Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AvisMap Deskpro 5.1.0

Autor: AvisMap GIS Technologies
Stránka: www.avismap.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 22.19 MB
Cena: 499.00 $
Počet stiahnutí: 1511
Dátum pridania: 2009-11-08
Aktualizácia: 2011-10-15

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu AvisMap Deskpro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AvisMap Deskpro vo verzií 5.1.0 od autora AvisMap GIS Technologies. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AvisMap Deskpro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AvisMap Deskpro ..

Popis od autora programu - AvisMap GIS Technologies v anglickom jazyku:

AvisMap Desktop Professional 5 is a professional desktop GIS software for map editing, managing, analysis attribute data, aid decision-making transactions and output map, print tables, 3D modeling, and other functions. As a complete analysis management tool, AvisMap Despro 5 is applicable in land management, forestry, electric power, telecom, traffic, city pipe network, resource management, environmental analysis, tourism, irrigation, aeronautics, military, and other fields that require map processing.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AvisMap Desktop Professional 5 je odbornej desktopové GIS softvér, ktorý je mapu úprava, riadenie, analýza atribút údajov, rozhodovací transakcie pomoci a produkcia mapa, tlače tabuliek, 3D modelovanie a iné funkcie. Ako nástroj riadenia kompletnú analýzu AvisMap Despro 5 je uplatniteľná v obhospodarovanie pôdy, lesného hospodárstva, elektrickej energie, telecom, prevádzky, mesto potrubné siete, riadenie zdrojov, environmentálnu analýzu, cestovného ruchu, zavlažovanie, letectvo, vojenské a iných oblastiach, ktoré vyžadujú mapy spracovania.

Sťahujte tu: AvisMap Deskpro 5.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Plot2k - AutoCAD Batch Plot utility 1.0.6Novinka

Plot2k - AutoCAD batch plot utility that opens and prints Drawings in Batch mode

Orientačný preklad: Plot2k - AutoCAD šarže sprisahania nástroj, ktorý sa otvorí a vytlačí kresby v dávkovom režime

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

3DM Export for Solid Edge 1.0Novinka

3DM Export for Solid Edge - Rhino 3DM file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DM Export pre Solid Edge - 3DM súbor export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.22 MB

DiagramStudio 5.5Novinka

Show your ideas! Effective presentation with DiagramStudio flowcharting software

Orientačný preklad: Ukázať svoje nápady! Efektívne prezentácie s DiagramStudio diagramov softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.99 MB

TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8Novinka

TRIANGULATION,ISOLINES,VOLUME,LOADING of XYZ points file,3DINTERSECTION,sections

Orientačný preklad: Triangulácie, IZOČAR, VOLUME, NAKLADACIE bodov XYZ súboru, 3DINTERSECTION, profily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.57 MB

MITCalc - Worm Gear Calculation 1.13Novinka

Geometric design and strength check of worm gear

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu závitovkové prevodovky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

AcadExcel CAD Table Editor 2.0Novinka

AcadExcel is an AutoCAD Add-On, developed to edit table in AutoCAD.

Orientačný preklad: AcadExcel je Add-On aplikácie AutoCAD, vypracovať Upraviť tabuľku v aplikácii AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.11 MB

TigerCad 3.001 FreeNovinka

Simple technical drawing software (mech, building, diagrams, PDF, elec, garden)

Orientačný preklad: Jednoduché technické Kreslenie softvér (mech, stavebné, diagramy, PDF, elektro, záhrada)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

Pictomod3d 1.1Novinka

Convert images of real objects into texture mapped 3D meshes, OBJ or X files.

Orientačný preklad: Previesť obrazy reálnych objektov do textúry 3D sietí, OBJ alebo X súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

MITCalc - V-Belts Calculation 1.17Novinka

Geometric design and strength check of V-belt transmission

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu V-remeňového prevodu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

Najsťahovanejšie programy