Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Atomic Clock Sync 3.0.0.0

Autor: Chaos Software Group, Inc.
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.38 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1547
Dátum pridania: 2008-03-14
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Atomic Clock Sync:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Atomic Clock Sync vo verzií 3.0.0.0 od autora Chaos Software Group, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Atomic Clock Sync je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Atomic Clock Sync ..

Popis od autora programu - Chaos Software Group, Inc. v anglickom jazyku:

Atomic Clock Sync can help you optimize how often Windows references an atomic clock server, such as the atomic clock servers operated by the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the United States. Your current computer time is compared with the current atomic time and an adjustment is made to keep your local computer up-to-date with the exact time now.

Atomic Clock Sync can even help repair the Windows Time Service if your computer is no longer able to check for Internet Time updates as it normally would.

Best of all, you can download and use this utility at no cost to you!

No spyware! No ad banners! No cost! No questions asked! So why do we do give Atomic Clock Sync away as freeware? Simply to encourage you to use and return to World Time Server.com for the current times around the world. This tool helps keep your local clock accurate and we have the accurate clocks for everywhere else!

This utility is provided free of charge, so please feel free to share it, redistribute it, and use it any way you wish, provided you do not alter the program in any way.

Version 3.0 requires Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, or Windows 2000. It is an executable file that does not require installation. Just run it whenever you want to review and change your Sync settings in Windows or when you need to repair the Windows Time Service in Windows.

This file is signed by our company, Chaos Software Group, Inc., so you can make certain it has not been tampered with.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Atomic Clock Sync vám pomôže optimalizovať, ako často Windows odkazy atómové hodiny server, ako napríklad atómové hodiny serverov prevádzkovaných Národným inštitútom pre normalizáciu a technológiu (NIST) v Spojených štátoch. Vaša aktuálny čas počítača je v porovnaní s aktuálnou atómovej čas a nastavenie sa vykonáva, aby v miestnom počítači sa-to-dáta s presným čas. Atomic Clock Sync môžu dokonca pomôcť opraviť služby Windows Time, ak je počítač už nie je schopný kontrolovať aktualizácie z Internetu po dobu, kedy by za normálnych okolností. Najlepšie zo všetkých, si môžete stiahnuť a použiť túto utilitu bez nákladov na vás! Žiaden spyware! Žiadne reklamné bannery! Žiadne náklady! Bez otázok! Tak prečo to robíme, aby Atomic Clock Sync preč ako freeware? Stačí, aby vás vyzývame na užívanie a vrátiť sa do svetového času Server.com pre súčasnej doby na celom svete. Tento nástroj pomáha udržať vaše miestne hodiny presné a máme presné hodiny pre všade inde! Tento nástroj je poskytovaná zadarmo, takže neváhajte a zdieľať, šíriť a používať, ako chcete, za predpokladu, nemusíte meniť program v žiadnom prípade. Verzia 3.0 vyžaduje Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP alebo Windows 2000. Je to spustiteľný súbor, ktorý nevyžaduje inštaláciu. Stačí ho spustiť kedykoľvek chcete zobraziť a zmeniť nastavenie synchronizácie v systéme Windows, alebo keď budete potrebovať opraviť služby Windows Time. Tento súbor je podpísaný našej spoločnosti, Chaos Software Group, Inc, takže sa môžete uistiť, že nebolo manipulované.

Sťahujte tu: Atomic Clock Sync 3.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

isptimer 3.70Novinka

A useful utility to monitor your monthly dialup online time.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj na sledovanie váš mesačný vytáčané online čas.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Always On Time 1.14Novinka

Synchronizes PC's clock to atomic time server

Orientačný preklad: Synchronizuje hodiny počítača na server Atómový čas

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

ActualTime 1.0Novinka

SNTP, TIME, DAYTIME client

Orientačný preklad: SNTP, ČAS, denné klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.09 MB

Atomic Clock Sync 3.0.0.0Novinka

atomic clock synchronize freeware utility

Orientačný preklad: atómové hodiny synchronizovať freeware utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Net Time Server & Client 3.0.1.2110Novinka

Synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN.

Orientačný preklad: Synchronizovať PC systémových hodín alebo všetkých PC systémových hodín vo vašej LAN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

TWQuickAtomTime 1.0Novinka

Set system time on Windows with JAVA Util class

Orientačný preklad: Nastaviť systémový čas na Windows s JAVA triedy Util

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

AtomSync 2.10Novinka

AtomSync is a utility that works in the background and checks your system time.

Orientačný preklad: AtomSync je nástroj, ktorý pracuje na pozadí a skontroluje váš systémový čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

1st Atomic Time 3.0Novinka

Keeps your system time accurate by synchronizing it with atomic time servers

Orientačný preklad: Udržuje váš systémový čas presný pomocou synchronizácie s atómovými časových serverov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Najsťahovanejšie programy