Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Advanced Warp Screensaver 2.0

Autor: Kryptile Screensavers
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 793
Dátum pridania: 2006-01-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced Warp Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Warp Screensaver vo verzií 2.0 od autora Kryptile Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Warp Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Warp Screensaver ..

Popis od autora programu - Kryptile Screensavers v anglickom jazyku:

Advanced Warp is graphically unique. The liquid effects have been recreated with accurate physics, so they look just like they might in real life, taking into account such factors as density and speed. The effects are so smooth and realistic that it seems if you touch the desktop, ripples will appear. And, in fact, this is true. You can touch the liquid with the mouse and it will respond with more dye dissolving. At times, the screensaver is downright weird, such as the desktop shrinking and then shooting violently forth as if it were a loud sneeze, or the desktop trembling a little as if an earthquake were near. The screensaver is configurable, so you can come up with your own combination of effects, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, and Violent Storm. If the effects are not set, they are displayed at random. There are also old-photo and tremble effects, plus mouse control for interacting with the screensaver.

Advanced Warp 2.0 at a Glance:
- Realistic simulation of a fluid on your desktop, recreated with accurate physics
- User defined modeling characteristics
- Five different styles of simulation, including Vortex, Psilo, Dissolving, Shadow Storm, Violent Storm
- Random style mode
- Fluid responds to mouse movements
- Old-photo and trembling effects

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pokročilé Warp je graficky jedinečný. Kvapalina účinky boli znovu presné fyziky, takže vyzerajú ako by sa mohli v reálnom živote, s prihliadnutím na také faktory, ako hustota a rýchlosť. Účinky sú tak plynulé a realistické, že to vyzerá, keď sa dotknete plochy, bude vlnky sa objaví. A v skutočnosti, to je pravda. Sa môžete dotknúť kvapalina s myšou a bude reagovať s viac farbiva rozpúšťanie. Občas, šetrič obrazovky je vyložene divný, ako desktop zmršťovanie a potom strieľať prudko vpred, ako by to bolo hlasné kýchnutie, alebo desktop chvenie trochu, ako keby zemetrasenia bolo neďaleko. Šetrič obrazovky je konfigurovateľný, takže môžete prísť s vlastným kombináciu efektov, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, a prudká búrka. Ak účinky nie sú nastavené, sú zobrazené v náhodnom poradí. K dispozícii sú aj fotografie a staré-triasť efekty, plus ovládanie myšou pre interakciu s screensaver. Pokročilé Warp 2,0 na prvý pohľad: - Realistická simulácia tekutín na ploche, opäť s presným fyziky - Užívateľsky definované vlastnosti modelovanie - Päť rôznych štýlov, simulácie, vrátane Vortex, Psilo, Rozpúšťanie, Shadow Storm, prudká búrka - Náhodný štýlu režim - tekutina reaguje na pohyby myši - Staré-foto a chvejúce sa účinky

Sťahujte tu: Advanced Warp Screensaver 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ellipsis 1.0Novinka

This application is a desktop utility for promoting home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu domácej výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

Computer Fun 9.09cfvtNovinka

Computer Fun: Leased Computer Office Fun

Orientačný preklad: Počítač zábava: Prenajaté počítač Office zábava

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.88 MB

Crazy Water Skiing 1.0Novinka

A free screensaver showing crazy water skiing images with over 100 animation.

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky, ktorý vykazujú blázon vodné lyžovanie obrázky s viac ako 100 animácie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.28 MB

Amiga Screensaver 1.6.2.2Novinka

Realistic visage of the best gaming personal computer in the late 20th Century.

Orientačný preklad: Realistické tvár z najlepších hier osobný počítač v neskorej 20. storočia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Appliances Screensaver 1.0Novinka

Appliances screensaver for your PC.

Orientačný preklad: Spotrebiče šetrič obrazovky pre vaše PC.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.54 MB

Convertible Baby Car Seats Screensavers 1.0Novinka

http://www.carseatforbaby.com - Convertible baby car seats screensavers

Orientačný preklad: http://www.carseatforbaby.com - konvertibilných dieťa automobilu sedadiel šetriče obrazovky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.58 MB

Best Cellulite Cream 1.0Novinka

3D interactive screen saver - Free Download - Best Cellulite Cream

Orientačný preklad: 3D interaktívny šetri ** a obrazovky - Free Download - najlepšie celulitídy smotany

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.95 MB

Concrete Screensaver 1.0Novinka

Concrete screensaver for your pc.

Orientačný preklad: Konkrétne šetrič obrazovky pre vaše pc.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.47 MB

Engine Rebuild Kits 1.0Novinka

Screensaver with an engine rebuild kit theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s motor prebudovať kit tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.04 MB

Najsťahovanejšie programy