Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Automaton Laboratory 1.0

Autor: Atomic Concepts Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.05 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1261
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-09-13

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Automaton Laboratory:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Automaton Laboratory vo verzií 1.0 od autora Atomic Concepts Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Automaton Laboratory je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Automaton Laboratory ..

Popis od autora programu - Atomic Concepts Software v anglickom jazyku:

This application is a laboratory for the creation of automata. An automaton is a system of circles (actually planar coordinate systems) moving relative to one another in a hierarchical fashion. That is, every circle in the system except one will be rolling along the circumference of one other circle at every moment in time. Automata are a superset of the mathematical curves called epicycloids and hypocycloids. Automata might also be called compound cycloids.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto aplikácia je laboratórium pre vytvorenie automatov. Automat je systém kruhov (skutočne planárnych súradnicové systémy) pohybujú navzájom hierarchicky. To je každý kruhu v systéme okrem jedného bude byť koľajových pozdĺž obvodom jeden iných kružnice v každom okamihu v čase. Automatov sú nadmnožinu matematické kriviek nazýva epicycloids a hypocycloids. Automatov by mohli byť tiež nazýva kŕmnych cycloids.

Sťahujte tu: Automaton Laboratory 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Scan Registry Free 1.00Novinka

Free Terabyte to Megabyte to Kilobyte to Byte to bit converter

Orientačný preklad: Voľný terabajt megabajt Kilobajt bajt bitové prevodník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10Novinka

Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Orientačný preklad: Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Math Homework Help 1.0Novinka

We provide a complete array of math problems

Orientačný preklad: Poskytujeme kompletnú škálu matematické problémy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Abacus Math Writer 4.0Novinka

For publishing Mathematical and Scientific equations.

Orientačný preklad: Na publikovanie matematická a vedecké rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Infinity 1.3.1Novinka

Innovative non-linear math software for high precision calculations. Try it now!

Orientačný preklad: Inovatívny non-lineárne matematický softvér pre vysoko presné výpočty. Skúste to teraz!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.96 MB

Automaton Lab 3D 1.0Novinka

Visualization of hierarchical 3-dimensional curves

Orientačný preklad: Vizualizácia hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.75 MB

Najsťahovanejšie programy