Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Amazing Tigers Screensaver 1

Autor: Free Animated Screensavers
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.7 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 731
Dátum pridania: 2007-04-13
Aktualizácia: 2011-07-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

Krátky popis k programu Amazing Tigers Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Amazing Tigers Screensaver vo verzií 1 od autora Free Animated Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Amazing Tigers Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Amazing Tigers Screensaver ..

Popis od autora programu - Free Animated Screensavers v anglickom jazyku:

Tiger is an animal being seen by people with two contradictory approaches. The first are the ones who believe Tiger is a cruel beast that tears apart anything and anyone being in his way. The second are the ones who totally disagree with the first point of view and who adore tiger's beauty and smartness of the way these animals live. Our fantastic screensaver is a proof of how right the second group of people is and how amazing such animal like Tiger can be. Download this fascinating screensaver and you will become a part of jungle - tiger's kingdom. You will see dozens of colourful photographs that capture whole generation of Tiger family at different places around the world. You will recognize how smart this animal can be; how well it can plan when waiting for an ideal target; how cute it can be even though it is considered being one of the wildest animals on the Earth. These amazing pictures were taken by the most professional photographers using the best equipment available in order not to loose anything when taking these animals out of the jungle and placing them on your screen. By definition it is guaranteed that your computer will turn into a slideshow of fascinating and hardly available photographs taking breath when being watched. This brilliant screensaver does not only save your screen from not loosing its colours but it will make you feel proud and amazed. Experiencing such amazing set of pictures will not let you calm and it will definitely make you browsing for another nature-providing screensaver available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tiger je zviera vidieť ľudí s dva protirečivé prístupy. Prvé sú tí, ktorí veria, Tiger je kruté beštie, ktorý slzy seba NIC a nikoho v ceste. Druhý sú tie, kto nesúhlasí s prvého pohľadu a ktorí obdivujú tigrie krásu a šikovnosť pri spôsob, ako žiť týchto zvierat. Naše fantastické šetrič obrazovky je dôkazom, ako pravdu, je druhá skupina ľudí a úžasné, ako môže byť takéto zviera ako Tiger. Stiahnuť tento fascinujúci šetrič obrazovky a sa stane súčasťou Džungľa - tigrie kráľovstva. Uvidíte tucty pestré fotografií, ktoré zachytávajú celé generácie Tiger rodiny na rôznych miestach po celom svete. Ktorý rozoznáte, ako inteligentné môže byť dané zviera; ako dobre môžete plánovať, keď čakal na ideálny cieľ; ako roztomilé môže byť aj, keď to považuje za jednu najdivokejšie zvierat na zemi. Tieto úžasné obrázky ulovilo najviac profesionálnych fotografov pomocou najlepších zariadení, ktoré sú k dispozícii v poradí nie nič stratiť pri prijímaní týchto zvierat z džungle a ich umiestnenie na obrazovke. Podľa definície je zaručené, že počítač bude zase do prezentácie fascinujúce a ťažko dostupné fotografie, pričom dych, keď sa dívali. Tento geniálna šetrič obrazovky len neukladá obrazovky z nie strate jeho farby, ale bude sa cítite hrdý a ohromení. Stretli také úžasné sada fotografií nebude vám pokoj a to bude určite sa vám prezeraniu iného poskytujúcej charakter screensaver k dispozícii.

Sťahujte tu: Amazing Tigers Screensaver 1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vesna Screensaver 1.0Novinka

Let's go on a meeting to the sun! Our small ship will bring there right now.

Orientačný preklad: Poďme na stretnutie k slnku! Naša malá loď prinesie tam hneď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.58 MB

Digital Screensaver 1.0Novinka

Digital Screensaver

Orientačný preklad: Digitálny šetrič obrazovky. Perfektný pre maniakov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.46 MB

I-Garden: Grow Pennis: Lengthening Penis -Novinka

I-Garden: This is a free screen saver; it is has a collection of

Orientačný preklad: Som-záhrada: je to zdarma šetrič; to je kolekcia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.97 MB

Frogs Screensaver 1Novinka

Frogs Screensaver

Orientačný preklad: Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.94 MB

Beach 2 1.0Novinka

Free high resolution Wellfleet, Massachusetts beach screensaver.

Orientačný preklad: Voľný vysokým rozlíšením Wellfleet, Massachusetts pláži šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

NFS CoolCats 1.1Novinka

nfsCoolCats Screensaver by http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: Mačičkovský šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.24 MB

Grand Clouds Screensaver 1.0Novinka

A free screensaver showing several beautiful animated cloud pictures.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s množstvom animovaných snímok oblačnosti a oblohy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.41 MB

My Desktop is Living 1.0Novinka

What can happen, when a video edit application has been left to its own resource

Orientačný preklad: Čo sa môže stať, keď video editáciu žiadosti bolo ponechané na vlastné zdroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 48.44 MB

Free Nature Screensaver 1.0Novinka

View great quality images of Nature and let yourself relax.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s témou voľnej prírody.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.5 MB

Najsťahovanejšie programy