Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Chinese Purple Star Astrology 1.28

Autor: Astrology5000
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.34 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1504
Dátum pridania: 2010-07-19
Aktualizácia: 2012-04-07

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Astrológia/Biorytmus/Mystika

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Chinese Purple Star Astrology:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Chinese Purple Star Astrology vo verzií 1.28 od autora Astrology5000. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Chinese Purple Star Astrology je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Chinese Purple Star Astrology ..

Popis od autora programu - Astrology5000 v anglickom jazyku:

Chinese Purple Star Astrology describes your past, present and future in twelve life categories, such as Destiny, Wealth, Love, Career, Health, Children, Parents, etc.It can explain and predict the changing cycles around you. and points out one's destiny, how to avoid weaknesses and potentiate strengths.Anybody can read and consult it at any time of their life. The Purple Star Astrology was documented in the Sung Dynasty (980 to 1280AD) and probably prepared by Chen Chuan. This formula centres on the Chinese concept of Ming (life or fate). It attempts to explain why one person's Ming is so different from another's. Why do some people have good fortune, social position, riches or long life, while some others are unlucky, suffer tragedies, are poor or die young? The Ming is controlled by your horoscope. Your Natal Chart comes with you at your birth (the time of your birth date).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Čínska astrológia Purple Star opisuje svoju minulosť, súčasnosť a budúcnosť v dvanástich kategórií život ako osud, bohatstvo, láska, kariéra, zdravotnej starostlivosti, deti, rodičia atď.Môžete vysvetliť a predpovedať meniace cyklov okolo vás. a poukazuje na niečí osud, ako sa vyhnúť nedostatky a posilnenie silné.Niekto môžete čítať a konzultovať v ktoromkoľvek čase svojho života. Purple Star astrológia bolo zdokumentované v Sung dynastie (980 1280AD) a pravdepodobne vypracovanú Chen Chuan. Tento vzorec sa sústreďuje na Chinese koncepcie Ming (život alebo osud). Pokúsi sa vysvetliť, prečo je tak odlišný od inej osoby jedna osoba Ming. Prečo niektorí ľudia majú šťastie, spoločenské postavenie, bohatstvo a dlhý život, zatiaľ čo niektorí iní sú smolu, trpia tragédie, sú slabé alebo zomrieť mladý? Ming reguluje vašu horoskop. Natal grafu prichádza s vami na vašom narodenia (čas váš dátum narodenia).

Sťahujte tu: Chinese Purple Star Astrology 1.28

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Subliminal Messages Organizer 1.0Novinka

Helps your organize subliminal messages for your subliminal messaging software

Orientačný preklad: Pomáha organizovať podprahové správy pre vašu podprahovú komunikáciu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

MB Runes Software 1.75Novinka

This is a superb rune reading cum customized deck / spread creation software.

Orientačný preklad: Jedná sa o vynikajúci runu čítanie cum vlastné paluby / šírenia tvorba software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.05 MB

MB Descendant Astrology 1.15Novinka

MB Descendant Astrology finds your descendant sign based on Western Astrology.

Orientačný preklad: MB potomok Astrológia nájde váš potomok podpísať na základe západnej astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Edinamarry Oracle and Tarot 2.0Novinka

A new freeware Oracle, Tarot and Divinity Software for PC and Windows 7

Orientačný preklad: Nové freeware Oracle, Tarot a Divinity softvér pre PC a Windows 7

Licencia: Freeware | Veľkosť: 31.08 MB

Dynamic Biorhythms 5.28Novinka

Calculates Biorhythms and Horoscope compatibility, shows Moon Phase etc.

Orientačný preklad: Počíta biorytmy a Horoskop zlučiteľnosti, ukazuje fáza mesiaca atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.21 MB

MB Vedic Ascendant 1.85Novinka

MB Free Vedic Ascendant is a vedic ascendant calculator.

Orientačný preklad: MB voľného Vedic Ascendent je Vedic ascendent kalkulačka.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.63 MB

MB Midheaven Astrology 1.10Novinka

MB Midheaven Astrology calculates your midheaven sign based on Western Astrology

Orientačný preklad: MB midheaven Astrológia spočíta vašu midheaven prihlásiť na západnej astrológia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

MB Aries Astrology 1.75Novinka

MB Free Aries Astrology gives good and bad features of people in Aries sun sign.

Orientačný preklad: MB voľného Baran Astrológia dáva dobré a zlé vlastnosti ľudí v znamení Barana.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.79 MB

MB Realization Number 1.45Novinka

MB Free Realization Number Software calculates your Realization Number.

Orientačný preklad: MB voľného Realizácia Počet Software spočíta vašu Realizácia číslo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.67 MB

Najsťahovanejšie programy