Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ClipConsole 1.3.0.0

Autor: DLAO Software
Stránka: www.dlao.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.74 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 1350
Dátum pridania: 2007-12-03
Aktualizácia: 2011-06-16

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win98, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu ClipConsole:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ClipConsole vo verzií 1.3.0.0 od autora DLAO Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ClipConsole je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ClipConsole ..

Popis od autora programu - DLAO Software v anglickom jazyku:

ClipConsole will extend your clipboard. It provides up to 10 additional clipboards and fast methods to get access to those buffers. Customizable hot-keys, always in silent mode, no annoying popups or windows that eats your screen space. ClipConsole just adds clipboards, leaving clipboard management "simple".

ClipConsole will save your effort and make more efficient use of your time. You'll wonder how you ever got along without it.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ClipConsole rozšíri schránky. Poskytuje až do 10 dodatočných záznamník a rýchle metódy získať prístup na tieto medzipamätí. Prispôsobiteľné klávesové skratky, vždy v tichom režime, žiadne otravné okien alebo windows, že jej priestoru obrazovky. ClipConsole len pridáva podložiek, opúšťa schránky riadenia "jednoduché".

ClipConsole sa uložiť vaše úsilie a efektívnejšie využiť svoj čas. Budete sa diviť, ako ste niekedy dostali bez nej.

Sťahujte tu: ClipConsole 1.3.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Clipboard Box 4.2Novinka

Clipboard Box improves the clipboard functionality of your Windows.

Orientačný preklad: Schránka Box zlepšuje funkčnosť schránky Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Animated Images TB Image Browser 1.0.0Novinka

Free image browser from Animated Images

Orientačný preklad: Voľný image prehliadač od animované obrázky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.98 MB

Clic and Capture 2011Novinka

Software of partial or complete captures of screen.

Orientačný preklad: Softvér na čiastočné alebo úplné zachytáva obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

ViVi MouseAid 1.0.1Novinka

ViVi MouseAid is an advanced mouse gesture and Windows clipboard enhanced tool.

Orientačný preklad: Vivi MouseAid je moderný gesto myši a Windows schránky Vylepšený nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Paste Your Responses 3.0Novinka

Paste Your Responses Honor System Shareware. Fill out forms, reponse to emails w

Orientačný preklad: Vložiť Vaše odpovede Honor systému Shareware. Vypĺňať formuláre, odpoveď na e-maily w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Najsťahovanejšie programy