Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Archim 2.0

Autor: Stochastic Lab
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.47 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1288
Dátum pridania: 2008-07-17
Aktualizácia: 2011-08-31

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Archim:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Archim vo verzií 2.0 od autora Stochastic Lab. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Archim je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Archim ..

Popis od autora programu - Stochastic Lab v anglickom jazyku:

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions. You can define a graph explicitly and parametrically, in polar and spherical coordinates, on a plane and in space (surface). Archim will be useful for teachers and students, as well as for everyone who is interested min geometry. With Archim, you will draw the graph of any function and form, just use your imagination. Archim has a wizard making it easier to draw graphs and more than 30 various sample functions. Sends us the formula of a beautiful and original graph and you will get Archim for free! Navigation: The working area of the program can be conventionally divided into two parts: you enter your formula and its parameters in the "Function" area, while the graph of this function is drawn in the "Graph" section. You can use your mouse to rotate the graph in any direction (with the left mouse button, you can rotate it left/right and up/down, while with the right mouse button, you can rotate it clockwise and counterclockwise). You can change the color of the graph and the method of filling (for a surface), background and grid colors, the scale and perspective level of the displayed graph.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií. Graf môžete definovať výslovne a parametrically, v polárnych a sférických súradniciach, na rovine a priestor (povrch). Archim budú užitočné pre učiteľov a študentov, ako aj pre každého, kto má záujem min geometrie. S Archim, bude nakreslite graf funkcie a formulár, stačí použiť vaše fantázie. Archim má Sprievodca uľahčuje čerpať grafy a viac ako 30 rôznych funkcií vzorky. Posiela nás vzorec krásne a pôvodné graf a môžete sa dostanete Archim pre voľný! Navigácia: Pracovného priestoru programu konvenčne rozdeliť do dvoch častí: zadáte vzorec a jeho parametrov v oblasti "Funkcia", kým graf táto funkcia je čerpané v sekcii "Graf". Môžete použiť myš otočiť graf v ľubovoľnom smere (s ľavé tlačidlo myši, môžete ho Otočiť doprava alebo doľava a hore/dole, zatiaľ čo s pravým tlačidlom myši, môžete ho otáčať v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek). Môžete zmeniť farbu graf a metódou plnka (pre povrch), farby pozadia a mriežky, rozsahu a perspektívy úroveň zobrazený graf.

Sťahujte tu: Archim 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Animated Arithmetic 1.0Novinka

Teaches addition, subtraction, multiplication and division for 1st - 4th grades.

Orientačný preklad: Učí, pridanie, odčítanie, Násobenie a delenie pre 1st 4th triedy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.17 MB

Golden Rectangular Solid 1.0Novinka

Visualize 3D golden-rectangular-solid analagous to the 2D golden-rectangle

Orientačný preklad: Vizualizovať 3D golden-obdĺžnikové-pevné analagous 2D golden obdĺžnik

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Loans For People With Bad Credit 1.0Novinka

The Loans for people with bad credit calculator ease calculations

Orientačný preklad: Pôžičky pre ľudí so zlou úverovou Kalkulačka jednoduchosť výpočty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Rapid-Pi 2.1Novinka

MS Word add-on that provides a faster way of editing mathematical equations

Orientačný preklad: MS Word add-on, ktorá poskytuje rýchlejší spôsob editácia matematických rovníc

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.02 MB

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Najsťahovanejšie programy