Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Autor: Morovia Corporation
Stránka: www.morovia.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.67 MB
Cena: 129 $
Počet stiahnutí: 1657
Dátum pridania: 2004-10-26
Aktualizácia: 2012-03-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Code 39 Full ASCII Fonts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Code 39 Full ASCII Fonts vo verzií 3.0 od autora Morovia Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Code 39 Full ASCII Fonts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Code 39 Full ASCII Fonts ..

Popis od autora programu - Morovia Corporation v anglickom jazyku:

Morovia code39 (Full ASCII) barcode true type font is a smart simple solution for barcode printing. Morovia code39 (Full ASCII) barcode fontware package consists of 10 true type fonts and a language tool kit. At any point size, there are 5 different barcode heights to choose from. At any height, user has 2 options: either with human readable text or without. Choose the font that meets all your requirements and print out barcode using word processors and spreadsheets. The enclosed language tool kit contains the FontPal software and its source code in both Visual Basic and ANSI C language. The FontPal software is used to calculate barcode checkdigit(s), build mapping string. The source code can be integrated into your own applications as long as your software license is valid. We trust that you will find our code 39 (Full ASCII) barcode font to be satisfactory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu true type písma je chytrý jednoduché riešenie pre tlač čiarového kódu. Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu fontware balík pozostáva zo 10 písma true type a jazyk náradie. Plynulá pri každej veľkosti, existuje 5 rôznych čiarového kódu výšok vyberať. V akejkoľvek výške používateľ má 2 možnosti: ľudské čitateľný text alebo bez neho. Vyberte typ písma, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky a vytlačiť čiarového kódu pomocou textových editorov a pracovné hárky. Uzavreté jazyk tool kit obsahuje FontPal softvér a jeho zdrojový kód v jazyku Visual Basic a ANSI C. FontPal softvér sa používa na výpočet čiarového kódu checkdigit(s), vybudovať mapovanie reťazec. Zdrojový kód je možné integrovať do vlastnej aplikácie ako softvérové licencie je platný. Veríme, že vás naše kód 39 (úplné ASCII) na čiarového kódu písmo za uspokojivú.

Sťahujte tu: Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iRondo Imaging Station 1.7Novinka

Automatically group image batches by coverpage clean up scans simplify workflows

Orientačný preklad: Automaticky šarží skupina obraz titulnej upratať prezretiu zjednodušiť pracovné postupy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.95 MB

IDAutomation Java Barcode Package 9.11Novinka

JavaBean, Applet and Servlet for Barcoding in Java.

Orientačný preklad: JavaBean, Applet a Servlet pre Čiarové kódy v Jave.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.20 MB

BulletProof Label Magic with Barcodes! 2.1Novinka

Easy to use custom label making software for home, hobby or small business.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie vlastný štítok tvorby software pre domáce, hobby alebo malé firmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Barcode Image Creator 3.0.1.5Novinka

Barcode labeling software develop barcode labels, stickers, and asset tag images

Orientačný preklad: Čiarový kód označovanie softvér vyvíjať čiarového kódu etikety, nálepky, obrázky a majetku tag

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.47 MB

Barcode Label Maker Software 6.0.1.5Novinka

Barcode label maker program generates high resolution colorful price stickers

Orientačný preklad: Čiarovým kódom výrobcu program generuje vysoké rozlíšenie farebnej samolepky ceny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Barcode Freeware 7.3.0.1Novinka

Free barcode maker create scan able and printable Linear and 2D bar code labels

Orientačný preklad: Bezplatne čiarového kódu výrobcu vytvoriť skenovanie a tlač schopný lineárne a 2D čiarových kódov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

Interleaved 2of5 barcode prime image gen 1.1Novinka

Interleaved 2of5 barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: Interleaved 2of5 čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

ID Card Software 7.3.0.1Novinka

ID card maker application easily develops stunning, remarkable cards and labels

Orientačný preklad: Občiansky preukaz tvorca aplikácie ľahko rozvíja úžasný, pozoruhodný karty a štítky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.29 MB

ScanPoint - Archive Management Software 4.00.xxNovinka

Index & Archive Automatically Using Barcode Recognition

Orientačný preklad: Index & Archive automaticky pomocou čiarových kódov rozpoznávania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 49.71 MB

Najsťahovanejšie programy