Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

BulkMailer Professional 7.0.0

Autor: Kroll Software-Development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.38 MB
Cena: 320.00 $
Počet stiahnutí: 1694
Dátum pridania: 2011-06-21
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Komunikácia > Správa e-mailových adries

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu BulkMailer Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér BulkMailer Professional vo verzií 7.0.0 od autora Kroll Software-Development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu BulkMailer Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér BulkMailer Professional ..

Popis od autora programu - Kroll Software-Development v anglickom jazyku:

With BulkMailer you can send a large number of personalized emails with ease. Every recipient gets an individual email and cannot see the other addresses on the list.
With the integrated HTML editor you compose Mailings with embedded graphics, different fonts and backgrounds.
You collect the addresses in the internal database or access an existing database directly. A universal database interface allows you to import addresses from any source. Database fields can be inserted dynamically into the email body.
The Feedback Module automates the handling of reply mails, e.g. subscribes/unsubscribes, bounce-management, automatic data entry from Web-Forms (for newsletter subscriptions), etc.
Many other features make this software package a perfect marketing solution.
You can test this software 30 days for free. During the trial period you can send real mailings.
Main Features are:
Universal database import, access to existing databases, html mails with full mime support, html editor, file attachments, bounce management, office look and feel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S BulkMailer môžete poslať veľký počet prispôsobené e-mailov s ľahkosťou. Každý príjemca dostane e-mail individuálne a nemôžete vidieť ďalšie adresy v zozname.


S integrovaným editora HTML vytvárate korešpondencia s vloženými grafickými prvkami, rôzne typy písma a pozadia.


Zachyťte adresy v vnútornú databázu alebo priamy prístup k existujúcej databázy. Databáza univerzálnych rozhranie umožňuje importovanie adries z akéhokoľvek zdroja. Databázové polia môžete vložiť dynamicky do tela e-mailu.


Spätná väzba modul automatizuje manipuláciu maily odpoveď, napríklad prihlásil/odhlási, odskočiť riadenia, automatické údaje webových formulárov (pre newsletter predplatné), atď.


Mnoho ďalších funkcií urobiť tento softvér balík perfektné marketingové riešenia.


Môžete testovať tento softvér 30 dní zadarmo. Počas skúšobného obdobia môžete poslať skutočné korešpondencia.


Hlavné črty sú: Databáza univerzálnych dovozu, prístupu k existujúcim databázam, html maily pomocou plný mime podpory, html editor, priložených súborov, odskočiť riadenia, úrad vzhľad a pocit.

Sťahujte tu: BulkMailer Professional 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Email Discoverer 1.0.0Novinka

Email Discoverer is an easy to use tool allowing to extract emails from Google.

Orientačný preklad: E-mail Discoverer je ľahko použiteľný nástroj, ktorý umožňuje získať e-maily od Google.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

IPPaperboy 1.2.12Novinka

Powerful and easy email list management. Maintain lists with bounce detection.

Orientačný preklad: Výkonný a ľahko e-mailový zoznam konaní. Udržiavať zoznamy s detekciou odraziť.

Licencia: Demo | Veľkosť: 12.1 MB

Mihov Mail Sender 0.8Novinka

Send the same e-mail to more people and let them think they are the only one!

Orientačný preklad: Rovnaký e-mail poslať viac ľudí a nech sa domnievajú, že sú len jeden!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.35 MB

Marketing Emailer 1.3Novinka

Sending customized email to your business contact list.

Orientačný preklad: Odosielanie prispôsobených e-mailom na zoznamu obchodných kontaktov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.89 MB

Atomic Mail Verifier 5.50Novinka

Verify millions of email addresses real fast using one of three checkup methods!

Orientačný preklad: Overiť milióny e-mailových adries reálnom rýchlo, pomocou jednej z troch metód vyšetrenie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

Identify Emails - Collect emails 1.0Novinka

Collect emails from inputed text or file.

Orientačný preklad: Zhromažďovať e-maily od zadávané textový súbor alebo súbor.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

BulkMailer Professional 7.0.0Novinka

Use this feature rich program to send personalized bulk emails from any database

Orientačný preklad: Pomocou funkcie bohatý program môžete odoslať prispôsobené hromadnej e-mailov z akéhokoľvek databázy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Bulk Emailer 1.7Novinka

The bulk emailer program sends the same email to many people.

Orientačný preklad: Hromadného Emailer program pošle rovnaký e-mail pre mnoho ľudí.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.04 MB

Easylistcleaner 1.0Novinka

This software cleans any list in seconds of all duplicates

Orientačný preklad: Tento softvér vyčistí akékoľvek zoznam v sekundách všetky duplikáty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Najsťahovanejšie programy