Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AIM Spy Monitor 2011 8.6

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.2 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 1057
Dátum pridania: 2010-10-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu AIM Spy Monitor 2011:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AIM Spy Monitor 2011 vo verzií 8.6 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AIM Spy Monitor 2011 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AIM Spy Monitor 2011 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Have you ever wondered what your spouse, kids or employees have been doing on the computer and Internet? Is your spouse engaging in online sexual conversation while you are asleep? Are your kids taking secret chat conversations with an adult stranger? Are your employees emailing your business secret to your competitors? If you DO worry about these issues, you need a spy software. AIM Spy Monitor spys all version AIM incoming and outgoing text chat messages secretly. The re-check merchanism can ensure you get the whole super-large messages, and prevent you from getting the same message repeatedly. You can show all messages in AIM Spy Monitor directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis, or send a report to your custom email address or FTP server. Everything will be recorded without being detected. It is especially useful for administrators or parents, who need to know what their employees or kids are care and talking about with others. Use your hotkey to unhide it from complete stealth mode and protect the program access by password. Uninstall it easily from the program interface. You can download AIM Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Premýšľali ste niekedy, čo váš manžel, deti alebo zamestnanci robia na počítači a internete? Je váš manžel zaoberať on-line rozhovore sexuálne zatiaľ čo vy ste spali? Sú vaše deti pri tajnej konverzácie s dospelým cudzincom? Sú vaši zamestnanci mailovaní obchodné tajomstvo s konkurenciou? Pokiaľ starať o týchto otázkach, treba špionážne softvér. AIM Spy Monitor spys všetky verzie AIM prichádzajúce a odchádzajúce textové správy v chate tajne. Re-check merchanism môže zabezpečiť dostanete celú super-veľké správy, a zabrániť vám dostáva rovnaké správy opakovane. Môžete zobraziť všetky správy v ICQ Spy Monitor priamo vývozu týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu, alebo poslať správu na váš vlastný e-mailovú adresu alebo FTP server. Všetko bude zaznamenané, bez toho by bol odhalený. To je užitočné najmä pre administrátorov alebo rodičia, ktorí potrebujú vedieť, čo ich zamestnanci alebo deti sú starostlivosti a hovoril s ostatnými. Použite svoj hotkey odkryť od kompletnú stealth režimu a chrániť prístup do programu heslom. Odinštalovať to jednoducho z rozhrania programu. Tu si môžete stiahnuť ICQ Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: AIM Spy Monitor 2011 8.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

honestech Video Patrol 5.0Novinka

With honestech Video Patrol 5.0 you can remotely monitor activity in your home.

Orientačný preklad: S honestech Video Patrol 5.0 môžete vzdialene sledovať činnosť vo vašej domácnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.08 MB

----Intelinet Internet Security 2009.07Novinka

Intelinet Internet Security, all-in-one proactive security solution

Orientačný preklad: Intelinet Internet Security, all-in-one proaktívne bezpečnostné riešenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.05 MB

Inside Keylogger 4.1Novinka

Inside Keylogger records computer activities and sends reports to email address

Orientačný preklad: Vnútri Keylogger záznamy počítačových aktivít a odosiela správy na e-mailovú adresu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

Facebook Spy Monitor 2011 2.8Novinka

Facebook profile monitoring and parental control software.

Orientačný preklad: Monitorovací a špionážny nástroj, ktorý zaznamenáva činnosť užívateľa počítača na Facebooku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.4 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Rise Sun 1.2.0Novinka

Motion Detection For All Webcams

Orientačný preklad: Detekcie pohybu pre všetky webkamery

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.65 MB

Sentinel Professional 4.0Novinka

System Monitoring: Sentinel Takeover all the control of Windows based Computers

Orientačný preklad: Monitorovanie systému: Sentinel prevzatie plnej kontroly počítačov s operačným systémom Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

Spy Voice Recorder 3.24Novinka

Spy Voice Recorder, computer sound monitor expert spying voice chat messengers.

Orientačný preklad: Spy hlasový záznamník, počítačové sound monitorovať poslíčkov chat odborníkov špionážne hlas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy