Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AIM Spy Monitor 2011 8.6

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.2 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 1008
Dátum pridania: 2010-10-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu AIM Spy Monitor 2011:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AIM Spy Monitor 2011 vo verzií 8.6 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AIM Spy Monitor 2011 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AIM Spy Monitor 2011 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Have you ever wondered what your spouse, kids or employees have been doing on the computer and Internet? Is your spouse engaging in online sexual conversation while you are asleep? Are your kids taking secret chat conversations with an adult stranger? Are your employees emailing your business secret to your competitors? If you DO worry about these issues, you need a spy software. AIM Spy Monitor spys all version AIM incoming and outgoing text chat messages secretly. The re-check merchanism can ensure you get the whole super-large messages, and prevent you from getting the same message repeatedly. You can show all messages in AIM Spy Monitor directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis, or send a report to your custom email address or FTP server. Everything will be recorded without being detected. It is especially useful for administrators or parents, who need to know what their employees or kids are care and talking about with others. Use your hotkey to unhide it from complete stealth mode and protect the program access by password. Uninstall it easily from the program interface. You can download AIM Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Premýšľali ste niekedy, čo váš manžel, deti alebo zamestnanci robia na počítači a internete? Je váš manžel zaoberať on-line rozhovore sexuálne zatiaľ čo vy ste spali? Sú vaše deti pri tajnej konverzácie s dospelým cudzincom? Sú vaši zamestnanci mailovaní obchodné tajomstvo s konkurenciou? Pokiaľ starať o týchto otázkach, treba špionážne softvér. AIM Spy Monitor spys všetky verzie AIM prichádzajúce a odchádzajúce textové správy v chate tajne. Re-check merchanism môže zabezpečiť dostanete celú super-veľké správy, a zabrániť vám dostáva rovnaké správy opakovane. Môžete zobraziť všetky správy v ICQ Spy Monitor priamo vývozu týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu, alebo poslať správu na váš vlastný e-mailovú adresu alebo FTP server. Všetko bude zaznamenané, bez toho by bol odhalený. To je užitočné najmä pre administrátorov alebo rodičia, ktorí potrebujú vedieť, čo ich zamestnanci alebo deti sú starostlivosti a hovoril s ostatnými. Použite svoj hotkey odkryť od kompletnú stealth režimu a chrániť prístup do programu heslom. Odinštalovať to jednoducho z rozhrania programu. Tu si môžete stiahnuť ICQ Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: AIM Spy Monitor 2011 8.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iNowCU 1.2.8Novinka

Home Surveillance with mobile alerts supports up to 4 USB webcams.

Orientačný preklad: Domov dohľadu s mobilné upozornenia podporuje až 4 USB webkamery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Computer Tracking 5.1.4.1Novinka

Keylogger tool track external user activity like opened website, typed keystroke

Orientačný preklad: Keylogger nástroj sledovať zahraničné aktivity používateľa, ako je otvorenie internetové stránky, napísaný úhoz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.22 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Desktop Spy X 6.20Novinka

Secretly spy on a PC in real-time and view logs remotely over a network.

Orientačný preklad: Tajne špión na PC v reálnom čase a zobraziť denníky vzdialene cez sieť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Desktop Scout 5.20Novinka

Secretly record and monitor any PC in the home, school or office remotely.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenať a monitorovať všetky PC v domov, školy alebo office vzdialene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Najsťahovanejšie programy