Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Advanced Warp Screensaver 2.0

Autor: Kryptile Screensavers
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 718
Dátum pridania: 2006-01-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced Warp Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Warp Screensaver vo verzií 2.0 od autora Kryptile Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Warp Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Warp Screensaver ..

Popis od autora programu - Kryptile Screensavers v anglickom jazyku:

Advanced Warp is graphically unique. The liquid effects have been recreated with accurate physics, so they look just like they might in real life, taking into account such factors as density and speed. The effects are so smooth and realistic that it seems if you touch the desktop, ripples will appear. And, in fact, this is true. You can touch the liquid with the mouse and it will respond with more dye dissolving. At times, the screensaver is downright weird, such as the desktop shrinking and then shooting violently forth as if it were a loud sneeze, or the desktop trembling a little as if an earthquake were near. The screensaver is configurable, so you can come up with your own combination of effects, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, and Violent Storm. If the effects are not set, they are displayed at random. There are also old-photo and tremble effects, plus mouse control for interacting with the screensaver.

Advanced Warp 2.0 at a Glance:
- Realistic simulation of a fluid on your desktop, recreated with accurate physics
- User defined modeling characteristics
- Five different styles of simulation, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, Violent Storm
- Random style mode
- Fluid responds to mouse movements
- Old-photo and trembling effects

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pokročilé Warp je graficky jedinečný. Kvapalina účinky boli znovu presné fyziky, takže vyzerajú ako by sa mohli v reálnom živote, s prihliadnutím na také faktory, ako hustota a rýchlosť. Účinky sú tak plynulé a realistické, že to vyzerá, keď sa dotknete plochy, bude vlnky sa objaví. A v skutočnosti, to je pravda. Sa môžete dotknúť kvapalina s myšou a bude reagovať s viac farbiva rozpúšťanie. Občas, šetrič obrazovky je vyložene divný, ako desktop zmršťovanie a potom strieľať prudko vpred, ako by to bolo hlasné kýchnutie, alebo desktop chvenie trochu, ako keby zemetrasenia bolo neďaleko. Šetrič obrazovky je konfigurovateľný, takže môžete prísť s vlastným kombináciu efektov, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, a prudká búrka. Ak účinky nie sú nastavené, sú zobrazené v náhodnom poradí. K dispozícii sú aj fotografie a staré-triasť efekty, plus ovládanie myšou pre interakciu s screensaver. Pokročilé Warp 2,0 na prvý pohľad: - Realistická simulácia tekutín na ploche, opäť s presným fyziky - Užívateľsky definované vlastnosti modelovanie - Päť rôznych štýlov, simulácie, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, prudká búrka - Náhodný štýlu režim - tekutina reaguje na pohyby myši - Staré-foto a chvejúce sa účinky

Sťahujte tu: Advanced Warp Screensaver 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Tipsy Clock Screensaver 1.20Novinka

Skinnable digital clock screensaver, which smoothly moves across the screen

Orientačný preklad: Skinovateľné digitálne hodiny šetrič obrazovky, ktorý sa pohybuje hladko po obrazovke

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

Cool Nature Screensaver 1.0Novinka

Cool nature is great. This is a very beautiful screensaver for your computer.

Orientačný preklad: Cool príroda je skvelá. Jedná sa o veľmi krásny šetrič obrazovky pre váš počítač.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.46 MB

Tornado Storm Chaser 3D Screensaver 1.0Novinka

A tornado funnel swrils towards an abandoned farmhouse in this 3D screensaver.

Orientačný preklad: Tornádo lievik swrils na opustenej farme v tejto 3D šetrič obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.3 MB

Zippo Pinwheel Screensaver 1.2Novinka

This is a zippo lighter screensaver brought to you by http://www.TobaccoBarn.com

Orientačný preklad: Jedná sa o Zippo zapaľovač šetrič obrazovky vám prináša http://www.TobaccoBarn.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.45 MB

Kitchen Island Lighting 1.0Novinka

Screensaver with a kitchen lighting theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s kuchyňa osvetlenie tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.84 MB

air compressors 1.0Novinka

http://www.compressors-air.us - air compressors screen saver

Orientačný preklad: http://www.compressors-Air.US - vzduch kompresory ¹etriè

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

Michigan Criminal Defense | Screensaver 1.0Novinka

Screensaver from Ambrose Law Group, Michigan criminal and trial attorneys.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky z Ambrose právo skupiny, Michigan trestných a skúšobné advokáti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Top Culinary School programs 1.0Novinka

Top culinary school programs screensaver features favorite gourmet dishes.

Orientačný preklad: Top kulinárske školy programy screensaver funkcie obľúbené gurmán misky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.40 MB

Kosher Coupons 1.1Novinka

Jennifer Lopez Free Screensaver

Orientačný preklad: Jennifer Lopezová zdarma šetrič obrazovky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.60 MB

Najsťahovanejšie programy