Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

AIM Spy Monitor 2011 8.6

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.2 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 1079
Dátum pridania: 2010-10-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu AIM Spy Monitor 2011:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AIM Spy Monitor 2011 vo verzií 8.6 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AIM Spy Monitor 2011 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AIM Spy Monitor 2011 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Have you ever wondered what your spouse, kids or employees have been doing on the computer and Internet? Is your spouse engaging in online sexual conversation while you are asleep? Are your kids taking secret chat conversations with an adult stranger? Are your employees emailing your business secret to your competitors? If you DO worry about these issues, you need a spy software. AIM Spy Monitor spys all version AIM incoming and outgoing text chat messages secretly. The re-check merchanism can ensure you get the whole super-large messages, and prevent you from getting the same message repeatedly. You can show all messages in AIM Spy Monitor directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis, or send a report to your custom email address or FTP server. Everything will be recorded without being detected. It is especially useful for administrators or parents, who need to know what their employees or kids are care and talking about with others. Use your hotkey to unhide it from complete stealth mode and protect the program access by password. Uninstall it easily from the program interface. You can download AIM Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Premýšľali ste niekedy, čo váš manžel, deti alebo zamestnanci robia na počítači a internete? Je váš manžel zaoberať on-line rozhovore sexuálne zatiaľ čo vy ste spali? Sú vaše deti pri tajnej konverzácie s dospelým cudzincom? Sú vaši zamestnanci mailovaní obchodné tajomstvo s konkurenciou? Pokiaľ starať o týchto otázkach, treba špionážne softvér. AIM Spy Monitor spys všetky verzie AIM prichádzajúce a odchádzajúce textové správy v chate tajne. Re-check merchanism môže zabezpečiť dostanete celú super-veľké správy, a zabrániť vám dostáva rovnaké správy opakovane. Môžete zobraziť všetky správy v ICQ Spy Monitor priamo vývozu týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu, alebo poslať správu na váš vlastný e-mailovú adresu alebo FTP server. Všetko bude zaznamenané, bez toho by bol odhalený. To je užitočné najmä pre administrátorov alebo rodičia, ktorí potrebujú vedieť, čo ich zamestnanci alebo deti sú starostlivosti a hovoril s ostatnými. Použite svoj hotkey odkryť od kompletnú stealth režimu a chrániť prístup do programu heslom. Odinštalovať to jednoducho z rozhrania programu. Tu si môžete stiahnuť ICQ Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: AIM Spy Monitor 2011 8.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

PDA Mobile Investigation Software 2.0.1.5Novinka

Pocket pc forensic software investigates and extracts windows based mobile fact

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér vyšetruje a výpisy z okna na mobilný skutočnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

Desktop Spy X 6.20Novinka

Secretly spy on a PC in real-time and view logs remotely over a network.

Orientačný preklad: Tajne špión na PC v reálnom čase a zobraziť denníky vzdialene cez sieť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

SniperSpy 7.2Novinka

SniperSpy remote spy software allows you to monitor your PC from anywhere!

Orientačný preklad: SniperSpy vzdialený špionážne softvér vám umožní sledovať vaše PC odkiaľkoľvek!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.42 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

honestech Video Patrol 5.0Novinka

With honestech Video Patrol 5.0 you can remotely monitor activity in your home.

Orientačný preklad: S honestech Video Patrol 5.0 môžete vzdialene sledovať činnosť vo vašej domácnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.08 MB

Najsťahovanejšie programy