Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Bible Seeker 2.03

Autor: Ragan Lockette
Stránka: lockette.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 7.95 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1458
Dátum pridania: 2007-12-10
Aktualizácia: 2011-08-28

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Bible Seeker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Bible Seeker vo verzií 2.03 od autora Ragan Lockette. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Bible Seeker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Bible Seeker ..

Popis od autora programu - Ragan Lockette v anglickom jazyku:

Bible Seeker is Freeware Bible Reader integrated with a dictionary, two commentaries, and full text searching. Resources included: KJV Bible, Easton's Bible Dictionary, Matthew Henry's Concise Commentary, Notes from the KJV Translators. Also available as an add-on components: ASV, Darby, Updated KJV, WEB, YLT, Jamieson-Fausset-Brown Commentary, and Matthew Henry Commentary on the Whole Bible.

FEATURES:
- Lookup words in dictionary by highlighting and right-clicking.
- Lookup commentary entries for current book and chapter by right-
clicking.
- Search for verses containing all/any keywords specified.
- Remembers(bookmarks) all books, chapters, and verses you are
reading when program closes, and reopens them when program starts
next time.
- Open multiple book windows at the same time without losing your
place.
- Print current book and chapter.
- Save current book and chapter as RTF document for use is common
word processors.
- Customize background color and font properties(font name, size,
attributes) of the scripture text display.
- Uninstall support.
- Online help.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Biblia azyl je Freeware Biblie Reader integrovaný s slovník, dve komentárov a Fulltextové vyhľadávanie. Zdrojov zahrnutých: Supernova Biblie, Easton to Biblia slovník, stručný komentár Matthew Henry poznámok z Supernova prekladateľov. K dispozícii aj ako doplnku zložky: ASV, Darby, aktualizované Supernova, WEB, YLT, Jamieson-Fausset-Brown komentárom a Matthew Henry komentárom o celá Biblia.

VLASTNOSTI: - vyhľadávacie slová v slovníku prostredníctvom zvýraznenie a pravým tlačidlom myši.


-Vyhľadávaním komentárom položky pre aktuálnu knihu a kapitola vpravo - kliknutím.


-Vyhľadávanie verše obsahujúce všetky/akékoľvek kľúčové slová špecifikované.


-Remembers(bookmarks) všetky knihy, kapitol a verše čítate, keď program zavrie a znova otvorí pri ďalšom spustení programu.


-Otvoriť viacero knihy windows súčasne bez straty vaše miesto.


-Tlač aktuálnej knihy a kapitoly.


-Uložiť aktuálnu knihu a kapitole ako RTF je dokument pre spoločné textové editory.


-Prispôsobiť pozadia farba písma vlastnosti a (názov písma, veľkosť, atribúty) zobrazenie textu Písmo.


-Odinštalovanie.


-Online Pomocníka.

Sťahujte tu: Bible Seeker 2.03

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Truth Counts, Only the Facts 2.5Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explores how God saves mankind.

Orientačný preklad: Multimédia, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorá skúma, ako Boh zachráni ľudstva.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.70 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

Joel's Journal 2.13Novinka

Christian dream and vision journaling software. Free demo download.

Orientačný preklad: Kresťanské sna a vízie denníka softvér. Zadarmo k stiahnutiu demo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.84 MB

MB Vimshottari Dasha 1.60Novinka

This is an advanced Vedic astrology tool to find planetary positions.

Orientačný preklad: Ide o pokročilý nástroj pre Vedic astrológia nájsť planetárnych pozícií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.33 MB

MB Vedic Astrology Divisional Charts 1.65Novinka

This is an unique Vedic Astrology Divisional Charts or Vargas software.

Orientačný preklad: Jedná sa o unikátny Vedic astrológia divízny grafy alebo Vargas softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Easy Sermon Organizer 1.2Novinka

Organize sermons and illustrations.

Orientačný preklad: Usporiadať kázanie a ilustrácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.59 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Bible Code Oracle 1.91Novinka

Search and Match the Bible Code

Orientačný preklad: Vyhľadávanie a zápas Biblie kód

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.52 MB

Najsťahovanejšie programy