Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8

Autor: ABD Pro
Stránka: abd.pro.free.fr
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.30 MB
Cena: 77.00 $
Počet stiahnutí: 2155
Dátum pridania: 2008-06-22
Aktualizácia: 2011-08-24

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Advanced Bible Decoder Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Bible Decoder Pro vo verzií 1.0.8 od autora ABD Pro. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Bible Decoder Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Bible Decoder Pro ..

Popis od autora programu - ABD Pro v anglickom jazyku:

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results for bible code research. Download Advanced Bible Decoder Pro today! Powerful bilingual English-Hebrew dictionary, allowing the English speaking user to search the Bible without any knowledge of Hebrew. Multilingual translations of the Bible, allowing the user to understand all the verses without any knowledge of Hebrew. Many statistical tools as statistical simulation test. Visit http://abd.pro.free.fr

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky Biblie kód výskumu. Prevziať rozšírené Biblie dekodér Pro dnes! Mocný dvojjazyčné angličtina-hebrejský slovník, umožňuje anglický hovoriace užívateľovi vyhľadávanie Biblie bez akejkoľvek znalosti hebrejčina. Viacjazyčné preklady Biblie, umožňujúci užívateľovi, aby pochopili všetky verše bez akejkoľvek znalosti hebrejčina. Mnohé štatistické nástroje ako štatistické simulačný test. Navštívte http://abd.pro.free.fr

Sťahujte tu: Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Faith 2.6Novinka

FAITH Sunday School ministry is used to maintain prospects and ministry members

Orientačný preklad: FAITH nedeľnej školy ministerstvo sa používa na udržanie vyhliadky a ministerstvo členmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MB Bibliomancy 1.10Novinka

MB Bibliomancy is a divination tool based on different religious texts.

Orientačný preklad: MB Bibliomancy je veštenie nástroj založený na rôznych náboženských textov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Easy Sermon Organizer 1.2Novinka

Organize sermons and illustrations.

Orientačný preklad: Usporiadať kázanie a ilustrácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.59 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

Najsťahovanejšie programy