Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

BulkMailer Professional 7.0.0

Autor: Kroll Software-Development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.38 MB
Cena: 320.00 $
Počet stiahnutí: 1660
Dátum pridania: 2011-06-21
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Komunikácia > Správa e-mailových adries

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu BulkMailer Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér BulkMailer Professional vo verzií 7.0.0 od autora Kroll Software-Development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu BulkMailer Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér BulkMailer Professional ..

Popis od autora programu - Kroll Software-Development v anglickom jazyku:

With BulkMailer you can send a large number of personalized emails with ease. Every recipient gets an individual email and cannot see the other addresses on the list.
With the integrated HTML editor you compose Mailings with embedded graphics, different fonts and backgrounds.
You collect the addresses in the internal database or access an existing database directly. A universal database interface allows you to import addresses from any source. Database fields can be inserted dynamically into the email body.
The Feedback Module automates the handling of reply mails, e.g. subscribes/unsubscribes, bounce-management, automatic data entry from Web-Forms (for newsletter subscriptions), etc.
Many other features make this software package a perfect marketing solution.
You can test this software 30 days for free. During the trial period you can send real mailings.
Main Features are:
Universal database import, access to existing databases, html mails with full mime support, html editor, file attachments, bounce management, office look and feel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S BulkMailer môžete poslať veľký počet prispôsobené e-mailov s ľahkosťou. Každý príjemca dostane e-mail individuálne a nemôžete vidieť ďalšie adresy v zozname.


S integrovaným editora HTML vytvárate korešpondencia s vloženými grafickými prvkami, rôzne typy písma a pozadia.


Zachyťte adresy v vnútornú databázu alebo priamy prístup k existujúcej databázy. Databáza univerzálnych rozhranie umožňuje importovanie adries z akéhokoľvek zdroja. Databázové polia môžete vložiť dynamicky do tela e-mailu.


Spätná väzba modul automatizuje manipuláciu maily odpoveď, napríklad prihlásil/odhlási, odskočiť riadenia, automatické údaje webových formulárov (pre newsletter predplatné), atď.


Mnoho ďalších funkcií urobiť tento softvér balík perfektné marketingové riešenia.


Môžete testovať tento softvér 30 dní zadarmo. Počas skúšobného obdobia môžete poslať skutočné korešpondencia.


Hlavné črty sú: Databáza univerzálnych dovozu, prístupu k existujúcim databázam, html maily pomocou plný mime podpory, html editor, priložených súborov, odskočiť riadenia, úrad vzhľad a pocit.

Sťahujte tu: BulkMailer Professional 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

BSC E-Mailer Free Edition V1.0Novinka

Software to send email messages/newsletter to clients on fast and easy way

Orientačný preklad: Software poslať email správy/newsletter klientom na rýchly a jednoduchý spôsob

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

How To Create Capture Page 1.0Novinka

How To Create Capture Page E-Book

Orientačný preklad: Ako vytvoriť Capture stránku E-Book

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.49 MB

Marketing Emailer 1.3Novinka

Sending customized email to your business contact list.

Orientačný preklad: Odosielanie prispôsobených e-mailom na zoznamu obchodných kontaktov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.89 MB

Email Grabber 2.0Novinka

Automatically extract emails from web sites. Free lifetime updates.

Orientačný preklad: Automaticky extrahovať e-maily z webových lokalít. Voľný lifetime aktualizácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.83 MB

Emailsmartz Email Tarantula 1.0Novinka

Email Tarantula Software: Email Address Extractor for targeted Email Marketing

Orientačný preklad: E-mail Tarantula Software: E-mailová adresa Extractor pre cielené E-mail marketing

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.73 MB

EmailUnlimited Free Edition 7.6.61Novinka

Tired of ISP limitations? Use EmailUnlimited to send email all your customers!

Orientačný preklad: Nebaví ISP obmedzenia? Použitie EmailUnlimited poslať email všetkých vašich zákazníkov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Round-Robin Mailer 1.3Novinka

Windows software for distributing email leads to a sales staff.

Orientačný preklad: Windows softvér pre distribúciu e-mailom vedie k predajné personál.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.42 MB

Mach5 PopMonger Regular 3.5.3Novinka

Process inbound and incoming email for list management, autoreply, redirection

Orientačný preklad: Program na vedenie zoznamu e-mailových adries. Dokáže kontrolovať poštou, zasielať automatické odpovede, presmerovávať poštu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.72 MB

BSC E-Mailer eXtreme Edition V1.0Novinka

Send email messages/newsletter to clients on fast and easy way with many options

Orientačný preklad: Poslať e-mailové správy / newsletter klientom na rýchly a jednoduchý spôsob, ako s mnohými možnosťami

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Najsťahovanejšie programy