Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

All-Spy Keylogger 4.7

Autor: All-Spy
Stránka: www.all-spy.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.29 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1409
Dátum pridania: 2009-03-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu All-Spy Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér All-Spy Keylogger vo verzií 4.7 od autora All-Spy. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu All-Spy Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér All-Spy Keylogger ..

Popis od autora programu - All-Spy v anglickom jazyku:

All-Spy Keylogger is an invisible easy-to-use surveillance tool that records every activity on a computer and sends reports to a specified email address. The application helps you find out who has used a computer and what was done. All-Spy Keylogger spy software does not consume computer resources and it runs completely invisible, meaning that it is invisible in Program Files and Task Manager, so that nobody using your computer will suspect that his/her activity is closely monitored. For extra security, All-Spy Keylogger has a password protected interface and hot-key combination for accessing the application, all the recorded information being stored in a secret, encrypted file. Both sides of chat conversations and instant messages are recorded and saved. You can get detailed visual recordings of all this by accessing the screenshot option that acts like a surveillance camera. All-Spy Keylogger has also a spy web site recording feature that continually monitors every web page that is accessed from the computer. All-Spy Keylogger monitors all printing activities, all files and folder activity and the clipboard operations as well, recording all copy, cut, paste operations.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

All-Spy Keylogger je neviditeľný ľahký-k-použitie sledovanie nástroj, ktorý zaznamenáva všetky aktivity na počítači a odošle správu na zadanú e-mailovú adresu. Aplikácia vám pomôže zistiť, kto používa počítač a čo sa stalo. All-Spy Keylogger špionážne softvér nespotrebúva počítačových zdrojov a prebieha úplne neviditeľná, čo znamená, že je neviditeľný v Program Files a Správca úloh, takže nikto používanie počítača sa bude domnievať, že jeho činnosť je pozorne sledovaný. Pre extra bezpečnosť, All-Spy Keylogger má chránený heslom rozhranie a hot-kombinácie klávesov pre prístup do aplikácie, všetky zaznamenané informácie uložené v tajnosti, zašifrovaný súbor. Obe strany konverzácie a rýchlych správ sú zaznamenané a uložené. Môžete získať podrobné obrazových záznamov zo všetkých tým, že prístup k screenshot možnosť, ktorá funguje ako kamera. All-Spy Keylogger má tiež špionážne webové stránky záznam funkciu, ktorá neustále monitoruje každú webovú stránku, ktorá je prístupná z počítača. All-Spy Keylogger sleduje všetky aktivity tlač, všetky súbory a priečinky činnosti a operácie schránky tiež, nahrávanie všetkých kopírovať, vybrať, vložiť operácie.

Sťahujte tu: All-Spy Keylogger 4.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Computer Tracking 5.1.4.1Novinka

Keylogger tool track external user activity like opened website, typed keystroke

Orientačný preklad: Keylogger nástroj sledovať zahraničné aktivity používateľa, ako je otvorenie internetové stránky, napísaný úhoz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.22 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Najsťahovanejšie programy