Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Awing Pictures of Lightning Screensaver 1

Autor: Free Animated Screensavers
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.1 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 750
Dátum pridania: 2007-04-17
Aktualizácia: 2011-10-25

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Awing Pictures of Lightning Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Awing Pictures of Lightning Screensaver vo verzií 1 od autora Free Animated Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Awing Pictures of Lightning Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Awing Pictures of Lightning Screensaver ..

Popis od autora programu - Free Animated Screensavers v anglickom jazyku:

This brand new light-flashing screensaver that consists of dozens of wonderful photographs taken under extreme and very difficult conditions during the worst and most powerful storms. Download our FREE mix of pictures capturing one of the most known sources of energy provided time to time by the nature unexpectedly at almost all places of our planet. You will see how amazing “natural paintings” can be created by such simple thing as lightning is. It usually last for less than a second but when captured by a photographer, it leaves spectacular picture that increases human's heart beat. There has been thousands of screensavers available on the internet but it is just a few of them that are comparable to this one - the one consisting of just a few carefully selected pictures out of hundreds considered. Download this fantastic screensaver directed by the nature itself and you will realize what amazement such a simple thing as lightning leaves in your memory. Your screen will definitely become the most powerful and brightest places in your home and you will get an inspiration for what you want to see once the sky around your town turns into black clouds. You will realize how many different kinds of lightning it is possible to see. It can be a single fairly thick stripe of light hitting the nearest tree or building, it can be a form of hundreds of tiny little lights spreading across the sky or it can be the most powerful form of energy - fire ball. Download this screensaver and your computer will brighten you in the way you will love.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zbrusu nové svetlo blikajúce šetrič pozostávajúci z desiatky nádherný zhotovených extrémne a veľmi ťažké podmienkach búrkami najhoršie a najúčinnejších. Stiahnite si naše voľný mix fotografií zachycujúcu jeden z najviac známych zdrojov energie, času povahou neočakávane na takmer všetkých miestach našej planéty. Uvidíte, ako úžasný "prírodné obrazy", môžu byť vytvorené nástrojom taká jednoduchá vec, ako blesk je. To zvyčajne trvajú menej ako za sekundu, ale keď zachytené fotograf, ponecháva veľkolepý obraz, ktorý zvyšuje ľudského srdcový tep. Nebola tisíce šetriče obrazovky k dispozícii na internete, ale to je len niekoľko z nich ktoré sú porovnateľné s tohle - jedna pozostávajúca z len niekoľko starostlivo vybratých obrázkov z stovky považuje za. Stiahnuť tento fantastický šetrič obrazovky, réžia povahe, sám a budete si uvedomiť aké prekvapenie taká jednoduchá vec ako blesk listy vo vašej pamäte. Obrazovke sa určite stane najmocnejším a nejbystřejší miesta vo vašej domácnosti a dostanete inšpiráciou pre to, čo chcete vidieť raz neba okolo vášho mesta premení čierne mraky. Budete si uvedomiť, ako mnoho rôznych druhov lightning je možné vidieť. To môže byť jediný pomerne hrubé pruhom svetla zasiahnutí najbližší strom alebo budovy, môže to byť formou stovky maličké málo svetiel šíri naprieč na oblohe alebo je najúčinnejšou formou energie - požiaru loptu. Stiahnuť tento šetrič obrazovky a počítač bude naleštit spôsobom, budete milovať.

Sťahujte tu: Awing Pictures of Lightning Screensaver 1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Butterflies Screensaver 1Novinka

Butterflies Screensaver, Butterfly Screensaver

Orientačný preklad: Motýle Screensaver, Butterfly Screensaver

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.93 MB

Gold Fish Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Wish on a Fish while checking the current time!

Orientačný preklad: Záujem na ryby počas kontroly aktuálny čas!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.14 MB

Birds Screensaver 1.0Novinka

Birds Screensaver from Put your family first, risk free home based business

Orientačný preklad: Vtáky Screensaver z dať vaša rodina prvý, riziko zadarmo Domov zaloľená business

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.93 MB

Big Cats Screensaver 3.1Novinka

Beautiful images of wild cats, 50 images and 5 wild sounds

Orientačný preklad: Krásne obrázky voľne žijúcich mačiek, 50 snímok a 5 divokých zvukov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.89 MB

Beautiful Tropical Islands vol.1 1.0.2Novinka

Tropical Islands on your desktop

Orientačný preklad: Tropické ostrovy na ploche

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.62 MB

Woodland Dreams Screensaver 4.5Novinka

Animated woodland screensaver with music and sound of nature.

Orientačný preklad: Animovaný šetrič obrazovky les s hudbou a zvukmi prírody.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.35 MB

Shark Water World 3D Screensaver 1.6.0Novinka

View sharks swimming through the ocean depths on your desktop.

Orientačný preklad: Zobraziť žraloky plávanie prostredníctvom hlbinách oceánu na pracovnej ploche.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Tranquillity Sky Screen Saver 1.1Novinka

Screen Saver with astonishing photos of Skies and Clouds

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s ohromujúci fotografiami oblohu a mraky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.54 MB

Tranquility Of Nature Screensaver 1.0Novinka

Tranquility of nature soothes you. Enjoy views of the river and forest.

Orientačný preklad: Kľud prírody upokojuje vás. Užite si výhľad na rieku a les.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.93 MB

Najsťahovanejšie programy