Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Autumn Life ScreenSaver 2.1

Autor: www.7art-screensavers.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.97 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 3738
Dátum pridania: 2010-12-09
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Autumn Life ScreenSaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Autumn Life ScreenSaver vo verzií 2.1 od autora www.7art-screensavers.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Autumn Life ScreenSaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Autumn Life ScreenSaver ..

Popis od autora programu - www.7art-screensavers.com v anglickom jazyku:

Autumn Life screensaver tells everyone that autumn is a spectacular time of life, the essence of life itself, with all its changes, caprice and wonder. When the screensaver begins, you'll walk through several paintings showing all the signs of autumn: the leaves turning red, orange and yellow, the apples getting tinted in the cool light of autumn, frost jewels gleaming where once there was dew and the sound of laughter from under a pile of gold! And sure as spring, new life is just around the corner. At least, that's what you see as you watch the screensaver. The screensaver is fully configurable. You can play with many of its parameters: enable or disable music, sound effects, use DirectX for faster animation, stretch the image, set the order in which the images will be displayed and time intervals over which they'll change. There is an option to let you display the clock as the screensaver runs and you can choose the desktop position for it. Any picture from the screensaver can be previewed in the thumbnail mode and set as the desktop wallpaper. Autumn is a remarkable chance for us to display creativity, inner beauty and loving nature. Autumn Life screensaver is a good way to get inspired to do all this!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jesenné Život screensaver všetkým hovorí, že jeseň je nádherný čas života, podstatu života samotného, ​​so všetkými jeho zmenami, vrtochy a diviť. Keď sa začne šetrič obrazovky, budete prechádzať niekoľko obrazov zobrazujúci všetky znaky jesene: lístia sústruženie červenej, oranžovej a žltej, ako sa jablká tónované v chladnom svetle jesene, mráz lesknúce skvosty, kde kedysi bola rosa a zvuk smiechu spod hromady zlata! A iste, ako na jar, nový život je hneď za rohom. Aspoň, že to, čo vidíte, ako sa budete pozerať na šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky je plne konfigurovateľný. Môžete hrať s mnohými svojimi parametrami: zapnúť alebo vypnúť hudbu, zvukové efekty, používať DirectX pre rýchlejšie animáciu, roztiahnuť obraz, nastaviť poradie, v ktorom budú obrázky sa zobrazia a časové intervaly, po ktorú sa bude meniť. Existuje možnosť nechať si zobraziť hodiny ako šetrič obrazovky spustí a môžete si vybrať desktop pozíciu pre to. Akýkoľvek obrázok z šetrič obrazovky, možno prezerať v režime náhľadov a nastaviť ako pozadie pracovnej plochy. Jeseň je pozoruhodná príležitosť pre nás pre zobrazenie tvorivosť, vnútornú krásu a milujúci prírodu. Jesenná Život screensaver je dobrý spôsob, ako nechať inšpirovať, aby toto všetko!

Sťahujte tu: Autumn Life ScreenSaver 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Garden Blooms Screensaver: 911 Sales -Novinka

Garden Blooms: This is a free screensaver and it is a collection of garden

Orientačný preklad: Záhrada predvalky: Je to zdarma šetrič obrazovky a je kolekcia záhrada

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.97 MB

The Lost Watch 3D Screensaver 1.1Novinka

Lost Watch Screensaver. The Net's most unusual 3D screensaver.

Orientačný preklad: Stratil hodinky Screensaver. Net najneobvyklejších 3D šetrič obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.72 MB

HQ Animal Close Ups Screensaver 12 1.0Novinka

Enjoy this high quality free animals screensaver. Guaranteed to be 100% free.

Orientačný preklad: Vychutnajte si šetrič voľný zvierat vysokej kvality. Zaručene 100% zdarma.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.5 MB

Fall Of the Leaves 1.2Novinka

Autumn mood overwhelms in this new 3d screensaver by GameFalls.com

Orientačný preklad: Jesenné náladu overwhelms v tento nový 3d šetrič obrazovky v GameFalls.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.8 MB

Amazing Autumn Screensaver 1.0Novinka

Strange beauty lurked in the autumn woodland. You can enjoy the silence right no

Orientačný preklad: Podivné krása číha na jeseň lesa. Môžete si vychutnať ticho právo nie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.47 MB

Aussie Landscapes 1.1Novinka

This screensaver shows beautiful pictures of Australian landscapes.

Orientačný preklad: Tento šetrič obrazovky zobrazí krásne fotky austrálsky krajin.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.43 MB

Vesna Screensaver 1.0Novinka

Let's go on a meeting to the sun! Our small ship will bring there right now.

Orientačný preklad: Poďme na stretnutie k slnku! Naša malá loď prinesie tam hneď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.58 MB

Amazing France Screensaver 1.1Novinka

Welcome to France, the Middle Ages. The image presented by a very old castle.

Orientačný preklad: Vitajte na Francúzsko, stredoveku. Obrázok predložila veľmi starý hrad.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.06 MB

Colibri Screensaver 1.0Novinka

Enjoy colibri flight in our new nature screensaver. Download free screensaver!

Orientačný preklad: Vychutnajte si colibri letu v našich nových charakter šetrič obrazovky. Stiahnuť zdarma šetrič obrazovky!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.37 MB

Najsťahovanejšie programy