Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Advanced Grapher 2.2

Autor: Alentum Software, Inc.
Stránka: www.alentum.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1382
Dátum pridania: 2009-03-09
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Advanced Grapher:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Grapher vo verzií 2.2 od autora Alentum Software, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Grapher je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Grapher ..

Popis od autora programu - Alentum Software, Inc. v anglickom jazyku:

Powerful but easy-to-use graphing, curve fitting and calculating software. Graphs Cartesian (Y(x) and X(y)), polar and parametric functions, graphs of tables, equations (implicit functions), inequalities and slope fields. Up to 100 graphs in one window. Calculus features: regression analysis, obtaining zeroes and extrema of functions, intersections, derivatives, equations of tangents and normals, numerical integration, value tables, calculator. Lots of graph and coordinate plane parameters. You will be able to create high-quality graphs and copy them to your documents (as EMF or BMP). This graphing software also has printing capabilities, multi-document interface, customizable toolbars. Supports English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Russian and Spanish interfaces.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Silný, ale ľahké-to-use graphing, krivky montáž a výpočet softvér. Grafy Kartézske (Y(x) a X(y)), polárnych a parametrov funkcie grafov tabuliek, rovníc (implicitne funkcie), nerovnosti a sklon polí. Až do 100 grafov v jednom okne. Kalkul funkcie: regresná analýza, získanie nuly a extrémy funkcie, križovatky, deriváty, rovnice tangentov a normály, číselné integrácie, hodnota tabuliek, Kalkulačka. Veľa parametrov graf a koordinovať rovine. Budete schopní vytvárať grafy, vysokej kvality a skopírujte ich do dokumentov (ako EMF alebo BMP). Graphing softvér má tiež vlastnosti tlače, multi-document rozhranie, prispôsobiteľných panelov s nástrojmi. Podporuje angličtina, holandčina, francúzsky, nemecký, taliansky, Portugalskej, Ruskej a španielsky rozhrania.

Sťahujte tu: Advanced Grapher 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

SLGallery 1.2Novinka

Try this unique calculation tool featuring 15 continuous and discrete functions!

Orientačný preklad: Skúste tento jedinečný výpočet nástroj s 15 nepretržité a diskrétny funkcie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Calculation Made Easy 4.1Novinka

to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, etc.

Orientačný preklad: naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.69 MB

MathProf 4.0Novinka

MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Orientačný preklad: MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.82 MB

A-Converter 1.0SR1Novinka

A-Converter is a handy unit-conversion utility

Orientačný preklad: A-Converter je šikovný nástroj pre prevod jednotka-

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Najsťahovanejšie programy