Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Autumn Life ScreenSaver 2.1

Autor: www.7art-screensavers.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.97 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 3673
Dátum pridania: 2010-12-09
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Autumn Life ScreenSaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Autumn Life ScreenSaver vo verzií 2.1 od autora www.7art-screensavers.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Autumn Life ScreenSaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Autumn Life ScreenSaver ..

Popis od autora programu - www.7art-screensavers.com v anglickom jazyku:

Autumn Life screensaver tells everyone that autumn is a spectacular time of life, the essence of life itself, with all its changes, caprice and wonder. When the screensaver begins, you'll walk through several paintings showing all the signs of autumn: the leaves turning red, orange and yellow, the apples getting tinted in the cool light of autumn, frost jewels gleaming where once there was dew and the sound of laughter from under a pile of gold! And sure as spring, new life is just around the corner. At least, that's what you see as you watch the screensaver. The screensaver is fully configurable. You can play with many of its parameters: enable or disable music, sound effects, use DirectX for faster animation, stretch the image, set the order in which the images will be displayed and time intervals over which they'll change. There is an option to let you display the clock as the screensaver runs and you can choose the desktop position for it. Any picture from the screensaver can be previewed in the thumbnail mode and set as the desktop wallpaper. Autumn is a remarkable chance for us to display creativity, inner beauty and loving nature. Autumn Life screensaver is a good way to get inspired to do all this!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jesenné Život screensaver všetkým hovorí, že jeseň je nádherný čas života, podstatu života samotného, ​​so všetkými jeho zmenami, vrtochy a diviť. Keď sa začne šetrič obrazovky, budete prechádzať niekoľko obrazov zobrazujúci všetky znaky jesene: lístia sústruženie červenej, oranžovej a žltej, ako sa jablká tónované v chladnom svetle jesene, mráz lesknúce skvosty, kde kedysi bola rosa a zvuk smiechu spod hromady zlata! A iste, ako na jar, nový život je hneď za rohom. Aspoň, že to, čo vidíte, ako sa budete pozerať na šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky je plne konfigurovateľný. Môžete hrať s mnohými svojimi parametrami: zapnúť alebo vypnúť hudbu, zvukové efekty, používať DirectX pre rýchlejšie animáciu, roztiahnuť obraz, nastaviť poradie, v ktorom budú obrázky sa zobrazia a časové intervaly, po ktorú sa bude meniť. Existuje možnosť nechať si zobraziť hodiny ako šetrič obrazovky spustí a môžete si vybrať desktop pozíciu pre to. Akýkoľvek obrázok z šetrič obrazovky, možno prezerať v režime náhľadov a nastaviť ako pozadie pracovnej plochy. Jeseň je pozoruhodná príležitosť pre nás pre zobrazenie tvorivosť, vnútornú krásu a milujúci prírodu. Jesenná Život screensaver je dobrý spôsob, ako nechať inšpirovať, aby toto všetko!

Sťahujte tu: Autumn Life ScreenSaver 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Skyscrapers Coast Screensaver 1.0Novinka

Coast skyscrapers on the ocean. The buildings are located along the coast.

Orientačný preklad: Mrakodrapy na pobreží oceánu v šetriči obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.23 MB

Room Air Purifiers 1.0Novinka

Air Purifiers screensaver for Internet Explorer

Orientačný preklad: Čističky vzduchu screensaver pre Internet Explorer

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16.19 MB

Digital Screensaver 1.0Novinka

Digital Screensaver

Orientačný preklad: Digitálny šetrič obrazovky. Perfektný pre maniakov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.46 MB

Hungry Crocodiles Screensaver 1Novinka

Hungry crocodiles screensaver features natures wildest animals - crocodiles.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky hlad krokodíly funkcie povahy najdivokejšie zvierat - krokodílov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.3 MB

Forests Screensaver 1 1.0Novinka

Enjoy this high quality free nature screensaver. Guaranteed to be 100% great

Orientačný preklad: Užite si šetrič voľnej prírode vysokej kvality. Zaručené byť 100% veľký

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6 MB

Vem Que Tem Fish Aquarium Screensaver 1.0Novinka

Aquarium screensaver brought to you by Vem Que Tem - Entertainment

Orientačný preklad: Akváriu šetrič obrazovky vám prináša Vem Que Tem - zábava

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.08 MB

Green Mountains ScreenSaver 2.3Novinka

Up there in the heart of the mountain kingdom you can find your inner self

Orientačný preklad: Tam v srdci horských kráľovstvo môžete nájsť váš vlastný vnútorný

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.43 MB

Winter 3D Bildschirmschoner 1.0Novinka

Geniessen Sie den Frieden und die Stille der Winternacht!

Orientačný preklad: Geniessen Sie den Frieden und die Stille der Winternacht!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.9 MB

My Garden Screensaver: 911 Sales -Novinka

My Garden: This is a free screensaver which is a collection of some flowers from

Orientačný preklad: Mojej záhrade: Je to zdarma šetrič obrazovky, ktorá je je kolekciou niektoré kvety z

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

Najsťahovanejšie programy