Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Aiseesoft iTouch Converter for Mac 3.2.08

Autor: Aiseesoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 9.20 MB
Cena: 29 $
Počet stiahnutí: 746
Dátum pridania: 2009-12-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other

Krátky popis k programu Aiseesoft iTouch Converter for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Aiseesoft iTouch Converter for Mac vo verzií 3.2.08 od autora Aiseesoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Aiseesoft iTouch Converter for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Aiseesoft iTouch Converter for Mac ..

Popis od autora programu - Aiseesoft Studio v anglickom jazyku:

Aiseesoft iTouch Converter for Mac, easy to use Mac iTouch Converter, owns the solution to convert video to iTouch (iPod touch, iPod touch 2) compatible video formats on Mac OS. The powerful input video formats is beyond your imagination, like convert AVCHD (.mts, .m2ts), HD TS, HD MP4, HD RM, HD MOV, and ASF, FLV, WMV, MKV, AVI, 3GP and more.

Besides convert video to iTouch video, Aiseesoft iTouch Converter for Mac also can extract audio from video and convert audio to iTouch MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV audio. By using it, you are available to convert video to iPod nano, iPod classic, iPod shuffle, even to iPhone. This Mac iTouch Converter also acts as iTouch video editor, since it can convert part of the video to iTouch, crop, merge the video, snapshot, effect and so on.

Key Features

1.Trim clips, crop the play region and join
"Trim" means you can get any time-length clips exactly by setting the start and end time. You can crop the video play region and remove the black edges easily by using "Crop" function to fit for your BlackBerry. You can also merge several files into one for successive enjoying.

2.Adjust output video effect (Deinterlacing)
With Aiseesoft iTouch Converter for Mac, you can adjust output video Brightness, Contrast, Saturation and Volume.. Checking Deinterlacing allows you to convert interlaced video to the progressive one to avoid mosaic.

3.Set output video and audio parameters
Detailed video and audio settings are provided by this Mac iTouch Converter software for you to adjust, such as video Encoder, Frame Rate, Resolution and Bitrate and audio Encoder, Channels, Bitrate and Sample Rate.

4.Fastest Conversion Speed
Provide the fastest conversion speed (>400%), completely support dual core CPU.

5.Easy to operate
Aiseesoft iTouch Converter for Mac owns the intuitive interface and enables you to convert video and audio to iTouch. The users range is from beginners to experts.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prevod iTouch Converter pre Mac, jednoduché použitie Mac iTouch Converter, vlastné riešenia pre prevod videa do iTouch (iPod touch, iPod touch 2) kompatibilný s formátmi videa na Mac OS. Výkonné formáty video vstup je mimo vašu predstavivosť, ako previesť AVCHD (. MTS. M2ts), HD TS, HD MP4, RM HD, HD MOV, ASF a, FLV, WMV, MKV, AVI, 3GP a ďalšie. Okrem konvertovať video do iTouch video, Aiseesoft iTouch Converter pre Mac tiež môže extrahovať audio z videa a previesť audio do iTouch MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV. Tým, že používa to, sa môžete prevádzať video do iPodu nano, iPod classic, iPod shuffle, dokonca aj na iPhone. Táto Mac iTouch Converter pôsobí tiež ako redaktor iTouch video, pretože to môže previesť časť videa na iPod Touch, vole, zlúčiť video, snímku, efekt a tak ďalej. Kľúčové vlastnosti 1.Trim klipy, orezať hrať regiónu a spojiť "Trim" znamená, že môžete dostať kedykoľvek-dĺžka videa presne nastavením začiatku a konca času. Môžete orezať video prehrať región a odstrániť čierne okraje ľahko pomocou "Crop" funkcie, aby sa vošli na BlackBerry. Môžete tiež zlúčiť niekoľko súborov do jedného na sebe teší. 2.Adjust výstupný video efekt (deinterlacing) S iTouch Prevod Converter pre Mac, môžete si nastaviť výstupný video jas, kontrast, sýtosť a hlasitosť .. Kontrola deinterlacing umožňuje prevádzať prekladané video na progresívne, aby sa zabránilo mozaiky. 3.Set výstup video a audio parametre Detailné nastavenie obrazu a zvuku sú k dispozícii v tomto iTouch Mac Converter softvér pre vás upraviť, ako je video Encoder, snímkovej frekvencie, rozlíšenie a dátový tok a audio Enkodér, kanály, bitrate a vzorkovacia frekvencia. 4.Fastest rýchlosť konverzie Uveďte najrýchlejší konverzný rýchlosti (> 400%), úplne podpora dual-core CPU. 5.Easy prevádzkovať Prevod iTouch Converter pre Mac vlastné intuitívne rozhranie a umožňuje konverziu videa a zvuku do iTouch. Užívatelia rozsah je od začiatočníkov až po expertov.

Sťahujte tu: Aiseesoft iTouch Converter for Mac 3.2.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free YouTube video to AVC Fast 1.5.5Novinka

Convert YouTube video to AVC format with good quality, without any charge

Orientačný preklad: Previesť YouTube video do formátu AVC s dobrou kvalitou, bez akéhokoľvek poplatku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Free Movies to MOV Converter Pro 1.1.6Novinka

An easy-to-use Movies to MOV converter which is free and professional

Orientačný preklad: Ľahké-to-use filmy na MOV converter, ktoré je zadarmo a profesionálne

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Windows Media Center to AVC Fast 1.4.2Novinka

Convert Windows Media Center file to AVC format free

Orientačný preklad: Konvertovať Windows Media Center súbor AVC formáte

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

YASA MPEG Encoder 3.2.30.1253Novinka

Convert AVI DVD VOB PSP iPod DivX WMV ASF MOV VCD SVCD RM 3GP 3GPP to MPEG MP4

Orientačný preklad: Convert AVI DVD VOB PSP iPod DivX, WMV, ASF, MOV, VCD, SVCD, RM 3GP 3GPP MPEG MP4

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.21 MB

Free H.264 2 AVC Fast 1.6.7Novinka

Convert H.264 to AVC format with good quality, without any charge

Orientačný preklad: Konvertovať H.264 AVC formáte s dobrou kvalitou, bez akéhokoľvek poplatku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Pavtube MTS/M2TS Converter 3.7.2.1382Novinka

Pavtube MTS/M2TS Converter supports converting MTS/M2TS to AVI, MPEG.

Orientačný preklad: Pavtube MTS/M2TS konvertor podporuje konverziu do AVI, MPEG MTS/M2TS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 28.12 MB

WSoft Free H264 to Creative Zen Lite 1.1.5Novinka

Convert H264 file to Creative Zen format free

Orientačný preklad: Dokáže konvertovať súbor H264 do Creative Zen formátu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Convert MPEG 2 WMP Video 1.8.4Novinka

Convert MPEG file to WMP Video format free

Orientačný preklad: Konverzia súboru MPEG na WMP Video formát zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free DivX DVD to MJPEG AVI Converter 1.6.8Novinka

A professional, free program for converting DivX DVD file to MJPEG AVI format

Orientačný preklad: Profesionálne, voľný program pre prevod DivX DVD súbor do MJPEG AVI formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Najsťahovanejšie programy