Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

bluecircle 1.0

Autor: bluecircle
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.06 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1276
Dátum pridania: 2009-11-07
Aktualizácia: 2011-09-25

Kategória programu:

Grafika > Ikony

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu bluecircle:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér bluecircle vo verzií 1.0 od autora bluecircle. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu bluecircle je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér bluecircle ..

Popis od autora programu - bluecircle v anglickom jazyku:

This application,"bluecircle", is a desktop utility for curve plotting in promotion of stationary cycle and other exercise and fitness equipment. This program is an advanced curve plotting application for mobile Java devices. It supports plotting multiple explicite, polar or parametric function curves. It can also perform numeric calculations such as calculating the value, derivative, integral, roots, minimum or maximum of a given function. The user interface is available in multiple languages (EN, HU). Loading and saving function collections is also possible.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto aplikácia "bluecircle", je pomôcky na pracovnej ploche pre krivku vynesením propagácie stacionárne cyklu a iné cvičenie a fitness vybavenie. Tento program je rozšírené krivka vynesením aplikácií pre mobilné zariadenia Java. Podporuje zakresliť viacero explicite, funkcia polárna alebo parametrov krivky. Môžete vykonať aj numerické výpočty, ako výpočet hodnoty, derivátu, neoddeliteľnou, korene, minimálne alebo maximálne danej funkcie. Užívateľské rozhranie je k dispozícii vo viacerých jazykoch (EN, HU). Možné je tiež nakládky a ukladanie funkcie kolekcie.

Sťahujte tu: bluecircle 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Sib Icon Converter 2.0Novinka

It converts images into Windows icons and extracts icons from libraries

Orientačný preklad: To prevádza obrázky do Windows ikony a výťažky ikony z knižníc

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Icon Catcher 4.2.37Novinka

High speed batch icon extractor and processor with filtering options.

Orientačný preklad: Vysokorýchlostné šarže ikonu extraktor a procesor s možnosti filtrovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

HappyIcon 3.02Novinka

Create icons and cursors from photos, images, videos or captures

Orientačný preklad: Vytvorenie ikony a kurzory z fotografií, obrázkov, videa alebo zachytí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

triclone 1.0Novinka

This application is a desktop utility that hides icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktorý skryje ikony.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

bluegreendot 1.0Novinka

This application is a desktop utility that colorizes icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktoré colorizes ikony.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.96 MB

IconForge Icon Editing Tool Kit 7.20Novinka

Create, modify, replace or extract icons, cursors, animations and other images

Orientačný preklad: Vytvárať, upravovať, nahrádzať alebo extrahovať ikony, kurzory, animácie a ďalšie obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.10 MB

Folder Icon Changer 5.3Novinka

Search and replace the standard icons of folders/drives. It is a Freeware!

Orientačný preklad: Hľadať a nahradiť štandardné ikony priečinky a jednotky. Je Freeware!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.05 MB

Sib Icon Editor 5.0Novinka

You can create, edit, import, export and find icons and manage icon libraries

Orientačný preklad: Môžete vytvárať, upravovať, import, export a nájsť ikony a spravovať knižnice ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.23 MB

FolderShine 1.1Novinka

FolderShine changes an icon or color of any folder you like

Orientačný preklad: FolderShine zmeny ikonu alebo farbu ľubovoľnej zložky sa vám páči

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.4 MB

Najsťahovanejšie programy