Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Advanced Warp Screensaver 2.0

Autor: Kryptile Screensavers
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 732
Dátum pridania: 2006-01-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced Warp Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Warp Screensaver vo verzií 2.0 od autora Kryptile Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Warp Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Warp Screensaver ..

Popis od autora programu - Kryptile Screensavers v anglickom jazyku:

Advanced Warp is graphically unique. The liquid effects have been recreated with accurate physics, so they look just like they might in real life, taking into account such factors as density and speed. The effects are so smooth and realistic that it seems if you touch the desktop, ripples will appear. And, in fact, this is true. You can touch the liquid with the mouse and it will respond with more dye dissolving. At times, the screensaver is downright weird, such as the desktop shrinking and then shooting violently forth as if it were a loud sneeze, or the desktop trembling a little as if an earthquake were near. The screensaver is configurable, so you can come up with your own combination of effects, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, and Violent Storm. If the effects are not set, they are displayed at random. There are also old-photo and tremble effects, plus mouse control for interacting with the screensaver.

Advanced Warp 2.0 at a Glance:
- Realistic simulation of a fluid on your desktop, recreated with accurate physics
- User defined modeling characteristics
- Five different styles of simulation, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, Violent Storm
- Random style mode
- Fluid responds to mouse movements
- Old-photo and trembling effects

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pokročilé Warp je graficky jedinečný. Kvapalina účinky boli znovu presné fyziky, takže vyzerajú ako by sa mohli v reálnom živote, s prihliadnutím na také faktory, ako hustota a rýchlosť. Účinky sú tak plynulé a realistické, že to vyzerá, keď sa dotknete plochy, bude vlnky sa objaví. A v skutočnosti, to je pravda. Sa môžete dotknúť kvapalina s myšou a bude reagovať s viac farbiva rozpúšťanie. Občas, šetrič obrazovky je vyložene divný, ako desktop zmršťovanie a potom strieľať prudko vpred, ako by to bolo hlasné kýchnutie, alebo desktop chvenie trochu, ako keby zemetrasenia bolo neďaleko. Šetrič obrazovky je konfigurovateľný, takže môžete prísť s vlastným kombináciu efektov, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, a prudká búrka. Ak účinky nie sú nastavené, sú zobrazené v náhodnom poradí. K dispozícii sú aj fotografie a staré-triasť efekty, plus ovládanie myšou pre interakciu s screensaver. Pokročilé Warp 2,0 na prvý pohľad: - Realistická simulácia tekutín na ploche, opäť s presným fyziky - Užívateľsky definované vlastnosti modelovanie - Päť rôznych štýlov, simulácie, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, prudká búrka - Náhodný štýlu režim - tekutina reaguje na pohyby myši - Staré-foto a chvejúce sa účinky

Sťahujte tu: Advanced Warp Screensaver 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Tips on Toilet Training Toddlers 1.0Novinka

Tips on toilet training toddlers desktop screensaver software.

Orientačný preklad: Tipy na WC tréning batoľatá desktop šetrič obrazovky softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

NFS ILOVEU02 1.1Novinka

ILOVEU screensaver from http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: ILOVEU screensaver z http://www.newfreescreensavers.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Diamond Heart Pendant 3D Screensaver 2.0Novinka

Diamond Heart Pendant 3 D Screensaver for you to download free!

Orientačný preklad: Diamond srdce prívesok 3 D Šetrič obrazovky pre vás na stiahnutie zadarmo!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.19 MB

Grupo Mayan Screen Saver 1.0Novinka

Great screen saver of grupo mayan facilities at Nuevo Vallarta

Orientačný preklad: Veľký šetrič grupo mayská zariadení na Nuevo Vallarta

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.24 MB

Zen of Space 9.09zosjNovinka

The Zen of a clean, organized space

Orientačný preklad: Zen čisté, organizované priestor

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.30 MB

Counter Depth Refrigerators 1.0Novinka

Screensaver with a counter depth refrigerator theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s počítadlo hĺbka chladnička tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

Love Beauty 1.0Novinka

A free screensaver showing the beauty of love. Will make you feels great.

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky zobrazujúci krásu lásky. Bude vás cítia veľkej.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.18 MB

Burano Screensaver EV 2.0Novinka

A free screensaver with pictures of the incredible colors of the isle of Burano

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky s obrázky z neuveriteľné farby ostrov Burano

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.00 MB

Ancient Egypt Screen Saver 1.0Novinka

Images of Egypt's pyramids and artifacts, with quotes from Wisdom Texts

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky, ktorý obsahuje snímky z pyramíd Egypta a artefaktov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.61 MB

Najsťahovanejšie programy