Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Cobra Check Mail 1.23

Autor: Cobra Apps
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.12 MB
Cena: 8 $
Počet stiahnutí: 953
Dátum pridania: 2011-03-06
Aktualizácia: 2011-05-30

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Cobra Check Mail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cobra Check Mail vo verzií 1.23 od autora Cobra Apps. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cobra Check Mail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cobra Check Mail ..

Popis od autora programu - Cobra Apps v anglickom jazyku:

Cobra Check Mail is a useful utility that enables you to easily monitor for unread mail on any of your POP3 mail servers, including secure servers that use SSL such as Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) and Microsoft Exchange Server.

When unread mail is detected you are alerted via the task bar icon, and a balloon pop-up notification. You can then view the unread mail directly from the server and choose to delete individual mail you do not want to keep. This is all done before you download any mail onto your computer using your normal email client application. You can also make Check Mail play any sound (wav) file of your choosing to indicate arrival of new mail.

This utility is invaluable for removing potential viruses, spam and junk mail before they get anywhere near your computer.

Comes with comprehensive user guide.

Features:
- Supports multiple POP3 accounts
- Supports secure servers using SSL
- Works with hotmail, windows live, google/gmail
- Runs in background with task bar icon
- Works with any POP3 mail provider
- Check any mail before downloading
- Simple to use and setup
- Helps to avoid email viruses, spam and junk mail
- Play your own sound WAV file on arrival of new mail
- Small footprint - uses minimal resources
- User guide

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Cobra Kontrola pošty je užitočná utilita, ktorá vám umožní ľahko sledovať neprečítaných správ na niektorý z vašich poštových serverov POP3, vrátane bezpečnostných serverov, ktoré používajú SSL, ako sú Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) a Microsoft Exchange Server. Ak je neprečítaných správ zistená ste upozornení pomocou ikony hlavnom paneli, a balón pop-up oznámenia. Potom môžete zobraziť neprečítanú poštu priamo zo servera a vybrať odstrániť jednotlivé mail nechcete zachovať. To všetko je robené skôr, ako si stiahnuť nejakú poštu do svojho počítača pomocou bežného emailového klienta aplikácie. Môžete tiež Check Mail prehrať nejaký zvuk (wav) súbor z vášho výberu pre označenie príchode novej pošty. Tento nástroj je neoceniteľná pre odstránenie prípadné vírusy, spam a nevyžiadanú poštu predtým, než dostať sa kdekoľvek blízko vášho počítača. Dodáva sa s komplexnou užívateľskej príručke. Vlastnosti: - Podporuje viac POP3 účtov - Podporuje zabezpečené servery pomocou protokolu SSL - Práca s Hotmail, Windows Live, google / gmail - Beží na pozadí s ikonou lište - Pracuje s POP3 poskytovateľa e-mailu - Skontrolujte mail pred stiahnutím - Jednoduché na použitie a Nastavenia - pomáha, aby sa zabránilo e-mailové vírusy, spam a nevyžiadanú poštu - Vyberte si vlastný zvuk WAV súboru na príchod novej pošty - Malé rozmery - používa minimálnymi prostriedkami - Návod na obsluhu

Sťahujte tu: Cobra Check Mail 1.23

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Email Protector 2.0Novinka

Automatically protect your email from prying eyes! Try it!

Orientačný preklad: Automaticky chrániť váš e-mail od všetečný oči! Skúste to!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.34 MB

VoiceMailer 1Novinka

A Desktop application that allow you to send and receive voice mail

Orientačný preklad: Desktop aplikácie, ktoré vám umožní posielať a prijímať hlasovej pošty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.74 MB

Rock Solid Contact US System 0.7.3Novinka

A Rock Solid Contact US web form with visual confirmation, email confirmation.

Orientačný preklad: Rock pevné kontakt, ktoré nás webového formulára s vizuálne potvrdenie, potvrdzujúci email.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Accurate Outlook Express Mail Expert 3.2Novinka

It quickly scans and extracts your messages in corrupted Outlook Express.

Orientačný preklad: Rýchlo vyhľadá a výťažky správy v programe Outlook Express poškodený.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.76 MB

th0r1n's SMTP Tester 0.3.1Novinka

bots, forex, trading, robot, search, robots, software, market, system, money,

Orientačný preklad: roboty, forex, obchodovanie, robot, vyhľadávanie, roboty, softvér, na trhu, systém, peniaze,

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

SoftAmbulance 4 Outlook Express 1.68Novinka

Recover deleted messages and corrupted Outlook Express databases

Orientačný preklad: Obnoviť zmazané správy a poškodené databázy programu Outlook Express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

Click and Keep 1.4.4.90Novinka

The ultimate E-mail backup software! Protect your e-mail before it's too late!

Orientačný preklad: Konečný E-mail zálohovací softvér! Chráňte svoj e-mail, než bude príliš neskoro!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.29 MB

CSCatchAll 2.00Novinka

CSCatchAll adds catch-all mailboxes to MS Exchange Server 2000 and 2003

Orientačný preklad: CSCatchAll pridáva catch-all poštovej schránky na MS Exchange Server 2000 a 2003

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.63 MB

Express and Mail Password 2.3Novinka

Outlook Express & Windows Mail password recovery tool

Orientačný preklad: Program Outlook Express & Windows Mail obnovenie hesla nástroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Najsťahovanejšie programy