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.15 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1336
Dátum pridania: 2006-05-01
Aktualizácia: 2011-07-28

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu ActionBible:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ActionBible vo verzií 1.4.0 od autora SD Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ActionBible je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ActionBible ..

Popis od autora programu - SD Software v anglickom jazyku:

Free, fast, and seriously useful Bible software. Designed with 1 Peter 1:13 in mind, ActionBible fills a need for those who want a simple, user-friendly Bible software that will help them to "prepare their minds for action. Store notes for a specific verse, highlight verses, and have formatted copy (for the clipboard) and formatted printing. Quickly create study notes, link them to scriptures, search the bible text, backup and restore, and more.

ActionBible contains many options that allow you to customize the window. Change the text color, background color, font size, and reference color. In translations where the words of Christ are available typically in red, change the color to something more suited to your viewing.

There are three different Scripture layouts to choose from. When copying text to the clipboard, choose from four different formats, each of which has their own options. Search the Bible using exact phrase, all words listed, or any word listed. Search results provides a way to compare the Scriptures in other translations, copy all results to the clipboard, and even copy all results to the clipboard using another translation! Easily compare Scriptures from one translation to another. Create notes on the fly by simply right-clicking on a verse. Text can be formatted for adding your own emphasis and highlights.

Backup your notes and highlight information for transferring to another system or for safe-keeping. Quickly and easily restores data. Also provides an option to automatically backup when exiting the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bezplatné, rýchle a vážne užitočné Biblie softvér. Navrhnuté s 1 Peter 1: 13 v mysli, ActionBible výplne a potrebné pre tých, ktorí chcú jednoduchej, užívateľsky Biblie softvér, ktorý vám pomôže im "pripraviť ich mysliach akcie. Ukladať poznámky pre špecifické verš, zvýraznite verše, formátované výtlačok (na schránky) a majú formátované tlač. Rýchlo vytvoriť štúdia poznámky, prepojiť ich písem, vyhľadávanie Biblia text, zálohovanie a obnovovanie a viac.

ActionBible obsahuje veľa možností, ktoré umožňujú prispôsobiť okno. Zmeniť farbu textu, farby pozadia, veľkosť písma a odkaz farieb. V preklady, ak sú k dispozícii zvyčajne v červené slová Krista, zmeniť farbu na niečo viac vyhovujú vášho pozerania.

Existujú tri rôzne rozloženia písmo vyberať. Pri kopírovaní textu do schránky, vyberte štyri rôzne formáty, z ktorých každý má svoje vlastné možnosti. Vyhľadávanie Biblie pomocou doslovné znenie, všetky slová uvedené alebo akékoľvek slovo, uvedené. Výsledky hľadania vám umožňuje porovnávať písma v iných preklady, skopírovať všetky výsledky do schránky a dokonca kopírovať všetky výsledky do schránky pomocou iného preklad! Ľahko porovnať písma z jeden preklad do druhého. Vytvoriť poznámky o lete jednoducho pravým-kliknutím na verš. Text je možné naformátovať na pridanie vlastné dôraz a zdôrazňuje.

Zálohovanie poznámky a zvýraznite informácie pre prenos na iný systém alebo úschovy. Rýchlo a jednoducho obnoví údaje. Tiež poskytuje možnosť automaticky zálohovať pri odchode program.

Sťahujte tu: ActionBible 1.4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Kabbalah Tarot 1.45Novinka

An accurate program that associates the tarot cards to Kabbalah Astrology.

Orientačný preklad: Presný program, ktorý združuje tarotové karty k Kabbalah astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.65 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

MB Kabbalah IChing 1.20Novinka

MB Kabbalah IChing is a tool that relates the Kabbalah and the I Ching hexagram.

Orientačný preklad: MB Kabala IChing je nástroj, ktorý sa týka Kabbalah a ja Ching hexagram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

BiblePromise 2.3Novinka

BiblePromise : Scripture verses for your Daily Bread

Orientačný preklad: BiblePromise: Písmo verše pre váš denný chlieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

Logos Bible Widget 2.3Novinka

Look up any Bible verse on your Mac instantly. Fast, fun and free!

Orientačný preklad: Okamžite vyhľadať všetky Biblie verse na vašom počítači Macintosh. Rýchly, zábavný a zadarmo!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

MB Purple Star Astrology 1.45Novinka

An unique Purple Star Astrology or Zi Wei Do Shu software.

Orientačný preklad: Unikátny Purple Star astrológia alebo Zi Wei Do Shu softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

The Scroll, Bible Topics 3.1Novinka

Search 78 Bible Topics 195,000 words of modern material on the Bible.

Orientačný preklad: Hľadať Biblia 78 Témy 195.000 slov moderný materiál na Bibliu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1Novinka

Bible in a year reading planner, daily devotional, prayer list tracker.

Orientačný preklad: Biblie v roku čítanie Plánovač, denné zbožný, modlitba zoznam tracker.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

Najsťahovanejšie programy