Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

bluecircle 1.0

Autor: bluecircle
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.06 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1256
Dátum pridania: 2009-11-07
Aktualizácia: 2011-09-25

Kategória programu:

Grafika > Ikony

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu bluecircle:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér bluecircle vo verzií 1.0 od autora bluecircle. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu bluecircle je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér bluecircle ..

Popis od autora programu - bluecircle v anglickom jazyku:

This application,"bluecircle", is a desktop utility for curve plotting in promotion of stationary cycle and other exercise and fitness equipment. This program is an advanced curve plotting application for mobile Java devices. It supports plotting multiple explicite, polar or parametric function curves. It can also perform numeric calculations such as calculating the value, derivative, integral, roots, minimum or maximum of a given function. The user interface is available in multiple languages (EN, HU). Loading and saving function collections is also possible.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto aplikácia "bluecircle", je pomôcky na pracovnej ploche pre krivku vynesením propagácie stacionárne cyklu a iné cvičenie a fitness vybavenie. Tento program je rozšírené krivka vynesením aplikácií pre mobilné zariadenia Java. Podporuje zakresliť viacero explicite, funkcia polárna alebo parametrov krivky. Môžete vykonať aj numerické výpočty, ako výpočet hodnoty, derivátu, neoddeliteľnou, korene, minimálne alebo maximálne danej funkcie. Užívateľské rozhranie je k dispozícii vo viacerých jazykoch (EN, HU). Možné je tiež nakládky a ukladanie funkcie kolekcie.

Sťahujte tu: bluecircle 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mojicon Dispenser 2.0Novinka

Mojicon - share Moji's in email/IM and submit your own on Mojizu.com

Orientačný preklad: Mojicon - podiel XSS Me na email/IM a odoslať vaše vlastné na Mojizu.com

Licencia: Adware | Veľkosť: 4.69 MB

golddot 1.0Novinka

This application is a desktop utility for promoting stationary cycle products.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu stacionárne cyklu výrobkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

browndot 1.0Novinka

This application is a desktop utility that saves icon positions.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktoré ukladá umiestenie ikon.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

bluegreencircle 1.0Novinka

This application is a desktop utility for extracting icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je desktopový nástroj pre extrahovanie ikon.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Sib Icon Replacer 2.20Novinka

A compact tool which will take great care of all your icon management needs

Orientačný preklad: Kompaktný nástroj, ktorý bude dávať veľký pozor na všetky vaše ikony potrieb v oblasti riadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.82 MB

cyclone 1.0Novinka

This application is a desktop utility for promoting home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu domácej výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

GConvert 5.1.0Novinka

Complete icon software to convert, extract, view, edit, manage and compile icons

Orientačný preklad: Kompletné ikona softvér pre konverziu, extrakt, zobrazovať, upravovať, spravovať a zostavovať ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.17 MB

triclone 1.0Novinka

This application is a desktop utility that hides icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktorý skryje ikony.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

redcircle 1.0Novinka

This application is a desktop utility for editing icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na úpravu ikony.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Najsťahovanejšie programy