Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Air Messenger Lite 8.0.0

Autor: Internet Software Solutions
Licencia: Demo
Veľkosť: 10.51 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1372
Dátum pridania: 2010-03-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Posielanie správ

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Air Messenger Lite:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Air Messenger Lite vo verzií 8.0.0 od autora Internet Software Solutions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Air Messenger Lite je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Air Messenger Lite ..

Popis od autora programu - Internet Software Solutions v anglickom jazyku:

Air Messenger Lite is a simple to use Alphanumeric Paging Software that allows you to send alphanumeric messages to Pagers and Digital Cellular Phone. The use of Air Messenger in your company can save you money by sending messages to your company Cellular Phones or Pagers and not having to actually talk to a person and therefore saving air time. ETAP allows for message confirmation and other features, provider need to support this protocol. For a full featured version that allows multiple paging carriers, spell check, groups and more then see Air Messenger Pro!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Air Messenger Lite je jednoduchý na používanie stránkovacieho Alfanumerická softvér, ktorý vám umožní posielať alfanumerické správy na pagery a digitálny mobilný telefón. Použitie Messenger Air vo vašej spoločnosti môžete ušetriť peniaze tým, že odosielanie správ do vašej firmy Mobilné telefóny alebo pagery a nemajú sa skutočne hovoriť s osobou, a preto šetrí vysielací čas. ETAP umožňuje správ potvrdenie a ďalšie funkcie, poskytovateľ nutné pre podporu tohto protokolu. Pre plnohodnotné verzie, ktorá umožňuje viac stránkovanie dopravcovia, kontrola pravopisu, skupín a viac než vidieť Air Messenger Pre!

Sťahujte tu: Air Messenger Lite 8.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NotePager 32 3Novinka

Send text or SMS messages to pagers and/or cell phones easily !

Orientačný preklad: Odosielať textové správy alebo SMS správy na pagery a / alebo mobilných telefónov ľahko!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.97 MB

Word to PDF 2.35Novinka

creating professional PDF file from any applications easily and quickly

Orientačný preklad: tvorbu profesionálnych PDF súborov z ľubovoľnej aplikácie ľahko a rýchlo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.90 MB

SpreadHub Desktop Alerter 2.2Novinka

SpreadHub is desktop alert and notification software

Orientačný preklad: SpreadHub je desktop upozornenie a oznámenie softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

SMS Wizard LITE 2.8Novinka

SMS Wizard is the ultimate software solution for sending short messages (SMS).

Orientačný preklad: SMS Sprievodca je konečným softvérové riešenia pre odosielanie krátkych správ (SMS).

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.55 MB

Air Messenger Lite 8.0.0Novinka

Alphanumeric Paging Software TAP/IXO and ETAP

Orientačný preklad: Alfanumerické Paging Software TAP / IXO a ETAP

Licencia: Demo | Veľkosť: 10.51 MB

NotePager Pro 3Novinka

Send SMS or text messages to pagers and cell phones through the Internet!

Orientačný preklad: Poslať SMS alebo textové správy na pagery a mobilné telefóny prostredníctvom internetu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.90 MB

Air Messenger SNPP 8.0.0Novinka

SNPP Alphanumeric Paging Software, sends pages via the internet.

Orientačný preklad: SNPP alfanumerické Paging Software, pošle stránky na internete.

Licencia: Demo | Veľkosť: 10.31 MB

SMS/MMS SDK 2.0Novinka

SMS and MMS component for Windows. Send+receive. Works with GSM, GPRS and SMPP

Orientačný preklad: SMS a MMS zložky pre Windows. Odoslať + prijímať. Funguje s GSM, GPRS a SMPP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.77 MB

NotePager Net 3.7Novinka

Dynamic network paging software for pagers and mobile phones

Orientačný preklad: Dynamické siete stránkovanie softvér pre pagery a mobilné telefóny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.61 MB

Najsťahovanejšie programy