Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Autor: Morovia Corporation
Stránka: www.morovia.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.67 MB
Cena: 129 $
Počet stiahnutí: 1402
Dátum pridania: 2004-10-26
Aktualizácia: 2012-03-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Code 39 Full ASCII Fonts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Code 39 Full ASCII Fonts vo verzií 3.0 od autora Morovia Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Code 39 Full ASCII Fonts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Code 39 Full ASCII Fonts ..

Popis od autora programu - Morovia Corporation v anglickom jazyku:

Morovia code39 (Full ASCII) barcode true type font is a smart simple solution for barcode printing. Morovia code39 (Full ASCII) barcode fontware package consists of 10 true type fonts and a language tool kit. At any point size, there are 5 different barcode heights to choose from. At any height, user has 2 options: either with human readable text or without. Choose the font that meets all your requirements and print out barcode using word processors and spreadsheets. The enclosed language tool kit contains the FontPal software and its source code in both Visual Basic and ANSI C language. The FontPal software is used to calculate barcode checkdigit(s), build mapping string. The source code can be integrated into your own applications as long as your software license is valid. We trust that you will find our code 39 (Full ASCII) barcode font to be satisfactory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu true type písma je chytrý jednoduché riešenie pre tlač čiarového kódu. Morovia code39 (úplné ASCII) čiarového kódu fontware balík pozostáva zo 10 písma true type a jazyk náradie. Plynulá pri každej veľkosti, existuje 5 rôznych čiarového kódu výšok vyberať. V akejkoľvek výške používateľ má 2 možnosti: ľudské čitateľný text alebo bez neho. Vyberte typ písma, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky a vytlačiť čiarového kódu pomocou textových editorov a pracovné hárky. Uzavreté jazyk tool kit obsahuje FontPal softvér a jeho zdrojový kód v jazyku Visual Basic a ANSI C. FontPal softvér sa používa na výpočet čiarového kódu checkdigit(s), vybudovať mapovanie reťazec. Zdrojový kód je možné integrovať do vlastnej aplikácie ako softvérové licencie je platný. Veríme, že vás naše kód 39 (úplné ASCII) na čiarového kódu písmo za uspokojivú.

Sťahujte tu: Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Bookland barcode prime image generator 1.1Novinka

Bookland barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: Bookland čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

Free Barcode Software 7.3.0.1Novinka

Professional free barcode software produces colorful, versatile barcode stickers

Orientačný preklad: Profesionálny náš softvér vytvára farebné, univerzálne čiarového kódu samolepky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

Crystal Reports Barcode Font UFL 9.0Novinka

Barcode Font UFL for Crystal Reports by IDAutomation.com

Orientačný preklad: Čiarový kód písma pre Crystal Reports UFL podľa IDAutomation.com

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.29 MB

Barcodechecksum 1.00Novinka

Calculate barcode checksum number

Orientačný preklad: Vypočítať kontrolný súčet číslo čiarového kódu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Bar Code Software 6.0.1.5Novinka

Barcode label building application produces customized barcode images, ribbons

Orientačný preklad: Čiarovým kódom stavebné aplikácie vytvára vlastné čiarový kód obrazy, stuhy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Barcode Printing Software 6.0.1.5Novinka

Barcode label maker software design and creates colorful barcode labels sticker

Orientačný preklad: Čiarovým kódom výrobcu softvéru a vytvára farebné štítky s čiarovým kódom nálepka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

ezBarcodePrinting 2.0.3Novinka

Barcode label design printing software print linear and 2D barcode

Orientačný preklad: Čiarovým kódom dizajn tlačový softvér tlače lineárnych a 2D čiarových kódov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

EAN13 barcode prime image generator 1.1Novinka

EAN13 barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: EAN13 čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

BulletProof Label Magic with Barcodes! 2.1Novinka

Easy to use custom label making software for home, hobby or small business.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie vlastný štítok tvorby software pre domáce, hobby alebo malé firmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Najsťahovanejšie programy