Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

BulkMailer Professional 7.0.0

Autor: Kroll Software-Development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.38 MB
Cena: 320.00 $
Počet stiahnutí: 1773
Dátum pridania: 2011-06-21
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Komunikácia > Správa e-mailových adries

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu BulkMailer Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér BulkMailer Professional vo verzií 7.0.0 od autora Kroll Software-Development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu BulkMailer Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér BulkMailer Professional ..

Popis od autora programu - Kroll Software-Development v anglickom jazyku:

With BulkMailer you can send a large number of personalized emails with ease. Every recipient gets an individual email and cannot see the other addresses on the list.
With the integrated HTML editor you compose Mailings with embedded graphics, different fonts and backgrounds.
You collect the addresses in the internal database or access an existing database directly. A universal database interface allows you to import addresses from any source. Database fields can be inserted dynamically into the email body.
The Feedback Module automates the handling of reply mails, e.g. subscribes/unsubscribes, bounce-management, automatic data entry from Web-Forms (for newsletter subscriptions), etc.
Many other features make this software package a perfect marketing solution.
You can test this software 30 days for free. During the trial period you can send real mailings.
Main Features are:
Universal database import, access to existing databases, html mails with full mime support, html editor, file attachments, bounce management, office look and feel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S BulkMailer môžete poslať veľký počet prispôsobené e-mailov s ľahkosťou. Každý príjemca dostane e-mail individuálne a nemôžete vidieť ďalšie adresy v zozname.


S integrovaným editora HTML vytvárate korešpondencia s vloženými grafickými prvkami, rôzne typy písma a pozadia.


Zachyťte adresy v vnútornú databázu alebo priamy prístup k existujúcej databázy. Databáza univerzálnych rozhranie umožňuje importovanie adries z akéhokoľvek zdroja. Databázové polia môžete vložiť dynamicky do tela e-mailu.


Spätná väzba modul automatizuje manipuláciu maily odpoveď, napríklad prihlásil/odhlási, odskočiť riadenia, automatické údaje webových formulárov (pre newsletter predplatné), atď.


Mnoho ďalších funkcií urobiť tento softvér balík perfektné marketingové riešenia.


Môžete testovať tento softvér 30 dní zadarmo. Počas skúšobného obdobia môžete poslať skutočné korešpondencia.


Hlavné črty sú: Databáza univerzálnych dovozu, prístupu k existujúcim databázam, html maily pomocou plný mime podpory, html editor, priložených súborov, odskočiť riadenia, úrad vzhľad a pocit.

Sťahujte tu: BulkMailer Professional 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Email Grabber 2.0Novinka

Automatically extract emails from web sites. Free lifetime updates.

Orientačný preklad: Automaticky extrahovať e-maily z webových lokalít. Voľný lifetime aktualizácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.83 MB

DragNDrop E-mail List Manager 1.0Novinka

Free e-mail list manager extracts, merges, cleans, removes duplicate addresses.

Orientačný preklad: Zdarma e-mail výťažky zoznam manažér, zlučuje, čistí, odstraňuje duplicitné adresy.

Licencia: Adware | Veľkosť: 0.95 MB

Emailsmartz Email Spider 1.0Novinka

Spider Email Extractor & E-mail Spider Software for email marketing campaign

Orientačný preklad: Spider Email Extractor & E-mail Spider softvér pre e-mailové marketingové kampane

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.98 MB

Email Discoverer 1.0.0Novinka

Email Discoverer is an easy to use tool allowing to extract emails from Google.

Orientačný preklad: E-mail Discoverer je ľahko použiteľný nástroj, ktorý umožňuje získať e-maily od Google.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

MassMail 1.07Novinka

Mass e-mailing application for Windows

Orientačný preklad: Hmotnosť odosielanie aplikácie pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.6 MB

Aella Email Address Checker 1.0Novinka

Aella Email Address Checker is designed to check long lists of email addresses

Orientačný preklad: Aella e-mailovú adresu Checker je navrhnutý na kontrolu dlhé zoznamy e-mailových adries

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.17 MB

AY Mail 2.9Novinka

Powerful emailing software

Orientačný preklad: Výkonný softvér e-mailom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Desktop Emailer Professional 2.0Novinka

Managed your mailing list and send unlimited, personalized emails fast and easy.

Orientačný preklad: Podarilo svoj mailing listu a poslať neobmedzený, osobné e-maily, rýchle a jednoduché.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.16 MB

Atomic Email Hunter 4.75Novinka

Find and extract e-mails from web sites relevant to your business.

Orientačný preklad: Nájsť a získať e-maily z webových stránok súvisí s vaším podnikaním.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.60 MB

Najsťahovanejšie programy