Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cobra Check Mail 1.23

Autor: Cobra Apps
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.12 MB
Cena: 8 $
Počet stiahnutí: 865
Dátum pridania: 2011-03-06
Aktualizácia: 2011-05-30

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Cobra Check Mail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cobra Check Mail vo verzií 1.23 od autora Cobra Apps. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cobra Check Mail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cobra Check Mail ..

Popis od autora programu - Cobra Apps v anglickom jazyku:

Cobra Check Mail is a useful utility that enables you to easily monitor for unread mail on any of your POP3 mail servers, including secure servers that use SSL such as Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) and Microsoft Exchange Server.

When unread mail is detected you are alerted via the task bar icon, and a balloon pop-up notification. You can then view the unread mail directly from the server and choose to delete individual mail you do not want to keep. This is all done before you download any mail onto your computer using your normal email client application. You can also make Check Mail play any sound (wav) file of your choosing to indicate arrival of new mail.

This utility is invaluable for removing potential viruses, spam and junk mail before they get anywhere near your computer.

Comes with comprehensive user guide.

Features:
- Supports multiple POP3 accounts
- Supports secure servers using SSL
- Works with hotmail, windows live, google/gmail
- Runs in background with task bar icon
- Works with any POP3 mail provider
- Check any mail before downloading
- Simple to use and setup
- Helps to avoid email viruses, spam and junk mail
- Play your own sound WAV file on arrival of new mail
- Small footprint - uses minimal resources
- User guide

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Cobra Kontrola pošty je užitočná utilita, ktorá vám umožní ľahko sledovať neprečítaných správ na niektorý z vašich poštových serverov POP3, vrátane bezpečnostných serverov, ktoré používajú SSL, ako sú Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) a Microsoft Exchange Server. Ak je neprečítaných správ zistená ste upozornení pomocou ikony hlavnom paneli, a balón pop-up oznámenia. Potom môžete zobraziť neprečítanú poštu priamo zo servera a vybrať odstrániť jednotlivé mail nechcete zachovať. To všetko je robené skôr, ako si stiahnuť nejakú poštu do svojho počítača pomocou bežného emailového klienta aplikácie. Môžete tiež Check Mail prehrať nejaký zvuk (wav) súbor z vášho výberu pre označenie príchode novej pošty. Tento nástroj je neoceniteľná pre odstránenie prípadné vírusy, spam a nevyžiadanú poštu predtým, než dostať sa kdekoľvek blízko vášho počítača. Dodáva sa s komplexnou užívateľskej príručke. Vlastnosti: - Podporuje viac POP3 účtov - Podporuje zabezpečené servery pomocou protokolu SSL - Práca s Hotmail, Windows Live, google / gmail - Beží na pozadí s ikonou lište - Pracuje s POP3 poskytovateľa e-mailu - Skontrolujte mail pred stiahnutím - Jednoduché na použitie a Nastavenia - pomáha, aby sa zabránilo e-mailové vírusy, spam a nevyžiadanú poštu - Vyberte si vlastný zvuk WAV súboru na príchod novej pošty - Malé rozmery - používa minimálnymi prostriedkami - Návod na obsluhu

Sťahujte tu: Cobra Check Mail 1.23

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

InfoMail Editor 2.0.0.6Novinka

Database that exports personalized product selections into HTML e-mail messages.

Orientačný preklad: Databáza, že vývoz osobný sortimentov tovaru do správ HTML e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.02 MB

Accurate Spam For Outlook Express 1.2Novinka

It quickly filters spam from your outlook express.

Orientačný preklad: Rýchlo filter nevyžiadanej pošty z vašej outlook express.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.00 MB

SpreadMsg Lite 5.31Novinka

Unattended Data Capture, Scan, Extract & Instant Messaging / Data Forwarding

Orientačný preklad: Odosielanie neobsluhované údajov zachytávania, skenovanie, extrakt & okamžitých správ / zasielanie údajov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.65 MB

You've Got Mail 1.5.1Novinka

Animation and Sound when e-mail arrives. Works with Hotmail, Live, Gmail, Yahoo

Orientačný preklad: Animácie a zvuk, keď príde pošta. Funguje s Hotmail, živé, Gmail, Yahoo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.29 MB

Outlook Password (TSOP) 2.1Novinka

MS Outlook e-mail accounts and pst files password recovery tool. All versions.

Orientačný preklad: MS Outlook e-mailové kontá a súbory pst hesla nástroj pre obnovu. Všetky verzie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

HiddenBCC for Outlook 1.1.68Novinka

Predefined Hidden BCC add-in for Outlook 2000/2002 (XP)/2003

Orientačný preklad: Preddefinované skryté SKRYTÁ doplnok pre program Outlook 2000/2002 (XP) / 2003

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

Scanpst.exe Download 10.10.01Novinka

Use repair PST file tool when scanpst.exe fails to offer accurate results

Orientačný preklad: Použite opravu pst súborov nástrojom pri Scanpst.exe nedokáže ponúknuť presné výsledky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

MultiG 2.0.6.0Novinka

Multiple Gmail email account notifier and monitor

Orientačný preklad: Viac Gmail e-mail účet oznamovateľa a monitor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.8 MB

Recovery for Outlook 3.0.1012Novinka

Recovery for Outlook fixes damaged Microsoft Outlook files (.PST)

Orientačný preklad: Využitie pre Outlook opravy poškodených súborov Microsoft Outlook (. Pst)

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Najsťahovanejšie programy