Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Calculation Made Easy 4.1

Autor: AAP Media
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.69 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1416
Dátum pridania: 2008-12-01
Aktualizácia: 2011-09-19

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Calculation Made Easy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Calculation Made Easy vo verzií 4.1 od autora AAP Media. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Calculation Made Easy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Calculation Made Easy ..

Popis od autora programu - AAP Media v anglickom jazyku:

Calculation Made Easy Ver 4.1 is an electronic math flashcards program. It has drills written to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

Calculation Made Easy Ver 4.1 provides practice of basic mathematical skills and multiplication tables. Indeed, it is a challenging program for practicing the basic of arithmetic.

Calculation Made Easy Ver 4.1 emphases on memorization of the number facts and on mental arithmetic (i.e. ability to perform computations in your head without the use of calculator or pencil and rubber.

Calculation Made Easy Ver 4.1's development is based on my own thinking that memorization of facts and the practicing of mental arithmetic are vital in gaining proficiency in the basic arithmetic skills.

Calculation Made Easy Ver 4.1's goals are to demonstrate competency by working problems mentally. Gain confidence and maturity that will enable you to learn more advanced mathematical concepts with ease as all problems will consist of the operation of addition, subtraction, multiplication and division and contain one two and three digits.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Výpočet Made Easy Ver 4.1 je elektronické math flashcards program. Má nácviky písomné naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania, násobenia a delenia.

Výpočet Made Easy Ver 4.1 poskytuje praxe základné matematické zručnosti a rozmnožovanie tabuliek. V skutočnosti je náročný program pre cvičí základné aritmetické.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 dôraz na memorování číslo skutočností a duševné aritmetický (t. j. schopnosť vykonávať výpočty vo vašej hlave bez použitia Kalkulačka alebo ceruzka a gumy.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 rozvoj sa zakladá na moje vlastné myslenie, že memorování fakty a cvičí duševné aritmetický sú životne dôležité pri získavaní spôsobilosti v základné aritmetické zručnosti.

Výpočet sa ľahko Ver 4.1 ciele sú na preukázanie spôsobilosti pracovné problémy psychicky. Zisk sebadôveru a zrelosť, ktoré vám umožnia naučiť sa viac rozšírené matematické pojmy jednoduché, ako všetky problémy budú pozostávať z prevádzky okrem, odčítanie, Násobenie a delenie a obsahovať jeden dva a tri číslice.

Sťahujte tu: Calculation Made Easy 4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Abacus Math Writer 4.0Novinka

For publishing Mathematical and Scientific equations.

Orientačný preklad: Na publikovanie matematická a vedecké rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Automaton Lab 3D Quantum 1.0Novinka

Visualization of quantum hierarchical 3-dimensional curves

Orientačný preklad: Vizualizácia kvantovej hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10Novinka

Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Orientačný preklad: Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Math Flight 2.3Novinka

Fly High while having fun learning basic mathematics with Math Flight!

Orientačný preklad: Lietať High zabávať učenie základných matematiky s Math letu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.52 MB

Time for Tables 1.1Novinka

Knowing your Tables can be child's play with Time for Tables' games & exercises.

Orientačný preklad: Poznať svoje Tabuľky môžu byť detská hra s časom na hry Tabuľky 'a cvičenia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.72 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Najsťahovanejšie programy