Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CallShop Billing 1.1.220

Autor: CallShop Billing
Licencia: Demo
Veľkosť: 21.4 MB
Cena: 75 $
Počet stiahnutí: 1585
Dátum pridania: 2011-03-01
Aktualizácia: 2012-03-08

Kategória programu:

Komunikácia > Telefóny

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinXP

Krátky popis k programu CallShop Billing:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CallShop Billing vo verzií 1.1.220 od autora CallShop Billing. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CallShop Billing je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CallShop Billing ..

Popis od autora programu - CallShop Billing v anglickom jazyku:

This is a Software Product that runs in a CallShop, where people step in to make calls and pay the cashier on their way out. Our CallShop Software is a User Friendly Windows based application that provides an Automated Solution for Callshop Management and the ability to utilize VoIP (Voice Over IP) by using On Premises VoIP Termination Gateways to make calls to Landline Phones, SIM Boxes to make calls to Cell Phones, and Multiple 3rd Party VoIP Terminators to make International Calls. All this with a Specialized LCR (Least Cost Routing) feature to make sure that each and every one of the calls is routed to the best option in order to save on call costs and maximize profit. This is not a Web Based Application as it runs on a local computer system within the callshop. Web based applications are locked to work with some specific VoIP Terminator, however our CallShop Software allows you to utilize multiple VoIP Terminators along with on premises Termination Equipment to give you that essential leeway that makes all the difference in the tough competition

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Toto je softvérový produkt, ktorý sa spúšťa v CallShop, kde ľudia krok hovory a platiť Pokladňa na svojej ceste von. Naša CallShop softvér je užívateľ Friendly Windows založené aplikácia, ktorá poskytuje automatizované riešenia pre Callshop riadenie a schopnosť využiť VoIP (Voice Over IP) pomocou v priestoroch VoIP ukončenie brán na volanie na pevné telefóny, SIM okná na volania na mobilné telefóny a viaceré tretie strany VoIP koncovky pre medzinárodné hovory. To všetko s funkciou špecializovaných LCR (najmenej Routing nákladov) aby sa ubezpečil, že každý jeden z výziev je smerovaný do najlepšia voľba na uložiť na náklady na volanie a maximalizovať zisk. To nie je webové aplikácie založené, ako to beží na lokálnom počítači systému v rámci callshop. Internetové aplikácie sú zamknuté na prácu s niektoré špecifické VoIP Terminator však náš CallShop softvér umožňuje využívať viaceré VoIP koncovky spolu s priestoroch ukončenie zariadenia k vám, že základné manévrovací priestor, ktorý robí rozdiel v tvrdá konkurencia

Sťahujte tu: CallShop Billing 1.1.220

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Picture Caller ID 2.0.1Novinka

Caller ID tool to block telemarketers calls with voice and visual call alerts

Orientačný preklad: ID volajúceho nástroj na blokovanie telemarketers hovorov hlasové a vizuálne upozornenie na hovor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

SuperVoice Advanced Telephony 1.0Novinka

A multi line voice processing system on nothing more than a standard Windows PC

Orientačný preklad: Viac line spracovanie hlasu systém na nič viac než štandardný počítač s OS Windows

Licencia: Demo | Veľkosť: 12.98 MB

Phone spy telephone recording system 9.3.1Novinka

record all telephone calls through sound card;caller ID logging supported

Orientačný preklad: zaznamenávať všetky telefónne hovory prostredníctvom zvukovej karty, ID volajúceho prihlásenie podporovaný

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.55 MB

SuperVoice 2.8Novinka

SuperVoice 2.8 is an inexpensive voicemail, fax and data application.

Orientačný preklad: SuperVoice 2,8 je lacný hlasová schránka, fax a dátové aplikácie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 17.89 MB

Ascendis Caller ID 2.3.0.0Novinka

track, announce, and block incoming phone calls with sounds, speech and more

Orientačný preklad: dráha, oznámiť, a blokovať prichádzajúce hovory sa zvuky, reči a viac

Licencia: Commercial | Veľkosť: 8.33 MB

Bluetooth Remote Control 2.0Novinka

Universal remote controller for PC

Orientačný preklad: Univerzálny diaľkový ovládač pre PC

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

SuperVoice Communications Server 2.4Novinka

A powerful multiple-line client/server Voice, Fax and Data messaging solution

Orientačný preklad: Výkonný viac-line klient / server hlas, fax a dátové riešenia pre zasielanie správ

Licencia: Demo | Veľkosť: 14.04 MB

EzPhone Recorder 1.1Novinka

Telephone recording software runs on MS Windows and auto-records all your calls.

Orientačný preklad: Telefón nahrávacie softvér beží na platforme MS Windows a auto-záznamy všetkých hovorov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Find Us 1.6Novinka

Turn your GPS phone into a vehicle or people tracking device and alarm pager

Orientačný preklad: Premeňte svoj telefón v GPS vozidla alebo osoby, sledovanie zariadenia a alarm pager

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.66 MB

Najsťahovanejšie programy