Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

BulkMailer Professional 7.0.0

Autor: Kroll Software-Development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.38 MB
Cena: 320.00 $
Počet stiahnutí: 1727
Dátum pridania: 2011-06-21
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Komunikácia > Správa e-mailových adries

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu BulkMailer Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér BulkMailer Professional vo verzií 7.0.0 od autora Kroll Software-Development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu BulkMailer Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér BulkMailer Professional ..

Popis od autora programu - Kroll Software-Development v anglickom jazyku:

With BulkMailer you can send a large number of personalized emails with ease. Every recipient gets an individual email and cannot see the other addresses on the list.
With the integrated HTML editor you compose Mailings with embedded graphics, different fonts and backgrounds.
You collect the addresses in the internal database or access an existing database directly. A universal database interface allows you to import addresses from any source. Database fields can be inserted dynamically into the email body.
The Feedback Module automates the handling of reply mails, e.g. subscribes/unsubscribes, bounce-management, automatic data entry from Web-Forms (for newsletter subscriptions), etc.
Many other features make this software package a perfect marketing solution.
You can test this software 30 days for free. During the trial period you can send real mailings.
Main Features are:
Universal database import, access to existing databases, html mails with full mime support, html editor, file attachments, bounce management, office look and feel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S BulkMailer môžete poslať veľký počet prispôsobené e-mailov s ľahkosťou. Každý príjemca dostane e-mail individuálne a nemôžete vidieť ďalšie adresy v zozname.


S integrovaným editora HTML vytvárate korešpondencia s vloženými grafickými prvkami, rôzne typy písma a pozadia.


Zachyťte adresy v vnútornú databázu alebo priamy prístup k existujúcej databázy. Databáza univerzálnych rozhranie umožňuje importovanie adries z akéhokoľvek zdroja. Databázové polia môžete vložiť dynamicky do tela e-mailu.


Spätná väzba modul automatizuje manipuláciu maily odpoveď, napríklad prihlásil/odhlási, odskočiť riadenia, automatické údaje webových formulárov (pre newsletter predplatné), atď.


Mnoho ďalších funkcií urobiť tento softvér balík perfektné marketingové riešenia.


Môžete testovať tento softvér 30 dní zadarmo. Počas skúšobného obdobia môžete poslať skutočné korešpondencia.


Hlavné črty sú: Databáza univerzálnych dovozu, prístupu k existujúcim databázam, html maily pomocou plný mime podpory, html editor, priložených súborov, odskočiť riadenia, úrad vzhľad a pocit.

Sťahujte tu: BulkMailer Professional 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Powerful Email Sorter 1.0Novinka

A tool for email sort and managerment.It can wipe off repeat email.

Orientačný preklad: Nástroj pre e-mail Zoradiť a managerment.Môžete utrite opakovania e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.87 MB

Bulk Emailer 1.7Novinka

The bulk emailer program sends the same email to many people.

Orientačný preklad: Hromadného Emailer program pošle rovnaký e-mail pre mnoho ľudí.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.04 MB

Aella Email Address Checker 1.0Novinka

Aella Email Address Checker is designed to check long lists of email addresses

Orientačný preklad: Aella e-mailovú adresu Checker je navrhnutý na kontrolu dlhé zoznamy e-mailových adries

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.17 MB

Emailsmartz Email Sender 2.0Novinka

Email sending software and mass email sender for bulk email marketing

Orientačný preklad: Odosielanie pošty softvér a hromadný email odosielateľa na hromadný e-mail marketing

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.4 MB

AY Mail 2.9Novinka

Powerful emailing software

Orientačný preklad: Výkonný softvér e-mailom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

1st Mail Sender 4.2Novinka

Maintain subscription-based mailing lists and send e-mail messages!

Orientačný preklad: Udržiavať predplatné-založené e-mailovej konferencie a odosielať e-mailové správy!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

MailJet 3.0Novinka

MailJet - mass email software, maillist, email marketing software

Orientačný preklad: MailJet - hromadný email softvér, maillist, e-mail marketing softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

Easylistcleaner 1.0Novinka

This software cleans any list in seconds of all duplicates

Orientačný preklad: Tento softvér vyčistí akékoľvek zoznam v sekundách všetky duplikáty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

BulkMailer Professional 7.0.0Novinka

Use this feature rich program to send personalized bulk emails from any database

Orientačný preklad: Pomocou funkcie bohatý program môžete odoslať prispôsobené hromadnej e-mailov z akéhokoľvek databázy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Najsťahovanejšie programy