Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Advanced Grapher 2.2

Autor: Alentum Software, Inc.
Stránka: www.alentum.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1345
Dátum pridania: 2009-03-09
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Advanced Grapher:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Grapher vo verzií 2.2 od autora Alentum Software, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Grapher je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Grapher ..

Popis od autora programu - Alentum Software, Inc. v anglickom jazyku:

Powerful but easy-to-use graphing, curve fitting and calculating software. Graphs Cartesian (Y(x) and X(y)), polar and parametric functions, graphs of tables, equations (implicit functions), inequalities and slope fields. Up to 100 graphs in one window. Calculus features: regression analysis, obtaining zeroes and extrema of functions, intersections, derivatives, equations of tangents and normals, numerical integration, value tables, calculator. Lots of graph and coordinate plane parameters. You will be able to create high-quality graphs and copy them to your documents (as EMF or BMP). This graphing software also has printing capabilities, multi-document interface, customizable toolbars. Supports English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Russian and Spanish interfaces.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Silný, ale ľahké-to-use graphing, krivky montáž a výpočet softvér. Grafy Kartézske (Y(x) a X(y)), polárnych a parametrov funkcie grafov tabuliek, rovníc (implicitne funkcie), nerovnosti a sklon polí. Až do 100 grafov v jednom okne. Kalkul funkcie: regresná analýza, získanie nuly a extrémy funkcie, križovatky, deriváty, rovnice tangentov a normály, číselné integrácie, hodnota tabuliek, Kalkulačka. Veľa parametrov graf a koordinovať rovine. Budete schopní vytvárať grafy, vysokej kvality a skopírujte ich do dokumentov (ako EMF alebo BMP). Graphing softvér má tiež vlastnosti tlače, multi-document rozhranie, prispôsobiteľných panelov s nástrojmi. Podporuje angličtina, holandčina, francúzsky, nemecký, taliansky, Portugalskej, Ruskej a španielsky rozhrania.

Sťahujte tu: Advanced Grapher 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Runes Numerology 1.15Novinka

MB Runes Numerology relates numerology with the runic form of divination.

Orientačný preklad: MB Runy Numerológia týka numerológie s Runic forma prorokovanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Archim 2.0Novinka

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions

Orientačný preklad: Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Math Quiz Creator 2.0.0Novinka

Makes quizzes with any number and type of arithmetic problem.

Orientačný preklad: Robí kvízy s ľubovoľným počtom a druhy aritmetických problémov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

King Of Mathermatics 2.0Novinka

Elementary school mathematics is practised software .

Orientačný preklad: Základná škola matematiky sa praktizuje softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.64 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Math Homework Help 1.0Novinka

We provide a complete array of math problems

Orientačný preklad: Poskytujeme kompletnú škálu matematické problémy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Najsťahovanejšie programy