Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AntHill (Pocket PC) 1.00

Autor: BallShooter Games
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.43 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 18625
Dátum pridania: 2004-10-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Windows CE

Krátky popis k programu AntHill (Pocket PC):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AntHill (Pocket PC) vo verzií 1.00 od autora BallShooter Games. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AntHill (Pocket PC) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AntHill (Pocket PC) ..

Popis od autora programu - BallShooter Games v anglickom jazyku:

Get ready for an exciting combination of thrilling action with a challenging thinking game. Anthill is a fun game for all ages and different genre lovers. The player has to guide the ant-eater’s tongue through the labyrinths of an ant-hill inhabited with different creatures. Your main objective is to eat all ant larva.

If you feel a bit hungry, you can snack on ants. Caterpillars are tasty too, but you have to make sure you approach them from behind, otherwise they will bite you. Beetles sometimes get to roam the passages of the ant-hill, but they aren’t edible and can cause a serious damage to the ant-eater’s tongue. Ant’s Queen is a rare prey, usually located at the very bottom of the anthill. Completely defenseless, it causes the death of all creatures in the ant-hill, when eaten. You will also be awarded several seconds of complete peace before the nasty bugs start appearing again.

Your most dangerous opponent is a nocturnal Black Widow spider. It appears only during the dark part of the day and is very smart. It can travel up and down, as well as left and right. The spider’s bite leads to a certain death of the ant-eater. The Black Widow spider should be avoided at any cost.

The bonuses can be found, too. The coolest one is anesthesia – it makes the ant-eater not feel any pain, the tongue changes the color and any creatures can be eaten without any harm. Another helpful bonus is extra life.

The coolest thing about the game is that you can download a free trial version to see what all the hype is about. And we are absolutely positive that you and your whole family will love the game. Your copy is waiting for you right here. Get it now!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pripravte sa na vzrušujúce kombinácii napínavej akcie s náročným myslením hru. Mravenisko je zábavná hra pre všetky vekové kategórie a rôzne žánrové milenci. Hráč má na obsluhu mravčiar je jazyk cez labyrinty ant-kopec obývaný s rôznymi tvormi. Váš hlavný cieľ je jesť všetky mravca larva. Ak máte pocit, trochu hlad, môžete si desiatu na mravce. Húsenice sú chutné taky, ale musíte sa uistiť, že prístup k nim zozadu, inak budú hrýzť vás. Chrobáky niekedy dostať do túlať pasáže ant-kopec, ale nie sú jedlé a môžu spôsobiť vážne poškodenie mravčiar je jazyk. Ant Queen je vzácnou korisť, zvyčajne sa nachádza na samom dne mravenisko. Úplne bezbranný, to spôsobí smrť všetkých zvierat v ant-kopec, keď jedol. Budete tiež získal niekoľko sekúnd úplný kľud pred škaredé chyby začnú zobrazovať znova. Vaša najnebezpečnejší súper je nočný čierna vdova. Zdá sa, len pri tmavé časti dňa a je veľmi inteligentný. To môže cestovať hore a dole, rovnako ako ľavé a pravé. Pavúčie uhryznutie vedie k istej smrti mravčiar. Čierna vdova je potrebné sa vyhnúť za každú cenu. Bonusy možno nájsť tiež. Najlepšie z nich je anestézie - to robí mravčiar necítil žiadnu bolesť, jazyk zmení farbu a všetky bytosti môžu byť konzumované bez akejkoľvek ujmy. Ďalším užitočným bonusom je ďalší život. Najúžasnejšia vec na hre je to, že si môžete zadarmo stiahnuť skúšobnú verziu vidieť, čo všetko humbuk je. A my sme úplne pozitívne, že vy a celá vaša rodina bude milovať v hre. Vaša kópia je na vás čaká práve tu. Získať teraz!

Sťahujte tu: AntHill (Pocket PC) 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FizzBall 1.01Novinka

Bounce the FizzBall, make it grow, rescue animals, and solve a mystery!

Orientačný preklad: Bounce Fizzball, aby sa systém vyvíjal, záchrana zvierat, a vyriešiť záhadu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.04 MB

Baby Chick Footrace 1Novinka

Direct your baby chick to the end!

Orientačný preklad: Priame vaše holka dieťa do konca!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Tire Toss 1Novinka

Toss the tire perfectly to win.

Orientačný preklad: Přehazovat pneumatiku dokonale na výhru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

Agent Chewer 1.36Novinka

3D addictive game in PacMan style for all ages by ArcadeStudio.com

Orientačný preklad: 3D návyková hra v štýle PacMan pre všetky vekové kategórie od ArcadeStudio.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.8 MB

Snackolantern 1Novinka

Ooh, scary snackolantern!

Orientačný preklad: Ooh, strašidelné snackolantern!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

Cactus Bruce and the Corporate Monkeys 2.6Novinka

Take on the Corporate Monkeys as Cactus Bruce in this fun comical game

Orientačný preklad: Take na firmy Monkeys ako Cactus Bruce v tejto zábavnej komické hry

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13 MB

pinesector 1.0Novinka

This application is an action game on your desktop.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je akčná hra na pracovnej ploche.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.24 MB

Snake 1.0.1Novinka

Guide your snake to the food. How long can you get?

Orientačný preklad: Sprievodca vašej hada potraviny. Ako dlho môžete získať?

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.6 MB

Chicken Invaders 2 2.72Novinka

Save the solar system from invading chickens! Fast-paced action for 1-2 players.

Orientačný preklad: Uložiť slnečnej sústavy od napádať kurčiat! Rýchlo-chodil po akcii pre 1-2 hráčov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.61 MB

Najsťahovanejšie programy