Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Catch Up 1.0

Autor: Justgames.ch
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.99 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1075
Dátum pridania: 2006-12-09
Aktualizácia: 2011-07-14

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Catch Up:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Catch Up vo verzií 1.0 od autora Justgames.ch. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Catch Up je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Catch Up ..

Popis od autora programu - Justgames.ch v anglickom jazyku:

Have fun as you catch up with the tomatoes. Bounce the tomatoes on the fryer till they land on the table. As the tomatoes fall from the salad bowl, you have to catch them with the fryer. They will bounce on it and fall again as they approach the table. Catch them each time till they make it to the top of the table. It gets more difficult as the game progresses as the tomatoes come more frequently. Each tomato, whether red or green will add 50 points to your score. However, there are special items that you need to pay attention to, some are bad and some are good. Try not to catch the canned tomatoes. If you do, you will have 100 points deducted from your score. The pepper is the other one to avoid because it will reduce the size of your fryer. If you catch a heart, you will get an extra life and the salt will also be a good one because it makes your fryer bigger. You are given five lives at the beginning of the game and each time a tomato falls to the ground, one life will be taken away. The game ends when you have no more life. Try to create your own high score, and have fun as you catch up with the tomatoes.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Baviť, ako ste dobehnúť rajčiaky. Bounce rajčiaky na smažiace až pozemky na tabuľky. Rajčiaky spadajú z salad bowl, budete musieť chytiť ich smažiace. Budú bounce na to a pokles opäť ako prístup v tabuľke. Úlovok nich vždy, keď do robia na hornej časti tabuľky. Dostáva ťažšie ako hra pokračuje ako rajčiaky častejšie. Každý rajčiakov, či červenou alebo zelenou pridá 50 bodov na vaše skóre. Avšak existujú špeciálnych položiek, ktoré potrebujete venovať pozornosť, niektoré sú zlé a niektoré sú dobré. Skúste nie chytiť konzervované rajčiaky. Ak tak urobíte, budete mať 100 bodov, ktoré sú odpočítané z vášho skóre. Korenie je ten druhý vyhnúť, pretože zníži veľkosť vašej smažiace. Ak popadnout srdce, dostanete extra života a soľ bude dobrý, pretože to robí váš smažiace väčší. Päť životy sú uvedené na začiatku hry a zakaždým paradajkové padá na zem, jeden život sa zoberie preč. Hra končí, keď budete mať žiadne ďalšie života. Pokúste sa vytvoriť vysoké skóre a baviť, ako ste dobehnúť rajčiaky.

Sťahujte tu: Catch Up 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Smash Master 1Novinka

Smash everything, now!

Orientačný preklad: Smeč všetko, teraz!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.42 MB

Coffee Break PacMan 1.1.4Novinka

Small fun coffee break game similar to PacMan.

Orientačný preklad: Malé zábavné kávové prestávky hra podobná PacMan.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Fan Slave 1.0Novinka

Cool down with your portable iPhone fan! Or play with the beauties of games!

Orientačný preklad: Cool down pomocou prenosných iPhone ventilátor! Alebo hrať s krásy hry!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.5 MB

pinearrow 1.0Novinka

This application is an action game on your desktop.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je akčná hra na pracovnej ploche.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.77 MB

Save Toby 1Novinka

Help! Save Toby!

Orientačný preklad: pomoc! Uložiť Toby!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Motox 1Novinka

Play dirt bike stunts!

Orientačný preklad: Hrajte dirt bike kúsky!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Soup 1.26Novinka

SOUP - brutal cooking game with powerful 3D graphics.

Orientačný preklad: POLIEVKA - brutálny varenie hra s mocný 3D grafika.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.74 MB

Assault 4 1Novinka

The 4th in this fun movie series!

Orientačný preklad: 4. V tejto zábavné film série!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.29 MB

SubmarineS 3.4Novinka

Navigate your ship through a minefield. Destroy enemy subs before they get you.

Orientačný preklad: Navigovať vašej lode cez mínové pole. Zničiť nepriateľské ponorky pred tým, než vám.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.84 MB

Najsťahovanejšie programy