Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Aiseesoft iTouch Converter for Mac 3.2.08

Autor: Aiseesoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 9.20 MB
Cena: 29 $
Počet stiahnutí: 701
Dátum pridania: 2009-12-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other

Krátky popis k programu Aiseesoft iTouch Converter for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Aiseesoft iTouch Converter for Mac vo verzií 3.2.08 od autora Aiseesoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Aiseesoft iTouch Converter for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Aiseesoft iTouch Converter for Mac ..

Popis od autora programu - Aiseesoft Studio v anglickom jazyku:

Aiseesoft iTouch Converter for Mac, easy to use Mac iTouch Converter, owns the solution to convert video to iTouch (iPod touch, iPod touch 2) compatible video formats on Mac OS. The powerful input video formats is beyond your imagination, like convert AVCHD (.mts, .m2ts), HD TS, HD MP4, HD RM, HD MOV, and ASF, FLV, WMV, MKV, AVI, 3GP and more.

Besides convert video to iTouch video, Aiseesoft iTouch Converter for Mac also can extract audio from video and convert audio to iTouch MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV audio. By using it, you are available to convert video to iPod nano, iPod classic, iPod shuffle, even to iPhone. This Mac iTouch Converter also acts as iTouch video editor, since it can convert part of the video to iTouch, crop, merge the video, snapshot, effect and so on.

Key Features

1.Trim clips, crop the play region and join
"Trim" means you can get any time-length clips exactly by setting the start and end time. You can crop the video play region and remove the black edges easily by using "Crop" function to fit for your BlackBerry. You can also merge several files into one for successive enjoying.

2.Adjust output video effect (Deinterlacing)
With Aiseesoft iTouch Converter for Mac, you can adjust output video Brightness, Contrast, Saturation and Volume.. Checking Deinterlacing allows you to convert interlaced video to the progressive one to avoid mosaic.

3.Set output video and audio parameters
Detailed video and audio settings are provided by this Mac iTouch Converter software for you to adjust, such as video Encoder, Frame Rate, Resolution and Bitrate and audio Encoder, Channels, Bitrate and Sample Rate.

4.Fastest Conversion Speed
Provide the fastest conversion speed (>400%), completely support dual core CPU.

5.Easy to operate
Aiseesoft iTouch Converter for Mac owns the intuitive interface and enables you to convert video and audio to iTouch. The users range is from beginners to experts.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prevod iTouch Converter pre Mac, jednoduché použitie Mac iTouch Converter, vlastné riešenia pre prevod videa do iTouch (iPod touch, iPod touch 2) kompatibilný s formátmi videa na Mac OS. Výkonné formáty video vstup je mimo vašu predstavivosť, ako previesť AVCHD (. MTS. M2ts), HD TS, HD MP4, RM HD, HD MOV, ASF a, FLV, WMV, MKV, AVI, 3GP a ďalšie. Okrem konvertovať video do iTouch video, Aiseesoft iTouch Converter pre Mac tiež môže extrahovať audio z videa a previesť audio do iTouch MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV. Tým, že používa to, sa môžete prevádzať video do iPodu nano, iPod classic, iPod shuffle, dokonca aj na iPhone. Táto Mac iTouch Converter pôsobí tiež ako redaktor iTouch video, pretože to môže previesť časť videa na iPod Touch, vole, zlúčiť video, snímku, efekt a tak ďalej. Kľúčové vlastnosti 1.Trim klipy, orezať hrať regiónu a spojiť "Trim" znamená, že môžete dostať kedykoľvek-dĺžka videa presne nastavením začiatku a konca času. Môžete orezať video prehrať región a odstrániť čierne okraje ľahko pomocou "Crop" funkcie, aby sa vošli na BlackBerry. Môžete tiež zlúčiť niekoľko súborov do jedného na sebe teší. 2.Adjust výstupný video efekt (deinterlacing) S iTouch Prevod Converter pre Mac, môžete si nastaviť výstupný video jas, kontrast, sýtosť a hlasitosť .. Kontrola deinterlacing umožňuje prevádzať prekladané video na progresívne, aby sa zabránilo mozaiky. 3.Set výstup video a audio parametre Detailné nastavenie obrazu a zvuku sú k dispozícii v tomto iTouch Mac Converter softvér pre vás upraviť, ako je video Encoder, snímkovej frekvencie, rozlíšenie a dátový tok a audio Enkodér, kanály, bitrate a vzorkovacia frekvencia. 4.Fastest rýchlosť konverzie Uveďte najrýchlejší konverzný rýchlosti (> 400%), úplne podpora dual-core CPU. 5.Easy prevádzkovať Prevod iTouch Converter pre Mac vlastné intuitívne rozhranie a umožňuje konverziu videa a zvuku do iTouch. Užívatelia rozsah je od začiatočníkov až po expertov.

Sťahujte tu: Aiseesoft iTouch Converter for Mac 3.2.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Videos 2 Iriver PMP100 Pro 1.8.3Novinka

Free application for converting Videos file to Iriver PMP100 format easily

Orientačný preklad: Bezplatná aplikácia pre konverziu videa súbor do formátu Iriver PMP100 ľahko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

MPEG to M4V Free Convert 1.1.4Novinka

Free convert MPEG to M4V format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj MPEG formátu M4V s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

DVD Audio Ripper 5.0.62.0312Novinka

A DVD movie soundtrack ripper, extract soundtracks from DVDs to MP3 or WAV

Orientačný preklad: DVD filmu soundtrack ripper, výpis soundtrackov z DVD do MP3 alebo WAV

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.39 MB

STCsoft Free Convert iPod Touch from DAT 1.3.8Novinka

Free convert your DAT to iPod Touch format

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj vaše DAT na iPod Touch formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Ware9 Free M4V to Transport Stream Fast 1.8.7Novinka

An easy to use converter which convert M4V to Transport Stream format free

Orientačný preklad: Jednoduché použitie konvertora, ktorý previesť M4V do formátu dopravy Stream zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Top MTS Converter 9.0.2Novinka

MTS Converter enables you to optimize your MTS files.

Orientačný preklad: MTS Converter umožňuje optimalizáciu MTS súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.53 MB

Free MPEG4 2 SONY PS3 Pro 1.9.0Novinka

A professional, free program for converting MPEG4 file to SONY PS3 format

Orientačný preklad: Profesionálne, voľný program pre konverziu MPEG4 súbor do formátu SONY PS3

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free H264 2 Adobe Flash Converter Lite 1.6.0Novinka

Free application for converting H264 file to Adobe Flash format easily

Orientačný preklad: Bezplatná aplikácia pre prevod H264 súbor formátu Adobe Flash ľahko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

WSoft Free DV-AVI to iPhone Lite 1.1.4Novinka

Free convert your DV-AVI to iPhone format

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj DV-AVI do formátu iPhone

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Najsťahovanejšie programy