Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Advanced Warp Screensaver 2.0

Autor: Kryptile Screensavers
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 747
Dátum pridania: 2006-01-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced Warp Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Warp Screensaver vo verzií 2.0 od autora Kryptile Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Warp Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Warp Screensaver ..

Popis od autora programu - Kryptile Screensavers v anglickom jazyku:

Advanced Warp is graphically unique. The liquid effects have been recreated with accurate physics, so they look just like they might in real life, taking into account such factors as density and speed. The effects are so smooth and realistic that it seems if you touch the desktop, ripples will appear. And, in fact, this is true. You can touch the liquid with the mouse and it will respond with more dye dissolving. At times, the screensaver is downright weird, such as the desktop shrinking and then shooting violently forth as if it were a loud sneeze, or the desktop trembling a little as if an earthquake were near. The screensaver is configurable, so you can come up with your own combination of effects, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, and Violent Storm. If the effects are not set, they are displayed at random. There are also old-photo and tremble effects, plus mouse control for interacting with the screensaver.

Advanced Warp 2.0 at a Glance:
- Realistic simulation of a fluid on your desktop, recreated with accurate physics
- User defined modeling characteristics
- Five different styles of simulation, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, Violent Storm
- Random style mode
- Fluid responds to mouse movements
- Old-photo and trembling effects

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pokročilé Warp je graficky jedinečný. Kvapalina účinky boli znovu presné fyziky, takže vyzerajú ako by sa mohli v reálnom živote, s prihliadnutím na také faktory, ako hustota a rýchlosť. Účinky sú tak plynulé a realistické, že to vyzerá, keď sa dotknete plochy, bude vlnky sa objaví. A v skutočnosti, to je pravda. Sa môžete dotknúť kvapalina s myšou a bude reagovať s viac farbiva rozpúšťanie. Občas, šetrič obrazovky je vyložene divný, ako desktop zmršťovanie a potom strieľať prudko vpred, ako by to bolo hlasné kýchnutie, alebo desktop chvenie trochu, ako keby zemetrasenia bolo neďaleko. Šetrič obrazovky je konfigurovateľný, takže môžete prísť s vlastným kombináciu efektov, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, a prudká búrka. Ak účinky nie sú nastavené, sú zobrazené v náhodnom poradí. K dispozícii sú aj fotografie a staré-triasť efekty, plus ovládanie myšou pre interakciu s screensaver. Pokročilé Warp 2,0 na prvý pohľad: - Realistická simulácia tekutín na ploche, opäť s presným fyziky - Užívateľsky definované vlastnosti modelovanie - Päť rôznych štýlov, simulácie, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, prudká búrka - Náhodný štýlu režim - tekutina reaguje na pohyby myši - Staré-foto a chvejúce sa účinky

Sťahujte tu: Advanced Warp Screensaver 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Real Estate Marketing Screensaver 1.0Novinka

Real Estate Marketing Screensaver for your desktop.

Orientačný preklad: Real Estate Marketing obrazovky pre váš desktop.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.22 MB

Cool Gifts 1.0Novinka

Cool Gifts graphic screensaver for Windows. Filled with amazingly cool graphics.

Orientačný preklad: Cool darčeky grafický šetrič obrazovky pre Windows. Plnené prekvapivo chladné grafikou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.45 MB

Horseback Las Vegas Screensaver 2.02Novinka

Horseback Las Vegas screensaver. This is for your internet explorer.

Orientačný preklad: Jazda na Las Vegas šetrič obrazovky. To je pre váš prehľadávač internet explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Top Japan Cars 2006 SS 1.2Novinka

Japan Cars top 2006 Screen Saver www.autoscout12.com

Orientačný preklad: Japonsko automobilov top 2006 šetrič obrazovky www.autoscout12.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.27 MB

Super Collapse Game Screensaver 1.0Novinka

Enjoy this Super Collapse game screensaver on your desktop!

Orientačný preklad: Užite si tento Super Collapse hra šetrič obrazovky na pracovnej ploche!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.5 MB

Majestic Universe 1.0Novinka

Majestic Universe - 3d space screensaver by 3D Relax. Enjoy beauty of space.

Orientačný preklad: Majestátne vesmíru - 3D priestore šetrič obrazovky 3D Relax. Užite si krásu vesmíru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.65 MB

Bookcases 1.0Novinka

Screensaver with a bookcase theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s témou knihy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.65 MB

Mountain House Freeze Dried 2.0Novinka

A Mountain House Freeze Dried screensaver to download and use on your PC.

Orientačný preklad: Mountain House lyofilizované screensaver stiahnuť a používať na PC.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.74 MB

Marketing Screensaver 1.0Novinka

A collection of marketing and money screensavers.

Orientačný preklad: Zbierka na trh a peniaze šetriče obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 20.52 MB

Najsťahovanejšie programy