Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

AIM Spy Monitor 2011 8.6

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.2 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 1104
Dátum pridania: 2010-10-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu AIM Spy Monitor 2011:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AIM Spy Monitor 2011 vo verzií 8.6 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AIM Spy Monitor 2011 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AIM Spy Monitor 2011 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Have you ever wondered what your spouse, kids or employees have been doing on the computer and Internet? Is your spouse engaging in online sexual conversation while you are asleep? Are your kids taking secret chat conversations with an adult stranger? Are your employees emailing your business secret to your competitors? If you DO worry about these issues, you need a spy software. AIM Spy Monitor spys all version AIM incoming and outgoing text chat messages secretly. The re-check merchanism can ensure you get the whole super-large messages, and prevent you from getting the same message repeatedly. You can show all messages in AIM Spy Monitor directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis, or send a report to your custom email address or FTP server. Everything will be recorded without being detected. It is especially useful for administrators or parents, who need to know what their employees or kids are care and talking about with others. Use your hotkey to unhide it from complete stealth mode and protect the program access by password. Uninstall it easily from the program interface. You can download AIM Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Premýšľali ste niekedy, čo váš manžel, deti alebo zamestnanci robia na počítači a internete? Je váš manžel zaoberať on-line rozhovore sexuálne zatiaľ čo vy ste spali? Sú vaše deti pri tajnej konverzácie s dospelým cudzincom? Sú vaši zamestnanci mailovaní obchodné tajomstvo s konkurenciou? Pokiaľ starať o týchto otázkach, treba špionážne softvér. AIM Spy Monitor spys všetky verzie AIM prichádzajúce a odchádzajúce textové správy v chate tajne. Re-check merchanism môže zabezpečiť dostanete celú super-veľké správy, a zabrániť vám dostáva rovnaké správy opakovane. Môžete zobraziť všetky správy v ICQ Spy Monitor priamo vývozu týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu, alebo poslať správu na váš vlastný e-mailovú adresu alebo FTP server. Všetko bude zaznamenané, bez toho by bol odhalený. To je užitočné najmä pre administrátorov alebo rodičia, ktorí potrebujú vedieť, čo ich zamestnanci alebo deti sú starostlivosti a hovoril s ostatnými. Použite svoj hotkey odkryť od kompletnú stealth režimu a chrániť prístup do programu heslom. Odinštalovať to jednoducho z rozhrania programu. Tu si môžete stiahnuť ICQ Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: AIM Spy Monitor 2011 8.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Actual Spy 3.0Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

SpyPal Yahoo! Messenger Spy 2012 9.15Novinka

Spypal, secretly record all Yahoo! Messenger chats.

Orientačný preklad: Spypal, tajne záznam všetkých Yahoo! Messenger chaty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

AceSpy Spy Software 5.1Novinka

AceSpy computer spy software secretly records everything they do online!

Orientačný preklad: AceSpy počítača špionážne softvér tajne záznamy všetkého, čo robia on-line!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.10 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Advance Keylogger Software Ex 3.0.1.5Novinka

Advance keylogger program record typed keystrokes capture application screenshot

Orientačný preklad: Vopred keylogger program napísaný záznam stlačenia klávesov zachytiť screenshot aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

Najsťahovanejšie programy