Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

All-Spy Keylogger 4.7

Autor: All-Spy
Stránka: www.all-spy.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.29 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1295
Dátum pridania: 2009-03-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu All-Spy Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér All-Spy Keylogger vo verzií 4.7 od autora All-Spy. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu All-Spy Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér All-Spy Keylogger ..

Popis od autora programu - All-Spy v anglickom jazyku:

All-Spy Keylogger is an invisible easy-to-use surveillance tool that records every activity on a computer and sends reports to a specified email address. The application helps you find out who has used a computer and what was done. All-Spy Keylogger spy software does not consume computer resources and it runs completely invisible, meaning that it is invisible in Program Files and Task Manager, so that nobody using your computer will suspect that his/her activity is closely monitored. For extra security, All-Spy Keylogger has a password protected interface and hot-key combination for accessing the application, all the recorded information being stored in a secret, encrypted file. Both sides of chat conversations and instant messages are recorded and saved. You can get detailed visual recordings of all this by accessing the screenshot option that acts like a surveillance camera. All-Spy Keylogger has also a spy web site recording feature that continually monitors every web page that is accessed from the computer. All-Spy Keylogger monitors all printing activities, all files and folder activity and the clipboard operations as well, recording all copy, cut, paste operations.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

All-Spy Keylogger je neviditeľný ľahký-k-použitie sledovanie nástroj, ktorý zaznamenáva všetky aktivity na počítači a odošle správu na zadanú e-mailovú adresu. Aplikácia vám pomôže zistiť, kto používa počítač a čo sa stalo. All-Spy Keylogger špionážne softvér nespotrebúva počítačových zdrojov a prebieha úplne neviditeľná, čo znamená, že je neviditeľný v Program Files a Správca úloh, takže nikto používanie počítača sa bude domnievať, že jeho činnosť je pozorne sledovaný. Pre extra bezpečnosť, All-Spy Keylogger má chránený heslom rozhranie a hot-kombinácie klávesov pre prístup do aplikácie, všetky zaznamenané informácie uložené v tajnosti, zašifrovaný súbor. Obe strany konverzácie a rýchlych správ sú zaznamenané a uložené. Môžete získať podrobné obrazových záznamov zo všetkých tým, že prístup k screenshot možnosť, ktorá funguje ako kamera. All-Spy Keylogger má tiež špionážne webové stránky záznam funkciu, ktorá neustále monitoruje každú webovú stránku, ktorá je prístupná z počítača. All-Spy Keylogger sleduje všetky aktivity tlač, všetky súbory a priečinky činnosti a operácie schránky tiež, nahrávanie všetkých kopírovať, vybrať, vložiť operácie.

Sťahujte tu: All-Spy Keylogger 4.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Remote Desktop Spy 5.20Novinka

Monitor and record PC and Internet activity in the home, school or office.

Orientačný preklad: Sledovať a nahrávať PC a Internet činnosť v domov, školy alebo v kancelárii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

PDA Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensics software easily examines entire PDA mobile phone information

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér ľahko skúma celé PDA mobilný telefón informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Wiretap Professional 6.0Novinka

Stealth monitoring/spy software. Keylogger, email, AIM/MSN/Yahoo capture & more!

Orientačný preklad: Špionážny a monitorovací program, ktorý obsahuje keylogger, monitoring e-mailov a ICQ, či MSN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.01 MB

Facebook Spy Monitor 2011 2.8Novinka

Facebook profile monitoring and parental control software.

Orientačný preklad: Monitorovací a špionážny nástroj, ktorý zaznamenáva činnosť užívateľa počítača na Facebooku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.4 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.6Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.73 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

Najsťahovanejšie programy