Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Archim 2.0

Autor: Stochastic Lab
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.47 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1398
Dátum pridania: 2008-07-17
Aktualizácia: 2011-08-31

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Archim:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Archim vo verzií 2.0 od autora Stochastic Lab. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Archim je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Archim ..

Popis od autora programu - Stochastic Lab v anglickom jazyku:

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions. You can define a graph explicitly and parametrically, in polar and spherical coordinates, on a plane and in space (surface). Archim will be useful for teachers and students, as well as for everyone who is interested min geometry. With Archim, you will draw the graph of any function and form, just use your imagination. Archim has a wizard making it easier to draw graphs and more than 30 various sample functions. Sends us the formula of a beautiful and original graph and you will get Archim for free! Navigation: The working area of the program can be conventionally divided into two parts: you enter your formula and its parameters in the "Function" area, while the graph of this function is drawn in the "Graph" section. You can use your mouse to rotate the graph in any direction (with the left mouse button, you can rotate it left/right and up/down, while with the right mouse button, you can rotate it clockwise and counterclockwise). You can change the color of the graph and the method of filling (for a surface), background and grid colors, the scale and perspective level of the displayed graph.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií. Graf môžete definovať výslovne a parametrically, v polárnych a sférických súradniciach, na rovine a priestor (povrch). Archim budú užitočné pre učiteľov a študentov, ako aj pre každého, kto má záujem min geometrie. S Archim, bude nakreslite graf funkcie a formulár, stačí použiť vaše fantázie. Archim má Sprievodca uľahčuje čerpať grafy a viac ako 30 rôznych funkcií vzorky. Posiela nás vzorec krásne a pôvodné graf a môžete sa dostanete Archim pre voľný! Navigácia: Pracovného priestoru programu konvenčne rozdeliť do dvoch častí: zadáte vzorec a jeho parametrov v oblasti "Funkcia", kým graf táto funkcia je čerpané v sekcii "Graf". Môžete použiť myš otočiť graf v ľubovoľnom smere (s ľavé tlačidlo myši, môžete ho Otočiť doprava alebo doľava a hore/dole, zatiaľ čo s pravým tlačidlom myši, môžete ho otáčať v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek). Môžete zmeniť farbu graf a metódou plnka (pre povrch), farby pozadia a mriežky, rozsahu a perspektívy úroveň zobrazený graf.

Sťahujte tu: Archim 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Multiple Integration 1.00Novinka

Numerically computes definite multiple integrals

Orientačný preklad: Numericky vypočíta definitívnej roztrúsenej integrály

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Advanced Grapher 2.2Novinka

Plot and analyze graphs of equations and data

Orientačný preklad: Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Najsťahovanejšie programy