Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cobra Check Mail 1.23

Autor: Cobra Apps
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.12 MB
Cena: 8 $
Počet stiahnutí: 911
Dátum pridania: 2011-03-06
Aktualizácia: 2011-05-30

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Cobra Check Mail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cobra Check Mail vo verzií 1.23 od autora Cobra Apps. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cobra Check Mail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cobra Check Mail ..

Popis od autora programu - Cobra Apps v anglickom jazyku:

Cobra Check Mail is a useful utility that enables you to easily monitor for unread mail on any of your POP3 mail servers, including secure servers that use SSL such as Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) and Microsoft Exchange Server.

When unread mail is detected you are alerted via the task bar icon, and a balloon pop-up notification. You can then view the unread mail directly from the server and choose to delete individual mail you do not want to keep. This is all done before you download any mail onto your computer using your normal email client application. You can also make Check Mail play any sound (wav) file of your choosing to indicate arrival of new mail.

This utility is invaluable for removing potential viruses, spam and junk mail before they get anywhere near your computer.

Comes with comprehensive user guide.

Features:
- Supports multiple POP3 accounts
- Supports secure servers using SSL
- Works with hotmail, windows live, google/gmail
- Runs in background with task bar icon
- Works with any POP3 mail provider
- Check any mail before downloading
- Simple to use and setup
- Helps to avoid email viruses, spam and junk mail
- Play your own sound WAV file on arrival of new mail
- Small footprint - uses minimal resources
- User guide

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Cobra Kontrola pošty je užitočná utilita, ktorá vám umožní ľahko sledovať neprečítaných správ na niektorý z vašich poštových serverov POP3, vrátane bezpečnostných serverov, ktoré používajú SSL, ako sú Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) a Microsoft Exchange Server. Ak je neprečítaných správ zistená ste upozornení pomocou ikony hlavnom paneli, a balón pop-up oznámenia. Potom môžete zobraziť neprečítanú poštu priamo zo servera a vybrať odstrániť jednotlivé mail nechcete zachovať. To všetko je robené skôr, ako si stiahnuť nejakú poštu do svojho počítača pomocou bežného emailového klienta aplikácie. Môžete tiež Check Mail prehrať nejaký zvuk (wav) súbor z vášho výberu pre označenie príchode novej pošty. Tento nástroj je neoceniteľná pre odstránenie prípadné vírusy, spam a nevyžiadanú poštu predtým, než dostať sa kdekoľvek blízko vášho počítača. Dodáva sa s komplexnou užívateľskej príručke. Vlastnosti: - Podporuje viac POP3 účtov - Podporuje zabezpečené servery pomocou protokolu SSL - Práca s Hotmail, Windows Live, google / gmail - Beží na pozadí s ikonou lište - Pracuje s POP3 poskytovateľa e-mailu - Skontrolujte mail pred stiahnutím - Jednoduché na použitie a Nastavenia - pomáha, aby sa zabránilo e-mailové vírusy, spam a nevyžiadanú poštu - Vyberte si vlastný zvuk WAV súboru na príchod novej pošty - Malé rozmery - používa minimálnymi prostriedkami - Návod na obsluhu

Sťahujte tu: Cobra Check Mail 1.23

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EmailParser2Database 1.3Novinka

Automatically extracts defined fields from received emails

Orientačný preklad: Automaticky výpisy definovaná plocha z prijatej e-maily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.82 MB

VersaForward Personal Email Forwarding 4.0Novinka

Email forwarding to your cell phone, iPhone, Blackberry, or other email.

Orientačný preklad: Preposielanie e-mailov na váš mobilný telefón, iPhone, Blackberry, alebo iný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.1 MB

Outlook True Archive 1.4.0Novinka

Ultimate Microsoft Outloook Archive utility for PST files

Orientačný preklad: Ultimate Microsoft Outloook Archív utilita pre súbory pst

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.19 MB

Attachment Auto Saver for Outlook 1.3Novinka

Automatically save attachments to hard drive from Outlook folders.

Orientačný preklad: Automaticky ukladať prílohy na pevný disk z adresára programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.86 MB

How to Convert OST to PST 10.10.01Novinka

Know how to convert OST to PST with OST to PST conversion tool

Orientačný preklad: Vedieť, ako previesť ost k pst s ost k pst nástroj pre konverziu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Sleep Anxiety 1.0Novinka

Standardize the look of your emails. Use the software to adjust content width.

Orientačný preklad: Štandardizácia pozrieť vaše e-maily. Používanie softvéru na úpravu obsahu šírka.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Cobra Check Mail 1.23Novinka

Handy utility to view and delete email directly from your mail server

Orientačný preklad: Praktický nástroj pre prehliadanie a odstraňovanie e-mailov priamo z vášho poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.12 MB

Email Extractor 2.5Novinka

Extract and Backup emails from Outlook and Outlook Express

Orientačný preklad: Extraktu a zálohovanie e-mailov z programu Outlook a Outlook Express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.43 MB

Power Email Harvester 1.45Novinka

Power Email Harvester can search bulk email address from mail server.

Orientačný preklad: Výkon Email kombajnom vyhľadávať hromadnej e-mailovú adresu z poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Najsťahovanejšie programy