Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Aiseesoft iTouch Converter for Mac 3.2.08

Autor: Aiseesoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 9.20 MB
Cena: 29 $
Počet stiahnutí: 797
Dátum pridania: 2009-12-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other

Krátky popis k programu Aiseesoft iTouch Converter for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Aiseesoft iTouch Converter for Mac vo verzií 3.2.08 od autora Aiseesoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Aiseesoft iTouch Converter for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Aiseesoft iTouch Converter for Mac ..

Popis od autora programu - Aiseesoft Studio v anglickom jazyku:

Aiseesoft iTouch Converter for Mac, easy to use Mac iTouch Converter, owns the solution to convert video to iTouch (iPod touch, iPod touch 2) compatible video formats on Mac OS. The powerful input video formats is beyond your imagination, like convert AVCHD (.mts, .m2ts), HD TS, HD MP4, HD RM, HD MOV, and ASF, FLV, WMV, MKV, AVI, 3GP and more.

Besides convert video to iTouch video, Aiseesoft iTouch Converter for Mac also can extract audio from video and convert audio to iTouch MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV audio. By using it, you are available to convert video to iPod nano, iPod classic, iPod shuffle, even to iPhone. This Mac iTouch Converter also acts as iTouch video editor, since it can convert part of the video to iTouch, crop, merge the video, snapshot, effect and so on.

Key Features

1.Trim clips, crop the play region and join
"Trim" means you can get any time-length clips exactly by setting the start and end time. You can crop the video play region and remove the black edges easily by using "Crop" function to fit for your BlackBerry. You can also merge several files into one for successive enjoying.

2.Adjust output video effect (Deinterlacing)
With Aiseesoft iTouch Converter for Mac, you can adjust output video Brightness, Contrast, Saturation and Volume.. Checking Deinterlacing allows you to convert interlaced video to the progressive one to avoid mosaic.

3.Set output video and audio parameters
Detailed video and audio settings are provided by this Mac iTouch Converter software for you to adjust, such as video Encoder, Frame Rate, Resolution and Bitrate and audio Encoder, Channels, Bitrate and Sample Rate.

4.Fastest Conversion Speed
Provide the fastest conversion speed (>400%), completely support dual core CPU.

5.Easy to operate
Aiseesoft iTouch Converter for Mac owns the intuitive interface and enables you to convert video and audio to iTouch. The users range is from beginners to experts.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prevod iTouch Converter pre Mac, jednoduché použitie Mac iTouch Converter, vlastné riešenia pre prevod videa do iTouch (iPod touch, iPod touch 2) kompatibilný s formátmi videa na Mac OS. Výkonné formáty video vstup je mimo vašu predstavivosť, ako previesť AVCHD (. MTS. M2ts), HD TS, HD MP4, RM HD, HD MOV, ASF a, FLV, WMV, MKV, AVI, 3GP a ďalšie. Okrem konvertovať video do iTouch video, Aiseesoft iTouch Converter pre Mac tiež môže extrahovať audio z videa a previesť audio do iTouch MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV. Tým, že používa to, sa môžete prevádzať video do iPodu nano, iPod classic, iPod shuffle, dokonca aj na iPhone. Táto Mac iTouch Converter pôsobí tiež ako redaktor iTouch video, pretože to môže previesť časť videa na iPod Touch, vole, zlúčiť video, snímku, efekt a tak ďalej. Kľúčové vlastnosti 1.Trim klipy, orezať hrať regiónu a spojiť "Trim" znamená, že môžete dostať kedykoľvek-dĺžka videa presne nastavením začiatku a konca času. Môžete orezať video prehrať región a odstrániť čierne okraje ľahko pomocou "Crop" funkcie, aby sa vošli na BlackBerry. Môžete tiež zlúčiť niekoľko súborov do jedného na sebe teší. 2.Adjust výstupný video efekt (deinterlacing) S iTouch Prevod Converter pre Mac, môžete si nastaviť výstupný video jas, kontrast, sýtosť a hlasitosť .. Kontrola deinterlacing umožňuje prevádzať prekladané video na progresívne, aby sa zabránilo mozaiky. 3.Set výstup video a audio parametre Detailné nastavenie obrazu a zvuku sú k dispozícii v tomto iTouch Mac Converter softvér pre vás upraviť, ako je video Encoder, snímkovej frekvencie, rozlíšenie a dátový tok a audio Enkodér, kanály, bitrate a vzorkovacia frekvencia. 4.Fastest rýchlosť konverzie Uveďte najrýchlejší konverzný rýchlosti (> 400%), úplne podpora dual-core CPU. 5.Easy prevádzkovať Prevod iTouch Converter pre Mac vlastné intuitívne rozhranie a umožňuje konverziu videa a zvuku do iTouch. Užívatelia rozsah je od začiatočníkov až po expertov.

Sťahujte tu: Aiseesoft iTouch Converter for Mac 3.2.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Convert MPG from QuickTime 1.8.6Novinka

A professional, free program for converting QuickTime file to MPG format

Orientačný preklad: Profesionálne, voľný program pre konverziu QuickTime súborov do formátu MPG

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Video to Iriver U10 SE 1.0.3Novinka

Convert Video file to Iriver U10 format free

Orientačný preklad: Previesť Video súbor Iriver U10 formáte

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.93 MB

4Videosoft Creative Zen Video Converter 3.4.02Novinka

Convert all the popular formats to Creative Zen supported video/audio formats.

Orientačný preklad: Konvertor video / audio formátov na Creative Zen.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.74 MB

Free Flash Video 2 Epson 7000 SE 1.0.4Novinka

Free convert Flash Video to Epson 7000 format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj Flash Video do formátu Epson 7000 s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Active DVD to Apple TV Ripper 1.5Novinka

World-class DVD to Apple TV Video (MP4) conversion utility.

Orientačný preklad: Svetovej úrovne DVD na Apple TV Video (MP4) konverzný nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.26 MB

4Videosoft DVD to iPod Suite 3.3.38Novinka

Convert DVD and video to MP4, H.264/MPEG-4 AVC(.mp4), MOV for your iPod/iPhone.

Orientačný preklad: Prevod DVD a video do MP4, H.264/MPEG-4 AVC (. Mp4), MOV pre váš iPod / iPhone.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.60 MB

CXBSoft MKV Video Converter 1.12.0228Novinka

Convert any video to MKV(Matroska Video: MKV H264, DivX, MPEG-4, XviD, MSMPEG4)

Orientačný preklad: Previesť akékoľvek video do MKV (Matroska Video: MKV H264, DivX, MPEG-4, XviD, msmpeg4)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.03 MB

PSP Movie Creator 2.0Novinka

Video, DVD movies to PSP Converter Software. Free to download and try.

Orientačný preklad: Video, DVD filmy na PSP Converter softvér. Zadarmo stiahnuť a vyskúšať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.86 MB

Free WMV 2 H.264/AVC Pro 1.4.3Novinka

Converting WMV to H.264/AVC easily, fast and free of charge

Orientačný preklad: Konvertor formátu WMV na H.264/AVC.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.93 MB

Najsťahovanejšie programy