Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Chinese Purple Star Astrology 1.28

Autor: Astrology5000
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.34 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1654
Dátum pridania: 2010-07-19
Aktualizácia: 2012-04-07

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Astrológia/Biorytmus/Mystika

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Chinese Purple Star Astrology:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Chinese Purple Star Astrology vo verzií 1.28 od autora Astrology5000. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Chinese Purple Star Astrology je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Chinese Purple Star Astrology ..

Popis od autora programu - Astrology5000 v anglickom jazyku:

Chinese Purple Star Astrology describes your past, present and future in twelve life categories, such as Destiny, Wealth, Love, Career, Health, Children, Parents, etc.It can explain and predict the changing cycles around you. and points out one's destiny, how to avoid weaknesses and potentiate strengths.Anybody can read and consult it at any time of their life. The Purple Star Astrology was documented in the Sung Dynasty (980 to 1280AD) and probably prepared by Chen Chuan. This formula centres on the Chinese concept of Ming (life or fate). It attempts to explain why one person's Ming is so different from another's. Why do some people have good fortune, social position, riches or long life, while some others are unlucky, suffer tragedies, are poor or die young? The Ming is controlled by your horoscope. Your Natal Chart comes with you at your birth (the time of your birth date).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Čínska astrológia Purple Star opisuje svoju minulosť, súčasnosť a budúcnosť v dvanástich kategórií život ako osud, bohatstvo, láska, kariéra, zdravotnej starostlivosti, deti, rodičia atď.Môžete vysvetliť a predpovedať meniace cyklov okolo vás. a poukazuje na niečí osud, ako sa vyhnúť nedostatky a posilnenie silné.Niekto môžete čítať a konzultovať v ktoromkoľvek čase svojho života. Purple Star astrológia bolo zdokumentované v Sung dynastie (980 1280AD) a pravdepodobne vypracovanú Chen Chuan. Tento vzorec sa sústreďuje na Chinese koncepcie Ming (život alebo osud). Pokúsi sa vysvetliť, prečo je tak odlišný od inej osoby jedna osoba Ming. Prečo niektorí ľudia majú šťastie, spoločenské postavenie, bohatstvo a dlhý život, zatiaľ čo niektorí iní sú smolu, trpia tragédie, sú slabé alebo zomrieť mladý? Ming reguluje vašu horoskop. Natal grafu prichádza s vami na vašom narodenia (čas váš dátum narodenia).

Sťahujte tu: Chinese Purple Star Astrology 1.28

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Edinamarry Oracle and Tarot 2.0Novinka

A new freeware Oracle, Tarot and Divinity Software for PC and Windows 7

Orientačný preklad: Nové freeware Oracle, Tarot a Divinity softvér pre PC a Windows 7

Licencia: Freeware | Veľkosť: 31.08 MB

MB Lagna 1.90Novinka

MB Free Lagna is a Lagna calculator software based on Vedic Astrology.

Orientačný preklad: MB voľného Lagny je kalkulačka Lagny softvér založený na Vedic astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.62 MB

The Secret Test 1.0Novinka

Check if you're ready to experience the power of the Law of Attraction

Orientačný preklad: Skontrolovať, ak ste pripravený zažiť silu zákona zo Attraction

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

The Attraction Law 2.4Novinka

Law of Attraction can improve every aspect of your life

Orientačný preklad: Zákon príťažlivosti môže zlepšiť každý aspekt svojho života

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.0 MB

MB Astrology Numerology 1.10Novinka

MB Astrology Numerology calculates your astrology numerology fadic number.

Orientačný preklad: MB Astrológia a numerológia spočíta vašu astrológia numerológia fadic číslo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

MB Mayan Astrology Birth Chart 1.25Novinka

MB Mayan Astrology Birth Chart generates your birth chart based on Mayan zodiac.

Orientačný preklad: MB mayské astrológia narodenia Chart vytvára vášho narodenia graf založený na mayskej zverokruhu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.45 MB

MB Gemology 2.05Novinka

This is an advanced and a complete gemology reference tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o moderný a kompletný gemology referenčný nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.60 MB

Configuration Hunter v2.1Novinka

Designed to help the astrologer during his daily activitities

Orientačný preklad: Pomôcť astrológ počas jeho denný activitities

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

MB Birth Star 1.75Novinka

This is a free birth star calculator software based on Vedic Astrology.

Orientačný preklad: Jedná sa o bezplatnú narodenia hviezda kalkulačka softvér založený na Vedic astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.87 MB

Najsťahovanejšie programy