Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cobra Check Mail 1.23

Autor: Cobra Apps
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.12 MB
Cena: 8 $
Počet stiahnutí: 885
Dátum pridania: 2011-03-06
Aktualizácia: 2011-05-30

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Cobra Check Mail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cobra Check Mail vo verzií 1.23 od autora Cobra Apps. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cobra Check Mail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cobra Check Mail ..

Popis od autora programu - Cobra Apps v anglickom jazyku:

Cobra Check Mail is a useful utility that enables you to easily monitor for unread mail on any of your POP3 mail servers, including secure servers that use SSL such as Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) and Microsoft Exchange Server.

When unread mail is detected you are alerted via the task bar icon, and a balloon pop-up notification. You can then view the unread mail directly from the server and choose to delete individual mail you do not want to keep. This is all done before you download any mail onto your computer using your normal email client application. You can also make Check Mail play any sound (wav) file of your choosing to indicate arrival of new mail.

This utility is invaluable for removing potential viruses, spam and junk mail before they get anywhere near your computer.

Comes with comprehensive user guide.

Features:
- Supports multiple POP3 accounts
- Supports secure servers using SSL
- Works with hotmail, windows live, google/gmail
- Runs in background with task bar icon
- Works with any POP3 mail provider
- Check any mail before downloading
- Simple to use and setup
- Helps to avoid email viruses, spam and junk mail
- Play your own sound WAV file on arrival of new mail
- Small footprint - uses minimal resources
- User guide

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Cobra Kontrola pošty je užitočná utilita, ktorá vám umožní ľahko sledovať neprečítaných správ na niektorý z vašich poštových serverov POP3, vrátane bezpečnostných serverov, ktoré používajú SSL, ako sú Hotmail (Windows Live), Google Mail (Gmail) a Microsoft Exchange Server. Ak je neprečítaných správ zistená ste upozornení pomocou ikony hlavnom paneli, a balón pop-up oznámenia. Potom môžete zobraziť neprečítanú poštu priamo zo servera a vybrať odstrániť jednotlivé mail nechcete zachovať. To všetko je robené skôr, ako si stiahnuť nejakú poštu do svojho počítača pomocou bežného emailového klienta aplikácie. Môžete tiež Check Mail prehrať nejaký zvuk (wav) súbor z vášho výberu pre označenie príchode novej pošty. Tento nástroj je neoceniteľná pre odstránenie prípadné vírusy, spam a nevyžiadanú poštu predtým, než dostať sa kdekoľvek blízko vášho počítača. Dodáva sa s komplexnou užívateľskej príručke. Vlastnosti: - Podporuje viac POP3 účtov - Podporuje zabezpečené servery pomocou protokolu SSL - Práca s Hotmail, Windows Live, google / gmail - Beží na pozadí s ikonou lište - Pracuje s POP3 poskytovateľa e-mailu - Skontrolujte mail pred stiahnutím - Jednoduché na použitie a Nastavenia - pomáha, aby sa zabránilo e-mailové vírusy, spam a nevyžiadanú poštu - Vyberte si vlastný zvuk WAV súboru na príchod novej pošty - Malé rozmery - používa minimálnymi prostriedkami - Návod na obsluhu

Sťahujte tu: Cobra Check Mail 1.23

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

GRSoftware Email Robot 3.1.21Novinka

Automatically save email messages or attached files to specified local folders

Orientačný preklad: Automaticky uložiť e-mailové správy alebo priložené súbory špecifikované lokálne priečinky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

AutoZip for Outlook 2.2Novinka

Message attachment zip (compression) add-in for Outlook 2000/2002 (XP)/2003

Orientačný preklad: Prílohu správy zips (kompresia), add-in pre program Outlook 2000 / 2002 (XP) / 2003

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.17 MB

NT Email Notifier 1.1Novinka

A tiny email checker,notify user on new email messages.Unlimited accounts,free.

Orientačný preklad: Tiny e-mail checker, upozorniť užívateľa na nové e-mailové správy.Neobmedzené účty, zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.67 MB

Outlook Express SPAM 100 v2.3.12Novinka

Outlook Express SPAM filter with artificial intelligence and knowledgebase

Orientačný preklad: Outlook Express SPAM filter s umelou inteligenciou a znalostnej databáze

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.57 MB

EZDetach 5.5Novinka

Save and categorize Outlook attachments with one mouse click

Orientačný preklad: Uložiť a roztriediť Outlook prílohy jedným kliknutím myši

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.36 MB

Auto-Mate Add-in for Outlook 3.1.0Novinka

Outlook Add-in that automatically organizes and files email messages.

Orientačný preklad: Outlook Add-in, ktorý automaticky organizuje a súbory e-mailových správ.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.63 MB

Text Formatter Plus 1.2.3Novinka

Formats your emails, ezines and newsletters

Orientačný preklad: Formáty vaše e-maily, eZines a bulletiny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.59 MB

CSCatchAll 2.00Novinka

CSCatchAll adds catch-all mailboxes to MS Exchange Server 2000 and 2003

Orientačný preklad: CSCatchAll pridáva catch-all poštovej schránky na MS Exchange Server 2000 a 2003

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.63 MB

Email Extractor Files 5.0Novinka

Extracts emails from PDF, DOCx, XLSx, PDF, RTF, PPTx, XML, etc all Other files.

Orientačný preklad: Výpisy e-maily z PDF, DOCx, XLSx, PDF, RTF, PPTx, XML, atď všetky ostatné súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.28 MB

Najsťahovanejšie programy