Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CopyAudioCD 1.01

Autor: Helmsman
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.5 MB
Cena: 19.90 $
Počet stiahnutí: 743
Dátum pridania: 2004-06-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu CopyAudioCD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CopyAudioCD vo verzií 1.01 od autora Helmsman. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CopyAudioCD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CopyAudioCD ..

Popis od autora programu - Helmsman v anglickom jazyku:

Do you have a large CD collection but can’t find a CD you need easily? Are you afraid that your favorite CD may get scratched or otherwise damaged? Then it makes perfect sense to convert your CD collection into mp3 files that will always be readily available at your PC. Plus, if you have a portable mp3 player, you can takes tunes with you wherever you go, instead of having to drag along tons of plastic.
This is how CopyAudioCD works. You insert your audio CD, the program automatically reads tracks, you select which ones (or all) need to be “ripped”, then you press one button, and in 60 seconds or so you convert CD into a collection of mp3 files that you can copy, upload, share, place onto data CD, etc. The program works extremely fast because it does not create intermediary wav file, unlike most other programs. And CopyAudioCD comes with ID3 tag support, so you can have information about performer, album, or song title available in the newly created mp3 file. A built-in player allows you to listen to any track to make sure it’s the one you need.
CopyAudioCD is the easiest mp3 converter available on the market. In fact, there is only one button (Convert to MP3), so there is no confusion that other titles may cause. And, at $19.90 it’s one of the most affordable ones, since other slower programs cost anywhere from 30 to 50 dollars and come with confusing features regular users rarely need.
So, if you are ready to say ‘No’ to plastic and ‘Yes” to digit, CopyAudioCD is the right choice for you.
Did I say that it is 100% to download and try? And you can request to implement any feature you need.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Máte veľkú zbierku CD, ale nemôže nájsť CD, ktoré potrebujete ľahko? Bojíte sa, že vaše obľúbené CD môžu poškriabať alebo inak poškodiť? Potom to dáva zmysel previesť svoje zbierky CD do MP3 súborov, ktoré budú vždy pohotovo k dispozícii vo vašom PC. Navyše, ak máte prenosný mp3 prehrávač, môžete sa pesničky so sebou kamkoľvek idete, namiesto toho, aby musel vliecť ton plastu. To je, ako CopyAudioCD funguje. Vložíte audio CD, program automaticky načíta stôp, vyberiete tie, ktoré (alebo všetky) musí byť "roztrhané", potom stlačiť jedno tlačidlo, a za 60 sekúnd alebo tak previesť CD do zbierky MP3 súborov, ktoré môžete kopírovať, vkladať, zdieľať, miesto na dátovom CD, apod Program pracuje veľmi rýchlo, pretože nevytvára sprostredkovateľ wav súboru, na rozdiel od väčšiny ostatných programov. A CopyAudioCD prichádza s Podpora ID3 tagov, takže môžete mať informácie o umelca, albumu alebo názvu skladby k dispozícii v novo vytvorenom súbore mp3. Vstavaný prehrávač umožňuje počúvať žiadne stopy, aby sa ubezpečil, že je to ten, ktorý potrebujete. CopyAudioCD je najjednoduchšie mp3 konvertor na trhu k dispozícii. V skutočnosti je tam len jedno tlačidlo (Previesť do MP3), takže nedôjde k zámene, že ostatné tituly môžu spôsobiť. A na 19,90 dolárov je to jeden z najdostupnejších ty, pretože iné programy pomalšie stať kdekoľvek 30 až 50 dolárov a prísť s mätúce funkcie pravidelných užívateľov zriedka potrebujú. Takže, ak ste pripravení hovoriť 'Nie' na plast a 'Áno "na číslicu, CopyAudioCD je tou pravou voľbou pre vás. Povedala som, že to je 100% na stiahnuť a vyskúšať? A môžete žiadosť o vykonanie ľubovoľné funkcie, ktoré potrebujete.

Sťahujte tu: CopyAudioCD 1.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Clone My DVD 1.6Novinka

Backup DVD movies, audio CD, and other DVD and CD to blank disks or hard drive.

Orientačný preklad: Zálohovanie filmov na DVD, audio CD, a ďalšie DVD a CD na prázdne disky alebo pevný disk.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

App88 Free MPEG4 to Zen Fast Convert 1.8.9Novinka

One of the best professional MPEG4 to Zen converters. And it's free

Orientačný preklad: Jedným z najlepších profesionálnych MPEG4 Zen spracovateľom. A je to zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Free 3G2 2 Archos 604 Pro 1.8.3Novinka

One of the best professional 3G2 to Archos 604 converters. And it's free

Orientačný preklad: Jedným z najlepších profesionálnych 3 G 2 Archos 604 spracovateľom. A je to zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

VFGsoft Free 3GPP to Zen Vision Lite 1.4.4Novinka

Convert 3GPP to Zen Vision format with good quality, without any charge

Orientačný preklad: Konvertovať 3GPP Zen Vision formáte s dobrou kvalitou, bez akéhokoľvek poplatku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

App88 Free YUV to MJPEG Fast Convert 1.9.0Novinka

Convert YUV file to MJPEG format free

Orientačný preklad: Konvertovať YUV súbor do MJPEG formátu zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

4Easysoft Mac Pocket PC Video Converter 3.1.16Novinka

It is the most powerful Pocket PC Video Converter for Mac.

Orientačný preklad: Jedná sa o najvýkonnejší Pocket PC Video Converter pre Mac.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.74 MB

Free MPEG2 to WM Video Fast 1.9.5Novinka

One of the best professional MPEG2 to WM Video converters. And it's free

Orientačný preklad: Jedným z najlepších profesionálnych MPEG2 WM Video spracovateľom. A je to zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Free Movies to XviD DVD Converter 1.7.0Novinka

An easy to use converter which convert Movies to XviD DVD format free

Orientačný preklad: Jednoduché použitie konvertora, ktorý konvertovať filmy na formát XviD DVD zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

WSoft Free AVI DVD to Iriver U20 Lite 1.1.4Novinka

Free convert AVI DVD to Iriver U20 format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj AVI DVD do formátu Iriver U20 s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Najsťahovanejšie programy