Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Church Secretary 32 2010

Autor: Dennis Baggott and Sons
Stránka: dbandsons.net
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.69 MB
Cena: 299 $
Počet stiahnutí: 1418
Dátum pridania: 2010-08-22
Aktualizácia: 2011-12-06

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Church Secretary 32:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Church Secretary 32 vo verzií 2010 od autora Dennis Baggott and Sons. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Church Secretary 32 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Church Secretary 32 ..

Popis od autora programu - Dennis Baggott and Sons v anglickom jazyku:

Church Secretary 2010 makes it easy for even the smallest church to quickly record, update and report on a wide variety of membership information. It also allows for storing digital photos families if desired, to produce pictorial member directories. New importing options, new backup and restore feature, new report builder and improved query wizards. Now output reports to RTF format in addition to PDF files. Create charts to see a visual trend of attendance and contributions. User defined fields for family and member tables. Many new changes in this version.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kostol tajomník 2010 zjednodušuje aj najmenšie kostol rýchlo zaznamenať, aktualizovať a správa o širokú škálu členstvo informácie. Tiež umožňuje ukladanie digitálnych fotografií rodiny hocijaký vyrábať obrazové členské adresáre. Nové dovážajúcich možnosti, zálohovanie a obnovovanie novinkou, nová správa builder a zlepšené dotaz sprievodcov. Teraz výstup správy formát RTF popri súbory PDF. Vytvoriť grafy vidieť vizuálne trend návštevnosti a príspevky. Používateľom definované polia pre rodiny a člen tabuľky. Mnohé nové zmeny v tejto verzii.

Sťahujte tu: Church Secretary 32 2010

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

The KJV Desktop Bible Book 2 2.0Novinka

Beautiful Mediaeval KJV desktop multi bible book. Search, Notes, Bookmarks.

Orientačný preklad: Krásne stredovekými Supernova pracovnej plochy multi bible book. Vyhľadávanie, poznámky, záložky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 34.38 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

ActionBible 1.4.0Novinka

Free, fast, and seriously useful software with easy-to-use interface

Orientačný preklad: Bezplatné, rýchle a vážne užitočný softvér s easy-to-use rozhranie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.15 MB

Bible Code Oracle 1.91Novinka

Search and Match the Bible Code

Orientačný preklad: Vyhľadávanie a zápas Biblie kód

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.52 MB

BiblePromise 2.3Novinka

BiblePromise : Scripture verses for your Daily Bread

Orientačný preklad: BiblePromise: Písmo verše pre váš denný chlieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

Najsťahovanejšie programy