Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Begin Writing Fiction 1.0

Autor: Literary Zone
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.08 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1396
Dátum pridania: 2007-05-12
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Not Applicable

Krátky popis k programu Begin Writing Fiction:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Begin Writing Fiction vo verzií 1.0 od autora Literary Zone. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Begin Writing Fiction je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Begin Writing Fiction ..

Popis od autora programu - Literary Zone v anglickom jazyku:

Do you want to become successful as a writer? Is writing your hobby? Make your dream come true. I had a hard time learning how to write. It was the age old trial and error method through which I learnt to write fiction. The worst thing was I had no mentor. It resulted in an incomplete first novel. But I tried again and completed my second novel 'The Rise of the Dawn'.

It does take time to make a career in writing, but the smart thing to do is to get help. Yes, I did that too. I got in touch with my professors and took tips from them. Whatever I have learnt through these years are there in this e-book. By going through it, you can skip the failures and get success the first time around.

I have kept it quite simple. You just need to go to my website - http://www.literaryzone.com - fill up your name and e-mail address, and download the pdf version. There are absolutely no charges involved.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chcete sa stať úspešná ako spisovateľ? Je písanie vaše hobby? Aby váš sen. Mal som len ťažko naučiť písať. Bolo to veku starých pokusov a omylov metódy, prostredníctvom ktorých som sa naučil napísať do fikcia. Najhoršie bol, som nemal žiadny mentora. Výsledkom neúplných prvého románu. Ale pokúsil znovu a dokončiť môj druhý román "The Rise úsvitu".

Trvá čas urobiť kariéru v písomnej forme, ale chytrá vec urobiť, je dostať pomoc. Áno, som to urobil taky. Dostal v kontakte s mojej profesorov a vzal tipy od nich. Nech sa naučil prostredníctvom týchto rokov sú v tejto e-knihy. Ktoré prechádzajú je, môžete preskočiť zlyhania a získať úspech prvýkrát okolo.

Som priebežne je pomerne jednoduché. Len potrebujete ísť na mojich webových stránkach - http://www.literaryzone.com - vyplniť vaše meno a e-mailovú adresu, a stiahnuť pdf verziu. Nie sú absolútne žiadne poplatky zapojené.

Sťahujte tu: Begin Writing Fiction 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Abilities Builder Whole Numbers Plus 8.0Novinka

Improve whole number computation skills from addition through division.

Orientačný preklad: Zlepšiť zručnosti celé číslo výpočtu z Navyše cez divíziu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.78 MB

Schoolhouse Test 2.3.9Novinka

A powerful and easy-to-use test creation program.

Orientačný preklad: Výkonné a ľahké-to-use test vytvorenie programu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.36 MB

PrimeExam 1.2.2Novinka

Use PrimeExam to quickly generate random exams from reusable question banks.

Orientačný preklad: Použite PrimeExam k rýchlemu generovanie náhodných skúšky z recyklovateľných otázku bánk.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.17 MB

Create A Quiz 5.16Novinka

Creates interactive quizzes, exams, surveys

Orientačný preklad: Vytvorí interaktívne kvízy, skúšky, prieskumy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

Question Writer 3 Basic 3.0Novinka

Easy to use tool for creating online multiple choice Flash quizzes in minutes.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný nástroj pre tvorbu online viacnásobný výber Flash kvízy v minútach.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.79 MB

MB Learn Graphology 1.20Novinka

This is a free graphology or handwriting analysis learning and testing software.

Orientačný preklad: Jedná sa o bezplatnú grafologický rozbor písma alebo učenie a testovanie softvéru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Word Search Printer 3.02bNovinka

Creates and prints custom word search puzzles for education or entertainment.

Orientačný preklad: Vytvára a tlačí vlastné puzzle slovo hľadať na vzdelanie alebo zábavu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

PianoHead 2.0Novinka

PianoHead is a fun and effective way to learn music theory.

Orientačný preklad: PianoHead je zábavná a účinný spôsob, ako učiť hudobnej teórii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.299 MB

Catchysoft Typing Tutor 1.9Novinka

Master touch typing in five days.

Orientačný preklad: Majster dotyk písanie v piatich dňoch.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Najsťahovanejšie programy