Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AtomTime Pro 3.1d

Autor: AtomTime.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.55 MB
Cena: 12 $
Počet stiahnutí: 1319
Dátum pridania: 2004-12-03
Aktualizácia: 2011-07-27

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu AtomTime Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AtomTime Pro vo verzií 3.1d od autora AtomTime.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AtomTime Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AtomTime Pro ..

Popis od autora programu - AtomTime.com v anglickom jazyku:

AtomTime Pro is a Windows application which will connect to an atomic clock time server via the Internet and fetch the current atomic clock time value. It can then set your PC clock to the correct time.
AtomTime Pro is the latest sequel to the very popular AtomTime98 and AtomTime95. It works on Windows 95, Windows 98, and Windows ME, along with Windows NT 4.0, Windows 2000 and Windows XP. A partial list of the new features in AtomTime Pro include:
User-Defined Time Servers: The user can now define their own list of time servers. AtomTime will cycle through the list to locate an active server.
Message Logging: AtomTime can now log messages to a file detailing program operation, including time checks and error messages.
Dial-Up Networking: Improved Dial-Up Networking support, including the ability to use specific connections.
Time Adjust on Connections: The time can now be adjust each time a Dial-Up Networking connection is formed.
System Tray Date Display: The ability to display a date icon in the System Tray when running with an Update Interval. This date icon replaces the AtomTime icon.
Registry Settings: Settings are now saved on a machine basis, rather than a user basis as in AtomTime98.
Launch with Windows Start: A simple checkbox can now activate AtomTime on Windows startup.
Automated Operation: AtomTime Pro will run its automated updates even while the main display is open. AtomTime98 required that you close the display first.
Animated Icon: When an automated update is occurring, the AtomTime icon in the System Tray will be animated.
Time Formats: Support for more time formats.
Time Protocols: Time servers using port 37 are now supported.
Display Colors: The main display text can be changed from a color to black/white display.
Version Checking: AtomTime will automatically check for version updates on a regular interval.
Error Handling: Improved error handling and messages.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AtomTime Pro je Windows aplikácie, ktoré pripojenie k serveru atómové hodiny času cez Internet a zohnať aktuálnu hodnotu pre atómové hodiny času. Potom nastavte hodiny PC správny čas.


AtomTime Pro je najnovšie pokračovanie veľmi populárna AtomTime98 a AtomTime95. To funguje na Windows 95, Windows 98 alebo Windows ME, spolu s Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Čiastočný zoznam nových funkcií v AtomTime Pro patria: vytvorené používateľom časové servery: používateľ môže teraz definovať vlastný zoznam časových serverov. AtomTime budú prechádzať zoznam, vyhľadajte active server.


Správa zapisovania: AtomTime môžete teraz prihlásiť správy do súboru s podrobnosťami programu činnosti, vrátane čas kontroly a chybové hlásenia.


Dial-Up Networking: Zlepšenie Dial-Up Networking podporu, vrátane schopnosť používať určité pripojenia.


Čas upraviť na pripojenia: čas môžete teraz prispôsobiť vždy, keď je tvorený telefonické pripojenie.


Zobrazovanie dátumu systém zásobník: Schopnosť zobrazovať dátum ikonu v systémovej lište pri prevádzke s Interval aktualizácie. Táto ikona dátumu nahradí AtomTime ikonu.


Nastavenia v databáze Registry: Nastavenia sú teraz uložené na základe stroj, skôr ako používateľmi v AtomTime98.


Spustenie s Štart: jednoduché začiarkavacie políčko môžete teraz aktivovať AtomTime na štarte Windows.


Automatické operácie: AtomTime Pro bude prebiehať jeho automatické aktualizácie, aj keď sú hlavného displeja je otvorený. AtomTime98 vyžaduje, zavrieť zobrazenie prvý.


Animovaná ikona: Ak je automatizovaná aktualizácia k dispozícii, AtomTime ikonu v systémovej lište nebudú animované.


Časové formáty: Podporu pre viac času formáty.


Čas protokoly: Časové servery pomocou portu 37 sú teraz podporované.


Zobrazované farby: Hlavné zobrazenie textu je možné zmeniť farbu na Φierna/biela obrazovka.


Verzia kontrola: AtomTime bude automaticky skontroluje verziu aktualizácie na pravidelnom intervale.


Chyba Manipulácia: Zlepšenie chýb a správy.

Sťahujte tu: AtomTime Pro 3.1d

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

PresenTense Time Server 4.1Novinka

Windows time server. NTP, SNTP and GPS devices. Easy to install, robust and accu

Orientačný preklad: Windows časového servera. NTP, SNTP a GPS zariadení. Jednoduchá inštalácia, robustné a akumulátor

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.1 MB

Always On Time 1.14Novinka

Synchronizes PC's clock to atomic time server

Orientačný preklad: Synchronizuje hodiny počítača na server Atómový čas

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Network Time System 1.8.1Novinka

Corporate network server time synchronization server-client software.

Orientačný preklad: Podnikovej sieti server pre synchronizáciu času server-client software.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

Atomic Clock Sync 3.0.0.0Novinka

atomic clock synchronize freeware utility

Orientačný preklad: atómové hodiny synchronizovať freeware utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Net Time Server & Client 3.0.1.2110Novinka

Synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN.

Orientačný preklad: Synchronizovať PC systémových hodín alebo všetkých PC systémových hodín vo vašej LAN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

Najsťahovanejšie programy