Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Barcode .NET Windows Forms Control DLL 10.10

Autor: IDAutomation.com, Inc.
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.96 MB
Cena: 395 $
Počet stiahnutí: 952
Dátum pridania: 2010-10-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win98, WinXP

Krátky popis k programu Barcode .NET Windows Forms Control DLL:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Barcode .NET Windows Forms Control DLL vo verzií 10.10 od autora IDAutomation.com, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Barcode .NET Windows Forms Control DLL je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Barcode .NET Windows Forms Control DLL ..

Popis od autora programu - IDAutomation.com, Inc. v anglickom jazyku:

Generate barcode images in Visual Studio .NET with the IDAutomation Barcode Forms Control and DLL package. This product is 100% managed code, strong named and signed. Includes source code examples for printing barcodes in C# and VB Dotnet and includes the complete source to an Image Generator application written in VB Dotnet. Supports all popular linear barcode symbologies including Code-128, Code-39, ITF, Code-93, UCC, UPC, EAN, GS1-128, USPS Intelligent Mail, Planet and Postnet. Includes all necessary properties and methods that allow barcode images to be printed, saved to a file or copied to the clipboard. The demo version may be downloaded from www.idautomation.com/formscontrols/ and is fully functional. This package also includes the IDAutomation RFID component which encodes smart tags and labels on RFID printers from .NET Framework applications.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Generovanie čiarových kódov obrázkov v Visual Studio. NET s IDAutomation čiarových kódov Formuláre kontrolu a DLL balíka. Tento produkt je 100% spravovaného kódu, silným menom a podpisom. Zahŕňa príklady zdrojového kódu pre tlač čiarových kódov v C # a VB dotNET a zahŕňa kompletný zdroj aplikácie Image Generator napísaný v VB dotNET. Podporuje všetky populárne lineárnych čiarových kódov, vrátane kódu-128, kód-39, ITF, Code-93, UCC, UPC, EAN, GS1-128, USPS Inteligentná Mail, Planet a POSTNET. Obsahuje všetky potrebné vlastnosti a metódy, ktoré umožňujú čiarový kód snímky vytlačiť, uložiť do súboru alebo skopírovať do schránky. Demo verziu možno stiahnuť z www.idautomation.com/formscontrols/ a je plne funkčný. Tento balík tiež obsahuje IDAutomation RFID komponenty, ktorý kóduje "chytré etikety a etikety na tlačiarne RFID od. NET aplikácie Framework.

Sťahujte tu: Barcode .NET Windows Forms Control DLL 10.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aspose.Report for .NET 2.7.0.0Novinka

Aspose.Report is a query building and charting control for .NET applications.

Orientačný preklad: Aspose.Report je dotaz, stavebné a mapovať ovládanie. NET aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.10 MB

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0Novinka

.NET class library for 2-Way SMS, WAP Push, vCard and vCalendar using GSM Modem

Orientačný preklad: . NET knižnice pre 2-pásmový SMS, WAP Push, vCard a vCalendar pomocou GSM modemu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

DF_ProtectionKit 6Novinka

This is a software toolkit that allow any developer to protect its developed sof

Orientačný preklad: Ide o nástroj, ktorý umožní každému programátorovi, chrániť si svoj softvér proti kopírovaniu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Aspose.Cells for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Cells is a .NET component for spreadsheet reporting.

Orientačný preklad: Aspose.Cells je.ČISTÉ zložky pre vykazovanie hárok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 44.90 MB

Outlook Security Manager 1.5Novinka

One-line tool to disable Outlook security alerts. .NET, VCL, ActiveX.

Orientačný preklad: One-line nástroj pre vypnutie zabezpečenia programu Outlook upozornenia. . NET, VCL, ActiveX.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.22 MB

ClearCheck21 IQA Engine 1.4Novinka

COM engine measures check image quality for check21 image exchange iaw X9 rules

Orientačný preklad: KOM motor opatrenia kontrolovať kvalitu obrazu pre check21 pravidlá iaw obrázok výmenu X9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

EULA Magic 2007Novinka

Visual Basic distributed application license form builder and installer.

Orientačný preklad: Visual Basic distribuovanej aplikácii license forme builder a Inštalátor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

SplineTech VBS Debugger PRO 7.36Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0Novinka

visual basic 6.0 ActiveX Controls For Professional Applications .

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 Ovládacie prvky ActiveX for Applications Professional.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

Najsťahovanejšie programy