Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ClickTris 1.65

Autor: SoftAKGames
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 557
Dátum pridania: 2009-01-12
Aktualizácia: 2011-09-07

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu ClickTris:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ClickTris vo verzií 1.65 od autora SoftAKGames. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ClickTris je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ClickTris ..

Popis od autora programu - SoftAKGames v anglickom jazyku:

This game is very simple to play, anyone can enjoy this game. ClickTris is the game for everyone. And this game can be played on old or new computers, it does not needs new computer. It is a classical tetris game. Rules are very simple. During all game many pieces fall from top of window. Piece falls until landing on another piece or bottom of window. When pieces form horizontal line, this line erases and all pieces above fall down. You earn 10 points for every vanished line and extra 10 points if you vanish more lines. Game ends if there are no place for new pieces. You can move pieces when they fall.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto hra je veľmi jednoduché hrať, niekto môžete vychutnať túto hru. ClickTris je hra pre každého. A táto hra je možné prehrať na staré alebo nové počítače, nie potreby robí nového počítača. To je klasický tetris hry. Pravidlá sú veľmi jednoduché. Počas všetkých hra mnohých kúsky pokles z hornej časti okna. Kus spadá do pristátie na inom kus alebo dolnej časti okna. Keď kusy tvoria vodorovná čiara, tento riadok vymaže a všetky kusy vyššie padajú. Budete zarábať 10 bodov pre každý riadok, zmizol a extra 10 bodov, ak ste zmizelo viac riadkov. Hra končí, ak neexistujú žiadne miesto nových kúskov. Kusy môžete premiestniť, ak spadajú.

Sťahujte tu: ClickTris 1.65

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Gravity Ball 2.0Novinka

Control the ball to stay in place with no gravity!

Orientačný preklad: Kontrola lopty zostať na mieste s žiadne závažnosť!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.4 MB

TetBlocks for PALM 1.1Novinka

Based on old classic game.

Orientačný preklad: Na základe starej klasickej hry.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.06 MB

Drag Racer 1Novinka

Go really fast in drag racer!

Orientačný preklad: Ísť naozaj rýchlo v drag racer!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.98 MB

Lord of the Rings Battle 1Novinka

Battle it out in Lord of the Rings!

Orientačný preklad: Bitka je vonku v Lord of the Rings!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.69 MB

Sphere Destroyer 1.0Novinka

Shoot down some spheres!

Orientačný preklad: Zostreliť niektorých oblastiach!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.039 MB

Drive and Dodge 1Novinka

Drive and dodge, baby!

Orientačný preklad: Jednotky a dodge, baby!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Gods Entertainment 2.0Novinka

The Gods were bored and they invented a game to have some fun.

Orientačný preklad: Bohovia boli nudiť a vynašiel hra mať nejaké zábavné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2 MB

Cocaine Brain 2.0Novinka

Cocaine Brain is the game for all "wannabe" tough teenagers.

Orientačný preklad: Kokaín mozog je hra pre všetky "rádoby" tvrdý teenagerov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2 MB

Wizard Of Wor Reloaded 1.00Novinka

An action-oriented game for one or two players

Orientačný preklad: Akcia-orientovaný hra pre jedného alebo dvoch hráčov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.95 MB

Najsťahovanejšie programy