Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Awing Pictures of Lightning Screensaver 1

Autor: Free Animated Screensavers
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.1 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 659
Dátum pridania: 2007-04-17
Aktualizácia: 2011-10-25

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Awing Pictures of Lightning Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Awing Pictures of Lightning Screensaver vo verzií 1 od autora Free Animated Screensavers. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Awing Pictures of Lightning Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Awing Pictures of Lightning Screensaver ..

Popis od autora programu - Free Animated Screensavers v anglickom jazyku:

This brand new light-flashing screensaver that consists of dozens of wonderful photographs taken under extreme and very difficult conditions during the worst and most powerful storms. Download our FREE mix of pictures capturing one of the most known sources of energy provided time to time by the nature unexpectedly at almost all places of our planet. You will see how amazing “natural paintings” can be created by such simple thing as lightning is. It usually last for less than a second but when captured by a photographer, it leaves spectacular picture that increases human's heart beat. There has been thousands of screensavers available on the internet but it is just a few of them that are comparable to this one - the one consisting of just a few carefully selected pictures out of hundreds considered. Download this fantastic screensaver directed by the nature itself and you will realize what amazement such a simple thing as lightning leaves in your memory. Your screen will definitely become the most powerful and brightest places in your home and you will get an inspiration for what you want to see once the sky around your town turns into black clouds. You will realize how many different kinds of lightning it is possible to see. It can be a single fairly thick stripe of light hitting the nearest tree or building, it can be a form of hundreds of tiny little lights spreading across the sky or it can be the most powerful form of energy - fire ball. Download this screensaver and your computer will brighten you in the way you will love.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zbrusu nové svetlo blikajúce šetrič pozostávajúci z desiatky nádherný zhotovených extrémne a veľmi ťažké podmienkach búrkami najhoršie a najúčinnejších. Stiahnite si naše voľný mix fotografií zachycujúcu jeden z najviac známych zdrojov energie, času povahou neočakávane na takmer všetkých miestach našej planéty. Uvidíte, ako úžasný "prírodné obrazy", môžu byť vytvorené nástrojom taká jednoduchá vec, ako blesk je. To zvyčajne trvajú menej ako za sekundu, ale keď zachytené fotograf, ponecháva veľkolepý obraz, ktorý zvyšuje ľudského srdcový tep. Nebola tisíce šetriče obrazovky k dispozícii na internete, ale to je len niekoľko z nich ktoré sú porovnateľné s tohle - jedna pozostávajúca z len niekoľko starostlivo vybratých obrázkov z stovky považuje za. Stiahnuť tento fantastický šetrič obrazovky, réžia povahe, sám a budete si uvedomiť aké prekvapenie taká jednoduchá vec ako blesk listy vo vašej pamäte. Obrazovke sa určite stane najmocnejším a nejbystřejší miesta vo vašej domácnosti a dostanete inšpiráciou pre to, čo chcete vidieť raz neba okolo vášho mesta premení čierne mraky. Budete si uvedomiť, ako mnoho rôznych druhov lightning je možné vidieť. To môže byť jediný pomerne hrubé pruhom svetla zasiahnutí najbližší strom alebo budovy, môže to byť formou stovky maličké málo svetiel šíri naprieč na oblohe alebo je najúčinnejšou formou energie - požiaru loptu. Stiahnuť tento šetrič obrazovky a počítač bude naleštit spôsobom, budete milovať.

Sťahujte tu: Awing Pictures of Lightning Screensaver 1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Butterflies Screensaver 1.3Novinka

Beautiful images of Butterflies and Moths, 40 HQ images with classic tunes

Orientačný preklad: Krásne obrázky motýľov a môr, 40 HQ obrázky s klasickou melódiou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.15 MB

Pink Water Screensaver 1.0Novinka

Rose Water is beautiful. This is a wonderful lake.

Orientačný preklad: Ružova voda je nádherná pri západe slnka a to aj ako šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.33 MB

Aquarium Life Screensaver 3.2Novinka

Beautiful aquarium world on your screen! 35 high-qualitative images

Orientačný preklad: Krásne akvárium sveta na vašej obrazovke! 35 high-kvalitatívne obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.06 MB

Fastest River Screensaver 1.0Novinka

Rapid River flows into the mountains. Let's go on a trip! You will...

Orientačný preklad: Rýchla rieka tečie medzi horami. Poďme na výlet! Formou šetriča obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.60 MB

Fascinating Waterfalls ScreenSaver 2.1Novinka

Fascinating Waterfalls will create a mystically romantic atmosphere right on you

Orientačný preklad: Fascinujúce vodopády vytvorí mysticky romantickú atmosféru priamo na vás

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.20 MB

nfsEaster2 1.1Novinka

nfsEaster2 free screensaver by http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky, ktorý zobrazuje veľkonočné symboly.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.31 MB

Guten Tag, gute Nacht 1.0Novinka

A colorful animated world without problems, where nearly everything is in motion

Orientačný preklad: Farebný animovaný svet bez problémov, kde takmer všetko je v pohybe

Licencia: Shareware | Veľkosť: 46.14 MB

Aquarium Real Life 1 1.0Novinka

Real filmed, living, colorful coralfish, no animation

Orientačný preklad: Real filmoval, bývanie, farebné coralfish, bez animácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 55.99 MB

Neon Tetra Aquarium Screensaver 1.0.0Novinka

Decorate your desktop with a virtual school of Neon Tetras.

Orientačný preklad: Vyzdobiť svoj počítač s virtuálne školy z Neon tétras.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

Najsťahovanejšie programy