Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Archim 2.0

Autor: Stochastic Lab
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.47 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1366
Dátum pridania: 2008-07-17
Aktualizácia: 2011-08-31

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Archim:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Archim vo verzií 2.0 od autora Stochastic Lab. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Archim je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Archim ..

Popis od autora programu - Stochastic Lab v anglickom jazyku:

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions. You can define a graph explicitly and parametrically, in polar and spherical coordinates, on a plane and in space (surface). Archim will be useful for teachers and students, as well as for everyone who is interested min geometry. With Archim, you will draw the graph of any function and form, just use your imagination. Archim has a wizard making it easier to draw graphs and more than 30 various sample functions. Sends us the formula of a beautiful and original graph and you will get Archim for free! Navigation: The working area of the program can be conventionally divided into two parts: you enter your formula and its parameters in the "Function" area, while the graph of this function is drawn in the "Graph" section. You can use your mouse to rotate the graph in any direction (with the left mouse button, you can rotate it left/right and up/down, while with the right mouse button, you can rotate it clockwise and counterclockwise). You can change the color of the graph and the method of filling (for a surface), background and grid colors, the scale and perspective level of the displayed graph.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií. Graf môžete definovať výslovne a parametrically, v polárnych a sférických súradniciach, na rovine a priestor (povrch). Archim budú užitočné pre učiteľov a študentov, ako aj pre každého, kto má záujem min geometrie. S Archim, bude nakreslite graf funkcie a formulár, stačí použiť vaše fantázie. Archim má Sprievodca uľahčuje čerpať grafy a viac ako 30 rôznych funkcií vzorky. Posiela nás vzorec krásne a pôvodné graf a môžete sa dostanete Archim pre voľný! Navigácia: Pracovného priestoru programu konvenčne rozdeliť do dvoch častí: zadáte vzorec a jeho parametrov v oblasti "Funkcia", kým graf táto funkcia je čerpané v sekcii "Graf". Môžete použiť myš otočiť graf v ľubovoľnom smere (s ľavé tlačidlo myši, môžete ho Otočiť doprava alebo doľava a hore/dole, zatiaľ čo s pravým tlačidlom myši, môžete ho otáčať v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek). Môžete zmeniť farbu graf a metódou plnka (pre povrch), farby pozadia a mriežky, rozsahu a perspektívy úroveň zobrazený graf.

Sťahujte tu: Archim 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Math Flash 4.6Novinka

Flash card style addition and subtraction practice.

Orientačný preklad: Flash karty štýl sčítanie a odčítanie praxe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Najsťahovanejšie programy