Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet 1.0

Autor: ConnectCode Pte Ltd
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.12 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1411
Dátum pridania: 2008-07-13
Aktualizácia: 2011-09-04

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet vo verzií 1.0 od autora ConnectCode Pte Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet ..

Popis od autora programu - ConnectCode Pte Ltd v anglickom jazyku:

ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet is a free Excel Template designed to help you track assets easily with barcodes. This template allows you to setup asset or inventory records , generate barcodes out of serial numbers, and print the barcodes on commonly used labels (like Avery(TM)) with an inkjet or laser printer. The barcodes may be subsequently pasted on the items you will like to track.

When time arises that you need to retrieve information on an item, simply scan the barcode on the item (using an off the shelf barcode scanner or key in the Serial number manually). With this, you will be able to track your assets and inventories efficiently.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ConnectCode majetku sledovania tabuľkového je zdarma šablóny Excel navrhnuté tak, aby vám môže pomôcť sledovať aktív ľahko s čiarové kódy. Táto šablóna umožňuje nastavenie majetok alebo zásoby záznamov, generovať čiarové kódy poradové čísla, a vytlačiť čiarové kódy na bežne používaných značiek (ako Avery(TM)) s atramentové alebo laserové tlačiarne. Čiarové kódy sa môžu následne prilepíte na položky, ktoré ste chceli sledovať.

Keď čas vzniká, že budete potrebovať na získanie informácií na položku, jednoducho skenovať čiarový kód tovaru (pomocou vypnuté polica skener čiarového kódu alebo zadajte sériové číslo manuálne). S týmto, budete môcť sledovať vaše aktíva a zásoby efektívne.

Sťahujte tu: ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Medosoft Inventory 2011 2.0Novinka

Inventory is a powerful and easy-to-use inventory management software.

Orientačný preklad: Inventúrny súpis je mocný a ľahké-to-use zásob softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 42.07 MB

Aeromium Barcode Fonts 2.1Novinka

Aeromium is a set of high quality, premium barcode fonts.

Orientačný preklad: Aeromium je súbor vysoko kvalitných, fonty prémia čiarovým kódom.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.84 MB

Chrysanth Inventory Manager 3.0.1Novinka

Specialized High-Value-SKU Inventory Tracking and Management Solution

Orientačný preklad: Špecializované High-Value-SKU sledovanie zásob a riadenie riešení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.66 MB

BarcodeReader-ActiveX 1.9Novinka

Use BarcodeReader-ActiveX for recognizing barcodes from images or data streams

Orientačný preklad: Použite BarcodeReader-ActiveX pre uznávanie čiarových kódov z obrázkov alebo dátové toky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.24 MB

Tattoo ID Business Edition 6.0.3.2Novinka

Produce labels with fixed or dynamic text, pictures & barcodes.

Orientačný preklad: Produkujú štítky s pevným alebo dynamické textu, obrázky "čiarové kódy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 21 MB

AutoCenter 4.0.5Novinka

AutoCenter is a software for managing all your vehicles: personal or company'

Orientačný preklad: AutoCenter je softvér pre správu všetkých vašich vozidiel. Osobné alebo firemné vozidlá.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15 MB

Purchase Order Software 2.0.1.5Novinka

Simple purchase order invoice tool keeps track on company financial transactions

Orientačný preklad: Jednoduché objednávky faktúra nástroj udržiava na firemných finančných transakcií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.03 MB

LabelBar(Pro) 5.1Novinka

Barcode and Labels Printing Software

Orientačný preklad: Čiarového kódu a menovky tlač softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.61 MB

Barcode Printing Software 6.0.1.5Novinka

Barcode label maker software design and creates colorful barcode labels sticker

Orientačný preklad: Čiarovým kódom výrobcu softvéru a vytvára farebné štítky s čiarovým kódom nálepka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Najsťahovanejšie programy