Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Basic Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 4.31 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1459
Dátum pridania: 2011-03-12
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Android, iPhone, iPod, iTouch, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9, MAC 68k

Krátky popis k programu Basic Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Basic Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Basic Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Basic Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Countless applications never reached commercial success and never became winners in the competition race for a rather simple reason - developers focused on features only and totally overlooked the exterior. Negligence in respect to design and the quality of the user interface is a grave mistake that many developers still do - dooming their hits-to-be to complete oblivion. Today's market sets a high standard for the quality of application frontends, which makes design a crucial part of the development process. If your deadline is approaching too fast and you realize that you won't be able to get the design part done on a proper level, use a ready set of icons that will add a final touch to your product!

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality interface icons that will fit any modern application regardless of its type. The style of this icon collection is cool, reserved and business-oriented, so you can rest assured that it will not scare off serious clients. The range of actions and items covered by this icon set is very broad and will be well sufficient for a typical toolbar of a general-purpose application: file operations, undo/redo actions, printing, lists and reports, emailing, confirmations, options and user settings, searching, working online and much, much more!

All icons come in a variety of sizes - 48x48, 32x32, 24x24, 20x20 and 16x16 - and color depths - 256 and True Color. To help you create more dynamic interfaces, the authors of Basic Toolbar Icons provided icons in three basic states - normal, disabled and highlighted. The icon collection is available in ICO, GIF, PNG and BMP formats, so you don't need to convert anything on your own!

If you are searching for a great-looking set of toolbar icons for your brand-new of redesigned application, make sure to try Basic Toolbar Icons! A rare value for their price, they will add a refreshing final touch to your product and will greatly improve the overall user experience.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nespočetné množstvo žiadostí nikdy nedosiahla komerčného úspechu a nikdy sa stal víťazov v súťaži o závod pomerne jednoduchého dôvodu - vývojári zameral na vlastnosti len a úplne prehliadol exteriéru. Nedbanlivosť vo vzťahu k dizajnu a kvality užívateľského rozhrania je hrubou chybou, že mnoho vývojárov stále ešte - odsúdiť ich hity-k-byť kompletný zabudnutia. Dnešný trh nastavuje vysoký štandard pre kvalitu aplikácie frontend, ktorý robí dizajn kľúčovou súčasťou procesu rozvoja. Ak je váš termín sa blíži príliš rýchlo a vy si uvedomíte, že nebudete môcť získať projekčnej časti vykonať na správnej úrovni, použiť pripravený súbor ikon, ktoré sa pridá konečný dotyk na váš výrobok! Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné rozhranie, ikony, ktoré sa hodia každej modernej použitie bez ohľadu na jeho typ. Štýl tejto kolekcie ikon je v pohode, vyhradenej a business-orientované, takže si môžete byť istí, že to nebude vážne klientov odradiť. Rad opatrení a položiek zahrnutých do tejto sady ikon je veľmi široká a bude dobre postačujúce pre typický panel nástrojov všeobecného-priemyselné použitie: operácie so súbormi, undo / redo akcie, tlač, zoznamov a správ, e-mailom, potvrdenie, možnosti a užívateľské nastavenia, vyhľadávania, práca online a oveľa, oveľa viac! Všetky ikony majú v rôznych veľkostiach - 48x48, 32x32, 24x24, 20x20 a 16x16 - a farebnej hĺbky - 256 a True Color. Aby sme vám pomohli vytvoriť dynamickejšiu rozhranie, autori Základné Toolbar Icons podľa ikony v troch základné stavy - normálny, zdravotne postihnutých a zvýraznené. Ikona kolekcia je k dispozícii v ICO, GIF, PNG a BMP formáty, takže nemusíte nič prevádzať na vlastnú päsť! Ak hľadáte veľký-vyzerať ako sada nástrojov ikon pre Vašu značku-nových prepracované žiadosti, uistite sa, že skúsiť Základné Toolbar Icons! Vzácna hodnota ich ceny, ak budú pridať osviežujúci konečný dotyk na váš produkt a výrazne zlepší celkovú spokojnosť používateľov.

Sťahujte tu: Basic Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Medical Icon Set 3.5Novinka

The SibCode Medical Icon Library is a fantastic set of medicine-related icons!

Orientačný preklad: SibCode lekárska knižnica ikon je fantastický súbor medicíny-súvisiace s ikonami!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.99 MB

50.000 Vista Icons - Full Vista Bundle 1.0Novinka

50.000 windows vista icons

Orientačný preklad: 50.000 windows vista ikony

Licencia: Freeware | Veľkosť: 300 MB

Business Icons for Vista 2011.1Novinka

200+ business-related icons for software and Web

Orientačný preklad: 200 + súvisiacich s podnikaním ikony pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.15 MB

Sofonesia Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

World Flags Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality World Flags icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Svetovej vlajky ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Standard Telephone Icons 2010.3Novinka

A set of icons to enhance your call-management or other software

Orientačný preklad: Množinu ikon na zvýšenie vašej správa hovorov alebo iný softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.79 MB

Full Lace Wigs 1Novinka

Leading online supplier of full lace and lace front wigs and accessories.

Orientačný preklad: Predné dodávateľ online plné čipiek a parochne čipky vpredu a príslušenstvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Health Care Icons 2011.1Novinka

A fine set of distinct and rich-colored icons representing healthcare matters

Orientačný preklad: Jemné nastaviť odlišné a bohatý-farebné obrázky znázorňujúce zdravotníckych otázkach

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.96 MB

Najsťahovanejšie programy