Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Autumn Life ScreenSaver 2.1

Autor: www.7art-screensavers.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.97 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 3605
Dátum pridania: 2010-12-09
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Autumn Life ScreenSaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Autumn Life ScreenSaver vo verzií 2.1 od autora www.7art-screensavers.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Autumn Life ScreenSaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Autumn Life ScreenSaver ..

Popis od autora programu - www.7art-screensavers.com v anglickom jazyku:

Autumn Life screensaver tells everyone that autumn is a spectacular time of life, the essence of life itself, with all its changes, caprice and wonder. When the screensaver begins, you'll walk through several paintings showing all the signs of autumn: the leaves turning red, orange and yellow, the apples getting tinted in the cool light of autumn, frost jewels gleaming where once there was dew and the sound of laughter from under a pile of gold! And sure as spring, new life is just around the corner. At least, that's what you see as you watch the screensaver. The screensaver is fully configurable. You can play with many of its parameters: enable or disable music, sound effects, use DirectX for faster animation, stretch the image, set the order in which the images will be displayed and time intervals over which they'll change. There is an option to let you display the clock as the screensaver runs and you can choose the desktop position for it. Any picture from the screensaver can be previewed in the thumbnail mode and set as the desktop wallpaper. Autumn is a remarkable chance for us to display creativity, inner beauty and loving nature. Autumn Life screensaver is a good way to get inspired to do all this!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jesenné Život screensaver všetkým hovorí, že jeseň je nádherný čas života, podstatu života samotného, ​​so všetkými jeho zmenami, vrtochy a diviť. Keď sa začne šetrič obrazovky, budete prechádzať niekoľko obrazov zobrazujúci všetky znaky jesene: lístia sústruženie červenej, oranžovej a žltej, ako sa jablká tónované v chladnom svetle jesene, mráz lesknúce skvosty, kde kedysi bola rosa a zvuk smiechu spod hromady zlata! A iste, ako na jar, nový život je hneď za rohom. Aspoň, že to, čo vidíte, ako sa budete pozerať na šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky je plne konfigurovateľný. Môžete hrať s mnohými svojimi parametrami: zapnúť alebo vypnúť hudbu, zvukové efekty, používať DirectX pre rýchlejšie animáciu, roztiahnuť obraz, nastaviť poradie, v ktorom budú obrázky sa zobrazia a časové intervaly, po ktorú sa bude meniť. Existuje možnosť nechať si zobraziť hodiny ako šetrič obrazovky spustí a môžete si vybrať desktop pozíciu pre to. Akýkoľvek obrázok z šetrič obrazovky, možno prezerať v režime náhľadov a nastaviť ako pozadie pracovnej plochy. Jeseň je pozoruhodná príležitosť pre nás pre zobrazenie tvorivosť, vnútornú krásu a milujúci prírodu. Jesenná Život screensaver je dobrý spôsob, ako nechať inšpirovať, aby toto všetko!

Sťahujte tu: Autumn Life ScreenSaver 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Landscapes Screensaver 1.2Novinka

Earth's beauty of landscapes - islands, mountains, waterfalls, woods, lakes

Orientačný preklad: Krajina krásy krajiny - ostrovy, hory, vodopády, lesy, jazerá

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.11 MB

Koala Screen Saver 2.0Novinka

Images of Lone Pine's koalas

Orientačný preklad: Obrázky Lone borovice koalas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.01 MB

Free Fish Screensaver 1.0Novinka

View enchanting underwater images of fish and other sea creatures!

Orientačný preklad: Zobraziť okúzlujúce podvodná obrázky rýb a iné morské tvory!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.3 MB

Lonely Trees Screensaver 1.0Novinka

Single trees are beautiful this morning. Calm animated water whisper to you...

Orientačný preklad: Jednotný stromy sú krásne ráno. Pokojná animovaný vody šeptom pre vás ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.95 MB

ipod cases 1.0Novinka

Water Falls screen saver foryour PC.Ipod cases of all types and models.

Orientačný preklad: Voda Falls šetrič obrazovky za váš PC.Ipod prípadov všetkých typov a modelov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.94 MB

Cats Screensaver 1.2Novinka

The beautiful images of home cats, 45 images.

Orientačný preklad: Krásne obrázky mačiek domácich, 45 obrázkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.86 MB

Killer Snakes Screensaver 1Novinka

Killer snakes screensaver is the meanest free nature screensaver you can get.

Orientačný preklad: Vrah hady screensaver je najviac zlý voľnej prírode šetrič obrazovky môžete získať.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.3 MB

screensaver trentino 1.1Novinka

screensaver, pictures, italy, trentino

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky, obrázky, Taliansko, trentino

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Commission Flower Screensaver 1.0Novinka

Commission Flower Screensaver

Orientačný preklad: Kvetinkový šetrič obrazovky Commission Flower.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.76 MB

Najsťahovanejšie programy