Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Computer Tracking 5.1.4.1

Autor: Stealth keylogger
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.22 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1367
Dátum pridania: 2010-01-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Computer Tracking:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Computer Tracking vo verzií 5.1.4.1 od autora Stealth keylogger. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Computer Tracking je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Computer Tracking ..

Popis od autora programu - Stealth keylogger v anglickom jazyku:

Undetectable computer tracking software observes chat conversation, accessed application, username ID, password, browse webpage performed by external user on computer system. Keystroke recorder program records all user keyboard activities in safe hidden log that helps to know how your PC was used in your absence. Computer monitoring utility automatically prepares logs of all keystrokes in such a systematic way so that you can easily check what had been typed in any specific software. Computer tracking tool is password protected utility that provides facility to hide its installation so that external user cannot detect keylogger installation. Reliable PC surveillance software records all typed keystrokes like visited websites, opened documents by kids, spouse on desktop or laptop system under all latest versions of Windows operating system such as Windows Vista and 7. Hidden computer tracking utility runs in undetectable mode and does not appear in add/remove program list, control panel, desktop icons and also hidden from installation path folder. Computer monitoring tool records all activities of employee on computer system at working hours and save it to txt or html file format for future use.
Software features:
* Hidden keylogger program keep an eye on all typed keystrokes and internet activities by children on PC and save it to encrypted log file.
* Affordable computer surveillance software watches opened websites, accessed documents, email conversation and sends at specified or predefined email ID.
* Computer tracking application has attractive graphical user interface and does not require any technical special knowledge to work with it.
* Reliable keystroke capture utility displays total key pressed in current login session with date and time.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nezistiteľný počítačový softvér pre sledovanie uvádza chatovú konverzáciu, prístupné aplikácie, užívateľské meno meno, heslo, prezerať webové stránky realizuje externý užívateľa na počítači systém. Úhoz rekordér program zaznamenáva všetky aktivity užívateľov klávesnicu v bezpečnom skryté protokole, ktorý pomáha vedieť, ako sa váš počítač používaný vo vašej neprítomnosti. Počítačového sledovania utilita automaticky pripravuje protokoly sú všetky klávesy tak systematicky, takže môžete ľahko skontrolovať, čo sa bola zadaná v žiadnej konkrétnej softvér. Počítačové nástroj pre sledovanie je chránený heslom utilita, ktorá poskytuje zariadenie skryť jeho inštaláciu, takže externý používateľ nemôže zistiť keylogger inštalácie. Spoľahlivé PC sledovací softvér zaznamenáva všetky stlačenia klávesov zadali ako navštívených stránok, otvorených dokumentov o deti, manžel / manželka na stolný alebo prenosný systém, podľa všetkých najnovších verzií operačného systému Windows, napríklad Windows Vista a 7. Skryté sledovanie počítač spustí nástroj v nezistiteľný režime a sa neobjaví v Pridať / Odstrániť program zoznamu, ovládací panel, ikony na ploche a tiež skryté zložky inštalačný cestu. Počítačové monitorovacie nástroj zaznamenáva všetky aktivity zamestnancov na počítačový systém v pracovnej dobe a uložte ju do txt alebo html formát súboru pre budúce použitie. Softvérové ​​funkcie: * Skryté keylogger program dávať pozor na všetky zadané stlačenia klávesov a internetových aktivít detí na PC a uložte ju do šifrovaných log súboru. * Cenovo dostupný počítač sledovací softvér hodinky otvoril webové stránky, prístupné dokumenty, e-mailovej konverzácie a odošle na vopred stanovené alebo e-mailovej adresy. * Počítačová aplikácia pre sledovanie má atraktívne grafické užívateľské rozhranie a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti technickej, aby s ním pracovať. * Spoľahlivé klávesov sa zobrazí nástroj pre zachytenie celkovej stlačenie klávesy v aktuálnej relácii prihlásenia s dátumom a časom.

Sťahujte tu: Computer Tracking 5.1.4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Actual Keylogger 2.4Novinka

Free keylogger that records every keystroke to an encrypted log file

Orientačný preklad: Zadarmo keylogger, ktorý zaznamenáva každý stisk klávesy do šifrovaného log súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Smartphone Forensic Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC investigation software extracts mobile information with memory status

Orientačný preklad: Pocket PC softvér prešetrovania výťažkami mobilný informácií s stavu pamäte

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

SniperSpy 7.2Novinka

SniperSpy remote spy software allows you to monitor your PC from anywhere!

Orientačný preklad: SniperSpy vzdialený špionážne softvér vám umožní sledovať vaše PC odkiaľkoľvek!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.42 MB

Actual Spy 3.0Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

NannySoft 1.2.0Novinka

NannySoft allows parents to monitor all their childrens computer activities.

Orientačný preklad: NannySoft umožňuje rodičom, aby sledovať všetky svoje detské počítača činnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.75 MB

iNowCU 1.2.8Novinka

Home Surveillance with mobile alerts supports up to 4 USB webcams.

Orientačný preklad: Domov dohľadu s mobilné upozornenia podporuje až 4 USB webkamery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Najsťahovanejšie programy