Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Begin Writing Fiction 1.0

Autor: Literary Zone
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.08 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1367
Dátum pridania: 2007-05-12
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Not Applicable

Krátky popis k programu Begin Writing Fiction:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Begin Writing Fiction vo verzií 1.0 od autora Literary Zone. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Begin Writing Fiction je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Begin Writing Fiction ..

Popis od autora programu - Literary Zone v anglickom jazyku:

Do you want to become successful as a writer? Is writing your hobby? Make your dream come true. I had a hard time learning how to write. It was the age old trial and error method through which I learnt to write fiction. The worst thing was I had no mentor. It resulted in an incomplete first novel. But I tried again and completed my second novel 'The Rise of the Dawn'.

It does take time to make a career in writing, but the smart thing to do is to get help. Yes, I did that too. I got in touch with my professors and took tips from them. Whatever I have learnt through these years are there in this e-book. By going through it, you can skip the failures and get success the first time around.

I have kept it quite simple. You just need to go to my website - http://www.literaryzone.com - fill up your name and e-mail address, and download the pdf version. There are absolutely no charges involved.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chcete sa stať úspešná ako spisovateľ? Je písanie vaše hobby? Aby váš sen. Mal som len ťažko naučiť písať. Bolo to veku starých pokusov a omylov metódy, prostredníctvom ktorých som sa naučil napísať do fikcia. Najhoršie bol, som nemal žiadny mentora. Výsledkom neúplných prvého románu. Ale pokúsil znovu a dokončiť môj druhý román "The Rise úsvitu".

Trvá čas urobiť kariéru v písomnej forme, ale chytrá vec urobiť, je dostať pomoc. Áno, som to urobil taky. Dostal v kontakte s mojej profesorov a vzal tipy od nich. Nech sa naučil prostredníctvom týchto rokov sú v tejto e-knihy. Ktoré prechádzajú je, môžete preskočiť zlyhania a získať úspech prvýkrát okolo.

Som priebežne je pomerne jednoduché. Len potrebujete ísť na mojich webových stránkach - http://www.literaryzone.com - vyplniť vaše meno a e-mailovú adresu, a stiahnuť pdf verziu. Nie sú absolútne žiadne poplatky zapojené.

Sťahujte tu: Begin Writing Fiction 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Abilities Builder Fractions Plus 1.0Novinka

Add, subtract, multiply and divide simple to complex fraction problems.

Orientačný preklad: Sčítať, odčítať, násobiť a deliť jednoduchých až po zložité zlomok problémov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.36 MB

authorPOINT for Rapid E-learning 3.8Novinka

PowerPoint to Flash for SCORM Rapid E-learning Presentations

Orientačný preklad: PowerPoint Flash pre SCORM Rapid e-learning Prezentácia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Video Marketing 1Novinka

What Makes it the Best Internet Marketing Strategy So Far?

Orientačný preklad: To, čo je najlepšie Internet Marketing stratégie tak ďaleko?

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Custom Tshirts and Screen Printing 1.0Novinka

Custom T-shirts and Printed Shirts Ebook from TheTdesigner.com

Orientačný preklad: Vlastné T-shirts a tlačené košele Ebook z TheTdesigner.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Vocabulary Wizard 6.7Novinka

Vocabulary Wizard gives you an efficient, fast and easy way to study exam words.

Orientačný preklad: Slovná zásoba Sprievodca vám efektívny, rýchly a jednoduchý spôsob, ako študovať skúšku slová.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 30.74 MB

Quiz Script Creator 1.02Novinka

Creates Javascript quizzes quickly and professionally.

Orientačný preklad: Vytvorí Javascript kvízy, rýchlo a profesionálne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Classic Pythagorean Puzzles 1.82Novinka

Train your brain and brains of your children for abstract thinking!

Orientačný preklad: Vlak svoj mozog a mozgy svojich detí pre abstraktné myslenie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Quiz Press 2.5.9Novinka

Easily Make and Administer Quizzes / Tests with pictures & sound (Web and Print)

Orientačný preklad: Ľahko vytvoriť a spravovať kvízy / testy s obrázky & zvuk (Web a tlač)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Mac - Session Drum Tracks: Gating 1.0Novinka

Apple Mac: Understanding "Gating"

Orientačný preklad: Apple Mac: Pochopenie "rύchleho"

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.80 MB

Najsťahovanejšie programy