Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Bible Seeker 2.03

Autor: Ragan Lockette
Stránka: lockette.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 7.95 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1521
Dátum pridania: 2007-12-10
Aktualizácia: 2011-08-28

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Bible Seeker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Bible Seeker vo verzií 2.03 od autora Ragan Lockette. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Bible Seeker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Bible Seeker ..

Popis od autora programu - Ragan Lockette v anglickom jazyku:

Bible Seeker is Freeware Bible Reader integrated with a dictionary, two commentaries, and full text searching. Resources included: KJV Bible, Easton's Bible Dictionary, Matthew Henry's Concise Commentary, Notes from the KJV Translators. Also available as an add-on components: ASV, Darby, Updated KJV, WEB, YLT, Jamieson-Fausset-Brown Commentary, and Matthew Henry Commentary on the Whole Bible.

FEATURES:
- Lookup words in dictionary by highlighting and right-clicking.
- Lookup commentary entries for current book and chapter by right-
clicking.
- Search for verses containing all/any keywords specified.
- Remembers(bookmarks) all books, chapters, and verses you are
reading when program closes, and reopens them when program starts
next time.
- Open multiple book windows at the same time without losing your
place.
- Print current book and chapter.
- Save current book and chapter as RTF document for use is common
word processors.
- Customize background color and font properties(font name, size,
attributes) of the scripture text display.
- Uninstall support.
- Online help.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Biblia azyl je Freeware Biblie Reader integrovaný s slovník, dve komentárov a Fulltextové vyhľadávanie. Zdrojov zahrnutých: Supernova Biblie, Easton to Biblia slovník, stručný komentár Matthew Henry poznámok z Supernova prekladateľov. K dispozícii aj ako doplnku zložky: ASV, Darby, aktualizované Supernova, WEB, YLT, Jamieson-Fausset-Brown komentárom a Matthew Henry komentárom o celá Biblia.

VLASTNOSTI: - vyhľadávacie slová v slovníku prostredníctvom zvýraznenie a pravým tlačidlom myši.


-Vyhľadávaním komentárom položky pre aktuálnu knihu a kapitola vpravo - kliknutím.


-Vyhľadávanie verše obsahujúce všetky/akékoľvek kľúčové slová špecifikované.


-Remembers(bookmarks) všetky knihy, kapitol a verše čítate, keď program zavrie a znova otvorí pri ďalšom spustení programu.


-Otvoriť viacero knihy windows súčasne bez straty vaše miesto.


-Tlač aktuálnej knihy a kapitoly.


-Uložiť aktuálnu knihu a kapitole ako RTF je dokument pre spoločné textové editory.


-Prispôsobiť pozadia farba písma vlastnosti a (názov písma, veľkosť, atribúty) zobrazenie textu Písmo.


-Odinštalovanie.


-Online Pomocníka.

Sťahujte tu: Bible Seeker 2.03

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Bible Seeker 2.03Novinka

Bible Seeker is Freeware Bible Reader

Orientačný preklad: Biblia azyl je Freeware Biblie Reader

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.95 MB

The Scroll, Bible Topics 3.1Novinka

Search 78 Bible Topics 195,000 words of modern material on the Bible.

Orientačný preklad: Hľadať Biblia 78 Témy 195.000 slov moderný materiál na Bibliu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

Bible Code Oracle 1.91Novinka

Search and Match the Bible Code

Orientačný preklad: Vyhľadávanie a zápas Biblie kód

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.52 MB

Bible Collection Plus 1.0Novinka

Note cards with quotes from the Bible plus planner, formatted and ready to use.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi z biblie a plánovač, naformátovaný a pripravený na použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Baby Boomer Bible Study 14.9Novinka

Study 143 Bibles with an easy to use tool. Great tools like the NIV, NASB & more

Orientačný preklad: Štúdia 143 Bibliou sa ľahko použiteľný nástroj. Veľké nástroje ako NIV, NASB a ďalšie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Christian Virtual Hymnal 2.3dNovinka

Transposable sheet music and chord charts for over 3000 Christian hymns.

Orientačný preklad: Transponovatelných noty a akordové diagramy pre viac než 3000 kresťanské hymny.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.74 MB

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

BiblePromise 2.3Novinka

BiblePromise : Scripture verses for your Daily Bread

Orientačný preklad: BiblePromise: Písmo verše pre váš denný chlieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

Holy Quran Malayalam English Translation 1.0Novinka

First ever Quran Software in Indian Languages

Orientačný preklad: Prvé Korán Softvér v indických jazykoch

Licencia: Commercial | Veľkosť: 12.4 MB

Najsťahovanejšie programy