Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Clipboard Recorder 4.0.3

Autor: LW-WORKS Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.98 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1347
Dátum pridania: 2006-12-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Clipboard Recorder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Clipboard Recorder vo verzií 4.0.3 od autora LW-WORKS Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Clipboard Recorder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Clipboard Recorder ..

Popis od autora programu - LW-WORKS Software v anglickom jazyku:

Clipboard Recorder improves your productivity by extending the windows clipboard functionalities. It works alongside the regular Windows Clipboard and records every piece of data (both text and graphics) that you cut or copy.

* Works seamlessly with Microsoft Office and other applications.
* Supports a variety of formats. Including RTF text, HTML, CSV, Bitmap, Meta file and Embedded Object.
* Four easy ways to access the records: popup list, floating list, menu and the main window.
* Supports Transferring clipboard data between computers.
* Small and highly optimized. Uses negligible resources.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Clipboard Recorder zvýši vašu produktivitu tým, že rozširuje okien schránky funkcie. To pracuje pozdĺž pravidelných schránky systému Windows a záznamy každý kus dát (text i grafiky), že vyberiete alebo skopírujete. * Pracuje bez problémov s Microsoft Office a ďalšie aplikácie. * Podporuje celý rad formátov. Vrátane RTF text, HTML, CSV, Bitmap, Meta súboru a vložený objekt. * Štyri jednoduché spôsoby, ako získať prístup záznamov: miestny zoznam, plávajúci zoznam, menu a hlavné okno. * Podporuje schránky Prenos dát medzi počítačmi. * Malý a vysoko optimalizované. Používa zanedbateľné prostriedky.

Sťahujte tu: Clipboard Recorder 4.0.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Quick Texts 1.1Novinka

Fast Copy & Paste operations for your daily editing needs.

Orientačný preklad: Rýchlo kopírovať & vložiť operácie pre vaše denné úpravy potrieb.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Clipstory 1.0Novinka

Clipboard with History - Unlimited Copy and Paste

Orientačný preklad: Schránky s históriou - neobmedzený kopírovať a prilepiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.81 MB

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Free Multi Clipboard 9.31.00Novinka

This is the most popular free multi clipboard on Download.com. Try it out now.

Orientačný preklad: To je najobľúbenejšie voľný multi schránky na Download.com. Vyskúšajte si to teraz.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.72 MB

ViVi MouseAid 1.0.1Novinka

ViVi MouseAid is an advanced mouse gesture and Windows clipboard enhanced tool.

Orientačný preklad: Vivi MouseAid je moderný gesto myši a Windows schránky Vylepšený nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

Clic and Capture 2011Novinka

Software of partial or complete captures of screen.

Orientačný preklad: Softvér na čiastočné alebo úplné zachytáva obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Animated Images TB Image Browser 1.0.0Novinka

Free image browser from Animated Images

Orientačný preklad: Voľný image prehliadač od animované obrázky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.98 MB

Najsťahovanejšie programy