Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Church Secretary 32 2010

Autor: Dennis Baggott and Sons
Stránka: dbandsons.net
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.69 MB
Cena: 299 $
Počet stiahnutí: 1391
Dátum pridania: 2010-08-22
Aktualizácia: 2011-12-06

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Church Secretary 32:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Church Secretary 32 vo verzií 2010 od autora Dennis Baggott and Sons. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Church Secretary 32 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Church Secretary 32 ..

Popis od autora programu - Dennis Baggott and Sons v anglickom jazyku:

Church Secretary 2010 makes it easy for even the smallest church to quickly record, update and report on a wide variety of membership information. It also allows for storing digital photos families if desired, to produce pictorial member directories. New importing options, new backup and restore feature, new report builder and improved query wizards. Now output reports to RTF format in addition to PDF files. Create charts to see a visual trend of attendance and contributions. User defined fields for family and member tables. Many new changes in this version.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kostol tajomník 2010 zjednodušuje aj najmenšie kostol rýchlo zaznamenať, aktualizovať a správa o širokú škálu členstvo informácie. Tiež umožňuje ukladanie digitálnych fotografií rodiny hocijaký vyrábať obrazové členské adresáre. Nové dovážajúcich možnosti, zálohovanie a obnovovanie novinkou, nová správa builder a zlepšené dotaz sprievodcov. Teraz výstup správy formát RTF popri súbory PDF. Vytvoriť grafy vidieť vizuálne trend návštevnosti a príspevky. Používateľom definované polia pre rodiny a člen tabuľky. Mnohé nové zmeny v tejto verzii.

Sťahujte tu: Church Secretary 32 2010

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Animated Books of the Bible 1.0Novinka

Learn books of the old and new testament and get animated rewards.

Orientačný preklad: Učiť kníh starý a nový zákon a získať animovaný odmeny.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.14 MB

The KJV Desktop Bible Book 2 2.0Novinka

Beautiful Mediaeval KJV desktop multi bible book. Search, Notes, Bookmarks.

Orientačný preklad: Krásne stredovekými Supernova pracovnej plochy multi bible book. Vyhľadávanie, poznámky, záložky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 34.38 MB

MB Tibetan Astrology 2.05Novinka

This is a Tibetan Astrology Sign interpretation software.

Orientačný preklad: Toto je tibetskej astrológia zaregistrujte výklad softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1Novinka

Bible in a year reading planner, daily devotional, prayer list tracker.

Orientačný preklad: Biblie v roku čítanie Plánovač, denné zbožný, modlitba zoznam tracker.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

Joel's Journal 2.13Novinka

Christian dream and vision journaling software. Free demo download.

Orientačný preklad: Kresťanské sna a vízie denníka softvér. Zadarmo k stiahnutiu demo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.84 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

Najsťahovanejšie programy