Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Autor: Morovia Corporation
Stránka: www.morovia.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.67 MB
Cena: 129 $
Počet stiahnutí: 1539
Dátum pridania: 2004-10-26
Aktualizácia: 2012-03-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Code 39 Full ASCII Fonts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Code 39 Full ASCII Fonts vo verzií 3.0 od autora Morovia Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Code 39 Full ASCII Fonts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Code 39 Full ASCII Fonts ..

Popis od autora programu - Morovia Corporation v anglickom jazyku:

Morovia code39 (Full ASCII) barcode true type font is a smart simple solution for barcode printing. Morovia code39 (Full ASCII) barcode fontware package consists of 10 true type fonts and a language tool kit. At any point size, there are 5 different barcode heights to choose from. At any height, user has 2 options: either with human readable text or without. Choose the font that meets all your requirements and print out barcode using word processors and spreadsheets. The enclosed language tool kit contains the FontPal software and its source code in both Visual Basic and ANSI C language. The FontPal software is used to calculate barcode checkdigit(s), build mapping string. The source code can be integrated into your own applications as long as your software license is valid. We trust that you will find our code 39 (Full ASCII) barcode font to be satisfactory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu true type písma je chytrý jednoduché riešenie pre tlač čiarového kódu. Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu fontware balík pozostáva zo 10 písma true type a jazyk náradie. Plynulá pri každej veľkosti, existuje 5 rôznych čiarového kódu výšok vyberať. V akejkoľvek výške používateľ má 2 možnosti: ľudské čitateľný text alebo bez neho. Vyberte typ písma, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky a vytlačiť čiarového kódu pomocou textových editorov a pracovné hárky. Uzavreté jazyk tool kit obsahuje FontPal softvér a jeho zdrojový kód v jazyku Visual Basic a ANSI C. FontPal softvér sa používa na výpočet čiarového kódu checkdigit(s), vybudovať mapovanie reťazec. Zdrojový kód je možné integrovať do vlastnej aplikácie ako softvérové licencie je platný. Veríme, že vás naše kód 39 (úplné ASCII) na čiarového kódu písmo za uspokojivú.

Sťahujte tu: Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Codabar 4.0Novinka

Print your own Codabar bar codes in Windows program on labels or your packaging

Orientačný preklad: Vytlačte si vlastné Codabar čiarové kódy v programe Windows na etiketách alebo obaloch

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.74 MB

PackPal Barcode Generator 1.2Novinka

PackPal Barcode Genetator creates high resolution barcodes.

Orientačný preklad: PackPal čiarových kódov Genetator vytvorí čiarové kódy s vysokým rozlíšením.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

Hi-Tech Manager 1.5Novinka

Program of inventory of computers, and the account of other technical equipment

Orientačný preklad: Program zásob počítačov a na účte iné technické vybavenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.29 MB

Tattoo ID Business Edition 6.0.3.2Novinka

Produce labels with fixed or dynamic text, pictures & barcodes.

Orientačný preklad: Produkujú štítky s pevným alebo dynamické textu, obrázky "čiarové kódy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 21 MB

Chrysanth Inventory Manager 3.0.1Novinka

Specialized High-Value-SKU Inventory Tracking and Management Solution

Orientačný preklad: Špecializované High-Value-SKU sledovanie zásob a riadenie riešení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.66 MB

US Postal Fonts 3.0Novinka

Morovia US Postal fontware is a smart simple solution for Postnet, planet

Orientačný preklad: Morovia nás Poštová fontware je inteligentná jednoduché riešenie pre Postnet, planéty

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.23 MB

PrecisionID Code 39 Barcode Font Package 4.0Novinka

Code 39 Barcode Font Package with examples for Excel, Word, Access, Crystal...

Orientačný preklad: Code 39 čiarových kódov Písmo Balíček s príkladmi pre Excel, Word, Access, Crystal ...

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.88 MB

Bar Code 93 5.0Novinka

Print your own bar code 93 in Windows program on labels or your packaging

Orientačný preklad: Vytlačte si vlastný čiarový kód, 93 v programe Windows na etiketách alebo obaloch

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.84 MB

ASP.NET Barcode Web Server Control 9.8Novinka

Easily add barcodes to ASP.NET web applications with this web control.

Orientačný preklad: Ľahko pridať čiarové kódy na ASP.NET webových aplikácií sa tejto webovej kontrolou.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.25 MB

Najsťahovanejšie programy