Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Calculation Made Easy 4.1

Autor: AAP Media
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.69 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1387
Dátum pridania: 2008-12-01
Aktualizácia: 2011-09-19

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Calculation Made Easy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Calculation Made Easy vo verzií 4.1 od autora AAP Media. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Calculation Made Easy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Calculation Made Easy ..

Popis od autora programu - AAP Media v anglickom jazyku:

Calculation Made Easy Ver 4.1 is an electronic math flashcards program. It has drills written to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

Calculation Made Easy Ver 4.1 provides practice of basic mathematical skills and multiplication tables. Indeed, it is a challenging program for practicing the basic of arithmetic.

Calculation Made Easy Ver 4.1 emphases on memorization of the number facts and on mental arithmetic (i.e. ability to perform computations in your head without the use of calculator or pencil and rubber.

Calculation Made Easy Ver 4.1's development is based on my own thinking that memorization of facts and the practicing of mental arithmetic are vital in gaining proficiency in the basic arithmetic skills.

Calculation Made Easy Ver 4.1's goals are to demonstrate competency by working problems mentally. Gain confidence and maturity that will enable you to learn more advanced mathematical concepts with ease as all problems will consist of the operation of addition, subtraction, multiplication and division and contain one two and three digits.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Výpočet Made Easy Ver 4.1 je elektronické math flashcards program. Má nácviky písomné naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania, násobenia a delenia.

Výpočet Made Easy Ver 4.1 poskytuje praxe základné matematické zručnosti a rozmnožovanie tabuliek. V skutočnosti je náročný program pre cvičí základné aritmetické.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 dôraz na memorování číslo skutočností a duševné aritmetický (t. j. schopnosť vykonávať výpočty vo vašej hlave bez použitia Kalkulačka alebo ceruzka a gumy.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 rozvoj sa zakladá na moje vlastné myslenie, že memorování fakty a cvičí duševné aritmetický sú životne dôležité pri získavaní spôsobilosti v základné aritmetické zručnosti.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 ciele sú na preukázanie spôsobilosti pracovné problémy psychicky. Zisk sebadôveru a zrelosť, ktoré vám umožnia naučiť sa viac rozšírené matematické pojmy jednoduché, ako všetky problémy budú pozostávať z prevádzky okrem, odčítanie, Násobenie a delenie a obsahovať jeden dva a tri číslice.

Sťahujte tu: Calculation Made Easy 4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MathProf 4.0Novinka

MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Orientačný preklad: MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.82 MB

Maxima and Minima 1.00Novinka

Finds the relative maxima and minima of functions of several variables.

Orientačný preklad: Nájde relatívne maximá a minimá funkcií viac premenných.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

Multiple Integration 1.00Novinka

Numerically computes definite multiple integrals

Orientačný preklad: Numericky vypočíta definitívnej roztrúsenej integrály

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10Novinka

Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Orientačný preklad: Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Najsťahovanejšie programy