Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Bronze Inventory POS System 1.3

Autor: Quartex
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 119 $
Počet stiahnutí: 1706
Dátum pridania: 2009-10-11
Aktualizácia: 2011-12-16

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win98, WinOther, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Bronze Inventory POS System:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Bronze Inventory POS System vo verzií 1.3 od autora Quartex. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Bronze Inventory POS System je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Bronze Inventory POS System ..

Popis od autora programu - Quartex v anglickom jazyku:

This is a complete inventory management system performs a Point of Sale function and multi warehouse stock control. System has receiving and shipping functions generates invoices, sale receipt. Export and import functions.More than 200 reports. Product labels with barcodes, transfer orders between locations, customers and vendors balances.Posibility to create planing transactions and to clone invoices. You can use this system for automation retail store,warehouse,hotel,restaurant,bar and for asset mangement. System bas ERP function for planing your future inventory operations.It is powerful but simple system in use.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

To je úplný systém riadenia zásob vykonáva mieste predaja funkcie a multi skladu zásob ovládaciemu prvku. Systém má príjem a dodávky funkcie generuje faktúry, predaj príjem. Export a import funkcie.Viac ako 200 správy. Výrobok menovky s čiarové kódy, objednávok transferu medzi miestami, zákazníkov a dodávateľov zostatkov.Hodiny na vytvorenie planing transakcií a na klon faktúr. Môžete použiť tento systém pre automatizáciu maloobchod, sklad, hotel, reštaurácia, bar a majetku mangement. Systém bas ERP funkcie pre hobľovanie vaše budúce zásob operácie.Je to mocný ale jednoduchý systém v prevádzke.

Sťahujte tu: Bronze Inventory POS System 1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Barcode Generator for Microsoft Access 10.10Novinka

Embedded Barcode object for Microsoft Access.

Orientačný preklad: Čiarový kód vložený objekt pre Microsoft Access.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.93 MB

PrecisionID UPC EAN Barcode Fonts 3.0Novinka

UPC and EAN Barcode Font Package with TrueType and PostScript versions.

Orientačný preklad: UPC a EAN čiarových kódov písma balíček s TrueType a PostScript verzie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.54 MB

Barcode For Mac OS X 7.3.0.1Novinka

Mac barcode producer generates trendy barcodes of different size in minimal time

Orientačný preklad: Mac čiarového kódu výrobca vyrába módne čiarové kódy o rôzne veľkosti v minimálnom čase

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.99 MB

Barcode Printing Software 6.0.1.5Novinka

Barcode label maker software design and creates colorful barcode labels sticker

Orientačný preklad: Čiarovým kódom výrobcu softvéru a vytvára farebné štítky s čiarovým kódom nálepka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

AutoCenter 4.0.5Novinka

AutoCenter is a software for managing all your vehicles: personal or company'

Orientačný preklad: AutoCenter je softvér pre správu všetkých vašich vozidiel. Osobné alebo firemné vozidlá.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15 MB

Inventory Executive System 1.5Novinka

Inventory Executive System is a complete system for management of business

Orientačný preklad: Zásoby Výkonný systém je kompletný systém pre riadenie obchodných

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Library Vision 10Novinka

Library management software

Orientačný preklad: Knižnica softvér pre správu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.34 MB

PrecisionID USPS Postnet Fonts 3.0Novinka

USPS Postnet Barcode Font Package with TrueType and PostScript.

Orientačný preklad: USPS POSTNET čiarových kódov Písmo balíček s TrueType a PostScript.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.79 MB

Label Software 7.3.0.1Novinka

Professional label maker utility generate attractive stickers in few simple step

Orientačný preklad: Profesionálny štítkovač nástroj generovať atraktívne samolepky v niekoľkých jednoduchých kroku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

Najsťahovanejšie programy