Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Animated Money 1.0

Autor: Flix Productions
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.04 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 1327
Dátum pridania: 1997-11-18
Aktualizácia: 2011-10-29

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Animated Money:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Animated Money vo verzií 1.0 od autora Flix Productions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Animated Money je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Animated Money ..

Popis od autora programu - Flix Productions v anglickom jazyku:

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins. The coins are scanned in to be highly recognizable. Three types of games are provided: coin recognition and adjustable level matching games (coins to amounts and coins to coins). 10 matches earn a ticket to an animated movie featuring clay animation, etc.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí. Mince sú kontrolované v na vysoko rozoznateľné. Tri typy hier sú poskytované: mince uznanie a nastaviteľné úrovni zodpovedajúce hry (mince na čiastky) a mince mincí. 10 zápasov zarobiť lístok na animovaný film featuring hliny animácie, atď.

Sťahujte tu: Animated Money 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Maxima and Minima 1.00Novinka

Finds the relative maxima and minima of functions of several variables.

Orientačný preklad: Nájde relatívne maximá a minimá funkcií viac premenných.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Time for Tables 1.1Novinka

Knowing your Tables can be child's play with Time for Tables' games & exercises.

Orientačný preklad: Poznať svoje Tabuľky môžu byť detská hra s časom na hry Tabuľky 'a cvičenia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.72 MB

King Of Mathermatics 2.0Novinka

Elementary school mathematics is practised software .

Orientačný preklad: Základná škola matematiky sa praktizuje softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.64 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Najsťahovanejšie programy