Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Bronze Inventory POS System 1.3

Autor: Quartex
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 119 $
Počet stiahnutí: 1656
Dátum pridania: 2009-10-11
Aktualizácia: 2011-12-16

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win98, WinOther, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Bronze Inventory POS System:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Bronze Inventory POS System vo verzií 1.3 od autora Quartex. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Bronze Inventory POS System je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Bronze Inventory POS System ..

Popis od autora programu - Quartex v anglickom jazyku:

This is a complete inventory management system performs a Point of Sale function and multi warehouse stock control. System has receiving and shipping functions generates invoices, sale receipt. Export and import functions.More than 200 reports. Product labels with barcodes, transfer orders between locations, customers and vendors balances.Posibility to create planing transactions and to clone invoices. You can use this system for automation retail store,warehouse,hotel,restaurant,bar and for asset mangement. System bas ERP function for planing your future inventory operations.It is powerful but simple system in use.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

To je úplný systém riadenia zásob vykonáva mieste predaja funkcie a multi skladu zásob ovládaciemu prvku. Systém má príjem a dodávky funkcie generuje faktúry, predaj príjem. Export a import funkcie.Viac ako 200 správy. Výrobok menovky s čiarové kódy, objednávok transferu medzi miestami, zákazníkov a dodávateľov zostatkov.Hodiny na vytvorenie planing transakcií a na klon faktúr. Môžete použiť tento systém pre automatizáciu maloobchod, sklad, hotel, reštaurácia, bar a majetku mangement. Systém bas ERP funkcie pre hobľovanie vaše budúce zásob operácie.Je to mocný ale jednoduchý systém v prevádzke.

Sťahujte tu: Bronze Inventory POS System 1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Barcode Alpha for Windows 1.1Novinka

Powerful, easy-to-use labeling software with WYSIWYG interface. 30-day trial.

Orientačný preklad: Mocný, bezstarostný-až k-cvičenie označovanie softvér s rozhraním WYSIWYG. 30-dňovú skúšobnú verziu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.32 MB

PackPal Barcode Generator 1.2Novinka

PackPal Barcode Genetator creates high resolution barcodes.

Orientačný preklad: PackPal čiarových kódov Genetator vytvorí čiarové kódy s vysokým rozlíšením.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

IDAutomation XML Barcode Webservice 9.9Novinka

Integrate barcodes into applications that support XML Web Services or SOAP.

Orientačný preklad: Integráciu čiarových kódov do aplikácií, ktoré podporujú XML Web Services alebo SOAP.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.81 MB

Best Barcode Software 2010 7.2.1.1Novinka

Barcode tool easily supports all types of linear and 2D barcode font standards

Orientačný preklad: Čiarový kód jednoducho nástroj podporuje všetky typy lineárnych a 2D čiarových kódov normy písmo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.76 MB

ID Card Software 7.3.0.1Novinka

ID card maker application easily develops stunning, remarkable cards and labels

Orientačný preklad: Občiansky preukaz tvorca aplikácie ľahko rozvíja úžasný, pozoruhodný karty a štítky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.29 MB

Barcode Generator Free 7.3.0.1Novinka

Reliable barcode generator free software designs colorful stickers in all size

Orientačný preklad: Spoľahlivá čiarový kód generátor slobodný softvér návrhy farebné samolepky vo všetkých veľkostných

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

PrecisionID Code128 Barcode Fonts 4.0Novinka

Print Code 128 Barcodes in Excel, Crystal, Word, Access, and more...

Orientačný preklad: Tlač čiarových kódov Code 128 v programe Excel, Crystal, Word, Access, a ďalšie ...

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.13 MB

ID Card Maker Software 7.3.0.1Novinka

ID card maker software builds streamline, versatile business cards, badges, tags

Orientačný preklad: ID karta výrobca softvéru stavia zefektívnenie, všestranný vizitky, odznaky, značky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.29 MB

Bar Code UPC 7.3.0.1Novinka

Barcode software creates printable high quality barcode labels, tags, stickers

Orientačný preklad: Čiarový kód softvér vytvára pre tlač vysoko kvalitných etikiet čiarovým kódom, prívesky, samolepky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

Najsťahovanejšie programy