Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Bronze Inventory POS System 1.3

Autor: Quartex
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 119 $
Počet stiahnutí: 1497
Dátum pridania: 2009-10-11
Aktualizácia: 2011-12-16

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win98, WinOther, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Bronze Inventory POS System:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Bronze Inventory POS System vo verzií 1.3 od autora Quartex. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Bronze Inventory POS System je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Bronze Inventory POS System ..

Popis od autora programu - Quartex v anglickom jazyku:

This is a complete inventory management system performs a Point of Sale function and multi warehouse stock control. System has receiving and shipping functions generates invoices, sale receipt. Export and import functions.More than 200 reports. Product labels with barcodes, transfer orders between locations, customers and vendors balances.Posibility to create planing transactions and to clone invoices. You can use this system for automation retail store,warehouse,hotel,restaurant,bar and for asset mangement. System bas ERP function for planing your future inventory operations.It is powerful but simple system in use.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

To je úplný systém riadenia zásob vykonáva mieste predaja funkcie a multi skladu zásob ovládaciemu prvku. Systém má príjem a dodávky funkcie generuje faktúry, predaj príjem. Export a import funkcie.Viac ako 200 správy. Výrobok menovky s čiarové kódy, objednávok transferu medzi miestami, zákazníkov a dodávateľov zostatkov.Hodiny na vytvorenie planing transakcií a na klon faktúr. Môžete použiť tento systém pre automatizáciu maloobchod, sklad, hotel, reštaurácia, bar a majetku mangement. Systém bas ERP funkcie pre hobľovanie vaše budúce zásob operácie.Je to mocný ale jednoduchý systém v prevádzke.

Sťahujte tu: Bronze Inventory POS System 1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AutoCenter 4.0.5Novinka

AutoCenter is a software for managing all your vehicles: personal or company'

Orientačný preklad: AutoCenter je softvér pre správu všetkých vašich vozidiel. Osobné alebo firemné vozidlá.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15 MB

SoftTrader 2.0Novinka

SoftTrader is a complete accounts and inventory management software.

Orientačný preklad: SoftTrader je kompletné účtovníctvo a riadenie zásob softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.76 MB

Barcode Generate 7.3.0.1Novinka

Free barcode generator application bulk amount of barcode labels in single click

Orientačný preklad: Bezplatne generátor čiarových kódov použitie hromadnej množstvo štítky s čiarovým kódom v jedno kliknutie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

Berdaflex Production 2.1.2.2Novinka

Small production or construction automation software

Orientačný preklad: Drobná výroba alebo stavebný softvér pre automatizáciu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

CPS Barcode Wedge Software 5.0Novinka

Collect data from barcode scanners - serial RS232/USB

Orientačný preklad: Zbierať údaje od snímačmi čiarových kódov - sériové RS232/USB

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Best Barcode Label Software 7.3.0.1Novinka

Barcode label maker create high quality and printable industrial bar code labels

Orientačný preklad: Čiarovým kódom výrobcu vytvoriť vysoko kvalitnú tlač a priemyselné štítky s čiarovým kódom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

ABarcode ActiveX 1.2.1Novinka

ActiveX Control with Linear & 2D symbologies plus Word and Excel add-ins

Orientačný preklad: Ovládací prvok ActiveX s lineárnou & 2D symbologies plus Word a Excel doplnky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.14 MB

ShopAssist Point Of Sale System 5.10Novinka

Point Of Sale System suitable for most types of retail business.

Orientačný preklad: Pokladničný systém vhodný pre väčšinu typov maloobchod.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.07 MB

IDAutomation XML Barcode Webservice 9.9Novinka

Integrate barcodes into applications that support XML Web Services or SOAP.

Orientačný preklad: Integráciu čiarových kódov do aplikácií, ktoré podporujú XML Web Services alebo SOAP.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.81 MB

Najsťahovanejšie programy