Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet 1.0

Autor: ConnectCode Pte Ltd
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.12 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1245
Dátum pridania: 2008-07-13
Aktualizácia: 2011-09-04

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet vo verzií 1.0 od autora ConnectCode Pte Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet ..

Popis od autora programu - ConnectCode Pte Ltd v anglickom jazyku:

ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet is a free Excel Template designed to help you track assets easily with barcodes. This template allows you to setup asset or inventory records , generate barcodes out of serial numbers, and print the barcodes on commonly used labels (like Avery(TM)) with an inkjet or laser printer. The barcodes may be subsequently pasted on the items you will like to track.

When time arises that you need to retrieve information on an item, simply scan the barcode on the item (using an off the shelf barcode scanner or key in the Serial number manually). With this, you will be able to track your assets and inventories efficiently.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ConnectCode majetku sledovania tabuľkového je zdarma šablóny Excel navrhnuté tak, aby vám môže pomôcť sledovať aktív ľahko s čiarové kódy. Táto šablóna umožňuje nastavenie majetok alebo zásoby záznamov, generovať čiarové kódy poradové čísla, a vytlačiť čiarové kódy na bežne používaných značiek (ako Avery(TM)) s atramentové alebo laserové tlačiarne. Čiarové kódy sa môžu následne prilepíte na položky, ktoré ste chceli sledovať.

Keď čas vzniká, že budete potrebovať na získanie informácií na položku, jednoducho skenovať čiarový kód tovaru (pomocou vypnuté polica skener čiarového kódu alebo zadajte sériové číslo manuálne). S týmto, budete môcť sledovať vaše aktíva a zásoby efektívne.

Sťahujte tu: ConnectCode Asset Tracking Spreadsheet 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Barcode System 6.0.1.5Novinka

Barcode label maker system generates customized barcode images of various fonts

Orientačný preklad: Čiarovým kódom výrobcu systém generuje vlastný čiarový kód obrazy z rôznych fontov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Bar Codes Plus 4.0Novinka

Print your own bar codes with 2/5, 3/9, 128, EAN, PostNet, UPC TrueType fonts

Orientačný preklad: Vytlačte si vlastné čiarové kódy s 2 / 5, 3 / 9, 128, EAN, Postnet, UPC TrueType fontov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.63 MB

Medosoft Inventory 2011 2.0Novinka

Inventory is a powerful and easy-to-use inventory management software.

Orientačný preklad: Inventúrny súpis je mocný a ľahké-to-use zásob softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 42.07 MB

Star EZ Inventory 2.70Novinka

Star EZ Inventory - the Easiest Inventory Control/Tracking software available.

Orientačný preklad: Star EZ Zásoby - Riadenie zásob Najjednoduchší / sledovanie softvéru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.90 MB

MICR E13B Fonts 4.0Novinka

MICR fonts that include calibration software and placement tools.

Orientačný preklad: MICR písma, ktoré obsahujú softvér a umiestnenie nástroje kalibrácie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.79 MB

IDAutomation XML Barcode Webservice 9.9Novinka

Integrate barcodes into applications that support XML Web Services or SOAP.

Orientačný preklad: Integráciu čiarových kódov do aplikácií, ktoré podporujú XML Web Services alebo SOAP.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.81 MB

ezPower POS (Point of Sale) 11.32Novinka

Turn any PC into a Super Cash Register! Versatile and Easy POS for businesses.

Orientačný preklad: Zase akéhokoľvek PC do Super pokladnice! Versatile a ľahko POS pre podniky.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

ABarcode for Access 10.2.1Novinka

ABarcode lets you to print bar codes in your Access reports

Orientačný preklad: ABarcode umožňuje tlač čiarových kódov vo vašom prístupe správach

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.88 MB

Code 39 Fonts 3.0Novinka

Morovia Code 39 Fontware consists of 10 true type fonts and a language tool kit.

Orientačný preklad: Morovia kód 39 Fontware pozostáva z 10 písma true type a jazyk náradie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

Najsťahovanejšie programy