Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Calculation Made Easy 4.1

Autor: AAP Media
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.69 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1460
Dátum pridania: 2008-12-01
Aktualizácia: 2011-09-19

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Calculation Made Easy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Calculation Made Easy vo verzií 4.1 od autora AAP Media. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Calculation Made Easy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Calculation Made Easy ..

Popis od autora programu - AAP Media v anglickom jazyku:

Calculation Made Easy Ver 4.1 is an electronic math flashcards program. It has drills written to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

Calculation Made Easy Ver 4.1 provides practice of basic mathematical skills and multiplication tables. Indeed, it is a challenging program for practicing the basic of arithmetic.

Calculation Made Easy Ver 4.1 emphases on memorization of the number facts and on mental arithmetic (i.e. ability to perform computations in your head without the use of calculator or pencil and rubber.

Calculation Made Easy Ver 4.1's development is based on my own thinking that memorization of facts and the practicing of mental arithmetic are vital in gaining proficiency in the basic arithmetic skills.

Calculation Made Easy Ver 4.1's goals are to demonstrate competency by working problems mentally. Gain confidence and maturity that will enable you to learn more advanced mathematical concepts with ease as all problems will consist of the operation of addition, subtraction, multiplication and division and contain one two and three digits.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Výpočet Made Easy Ver 4.1 je elektronické math flashcards program. Má nácviky písomné naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania, násobenia a delenia.

Výpočet Made Easy Ver 4.1 poskytuje praxe základné matematické zručnosti a rozmnožovanie tabuliek. V skutočnosti je náročný program pre cvičí základné aritmetické.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 dôraz na memorování číslo skutočností a duševné aritmetický (t. j. schopnosť vykonávať výpočty vo vašej hlave bez použitia Kalkulačka alebo ceruzka a gumy.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 rozvoj sa zakladá na moje vlastné myslenie, že memorování fakty a cvičí duševné aritmetický sú životne dôležité pri získavaní spôsobilosti v základné aritmetické zručnosti.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 ciele sú na preukázanie spôsobilosti pracovné problémy psychicky. Zisk sebadôveru a zrelosť, ktoré vám umožnia naučiť sa viac rozšírené matematické pojmy jednoduché, ako všetky problémy budú pozostávať z prevádzky okrem, odčítanie, Násobenie a delenie a obsahovať jeden dva a tri číslice.

Sťahujte tu: Calculation Made Easy 4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Maxima and Minima 1.00Novinka

Finds the relative maxima and minima of functions of several variables.

Orientačný preklad: Nájde relatívne maximá a minimá funkcií viac premenných.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

King Of Mathermatics 2.0Novinka

Elementary school mathematics is practised software .

Orientačný preklad: Základná škola matematiky sa praktizuje softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.64 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Najsťahovanejšie programy