Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

All-Spy Keylogger 4.7

Autor: All-Spy
Stránka: www.all-spy.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.29 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1541
Dátum pridania: 2009-03-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu All-Spy Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér All-Spy Keylogger vo verzií 4.7 od autora All-Spy. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu All-Spy Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér All-Spy Keylogger ..

Popis od autora programu - All-Spy v anglickom jazyku:

All-Spy Keylogger is an invisible easy-to-use surveillance tool that records every activity on a computer and sends reports to a specified email address. The application helps you find out who has used a computer and what was done. All-Spy Keylogger spy software does not consume computer resources and it runs completely invisible, meaning that it is invisible in Program Files and Task Manager, so that nobody using your computer will suspect that his/her activity is closely monitored. For extra security, All-Spy Keylogger has a password protected interface and hot-key combination for accessing the application, all the recorded information being stored in a secret, encrypted file. Both sides of chat conversations and instant messages are recorded and saved. You can get detailed visual recordings of all this by accessing the screenshot option that acts like a surveillance camera. All-Spy Keylogger has also a spy web site recording feature that continually monitors every web page that is accessed from the computer. All-Spy Keylogger monitors all printing activities, all files and folder activity and the clipboard operations as well, recording all copy, cut, paste operations.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

All-Spy Keylogger je neviditeľný ľahký-k-použitie sledovanie nástroj, ktorý zaznamenáva všetky aktivity na počítači a odošle správu na zadanú e-mailovú adresu. Aplikácia vám pomôže zistiť, kto používa počítač a čo sa stalo. All-Spy Keylogger špionážne softvér nespotrebúva počítačových zdrojov a prebieha úplne neviditeľná, čo znamená, že je neviditeľný v Program Files a Správca úloh, takže nikto používanie počítača sa bude domnievať, že jeho činnosť je pozorne sledovaný. Pre extra bezpečnosť, All-Spy Keylogger má chránený heslom rozhranie a hot-kombinácie klávesov pre prístup do aplikácie, všetky zaznamenané informácie uložené v tajnosti, zašifrovaný súbor. Obe strany konverzácie a rýchlych správ sú zaznamenané a uložené. Môžete získať podrobné obrazových záznamov zo všetkých tým, že prístup k screenshot možnosť, ktorá funguje ako kamera. All-Spy Keylogger má tiež špionážne webové stránky záznam funkciu, ktorá neustále monitoruje každú webovú stránku, ktorá je prístupná z počítača. All-Spy Keylogger sleduje všetky aktivity tlač, všetky súbory a priečinky činnosti a operácie schránky tiež, nahrávanie všetkých kopírovať, vybrať, vložiť operácie.

Sťahujte tu: All-Spy Keylogger 4.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Monitoring Software Review 2.0Novinka

Keyloggers` features and testing results - more than 80 criteria

Orientačný preklad: Keyloggers' funkcie a výsledky testovania - viac ako 80 kritériá

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.73 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5Novinka

Advance keylogger utility records multiple user keystroke action in your absence

Orientačný preklad: Vopred záznamy keylogger utility viac užívateľských klávesov akcie vo vašej neprítomnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Stealth Chat Monitor 1.8Novinka

Stealth Chat Monitoris - an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Chat Monitoris - neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.20 MB

Inside Keylogger 4.1Novinka

Inside Keylogger records computer activities and sends reports to email address

Orientačný preklad: Vnútri Keylogger záznamy počítačových aktivít a odosiela správy na e-mailovú adresu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

Najsťahovanejšie programy