Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Automaton Laboratory 1.0

Autor: Atomic Concepts Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.05 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1232
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-09-13

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Automaton Laboratory:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Automaton Laboratory vo verzií 1.0 od autora Atomic Concepts Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Automaton Laboratory je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Automaton Laboratory ..

Popis od autora programu - Atomic Concepts Software v anglickom jazyku:

This application is a laboratory for the creation of automata. An automaton is a system of circles (actually planar coordinate systems) moving relative to one another in a hierarchical fashion. That is, every circle in the system except one will be rolling along the circumference of one other circle at every moment in time. Automata are a superset of the mathematical curves called epicycloids and hypocycloids. Automata might also be called compound cycloids.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto aplikácia je laboratórium pre vytvorenie automatov. Automat je systém kruhov (skutočne planárnych súradnicové systémy) pohybujú navzájom hierarchicky. To je každý kruhu v systéme okrem jedného bude byť koľajových pozdĺž obvodom jeden iných kružnice v každom okamihu v čase. Automatov sú nadmnožinu matematické kriviek nazýva epicycloids a hypocycloids. Automatov by mohli byť tiež nazýva kŕmnych cycloids.

Sťahujte tu: Automaton Laboratory 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

SLGallery 1.2Novinka

Try this unique calculation tool featuring 15 continuous and discrete functions!

Orientačný preklad: Skúste tento jedinečný výpočet nástroj s 15 nepretržité a diskrétny funkcie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Math Flash 4.6Novinka

Flash card style addition and subtraction practice.

Orientačný preklad: Flash karty štýl sčítanie a odčítanie praxe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

MobileMath 0.9bNovinka

MobileMath - Turning your mobile into expert

Orientačný preklad: MobileMath - premeniť váš mobil odborník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

A-Converter 1.0SR1Novinka

A-Converter is a handy unit-conversion utility

Orientačný preklad: A-Converter je šikovný nástroj pre prevod jednotka-

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Najsťahovanejšie programy