Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Clipboard Launcher 1.0.1

Autor: ForkandBeard
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.10 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1715
Dátum pridania: 2009-12-20
Aktualizácia: 2011-10-22

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Clipboard Launcher:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Clipboard Launcher vo verzií 1.0.1 od autora ForkandBeard. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Clipboard Launcher je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Clipboard Launcher ..

Popis od autora programu - ForkandBeard v anglickom jazyku:

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.
Whatever you've just copied the Clipboard Launcher will open (launch) it in the most appropriate application.

This includes Images, Text, URLs, Folder locations, XML, Files

Whilst the Clipboard Manager is not an out and out clipboard manager it does store recent clipboard activity. Each item added to the Clipboard Launcher is grouped by the application the data was copied from. This aids the quick navigation, and lauching, of your most recent clipboard activity.

You can also choose to disable the storing of item items copied from certain applications, or see the items specific to an application. You could, for example, see all the clipboard activity for Google Chrome, or disable the logging of items copied from Notepad...

Clipboard Launcher runs in the system tray , quietly, without bothering you. If you want to launch something you just right click the Clipboard Launcher in the system tray and then click the last item you copied. Simple. Two clicks and...
...you can have that image of Peter Cook, you found on some website, opened in MS Paint
...or that dirty XML string from some backward web service opened in Visual Studio
...or browse to that directory from your latest build
...or browse to that website using that URL some putz forget to make hyperlink'd

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.


Čokoľvek ste práve skopírovali schránky spúšťač otvorí (spustenie) ho v najvhodnejších žiadosti.

Toto zahŕňa obrázky, Text, adresy URL, súbory priečinkov miestach, XML, pričom schránky Manager nie je out out schránky manager ukladať najnovšej schránky činnosti. Každá položka pridaná do schránky Launcher je zoskupené uplatnením údaje sa skopíroval z. Toto napomáha rýchlu navigáciu a spúšťanie vaše najnovšie schránky činnosti.

Môžete tiež vypnúť ukladanie položiek tovaru skopíruje z určitých aplikáciách alebo zobraziť položky špecifická pre určitú aplikáciu. Ste mohli, napríklad, vidieť všetky Schránka aktivity pre Google Chrome alebo vypnúť zapisovanie do denníka tovaru skopíruje z Poznámkový blok...

Schránky Launcher beží v systémovej lište, ticho, bez toho, aby obťažovali vás. Ak chcete začať niečo ste práve kliknite pravým Launcher schránky v systémovom a potom kliknite na položku Posledná skopírovaná položka. Jednoduché. Dve kliknutia a...


.. .you môžu mať že obraz Peter Cook, môžete nájsť na niektoré webové stránky otvorené v MS Paint.. alebo, že špinavá XML reťazec z niektorých dozadu webová služba otvorené v Visual Studio.. alebo prehľadávať adresár z vašej najnovšie stavať.. alebo prehľadávať webové stránky pomocou tejto URL niektoré putz zabudnúť na hypertextové prepojenie by

Sťahujte tu: Clipboard Launcher 1.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Visual Clipboard 2.2Novinka

Simple and quite useful portable clipboard history manager

Orientačný preklad: Jednoduché a docela užitočné prenosné schránky histórii manager

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Day Clipboard Utility 2.4.5Novinka

Automatically capture and save all text or image copied.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj, ktorý automaticky ukladá texty a obrázky do súborov, vtedy ak ich dáme skopírovať stlačením (CTRL + C).

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.188 MB

Clipstory 1.0Novinka

Clipboard with History - Unlimited Copy and Paste

Orientačný preklad: Schránky s históriou - neobmedzený kopírovať a prilepiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.81 MB

Clipboard Box 4.2Novinka

Clipboard Box improves the clipboard functionality of your Windows.

Orientačný preklad: Schránka Box zlepšuje funkčnosť schránky Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Clipboard Recorder 4.0.3Novinka

Clipboard Recorder records your clipboard. It provides multiple clipboards.

Orientačný preklad: Clipboard Recorder zaznamenáva vašu schránky. To poskytuje viac schránok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Paste Your Responses 3.0Novinka

Paste Your Responses Honor System Shareware. Fill out forms, reponse to emails w

Orientačný preklad: Vložiť Vaše odpovede Honor systému Shareware. Vypĺňať formuláre, odpoveď na e-maily w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

clip-box 5.0Novinka

Clipbox is a easy-to-use and powerful clipboard / document / Information manager

Orientačný preklad: Clipbox je ľahké-to-use a mocný Schránka- doklad / správca informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.57 MB

Quick Texts 1.1Novinka

Fast Copy & Paste operations for your daily editing needs.

Orientačný preklad: Rýchlo kopírovať & vložiť operácie pre vaše denné úpravy potrieb.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Najsťahovanejšie programy