Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Animated Money 1.0

Autor: Flix Productions
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.04 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 1265
Dátum pridania: 1997-11-18
Aktualizácia: 2011-10-29

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Animated Money:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Animated Money vo verzií 1.0 od autora Flix Productions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Animated Money je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Animated Money ..

Popis od autora programu - Flix Productions v anglickom jazyku:

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins. The coins are scanned in to be highly recognizable. Three types of games are provided: coin recognition and adjustable level matching games (coins to amounts and coins to coins). 10 matches earn a ticket to an animated movie featuring clay animation, etc.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí. Mince sú kontrolované v na vysoko rozoznateľné. Tri typy hier sú poskytované: mince uznanie a nastaviteľné úrovni zodpovedajúce hry (mince na čiastky) a mince mincí. 10 zápasov zarobiť lístok na animovaný film featuring hliny animácie, atď.

Sťahujte tu: Animated Money 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Archim 2.0Novinka

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions

Orientačný preklad: Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Scan Registry Free 1.00Novinka

Free Terabyte to Megabyte to Kilobyte to Byte to bit converter

Orientačný preklad: Voľný terabajt megabajt Kilobajt bajt bitové prevodník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Math Practice 2.1Novinka

Master a huge variety of areas in maths with this free and easy to use program!

Orientačný preklad: Majster obrovskú škálu oblastí matematiky s touto zadarmo a ľahko použiteľný program!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.19 MB

Rapid-Pi 2.1Novinka

MS Word add-on that provides a faster way of editing mathematical equations

Orientačný preklad: MS Word add-on, ktorá poskytuje rýchlejší spôsob editácia matematických rovníc

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.02 MB

Najsťahovanejšie programy