Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 1.05

Autor: Jaybot7 LLC
Stránka: jaybot7.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 76.01 MB
Cena: 5.00 $
Počet stiahnutí: 1577
Dátum pridania: 2009-12-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Hry a zábava > Adventúry

Operačný systém:

WinXP, WinVista x64, Win2000

Krátky popis k programu Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 vo verzií 1.05 od autora Jaybot7 LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 ..

Popis od autora programu - Jaybot7 LLC v anglickom jazyku:

Arvale: Treasure of Memories, Episode I begins the story of an unlikely hero, Duncan Forsythe. Duncan was an adventurer at one time, and it has been rumored that he's already saved the world once. Maybe. You see, he has this memory problem...Arvale: Treasure of Memories is a great game. It is enjoyable. It's really funny. It will cause you to laugh out loud several times throughout the course of playing it. It has beautiful music and lovely graphics and art. Overall, it is a pleasure to play.Features:


* Easy to Play. Games should be playable with minimum fuss. Treasure of Memories uses very simple controls. No complex keyboard combinations or special moves.

* Over 25 minutes of original music. Really good music. Specifically written for this game.

* Easy to Enjoy. Take your time speaking with characters or jump right into battling monsters.
* It's Arvale. That may sound silly to some of you, but it is an important factor when looking for quality and trust in software. Arvale is an established brand with over 5 years of success. This would be the 4th major title in the series, and it will continue.

* 4-8 full hours of story-telling gameplay. Blaze through the game at a quick pace, or you can take your time and immerse yourself in the fantasy world of Arvale.

* It's funny. Humorous storytelling and witty dialogue are a signature of the Arvale series. Well, that... and talking to Wheelbarrows. :)

* Atmosphere and variety. Locations ranging from Deserts, Forests, Caves, Aqueducts, and Castles, to Ruins, Fields, Docks, Waterfalls, and Villages.

* It's cheap. The game sells for $5. You'll be hard-pressed to find other games of this quality at the same price.

* Multiple characters in your party. Other characters will join your quest, giving richer story-telling and more strategic battles.

*It's risk free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ARVAL: Poklad spomienky, Epizóda I začína príbeh nepravdepodobný hrdina, Duncan Forsythe. Duncan bol dobrodruh naraz, a to sa hovorilo, že je už raz zachránil svet. Možno. Vidíte, že má tento problém s pamäťou ... ARVAL: Poklad pamätí je skvelá hra. Je to príjemný. Je to naozaj smiešny. To bude príčina, prečo sa smiať nahlas niekoľkokrát cez beh hranie. Má krásnej hudby a krásne grafiky a umenia. Celkovo je radosť hrať. Vlastnosti: * Jednoduché prehrávanie. Hry by mali byť přehratelné s vynaložením minimálneho úsilia. Poklad spomienok používa veľmi jednoduché ovládanie. Žiadne zložité klávesové kombinácie, alebo špeciálne pohyby. * Viac ako 25 minút originálnej hudby. Naozaj dobrú hudbu. Špecificky písaný pre túto hru. * Jednoduché Užite. Urobte si čas hovoriť s postavami, alebo skočiť priamo do bojovania monštrá. * Je to ARVAL. To môže znieť hlúpo, aby niektoré z vás, ale je to dôležitý faktor pri hľadaní kvalitných a dôveru v software. ARVAL je zavedená značka s viac ako 5 rokov úspechu. To by bol štvrtý veľký titul v rade, a to bude pokračovať. * 4-8 hodiny plné príbehu-odhaľujúce hry. Blaze prostredníctvom hry v rýchlom tempe, alebo si môžete vziať svoj čas a ponorte sa do fantasy sveta ARVAL. * Je to legrační. Humorné rozprávanie a vtipné dialógy sú podpísaní série ARVAL. No, to ... a hovoriť s Kolieska. :) * Atmosféra a rozmanitosť. Umiestnenie od púšte, lesy, jaskyne, akvadukty a hrady, zrúcaniny sa, Pole, doky, vodopády a dediny. * Je to lacné. Hra sa predáva za 5 dolárov. Budete sa hard-lisovaný nájsť iné hry tohto kvality za rovnakú cenu. * Viac znaky vašej strany. Ostatné postavy sa pripojí svoju úlohu, čo bohatšie príbehu-odhaľujúce a ďalšie strategické bitky. * Je to bez rizika.

Sťahujte tu: Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 1.05

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Lieutenant Keel 1.0Novinka

Get ready for some exciting action and play it now!

Orientačný preklad: Hra v ktorej sa musíte dostať do sálového počítača teroristickej skupiny.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.9 MB

Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 1.05Novinka

Travel the world of Arvale on an epic quest full of Humor and Adventure!

Orientačný preklad: Cestovať po svete na ARVAL na epické dobrodružstvo plné humoru a dobrodružstva!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 76.01 MB

Underground Dealer 1.0Novinka

Play the role of a cyberpunk

Orientačný preklad: Hrať rolu cyberpunku

Licencia: Demo | Veľkosť: 19.94 MB

Puppy Fetch 1.0Novinka

Puppy fetch the stick!

Orientačný preklad: Šteňa načítať palica!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

DROD 3D 1.0Novinka

A hilarious dungeon game featuring a colorful hero and a host of monsters.

Orientačný preklad: Veselý dungeon hra s farebnými hrdina a veľa monštier.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.52 MB

MAGI 1.3.2Novinka

A magical cross between RTS and RPG where a player controlls a duelling wizard.

Orientačný preklad: Magický kríž medzi RTS a RPG, kde hráč ovláda súboje sprievodca.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24.10 MB

South Park Mario Adventure 2.1Novinka

Prepare yourself for SouthPark Mario Brothers! Now Bigger and Better than ever.

Orientačný preklad: Pripraviť sa na SouthPark Mario Brothers! Teraz väčšie a lepšie než kedykoľvek predtým.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.9 MB

Aveyond: Lord of Twilight 1.0Novinka

Monsters, magic and humor abound in this exciting RPG/Adventure game.

Orientačný preklad: Monštrá, mágia a humor oplývajú v tomto vzrušujúcom RPG / Adventúra.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 59.80 MB

Romanius 1.0Novinka

A battle of titanic propotions!

Orientačný preklad: Bitka o titanic rozmerov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy