Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Autor: Morovia Corporation
Stránka: www.morovia.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.67 MB
Cena: 129 $
Počet stiahnutí: 1707
Dátum pridania: 2004-10-26
Aktualizácia: 2012-03-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Code 39 Full ASCII Fonts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Code 39 Full ASCII Fonts vo verzií 3.0 od autora Morovia Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Code 39 Full ASCII Fonts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Code 39 Full ASCII Fonts ..

Popis od autora programu - Morovia Corporation v anglickom jazyku:

Morovia code39 (Full ASCII) barcode true type font is a smart simple solution for barcode printing. Morovia code39 (Full ASCII) barcode fontware package consists of 10 true type fonts and a language tool kit. At any point size, there are 5 different barcode heights to choose from. At any height, user has 2 options: either with human readable text or without. Choose the font that meets all your requirements and print out barcode using word processors and spreadsheets. The enclosed language tool kit contains the FontPal software and its source code in both Visual Basic and ANSI C language. The FontPal software is used to calculate barcode checkdigit(s), build mapping string. The source code can be integrated into your own applications as long as your software license is valid. We trust that you will find our code 39 (Full ASCII) barcode font to be satisfactory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu true type písma je chytrý jednoduché riešenie pre tlač čiarového kódu. Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu fontware balík pozostáva zo 10 písma true type a jazyk náradie. Plynulá pri každej veľkosti, existuje 5 rôznych čiarového kódu výšok vyberať. V akejkoľvek výške používateľ má 2 možnosti: ľudské čitateľný text alebo bez neho. Vyberte typ písma, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky a vytlačiť čiarového kódu pomocou textových editorov a pracovné hárky. Uzavreté jazyk tool kit obsahuje FontPal softvér a jeho zdrojový kód v jazyku Visual Basic a ANSI C. FontPal softvér sa používa na výpočet čiarového kódu checkdigit(s), vybudovať mapovanie reťazec. Zdrojový kód je možné integrovať do vlastnej aplikácie ako softvérové licencie je platný. Veríme, že vás naše kód 39 (úplné ASCII) na čiarového kódu písmo za uspokojivú.

Sťahujte tu: Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PrecisionID Code128 Barcode Fonts 4.0Novinka

Print Code 128 Barcodes in Excel, Crystal, Word, Access, and more...

Orientačný preklad: Tlač čiarových kódov Code 128 v programe Excel, Crystal, Word, Access, a ďalšie ...

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.13 MB

BardecodeFiler 1.2Novinka

Split/rename folders of TIF documents according to barcode value.

Orientačný preklad: Split / premenovanie zložky dokumentov TIF podľa čiarového kódu hodnotu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.4 MB

iRondo Imaging Station 1.7Novinka

Automatically group image batches by coverpage clean up scans simplify workflows

Orientačný preklad: Automaticky šarží skupina obraz titulnej upratať prezretiu zjednodušiť pracovné postupy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.95 MB

Medosoft Inventory 2011 2.0Novinka

Inventory is a powerful and easy-to-use inventory management software.

Orientačný preklad: Inventúrny súpis je mocný a ľahké-to-use zásob softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 42.07 MB

EAN13 barcode prime image generator 1.1Novinka

EAN13 barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: EAN13 čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

Barcode Generate 7.3.0.1Novinka

Free barcode generator application bulk amount of barcode labels in single click

Orientačný preklad: Bezplatne generátor čiarových kódov použitie hromadnej množstvo štítky s čiarovým kódom v jedno kliknutie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

UPCA UPCE barcode prime image generator 1.1Novinka

UPCA UPCE barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: UPCA UPCE čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

Free Barcode Generator 7.3.0.1Novinka

Easy to use free barcode generator software makes linear and 2D barcode sticker

Orientačný preklad: Jednoduché použitie bez čiarový kód generátor softvér umožňuje lineárne a 2D čiarových kódov nálepka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

Business Barcode Maker 6.0.1.5Novinka

Business barcode maker create barcode of different font, style, color and size

Orientačný preklad: Obchodné čiarového kódu výrobcu vytvoriť čiarový kód z iné písmo, štýl, farbu a veľkosť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.76 MB

Najsťahovanejšie programy