Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Church Secretary 32 2010

Autor: Dennis Baggott and Sons
Stránka: dbandsons.net
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.69 MB
Cena: 299 $
Počet stiahnutí: 1351
Dátum pridania: 2010-08-22
Aktualizácia: 2011-12-06

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Church Secretary 32:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Church Secretary 32 vo verzií 2010 od autora Dennis Baggott and Sons. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Church Secretary 32 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Church Secretary 32 ..

Popis od autora programu - Dennis Baggott and Sons v anglickom jazyku:

Church Secretary 2010 makes it easy for even the smallest church to quickly record, update and report on a wide variety of membership information. It also allows for storing digital photos families if desired, to produce pictorial member directories. New importing options, new backup and restore feature, new report builder and improved query wizards. Now output reports to RTF format in addition to PDF files. Create charts to see a visual trend of attendance and contributions. User defined fields for family and member tables. Many new changes in this version.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kostol tajomník 2010 zjednodušuje aj najmenšie kostol rýchlo zaznamenať, aktualizovať a správa o širokú škálu členstvo informácie. Tiež umožňuje ukladanie digitálnych fotografií rodiny hocijaký vyrábať obrazové členské adresáre. Nové dovážajúcich možnosti, zálohovanie a obnovovanie novinkou, nová správa builder a zlepšené dotaz sprievodcov. Teraz výstup správy formát RTF popri súbory PDF. Vytvoriť grafy vidieť vizuálne trend návštevnosti a príspevky. Používateľom definované polia pre rodiny a člen tabuľky. Mnohé nové zmeny v tejto verzii.

Sťahujte tu: Church Secretary 32 2010

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1Novinka

Bible in a year reading planner, daily devotional, prayer list tracker.

Orientačný preklad: Biblie v roku čítanie Plánovač, denné zbožný, modlitba zoznam tracker.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

MB Pagan 1.95Novinka

An interesting program on Pagan culture and Pagan Calendar.

Orientačný preklad: Zaujímavý program na kultúru Pagan a Pagan kalendár.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.11 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

MB Bibliomancy 1.10Novinka

MB Bibliomancy is a divination tool based on different religious texts.

Orientačný preklad: MB Bibliomancy je veštenie nástroj založený na rôznych náboženských textov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

Biblia Habil GRATUITA 3.0Novinka

Biblia Habil GRATUITA sem nenhuma limitacao

Orientačný preklad: Biblia Habil GRATUITA sem nenhuma limitacao

Licencia: Freeware | Veľkosť: 13.33 MB

Church Secretary 32 2010Novinka

Church membership, attendance and contributions can be recorded quickly

Orientačný preklad: Kostol členstvo, účasť a príspevkov môžete rýchlo zaznamenať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.69 MB

Najsťahovanejšie programy