Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Computer Tracking 5.1.4.1

Autor: Stealth keylogger
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.22 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1310
Dátum pridania: 2010-01-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Computer Tracking:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Computer Tracking vo verzií 5.1.4.1 od autora Stealth keylogger. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Computer Tracking je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Computer Tracking ..

Popis od autora programu - Stealth keylogger v anglickom jazyku:

Undetectable computer tracking software observes chat conversation, accessed application, username ID, password, browse webpage performed by external user on computer system. Keystroke recorder program records all user keyboard activities in safe hidden log that helps to know how your PC was used in your absence. Computer monitoring utility automatically prepares logs of all keystrokes in such a systematic way so that you can easily check what had been typed in any specific software. Computer tracking tool is password protected utility that provides facility to hide its installation so that external user cannot detect keylogger installation. Reliable PC surveillance software records all typed keystrokes like visited websites, opened documents by kids, spouse on desktop or laptop system under all latest versions of Windows operating system such as Windows Vista and 7. Hidden computer tracking utility runs in undetectable mode and does not appear in add/remove program list, control panel, desktop icons and also hidden from installation path folder. Computer monitoring tool records all activities of employee on computer system at working hours and save it to txt or html file format for future use.
Software features:
* Hidden keylogger program keep an eye on all typed keystrokes and internet activities by children on PC and save it to encrypted log file.
* Affordable computer surveillance software watches opened websites, accessed documents, email conversation and sends at specified or predefined email ID.
* Computer tracking application has attractive graphical user interface and does not require any technical special knowledge to work with it.
* Reliable keystroke capture utility displays total key pressed in current login session with date and time.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nezistiteľný počítačový softvér pre sledovanie uvádza chatovú konverzáciu, prístupné aplikácie, užívateľské meno meno, heslo, prezerať webové stránky realizuje externý užívateľa na počítači systém. Úhoz rekordér program zaznamenáva všetky aktivity užívateľov klávesnicu v bezpečnom skryté protokole, ktorý pomáha vedieť, ako sa váš počítač používaný vo vašej neprítomnosti. Počítačového sledovania utilita automaticky pripravuje protokoly sú všetky klávesy tak systematicky, takže môžete ľahko skontrolovať, čo sa bola zadaná v žiadnej konkrétnej softvér. Počítačové nástroj pre sledovanie je chránený heslom utilita, ktorá poskytuje zariadenie skryť jeho inštaláciu, takže externý používateľ nemôže zistiť keylogger inštalácie. Spoľahlivé PC sledovací softvér zaznamenáva všetky stlačenia klávesov zadali ako navštívených stránok, otvorených dokumentov o deti, manžel / manželka na stolný alebo prenosný systém, podľa všetkých najnovších verzií operačného systému Windows, napríklad Windows Vista a 7. Skryté sledovanie počítač spustí nástroj v nezistiteľný režime a sa neobjaví v Pridať / Odstrániť program zoznamu, ovládací panel, ikony na ploche a tiež skryté zložky inštalačný cestu. Počítačové monitorovacie nástroj zaznamenáva všetky aktivity zamestnancov na počítačový systém v pracovnej dobe a uložte ju do txt alebo html formát súboru pre budúce použitie. Softvérové ​​funkcie: * Skryté keylogger program dávať pozor na všetky zadané stlačenia klávesov a internetových aktivít detí na PC a uložte ju do šifrovaných log súboru. * Cenovo dostupný počítač sledovací softvér hodinky otvoril webové stránky, prístupné dokumenty, e-mailovej konverzácie a odošle na vopred stanovené alebo e-mailovej adresy. * Počítačová aplikácia pre sledovanie má atraktívne grafické užívateľské rozhranie a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti technickej, aby s ním pracovať. * Spoľahlivé klávesov sa zobrazí nástroj pre zachytenie celkovej stlačenie klávesy v aktuálnej relácii prihlásenia s dátumom a časom.

Sťahujte tu: Computer Tracking 5.1.4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

PDA Mobile Investigation Software 2.0.1.5Novinka

Pocket pc forensic software investigates and extracts windows based mobile fact

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér vyšetruje a výpisy z okna na mobilný skutočnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5Novinka

Advance keylogger utility records multiple user keystroke action in your absence

Orientačný preklad: Vopred záznamy keylogger utility viac užívateľských klávesov akcie vo vašej neprítomnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

Monitoring Software Review 2.0Novinka

Keyloggers` features and testing results - more than 80 criteria

Orientačný preklad: Keyloggers' funkcie a výsledky testovania - viac ako 80 kritériá

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.73 MB

SpyMyPC 5.0.3Novinka

SpyMyPC Keylogger is a covert surveillance tool made for everybody!

Orientačný preklad: SpyMyPC Keylogger je skrytý dohľad nástroj vyrobený pre každého!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

iNowCU 1.2.8Novinka

Home Surveillance with mobile alerts supports up to 4 USB webcams.

Orientačný preklad: Domov dohľadu s mobilné upozornenia podporuje až 4 USB webkamery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Najsťahovanejšie programy