Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

AquaSoft PhotoFlash 2.0.08

Autor: AquaSoft GmbH
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.88 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1740
Dátum pridania: 2008-02-08
Aktualizácia: 2011-11-14

Kategória programu:

Grafika > Prehliadače obrázkov

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64

Krátky popis k programu AquaSoft PhotoFlash:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AquaSoft PhotoFlash vo verzií 2.0.08 od autora AquaSoft GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AquaSoft PhotoFlash je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AquaSoft PhotoFlash ..

Popis od autora programu - AquaSoft GmbH v anglickom jazyku:

AquaSoft ? PhotoFlash, the free multimedia-browser for your PC brings order into chaos. Multimedia files like images, sounds, MP3s and videos like to hide deep in the system. Sometimes they are hard to find in different folders. AquaSoft PhotoFlash is a highly intuitive and still professional workaround. With AquaSoft ? PhotoFlash you can: - Forage for multimedia files on your computer - Use the convenient directory tree to search whole folder structures - Use file operations ? copy, delete, move - Send images via eMail - Set photos as Windows background pictures - View important information of selected files - Digital cameras provide EXIF-Data, PhotoFlash reads them - Use the indispensable clipboard to select data - Create a slide show with found images and great transitions - Fit the user interface to your personal needs

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AquaSoft? PhotoFlash, zdarma prehliadač multimédií pre vaše PC prináša objednávky do chaosu. Multimediálne súbory ako obrázky, zvuky, MP3 a video ako skryť hlboko v systéme. Niekedy sú ťažké nájsť v rôznych priečinkoch. AquaSoft PhotoFlash je veľmi intuitívne a stále profesionálne riešenie. S AquaSoft? PhotoFlash môžete: - krmoviny pre multimediálne súbory na vašom počítači - použitie pohodlné adresár stromov na vyhľadávanie celý priečinok štruktúr - použiť súbor operácií? skopírovať, odstrániť, premiestniť - odosielanie obrázkov prostredníctvom e-mailu - Set fotografie ako obrázky pozadia Windows - zobrazenie dôležité informácie vybraté súbory - digitálne fotoaparáty poskytovať EXIF dátami, PhotoFlash znie ich - používanie nevyhnutné schránky vyberte údaje-vytvoriť prezentáciu s nájdených obrázkov a skvelé prechody - Fit užívateľské rozhranie pre vaše osobné potreby

Sťahujte tu: AquaSoft PhotoFlash 2.0.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Photo Manager 2010 Standard 2.0Novinka

Preview, organize, scan, edit, and print your digital photos.

Orientačný preklad: Ukážky, organizovať, skenovať, upravovať a tlač digitálnych fotografií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.47 MB

Makaha 6.1.1Novinka

Professional graphic viewer, with video-sound, web page creation, thumbnail sup

Orientačný preklad: Profesionálny grafický prehliadač, s video-zvuk, tvorba www stránok, sup s náhľadmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.20 MB

Photo Gadget Viewer 2.0Novinka

Free and fast viewer for digital photos that opens many popular picture formats.

Orientačný preklad: Voľný a rýchly prehliadač pre digitálne fotografie otvára mnohých populárnych obrázok formátov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

ImgViewer32 2.8Novinka

Win95/98/NT/2000/XP Graphics Viewer for JPG, GIF and other popular formats

Orientačný preklad: Win95/98/NT/2000/XP grafický prehliadač pre JPG, GIF a iné populárne formáty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.78 MB

quick3D Viewer 4.0Novinka

quick3D Viewer is a productivity tool for lightning-fast 3D file format viewing.

Orientačný preklad: quick3D Viewer je nástroj na prehliadanie množstva 3D formátov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

eZ 4.0.85Novinka

Free 2D & 3D Universal Viewer and Publisher. Combine DWG, PDF, Sketchup and more

Orientačný preklad: Free 2D & 3D univerzálnej Viewer a vydavateľ. Kombinovať DWG, PDF, Sketchup a viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 20.48 MB

Cresotech PhotoPoint 1.1.0.17Novinka

Multimedia tool to create a photo presentation just in seconds.

Orientačný preklad: Multimediálny nástroj pre vytvorenie prezentácie fotografií práve v sekundách.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.05 MB

PMView Pro 3.61Novinka

Image viewer and converter. Small and powerful 1MB 32- and 64-bit executables

Orientačný preklad: Prehliadač obrázkov a prevodník. Malé a výkonné 1 MB 32 - a 64-bitové spustiteľné

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.29 MB

AMP Tile Viewer 2.01Novinka

Image viewer for showing images as a mosaic, using them like tile textures

Orientačný preklad: Prehliadač obrázkov pre zobrazujúci obrázky ako mozaika, ich použitie ako dlaždice textúry

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Najsťahovanejšie programy