Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Advanced Grapher 2.2

Autor: Alentum Software, Inc.
Stránka: www.alentum.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1283
Dátum pridania: 2009-03-09
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Advanced Grapher:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Grapher vo verzií 2.2 od autora Alentum Software, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Grapher je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Grapher ..

Popis od autora programu - Alentum Software, Inc. v anglickom jazyku:

Powerful but easy-to-use graphing, curve fitting and calculating software. Graphs Cartesian (Y(x) and X(y)), polar and parametric functions, graphs of tables, equations (implicit functions), inequalities and slope fields. Up to 100 graphs in one window. Calculus features: regression analysis, obtaining zeroes and extrema of functions, intersections, derivatives, equations of tangents and normals, numerical integration, value tables, calculator. Lots of graph and coordinate plane parameters. You will be able to create high-quality graphs and copy them to your documents (as EMF or BMP). This graphing software also has printing capabilities, multi-document interface, customizable toolbars. Supports English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Russian and Spanish interfaces.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Silný, ale ľahké-to-use graphing, krivky montáž a výpočet softvér. Grafy Kartézske (Y(x) a X(y)), polárnych a parametrov funkcie grafov tabuliek, rovníc (implicitne funkcie), nerovnosti a sklon polí. Až do 100 grafov v jednom okne. Kalkul funkcie: regresná analýza, získanie nuly a extrémy funkcie, križovatky, deriváty, rovnice tangentov a normály, číselné integrácie, hodnota tabuliek, Kalkulačka. Veľa parametrov graf a koordinovať rovine. Budete schopní vytvárať grafy, vysokej kvality a skopírujte ich do dokumentov (ako EMF alebo BMP). Graphing softvér má tiež vlastnosti tlače, multi-document rozhranie, prispôsobiteľných panelov s nástrojmi. Podporuje angličtina, holandčina, francúzsky, nemecký, taliansky, Portugalskej, Ruskej a španielsky rozhrania.

Sťahujte tu: Advanced Grapher 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Das Unit Converter 6.25Novinka

A free unit converter with 2000+ units, 80+ categories, and many great features.

Orientačný preklad: Bezplatne prevodník jednotiek s 2000 + jednotiek, kategórie 80 +, a veľa skvelých funkcií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.17 MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Najsťahovanejšie programy