Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Actual Reminder 3.0.9 + Weather

Autor: East Imperial Soft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.16 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 818
Dátum pridania: 2009-10-10
Aktualizácia: 2011-06-26

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Actual Reminder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Actual Reminder vo verzií 3.0.9 + Weather od autora East Imperial Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Actual Reminder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Actual Reminder ..

Popis od autora programu - East Imperial Soft v anglickom jazyku:

Actual Reminder by East Imperial Soft is a powerful and convenient talking program-calendar for all kinds of reminders with organizer and weather forecast on your desktop. It can pronunciation in voice all your reminders: meetings, important events, holidays, birthdays, daily and weekly reminders, etc. Using hot keys, you can add or view added reminders, view the calendar for the whole year with just one click, you can set shut down, reboot, log off or sleep mode time of the computer or you can do that immediately. You can set time and choose pictures for automatic change wallpapers on your desktop.
The integrated organizer allows you to view all your events in a daily, weekly, monthly, or yearly overview. You can use Actual Reminder as printable calendar - you can preview and print all your reports.
Getting access to the Internet the program presents a convenient weather forecast for your city for current day and for five days forward. Also voice assistant, by pressing only one key at any moment will tell to you about the weather outdoors.
For every reminder you can choose a music from the existing data base or insert your own (wave, mp3, wma, midi). Also you can choose any program from your PC to run or setup automatically sending E-mail when reminding. For the birthdays or holidays you can choose pictures or photos of the one whose name-day it is and automatically send him a greeting card.
In the program it is possible to set the image of the calendar for the current month (or three months) on your desktop. Actual Reminder can say the time (and the weather forecast) every hour and it can also inform about the holidays for the current day in different countries.
It is possible to choose the interface of the program (skin support).
All the settings are easy to access and you can turn on or off any option any moment. Due to the convenient and nice form, the product is easy to operate for any user, for an experienced and a freshman.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Skutočné pripomenutie o východ Imperial Soft je silný a pohodlný hovoriť program-kalendár pre všetky druhy upomienky s organizátorom a predpoveď počasia na pracovnej ploche. Môžete výslovnosť hlas všetky upomienky: stretnutia, dôležité udalosti, sviatky, narodeniny, denné a týždenné upomienky atď. Pomocou horúcich kláves, môžete pridať alebo zobrazenie pridané upomienok, zobraziť kalendár na celý rok s jediným kliknutím, môžete nastaviť vypínanie, restart, odhlásiť alebo spánku režime čas počítača alebo si okamžite. Môžete nastaviť čas a vybrať obrázky pre automatickú zmenu tapety na pracovnej ploche.


Integrovaný organizátor umožňuje zobraziť všetky udalosti v denné, týždenné, mesačné alebo ročné prehľad. Skutočné upomienky môžete použiť ako vytlačiteľnej Kalendár - môžete zobraziť a vytlačiť všetky vaše správy.


Získať prístup na Internet program predstavuje pohodlné predpoveď počasia pre vaše mesto na aktuálny deň a päť dní dopredu. Tiež asistent hlasu, stlačením klávesu iba jeden v každom okamihu bude povedať vám počasie vonku.


Pre každý upomienky môžete vybrať Hudba z existujúcej databáze alebo vložiť svoju vlastnú (vlna, mp3, wma, midi). Tiež môžete ľubovoľný program z počítača na spustenie alebo nastaviť automatické odoslanie e-mailu, keď pripomenutie. Narodeniny alebo prázdniny môžete vybrať obrázky alebo fotografie jeden ktorého názov-deň je a automaticky ho poslať pozdrav.


V programe je možné nastaviť obraz kalendár pre aktuálny mesiac (alebo 3 mesiace) na pracovnej ploche. Skutočné upomienky môžete povedať čas (a predpoveď počasia) za hodinu, a to môže tiež informovať o dovolenka na aktuálny deň v rôznych krajinách.


Je možné vybrať rozhranie programu (kože podporu).


Všetky nastavenia sú ľahko prístup a môžete zapnúť alebo vypnúť všetky možnosť kedykoľvek. Kvôli pohodlné a príjemné forme, výrobok je ľahké prevádzkovať pre všetkých užívateľov, pre skúsených a nováčik.

Sťahujte tu: Actual Reminder 3.0.9 + Weather

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

dtNotes 3.2Novinka

Put scraps of virtual paper on your desktop with the simplicity of pen and paper

Orientačný preklad: Dajte kúsky virtuálnej papier na vašej pracovnej ploche s jednoduchosťou ceruzku a papier

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

JetTask 2.0Novinka

JetTask is the ultimate task list software for keeping track of your tasks.

Orientačný preklad: JetTask je konečný zoznam úloh softvér pre sledovanie úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.17 MB

Lark Reminder 8.0Novinka

Lark Reminder

Orientačný preklad: Lark upomienky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.22 MB

Pimero 2010.R5Novinka

New Auto-Sync, multi-user appointment calendar for small teams and induviduals.

Orientačný preklad: Nová funkcia Auto-Sync, multi-užívateľské vymenovanie kalendár pre malé tímy a induviduals.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.49 MB

CBEOrganizer 2.1Novinka

CBE Organizer - Day planner, task manager, picture viewer, notepad.

Orientačný preklad: CBE Organizátor - Deň plánovač, správcu úloh, prehliadač obrázkov, poznámkový blok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.95 MB

myTasks 1.7.0Novinka

The perfectly simple to-do list manager, powerful without being bloated!

Orientačný preklad: Dokonale jednoduchý úloha zoznam manažér mocný bez je nafouklý!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.77 MB

Kalendra 2.0Novinka

Kalendra is your is your free personal multimedia life organizer!

Orientačný preklad: Kalendra je váš je váš zdarma osobných multimediálne život!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.58 MB

Agenda One for Windows Mobile 2.3.9039Novinka

Smartphone and Pocket PC Magazine 2008 Best Software Winner

Orientačný preklad: Manažovanie času, poznámok kontaktov pre Pocket PC alebo Smartphone.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.14 MB

AgendaMax Plus 4.2.0.17104Novinka

Manage your appointments, tasks, holidays, notes and journals.

Orientačný preklad: Spravovať svoje schôdzky, úlohy, sviatky, poznámky a časopisov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.9 MB

Najsťahovanejšie programy